24 óra, 2016. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-11 / 161. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. JÚLIUS 11., HÉTFŐ Az idén is jól sikerült a Forma-szekér Magyar Nagydíj Cefetül tolták a kocsikat FELÜTÉS Nyelvvizsga Hargita megye szerepelt a leggyengébben az idén a nyolcadikosok román nyelv­vizsgáján, ami egyértelmű­en az oktatási rendszer hiá­nyosságait bizonyítja - idéz­te Borboly Csabát, a megyei önkormányzat elnökét az Agerpres hírügynökség egy MTI hír szerint. Az elemi ok­tatást lezáró országos felmé­rőn a székelyföldi megyében a tanulóknak csak 52 száza­lékuk kapott elégséges vagy jobb osztályzatot. Fennáll a veszély, hogy a fiatalok kö­zül sokan képesítés nélkül kerülnek a munkaerőpiacra. NEM LENNE JÓ. Nem valószí­nű, hogy változik az oktatási rendszer. Nem kéne otthon tenni valamit? F. K. HÍREK Több utcában vadásznak TOKOD A további vadkárok megakadályozása céljából, augusztus utolsó napjáig az önkormányzat szervezésé­ben szakemberek tartanak vadászatot a Szabadság, az Arany János és a Béke utcá­ban, Ebszőnybányán és Cso- bántanyán. Nem árt a foko­zott figyelem 04-07 és 19- 24 óra között. F. K. Akikért délben szól a harang OROSZLÁNY Sok új infor­mációval gazdagodhattak mindazok, akik részt vet­tek a Rákóczi Szövetség történelmi barangolásának újabb állomásán. A nándor­fehérvári diadal 560. évfor­dulóján Tóth Dominik felvi­déki történész szólt a csata eseményeiről, meghatározó szereplőiről. W. Zs. Koncert az iskolában PILISMARÓT A Bozóky Mi­hály Általános Iskola aulá­jában komoly- és könnyű­zenei darabokból álló kon­certen szerepelt Pásztóiné Nádudvari Erika (hegedű), Dubniczki Szonja (hegedű), Volenszky Istvánná (cselló), Lukácsné Fabi Katalin (zon­gora) és az iskola szolfézs csoportja. F. K. A kocsi súlya háromszázöt­ven kiló. Az erősebbik nem­nek másfél kilométert kell tolnia. Jó, nem egyedül, de akkor is... Harminc-harminc­öt Celsius-fokban ezt a tá­vot hat perc alatt teljesí­teni nem gyerekjáték. Pe­dig a legjobb csapatok ilyen és hasonló időeredmények­kel értek célba a XVIII. Nem­zetközi Kocsitoló Fesztivál férfifináléjában... Petrik József jozsef.petrik@mediaworks.hu KOCS Három napig - jó érte­lembe véve - állt a bál a köz­ségben. A XVIII. Nemzetkö­zi Kocsitoló Fesztivál igazi lát­ványosságnak számít szűkebb hazánkban. A szervezők, ren­dezők mindent meg is tettek annak érdekében, hogy aki ki­látogatott hozzájuk, az maxi­málisan jól érezze magát. En­nek megfelelően minden kor­osztály igényeit figyelembe vették, mindenkire tekintettel voltak a házigazdák. Az apróságok két napig szin­te le sem szálltak a ringlspíl- ről, minden kisgyerek kezében ott „lifegett” a lufi. Az éretteb­bek sört kortyoltak, a kíváncsi­ak a falu múzeumát és tájházát bújták. Ám az utolsó nap dél­utánján már faluszerte tapint­ható volt a feszültség. Közele­dett a fesztivál csúcspontja és egyben névadója, a kocsitolás. Az idén tizennyolc férficsa­pat és három női együttes.vál- lalta, hogy a 350 kilogram­mos - egykor népszerű - köz­lekedési eszközt a lehető leg­rövidebb idő alatt célba juttat­ja. Ahogy a településre autóz­tunk és megláttuk a starthe­lyét, majd néhány pillanat múl­va azt az emelkedőt is, amelyet a versenyzőknek le kellett küz­deniük, az jutott az eszünkbe, hogy ez edzés, felkészülés nél­kül aligha jön össze bárkinek is. A távolsághoz, a kocsi sú­lyához még a rekkenő hőség is hozzáadta a magáét... A nagy megmérettetést egy eredményhirdetés előzte meg. A helyi iskola előtt a Nagy Me­nők verseny legjobbjait díjazták. Akik ebben a futamban vettek részt, azoknak saját készítésű járműveiken kellett teljesíteni­ük a távot. Ehhez bármilyen haj­tást igénybe vehettek, csak rob­banómotorost nem. Mivel „nép­szavazás” döntött a helyezések­ről, és nem az idő, ezért idén két aranyérmest hirdettek. Első lett a kocsi tűzoltóegylet járgánya, valamint a tatabányaiak Fröccs mobilja. A dobogó második fokát a Beach néven induló szerkezet alkotói - Juhász Márton és Geng Tamás - foglalhatták el, míg a bronzérmes társulat szintén a megyeszékhelyről érkezett, és a Lemonália nevet viselte. A ceremóniát követően indul­hatott az igazi viadal, amelyet a műsorközlő szerényen, csak Forma-szekér Magyar Nagydíj­nak titulált. Először a három hölgyalakulat vágott a rövidí­tett távnak, és az öt perc alatt teljesítő SOS Carbona végzett az élen. Ez a gárda már nagyon jó előjelekkel indult, hiszen eddig 11-ből tízszer győztek. Aztán jöttek a férfiak. Olasz, német és felvidéki kocsitolók tették izgal­massá és nemzetközivé a fesz­tivált. A beérkező verejtékező, fújtató, lihegő csapatokat lelkes taps fogadta, egészen a célig... A különböző verseny vég­eredményéről keddi lapunk­ban számolunk be. A tatabányai Fröccs Mobile megosztott első helyet szerzett a Nagy Menők futamában A rúdtáncosok bemutatója is nagy sikert aratott Megyénkből egy orvos került fel az impozáns listára Futó doktor a top 100-ban Dr. Futó Gábor vizsgálja az egyik beteget TATABÁNYA Az egyik gazdasági magazin összeállította a ma­gyar orvosok top 100-as lis­táját: szakorvosokat, kórház- igazgatókat, intézetvezetőket kérdeztek meg, hogy szerin­tük kik tartoznak a szakma legjobbjai közé. Dr. Futó Gá­bor, a tatabányai Szent Borbá­la Kórház szemésze is felke­rült az impozáns listára. A magazin azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy szán­dékuk szerint valóban a leg­jobbak szerepelnek a százas elitkörben, s nem „a kórhá­zi hűbérbirtokokat működte­tő orvosbárók”. Pénzzel ide nem lehetett bekerülni - bár ezt néhány orvos először két­kedve fogadta, írja a lap - és itt az sem volt szempont, hogy „kiket sztárol a gyógy­szeripar”. A toplista erősen fővárosköz­pontú, a legjobbnak tartott or­vosok kétharmada Budapes­ten dolgozik. Egy-két fővel tud csak jelen lenni egy-egy régió, Győr-Moson-Sopron megyéből például három orvos került a top 100-ba, megyénkből csak egy. A magazin húsz szakterü­letet választott ki, mindegyik­be - sorrend nélkül - öt orvos kerülhetett. Dr. Futó Gábor szemésznél az egynapos sebészeti ellátás­ban végzett szürkehályog-mű- tétek hazai meghonosítását domborította ki a magazin, pontosabban a szakma, amely az orvosra az ajánlást tette. A mindössze 15-20 perces műté­tet altatás és injekció nélkül le­het végezni, a beteg pedig né­hány óra elteltével haza is me­het. R. G. Tragédia szakította félbe a mARTfesztet MARTOS Tragikus szerencsét­lenség, egy fesztiválvendég ha­lála szakította félbe a negyedik Martosi Szabadegyetemet - kö­zölték a rendezvény szervezői a fesztivál honlapján szombaton, hozzátéve: kegyeleti okból nem tartották meg a rendezvény még hátralévő programjait. A haláleset szombatra virra­dó éjjel történt az Észak-Komá- romtól 17 kilométerre találha­tó településen). Az okait vizs­gálják. „A kiérkező gyorsmentők másfél órán át próbálták újra­éleszteni Zsófiát, de sajnos si­kertelenül. A tragédia hátteré­ben valószínűleg már fennálló betegsége és annak szövődmé­nye áll, de a halál oka egyelőre nem jelenthető ki biztosan. Erről mi is csak a jövő hét folyamán, a kórbonctani elemzés elkészül­te után adhatunk hivatalos tájé­koztatást” - közölték a szabad- egyetem szervezői. Hozzátették: osztoznak az elhunyt családjá­nak gyászában, és mivel kegye­leti okból nem tartják elképzel­hetőnek, hogy folytatódjon az idei fesztivál. Ezért a hátralévő programokat már nem rendez­ték meg, és az ott sátorozókat ar­ra kérték, hogy szombat délelőtt bontsanak tábort. „Zsófit megőrizzük a szí­vünkben, és örökre a mART- feszt része marad" - zárul a szervezők közleménye. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom