24 óra, 2015. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

2015-09-01 / 204. szám

Jó reggelt! K olléganőm speciális lakkot sze­retne venni bútorfestéshez. Teg­nap elment az egyik közeli kre­atív boltba, hogy érdeklődjön a termék felől. Az eladó tágra nyílt szemmel né­zett rá, amikor feltette a nagy kérdést: hogy néz ki, mennyibe kerül... Halkan jegyzem meg, azt, hogy létezik-e egyál­talán, biztosra vette, mivel nem extra kívánsággal tért be a boltba. Végtére is igazán biztató jel, ha egy leendő vásárló valami újat tud monda­ni az eladónak. Annyi viszont az árus számlájára írható, hogy a lehető leg­jobban próbált kitérni a kellemetlen pillanatok elől. Fogott egy tollat és fel­írta a rendelést. Nem is értem, miért volt annyira meglepő a válasz a „Mi­kor érkezik meg az áru?” kérdésre. „Nem tudom”. w. Zs. Nagyon sok helyen helyezik majd el az emlékezés virágait az utókor képviselői Bányásznapi nyitány az Otthon téren DOROG Hosszú évek hagyomá­nyait folytatva az idei, immár 65. magyarországi bányásznap városi eseményeinek nyitányát ismét a Dorogi Bányász Szak- szervezeti Szövetség és a Doro­gi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány által szervezett ta­lálkozó nyitotta tegnap délután az Otthon téri József Attila Mű­velődési Ház nagytermében. Az eseményen többen vehettek át segélyt, illetve a jubilálókat em­léklappal köszöntötték. Wágner Ferenctől, a városi szakszervezeti szövetség elnöké­től megtudtuk, hogy a helyi bá­nyásznapi események koszorú­zással folytatódnak a héten. Hol­nap délután a tokodi temetőben helyezik el az emlékezés virága­it, csütörtökön Kesztölcön teszik ugyanezt. Az egykori legendás szénmedence központjában, Do­rogon pénteken délután két órá­tól koszorúzzák meg a dicső elő­dök sírját a temetőben az utó­korképviselői. Pilisvörösváron - szintén pénteken - délután négy órakor kezdődik bányásznapi ünnepség. A szombati bányász­nap nyitányát reggel hat órakor Bányász-szakszervezeti tagok találkoztak a dorogi Otthon téren zenés ébresztő jelenti majd Doro­gon. Ezt követően a szakma ha­gyományőrző képviselői a váro­si Otthon téren állított emlék­műnél koszorúznak. A nap folya­mán délután a csolnoki temető­ben, majd PUisszentivánon, Mo­gyorósbányán, aztán a csolnoki művelődési ház mellett álló em­lékműnél, este Annavölgyön he­lyezik el az emlékezés virágait. Vasárnap reggel a tokodaltá- rói művelődési ház mellett álló emlékműnél, délután a sárisápi temetőben hajtanak fejet a dicső elődökre emlékezve. ► 3 SZERKESZTOSEG: E-mail: szerk.tomSmediaworte.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-16 óráig - a vonal végén: Veizer Tamás 34/514-041 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig- ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 34/514-020 EGY PERCBEN Apácáktól a marxizmusig TATA Ma van pontosan 89 esztendeje, hogy megszületett dr. Bártfai Ilona, akit nagyon sok régi tanítványa Kovács Gá­tlóméként ismer a tatai Eötvös gimná­ziumból. Apácák tanították meg írni, ol­vasni, számolni. Az viszont köztudomá­sú róla, hogy élete egy szakaszában marxizmust is oktatott. ► 5 Nagyszerűen gurított MAR DEL PLATA-NYERGESÚJFALU A nyer­gesújfalui Soós Sándor nagyszerű­en képviselte hazánk színeit az ar­gentínai Mar dél Platában rendezett XX. Szervátültetettek Világjátékának bowlingbajnokságán. ► 4 Minicsúcsot tartanak ITTHON Csúcsra pörgeti a nemzetkö­zi politikai életet a migrációs válság. Rendkívüli minicsúcsot tartanak a visegrádi országok a hétvégén, két hét múlva az uniós külügyérek is ösz- szedugják a fejüket. Budapesten órá­ról órára változik a helyzet: míg va­sárnap senkit sem engedtek fel a Nyugat felé induló vonatokra, tegnap már fürtökben lóghattak a menekül­tek a szerelvényekről. ► 6 Kés alatt a Honda CR-V ITTHON Alapos frissítésen esett át a Honda CR-V, aminek többek között a dupla turbós, l,ó-os dízelmotor a ho­zománya. A CR-V igazi ütőkártyája a helykínálat és a variálhatóság. ► 9 2,8 millió forint áfát csaltak el SZÁKSZEND Bicskei és szákszendi cégvezetők mintegy 2,8 millió forint áfát csaltak el fiktív szám­lákkal, hamarosan ítéletet hoz­hat ügyükben a bíróság. A Ta­tabányai Járási Ügyészség na­gyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat két férfivel szemben és végrehajtandó szabadságvesz­tés kiszabását indítványozta. Ahogy dr. Részi Ildikó fő­ügyésztől megtudtuk, az elkö­vetők szákszendi, illetve bics­kei székhelyű gazdasági tár­saságok ügyvezetői voltak, és megbeszélésüknek megfelelő­en az egyik cégvezető 25 da­rab hamis, valótlan gazdasági eseményeket tartalmazó kész­pénzfizetési számlát állított ki. Ezt követően a fiktív számlá­kat a másik cégvezető szere­peltette az adóbevallásában, azok alapján pedig összesen 2 millió 782 ezer 228 forint elő­zetesen felszámított áfát vont le, ezáltal az állami adóbevételt csökkentette. Kisbuszba zsúfoltak harminchat menekültet Fokozott ellenőrzés Ml-ES AUTÓPÁLYA Defektet kapott egy szerb embercsempész kis­busza az Ml-esen hétfőn haj­nalban. A járműben szállított 36 afgán és pakisztáni mene­kült a vízelvezető árokban rejtő­zött, amikor a Komárom-Eszter- gom megyei rendőrök észrevet­ték őket. A sztráda Győr felé ve­zető oldalán férfiak és nők vár­ták, hogy a 62 éves szerb sofőr to­vábbinduljon velük Ausztria felé kilencszemélyes kisbuszával. A migránsokat és az embercsem­pészéssel gyanúsított férfit a rendőrök előállították, az utasok ellen idegenrendészeti eljárást indítottak, a 62 éves férfit pedig már őrizetbe is vette a hatóság. Hétfőn óriási, mintegy 30 ki­lométeres kocsisor alakult ki az Ml-es autópályán az osztrák ha­tár közelében, és az 1-es út is le­lassult, miután az osztrák határ- rendészeti szervek fokozott köz­úti ellenőrzést rendeltek el va­sárnap estétől. A bejelentés sze­rint minden olyan járművet el­lenőriznek, amely alkalmas ar­ra, hogy embereket rejtsenek el benne. Az első bő fél nap alatt kétszáz menekültet és öt csem­pészt már el is fogtak. Az osztrák belügyminiszter szerint a klasszikus értelemben vett határellenőrzésnek nem ne­vezhető ellenőrzés célja az, hogy megakadályozzák emberek ha­lálát, és elfogják az embercsem­pészeket. Az erőteljesebb ellen­őrzést az után vezették be, hogy az osztrák A4-es autópályán múlt csütörtökön 71 halott mig- ránst találtak egy elhagyott te­herautóban. ► 8 4 f '\ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Jj| 2015. SZEPTEMBER 1., KEDD. XXVI. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM. MAI LAPSZÁMUNKBAN M ára:issft.előfizetve: 126ft .is 04.ftöl |0| talál! _ Sm M VBiffi "4hHÍ www.kemma.hu * Ma hivatalosan is megkezdődik a 2015/2016-os tanév az iskolákban. A tan- I évnyitó ünnepségek egy része tegnap lezajlott, de valahol mára szervezték meg. Az Edutus Főiskolán délelőtt 10 órakor, több középiskolában pedig - így a Péch Antal Szakközépisko­lában is - délután tartották a megnyitóünnepséget. A Móra Ferenc Általános Iskolában ma nyolc órakor tartják az évnyitót, majd a tankönyvosztás után négy tanítási óra lesz. I Boldog névnapot 36 31 W Jut, Ma is marad a túlnyomóan napos idő. A délnyugati 1 W ^ EgOfl káni“é megélénkÜI' HolnaptÓ' mérséklöf aQ | nevű olvasóinknak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom