Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Komárom, 1911

46 Kath. Szemle. Filológiai Közlöny. Századok. Archeológiai Értesítő. Természet­tudományi Közlöny. Földrajzi Közlemények. Math, és Természettudományi Értesítő. Állattani közlemények. Kémiai folyóirat. Növénytani közlemények. Tanáregyesületi Közlöny. Magyar Középiskola. Magyar Pedagógia. Egyházi Közlöny. Szent Gellért. Csere útján kb. 200 db. iskolai értesítő. A könyvtár gyarapodása 114 mü 138 kötetben 230 füzetben. A könyv­tárra fordított összes költség 700 korona. A szíves adakozók fogadják e helyen is hálás köszönetünket könyvadományaikért! 2. J? főgimnáziumi iFjúsági könyvtár. a) Könyvek. Vétel útján : Arany János : Buda halála 9 pd., Nagyidai cigányok 3 pd., Alexander Bernát : A művészet 1 k., Archibald W. : Korunk találmányai 1 k., A modern technika 1 k., Balogh J.: Ludas Matyi 1 k., Bessenyei Gy.: Lais 1 k., Boissiers G. : Archeológiai séták 1 k., Bozóky A.: Római világ 2 k., Chobot: A pápák története 1 k., Jézus Krisztus egyházának története 3 k., Coppée : Az üdvözítő szenvedés 1 k., Erdős Renee : Arany veder 1 k., János tanítvány 1 k., Eötvös J.: Karthausi 1 k., Fodor: Napoleon 1 k., Foerster: Az élet művészete 1 k., Good : Erkölcs és erő 1 k., Gyulai : Katona és Bánk bánja 1 k., Hermann : A madarak haszna és kára 1 k., Hoitsy : A csillagok világából 1., Jankovits: Három század a katakombákban 1 k., Jósika : Abafi 3 pd., Kastelár: A római műveltség 1 k., Kenedi: Az élet könyve 1 k., Szociologiai nyomozások 1 k., Kemény: Zord idő 1 k., Keppler-Némethy: Több örömet 1 k., Kincs : Magyar ég alatt 1 k., Krúdy : Rajzok 1 k., Kará­csonyi : Szent István 1 k., Lasz : Földrajzi olv. 1 k., Lendl : Uti levelek 1 k., Manzoni : Elbeszélések 2 k., Mikszáth : A jó palócok 1 k., Moliere : A botcsinálta doktor 1 k., A fösvény 1 k., Madách : Az ember tragédiája 3 pd., Orth-Kemény: Alkoholizmus 1., Platz: Utazás a természetben 1 k., Term. tud. kalandozások 1 k., Poos: Élet bátorság 2 pd., Pallagi : Rajzok 1 k., Riedl Frigyes: Arany János 1 k., Róna: Állattani olvasókönyv 1 k., Shakespeare : Romeo és Julia 1 k., Sienkievitz : Keresztes lovagok 2 k., Kisebb elb. 2 k., Quo vadis 2 k., Solymossy : Útirajzok 1 k., Kalauz 1 k., Sziklai : A testvérek 1 k., Szelényi József: Tavasz és nyár 1 k.. Szitnyai: Ész és szív 1 k., Szterényi : Term. tud. olv. 3 k., Szuszai: A jellem útja 1 k., A tiszta életről 1 k., Torna : Hegyaljai diákok 1 k., Tarczai : Német világ Budán 1 k., Szent Margit legendás könyve 1 k., Todd : Népszerű csillagászat 1 k., Vörösmarty: Lirai költ. 4 pd., Varjú János: A magyar szeli. műv. 1 k., Vaszary : A várnai csata 1 k., Zemplény : Az elektromosság és alkalmazása 1 k. Ajándékozás útján ^JDudek J.: Apologia, aj. Turny J. V. o. t., May Károly: Uti kalandok 2 k. aj. Fried M. IV. o. t. Összesen 67 mű, 95 kötetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom