24 óra, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-01 / 282. szám

7» KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MAI LAPSZÁMUNKBAN 17 ÁLLÁSHIRDETÉST TALÁL! 2016. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK. XXVII. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. EGY PERCBEN A szeretet szobája TATABÁNYA A Ho-Máhr Trans Kft. ta­tabányai telephelyén 10 millió forint értékű adomány gyűlt össze. Tegnap ünnepséget tartottak az átadás alkal­mával, amelyre eljöttek a Szent Ágo­ta Gyermekvédelmi Szolgáltató „gye­rekei” is. ► 2 Lemondott Gyárfás Tamás BUDAPEST A Hosszú Katinka „vezet­te” úszók megnyerték szövetségi el­nökük ellen viselt „háborújukat”, miután Gyárfás Tamás tegnap le­mondott posztjáról. ► 7 Ingyen útlevél nyugdíjasoknak ITTHON Márciustól megszűnne több, a közigazgatási ügyintézéshez kap­csolódó illeték és díj, többek között teljeskörűen illetékmentessé válna az anyakönyvi kivonat kiállítása - áll Lázár János, a Miniszterelnök­ség vezetőjének törvényjavaslatá­ban. Ezek alapján ingyenessé válna a 65. életévét betöltött személy ma­gánútlevele. ► 7 Maradjon fitt karácsonyig! ITTHON A kimerültség, az ünnep előt­ti rohanás megviseli a szervezetet, rossz hatással van az egészségünk­re. Nem szükséségszerű, hogy pont most ágynak essünk, amikor a leg­nagyobb szükség lenne az ünnepi előkészületekre. ► 9 Jó reggelt! L áttam a Mikulást! Ősz, nagy szakálla volt, haja is fehér­be fordult már, kezében pi­ros bevásárlószatyornak álcázott : - r> site holmiját. Át a zeb- ■ . Mi i,„ ".szánté, hogy elenged­tem (elsőbbsége is volt, nekem meg narancssárgán villogó lámpám, ráadásul mégiscsak a Fehérsza- kállúról beszélünk), szóval az ud­variasság több szempontból is el­engedhetetlen volt. Nem tudom hova sietett, ha sietett egyáltalán. Hacukája még nem piroslott, de ez semmit se jelent: elvégre ki mond­ta, hogy a Mikulásnak hétközna­pokon is pirosban kell járnia?! Alig húsz-huszonöt másodperces ismeretségünk biccentéssel és mo­sollyal ért véget. Sz. A. 8 oldalas rejtvénymelléklet mai lapunkban DUNAALMÁ5Tegnap ünnepélyes külsőségek között fel­avatták a település új büszkeségét, az Egészségforrás tornacsarnokot. Ennek leginkább a Csokonai Általános Iskola kisdiákjai örültek, akik vastapssal és óriási ováci­óval fogadták, hogy egy ilyen szép épületben tarthatják SS mától a testnevelésórákat. ► 3 A jogszabály nem vonatkozik a törvénysértőkre Tilos a kilakoltatás MAGYARORSZAG December 1-től jövő március 1-ig hatá­lyos a kilakoltatási moratóri­um, vagyis a türelmi időszak alatt nem lehet senkit az utcá­ra tenni. Persze vannak olya­nok, akiket a hatályos tör­vény sem véd, így nem érez­hetik magukat biztonság­ban. A tilalom nem vonatko­zik az önkényes beköltözők­re, hiszen ők mindenféle jog­cím nélkül költöznek be vala­hová, esetleg feltörtek egy la­kást, és a tulajdonos engedé­lye nélkül találtak otthonra. Győri Péter a Menhely Ala­pítvány kuratóriumának el­nöke szerint jelenleg 15 ezer hajléktalan ember élhet ma Magyarországon, közülük mintegy 4 ezren töltik az éj­szakát az utcán. A közterüle­ten lévő hajléktalan emberek kétharmada a vidéki váro­sokban él, ezért itt fordulnak elő nagy többségében a köz­területi kihűléses halálese­tek is. A téli hidegben a haj­léktalanok közül 10-11 ezren szállón keresnek menedéket maguknak, a helyek jelenleg 85-100 százalékos kihasz­náltsággal működnek. Buda­pesten több száz férőhely áll még rendelkezésre. T. 0. Eltiltás időszaka alatt vezetett MEGYE Az Oroszlányi Rendőr- kapitányság beosztottjai no­vember 29-én 15 óra 34 perc­kor Oroszlány külterületén, a Nyíres dűlőben ellenőriztek egy személygépkocsit. A a so­főr nem rendelkezett vezetői engedéllyel, továbbá a jármű- vezetéstől eltiltás hatálya alatt állt. A járőrök a 25 éves heve­si lakost az Oroszlányi Rend­őrkapitányságra előállították. A rendőrök november 29- én 17 óra 5 perckor Eszter­gomban, az Arany János ut­cában igazoltattak egy 46 éves helyi lakost. Megállapí­tották, hogy a férfi ellen a Ta­tabányai Törvényszék, garáz­daság vétség elkövetése mi­att elfogatóparancsot bocsá­tott ki. A járőrök a körözöttet a rendőrkapitányságra előál­lították, majd őrizetbe vették. Braille-írásos tábla mutatja a nyítvatartást Vakok is olvashatják HIRDETÉS TATA Kertvárosban az Öveges és a Deák Ferenc utca keresz­teződésében a sarki bolt nyit­vatartási tábláját helyezték ki. Ez attól különleges, hogy a nyitvatartást ezentúl a va­kok és gyengénlátók is el tud­ják majd olvasni, mivel Brail­le írással is feltüntették. Hor- váthy Lóránt képviselő azt is elmondta, hogy a jövőben több helyre szeretnének ha­sonló táblákat kitenni, hogy ezzel is segítség a látásukban korlátozottak életét. A tervek közt szerepel Tata kertvárosi m iák a kiegyenlítése, va- ia u i i a buszmegállóig min­dei képpen akadálymentesí- t-jni szeretnék az utat. P.A. A tatai vakok intézetének lakói próbálták ki először a táblát 9 771416 865040 1 6 2 8 2 JZERKESZTOSEG: E-mail: szerk.kom@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-16 óráig - a vonal végén: Wágner Zsanett 34/514-041 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óráig, pénteken 7.30-14 óráig- ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 34/514-020 MA HOLNAP Ma egész nap felhős, borongós idő várható, helyen­ként kevés csapadékkal, ami lehet hószállingózás és eső is. Az éjszakai fagyok megszűnnek. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Elza és Natália nevű olvasóinknak! V mwm ■■ ^BIP a „ • •• Kisdiáitok nagy oromé

Next

/
Oldalképek
Tartalom