24 óra, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-01 / 230. szám

EGY PERCBEN S; | ' Spárgázik 80 évesen is TATABÁNYA Mielőtt Tatára került, a fél Dunántúlt bejárta. Élete nagyobb részét Tatabányán töltötte. A legtöbben a ne­ves grafikusművész, Krajcsírovits Hen­rik feleségeként ismerik, régebbi tanít­ványai pedig Herminke tanárnőként. Legtöbbjük nem tudja róla, hogy há­rom évtizeddel ezelőtt fogyasztott utol­jára húst. Betöltötte már 80. életévét, de még mindig le tud menni spárgába. Igaz, a felálláshoz már kell egy kis se­gítség. ► 5 Orbán Viktor Obamánál NEW YORK Az ENSZ-közgyűlésén szólalt fel tegnap lapzártánk után a Barack Obamával is találkozó Orbán Viktor, aki szerint a migrációs válság Euró­pa stabilitását veszélyezteti. A magyar kormányfő szerint, ha nem találnak belső megoldást Szíriában, nincs esély az áradat megállítására. Az orosz légi­erő tegnap az Iszlám Állam ellen tett légicsapást Szíriában. ► 6 A VW-botrány „folyománya” ITTHON A magyar és cseh gazdaság jár­hat a legrosszabbul a Volkswagen dí­zelbotránya miatt, mert ezek vannak a legjobban kitéve az autóiparnak és a Volkswagen-csoportnak - írták a Bank of America elemzői. A Bloom- berg szerint azt sem tartják kizártnak a legrosszabb forgatókönyv alapján, hogy 1-1,5 százalékkal is visszafogja a magyar és cseh növekedést a VW-cso- port beismerése a csalásokról. ► 6 Jó reggelt! F ura ez az ősz. A vénasszonyok nyara vagy divatosabb nevén indián nyár, még valóban a nyár végén köszöntött ránk és kitar­tott szeptember közepéig. Mindössze kétszer volt tartósabb - három-négy­napos - lehűlés, záporokkal, ami­kor szabadságra mentem... Pihenni ugyan lehetett, napozni viszont csak melegítő felsőben. Sebaj, gondoltam, úgyis elegem volt a rekkenő hőség­től, amely hetekig kínozta szervezete­met, izzasztotta homlokomat. Megvallom, most visszasírom kis­sé a meleget. A vénasszonyok nyarát. Reggelente a kabátot összehúzom magamon. A szél az arcomba vág. Na ez sem hiányzott. Emellett állan­dó készenlétben az ernyőm is. Egy valamiért azért úgy magamba so- molygok. Még véletlenül sem készü­lök „nyaralni". P. J. _ Tata KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2015. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK.XXVI. ÉVFOLYAMT^SO. SZÁM. ^ ^ ^ ^ ÁRA: 185 ^ ELÖFlZETVE: 126 ^ www.kemma.hu TATABÁNYA Egyszer volt, hol nem volt. Az üveghe­gyen es az Óperenciás-tengeren is túl jártunk teg­nap. Ott, ahol Újváros közintézményei és civil szer­vezetei - a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület jó­voltából - látványos, illetve hangos rendezvényso­rozattal ünnepelte a magyar népmese napját, Be­nedek E|ek születésnapját. A tegnapi programok között szerepelt egyebek mellett mesemécses-me­serétes, az ügyesebbek hétpróbás mesebarango­láson vehettek részt, éá a nap végére kiderült, ki a legszebb boszorkány széles e világon. Aki nem hi­szi, járjon utána... ► 2 Kész az Altal-ér völgyi kerékpárút új szakasza A Dunáig két keréken A kerékpárút ünnepélyes fjjjjff átadóján a burkolat - ""fV* teherbírását is ‘ sikeresen .tesztelték” Kidobta a kislányt az ablakon TATABÁNYA A Tatabányai Törvény­szék emberölés kísérlete miatt 11 év fegyházra ítélte kedden azt a tatabányai nőt, aki 2014-ben kilökte kislányát lakásuk abla­kából. A törvényszék megszün­tette az asszony szülői felügyele­ti jogát. Az elkövető legkorábban a bün­tetés kétharmadá­nak kitöltése után bocsátható feltéte­les szabadságra. Az ítéletet az ügyész tudomásul vet­te, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Az asszony egy operáció után alig mozdult ki otthonból, gyer­mekét a lakásban tartva nevel­te. A kislány sokat hiányzott az óvodából, ezért a gyámhivatal védelembe vételi eljárást indí­tott. A nő attól tartott, elveszik tőle a kislányt és paranoid álla­potban arra az elhatározásra ju­tott, hogy gyermeke elvesztését csak úgy kerülheti el, hogy ha mind kislány, mind pedig a saját életét kioltja. A második eme­leti gyermekszoba ablakán kilökte a gyermeket, majd utána ugrott. A gyermek többszörös koponya­törést, csigolya- és keresztcsont­törést és súlyos zúzódásokat szenvedett, hosszú ideig életve­szélyes állapotban volt. További részletek: kemma.hu SZ. A. Tizenegy év fegyházra ítélték Rosszul döntött: ivott és vezetett DUNAALMÁS Új szakasszal bővült a kerékpárutak megyei hálóza­ta. Az Által-ér völgyi kerékpá­rút újabb nyolc kilométeres sza­kaszát Dunaalmás és Szomód térségében avatták fel szer­dán. Az összesen 400 milliós, az unió támogatásából megva­lósuló beruházással Tatabányá­tól a Dunáig összefüggő kerék­párút várja a kirándulni, spor­tolni vágyókat. Az átadáson, a dunaalmási és szomódi szakasz közös csomópontjában, az 1-es út közelében kialakított pihenő­helyen Csákai László reformá­tus tiszteletes és Havasy Bálint katolikus plébános áldotta meg az új létesítményt. Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár kö­szöntőjében kiemelte: soha nem voltak még ennyien kerékpárút avatásán, mint most. Az új be­ruházással sokak álma vált va­lóra, hiszen a megnövekedett forgalom miatt nemcsak bizton­ságosan, hanem szép természe­ti környezetben juthatnak el a sportkedvelők és turisták is Ta­tabányáról, Tatáról a Dunáig. Az ünnepségen Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Ben- csik János országgyűlési képvi­selő, Beró Henrietta tatai alpol­gármester, valamint a két pá­lyázó település polgármestere, Czeglédi Zoltán és Czellár József osztotta meg gondolatait a jelen­lévőkkel, majd a szalagátvágás után a kivitelező cég munkatár­sai hordót gurítottak az új ke­rékpárúton. ► 3 TATABÁNYA Egy 46 éves nő itta­san vezetett, de elfelejtette fel­kapcsolni a világítást az autóján. A Teleki úton késő este figyel­tek fel a kivilágítatlan járműre a helyi járőrök. Nem is késleked­tek: utána fordultak és megál­lították. A hölgy nem tudott ér­telmes magyarázatot adni arra, hogy az éjszaka közepén miért volt „sötét” az autója. Ezért az iratok ellenőrzése után az alko­holszonda következett. Az ered­mény pozitív lett. Az asszonyt előállították ittas járművezetés megalapozott gyanúja miatt. SZERKESZTOSEG: E-mail: szerk.komfflmedíaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-16 óráig - a vonal végén: Wagner Zsanett 34/514-041 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig- ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 34/514-020 MA HOLNAP au, 16 18 & Végérvényesen végétért a vénasszonyok nyara. Az elkövetkező napokban ugyan valamelyes melegszik a nappali hőmérséklet, de széles lesz az idő. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Malvin és Teréz nevű olvasóinknak! r ~ >í MAI LAPSZAMUNKBAN oy ÁLLÁSHIRDETÉST TALÁL!

Next

/
Oldalképek
Tartalom