24 óra, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-01 / 281. szám

r~~ : \ MAI LAPSZAMUNKBAN 13 ÁLLÁSHIRDETÉST TALÁL! Dalok régről és nemrégről TATABÁNYA Tatabányán adott koncertet Presser Gábor. A legendás zenész a Vér­tes Agorájában a Dalok régről és nem­régről című albumáról elnevezett szer­zői estjén felelevenítette hosszú pálya­futásának majd minden fejezetét. A koncert előtt beszélgettünk vele. ► 5 A magyarok 35%-a szegény ITTHON Az emberek csaknem 35 száza­léka él anyagi nélkülözésben, ami ala­csonyabb, mint a tavalyi arány, hiszen akkor tízből négy ember tartozott eb­be a kategóriába - közölte a KSH. Eny- nyien nem jutnak hozzá az anyagi ja­vak legfontosabb kilenc tétele közül háromhoz: a legnagyobb probléma a váratlan kiadások fedezete, de a lakos­ság több mint fele nem tud egy hétre nyaralni menni, és mindig sokan van­nak, akiknek az asztalára nem juthat kétnaponta hús. ► 6 Kéménybe bújt a betörő KALIFORNIA Holtan találtak egy férfit egy ház kéményében a kaliforniai Hu- ronban. Az áldozat valószínűleg betö­résre készült. Sok bűnöző járt már pó­rul hasonló módon. Magyarországon is történnek furcsa esetek. ► 8 Kérdés, megéri-e? ITTHON Hyundai i20: ha nem állandó autópályázás és a nagy sebesség a cél, bőven elég a teljesítménye. ► 9 Jó reggelt! B ábolnán jártam a napokban, a városközpontban parkol­tam. Mikor végeztem a mun­kával indultam volna vissza a szer­kesztőségbe, hogy leadjam a cik­ket meg a fotót, de az autóm - min­den előjel nélkül - nem akart elin­dulni. Párszor próbálkoztam, az­tán jobbnak láttam, ha szakembert keresek. Visszamentem hát gya­log a helyi autószervizbe, ahol bár sok munkájuk volt sikerült egy ifjú szerelőt szereznem, aki visszavitt a kocsihoz. Motorház fel, majd a szakember utasított, hogy próbál­kozzak az indítással. Nem fogják elhinni: első pöccre elindult a mo­tor. Talán „megijedt” a szakértőtől, vagy ki tudja, én minden esetre kö­szönöm! Sz.l. Az összesen 79 települést érintő, a szilárd- hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztésére irá­nyuló projekt teljes költsége 17 milliárd forint, ame­lyet több mint 90 százalékban az Európai Unió fi­nanszírozott. A Dubnik-völgyben csaknem 10 mil­liárd forintból épült meg az említett számú telepü­lést tömörítő Duna-Vértes Köze Regionális Hulla­dékgazdálkodási Társulás hulladékkezelési köz­pontja. A centrum túljutott a próbaüzemen. P. J. ~ 3 Áder János a civilizációt veszélyeztető hatásokról Döntés a Fold jovojerol PÁRIZS A döntéshozók erkölcsi felelősségére mutatott rá és a klímaváltozás civilizációt ve­szélyeztető hatásainak meg­előzésére szólított fel hétfőn Áder János köztársasági elnök az ENSZ 21. klímakonferenci­ája nyitónapján elmondott be­szédében, a Párizs közeli Le Bourget-ban. A klímakonfe­rencia nyitónapján majdnem 150 ország állam- vagy kor­mányfője szólalt fel, köztük Barack Obama amerikai, Vla­gyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, vala­mint Angéla Merkel német kancellár. A december 11-ig tartó ta­lálkozó célja, hogy a világ or­szágai most először globális klímavédelmi egyezményt ír­janak alá annak érdekében, hogy a Föld légkörének fel­melegedését két Celsius-fok- ban maximálják az iparoso­dás előtti mértékhez képest. Az országok által az üvegház­hatású gázok kibocsátásának csökkentésére tett önkéntes felajánlásokkal párhuzamo­san a megállapodás általános és kötelező érvényű keretet teremt a következő 20-30 év­re, és a 2020-ban lejáró kiotói egyezményt váltja fel. ► 8 Kóborló fiatalok az éjszakában MEGYEI Tatabányán egy 13 éves fiút a rendőrök vittek haza no­vember 30-án éjszaka. A helyi járőrök akkor találtak rá, ami­kor a vasúti sínek között sé­tálgatott. Azt állította, enge­déllyel van távol otthonától, a rendőrök azonban nem hitték el, hogy édesanyja ilyen soká­ig tartó kimenőt adott volna ne­ki. A járőrök felhívták a szülőt, aki már órák óta kereste fiát. Komáromban egy 15 éves nagyigmándi fiúra találtak a buszvégállomáson egy nap­pal korábban, hajnalban. Ő a barátaival szórakozni érkezett a városba, de fiatal kora miatt nem engedték be a diszkóba. Hazament volna, de nem már busz. A rendőrök nem hagy­ták magára a fiút, a hidegre és életkorára való tekintettel ha­zavitték őt. Sz. A. Adventi Népdalköri Találkozóval kezdődött az ünnep Fénybe boiult Oroszlány főtere OROSZLÁNY Negyedszázada, 1991-ben rendezték meg első alkalommal Oroszlányban az Adventi Népdalköri Találkozót és ezt idézte fel elsőként vasár­napi megnyitójában Szabolcs András ötletgazda, a művelődé­si központ egykori igazgatója. Az immár 25. alkalommal megrendezett esemény művé­szeti irányítója és fő szervező­je évek óta a Bányász Népdal­kor vezetője, Aranyosi Éva, akinek csoportja tavaly ün­nepelte a negyedszázados ju­bileumot. A tavaly leégett betlehemes ház helyén új készült A helyi fellépők mellett, töb­bek között budaörsi, budapes­ti, tatabányai csoportok mutat­ták be hagyományőrző dalai­kat, de a szlovákiai Imelyiből és Nagyabonyból is érkeztek együttesek. A színvonalas bemutatókat követően a főtéren folytatódott az ünnep. Ez alkalomra meg­újult a város ünnepi díszkivilá­gítása, fénykapu fogadja a ren­dezvényekre kilátogatókat. A tavaly leégett betlehemes ház helyén új installáció jeleníti meg Jézus születését, w. Zs. Elutalták a dolgozók fizetését BUDAPEST - Adminisztratív okok miatt nem kapta meg időben juttatását az egészség- ügyi dolgozók egy része, hét­főn ugyanakkor mindenkinek elutalták a fizetését - közölte az Állami Egészségügyi Ellá­tó Központ (ÁEEK) az MTI-vel. A Népszabadság írt arról, hogy több tízezer egészség- ügyi dolgozó nem kapott idő­ben bért. Az ÁEEK megjegyez­te: a MÁK-ban az új rendszerre való átállás egyszeri alkalom volt, így bíznak abban, hogy a későbbiekben nem fordul elő. SZERKESZTOSEG: E-maii : szerk.kom@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-16 óráig - a vonal végén: Zsíros Krisztina 34/514-041 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig- ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 34/514-020 MA HOLNAP ^ 12 10 Kedden továbbra is sok felhő lesz felettünk, de he­lyenként hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Elza és Blanka nevű olvasóinknak! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Éjk 2015. DECEMBER 1., KEDD. XXVI. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT $ m MÓRA® ■. TetnbánvA ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom