24 óra, 2015. május (26. évfolyam, 102-125. szám)

2015-05-02 / 102. szám

„Úgy repültem, mint a madár! Pedig szár­nyam sincsen. Virágot is hoztam Neked! Pedig kertem sincsen! ► JEGYZET 3. OLDAL Munkamentes majális szimbólumokkal május elseje Hatalmas tömeg követte a bányászzenekart és a mazsoretteket Felvonulással köszöntötték a munka ünnepét Dorogon, ahol több százan döntöttek úgy, hogy a Hősök terétől az Otthon térig sétálnak. A színes lobo­gó- és lufirengetegben feltűn­tek a civil- és a szakszerveze­tek, sportolók, továbbá a balol­dal szimpatizánsai. A művelő­dési ház előtt „a munkájukból élőket” a korábban a felvonu­lókkal együtt haladó dr. Titt- mann János köszöntötte, és bíz­tatta a „szimbólumok” - a sör és a virsli - elfogyasztására. Neszmélyen a hajóskanzen­ben tartották a majálist. ► 3. OLDAL gR$R; Dorogon több százan vállakoztak egy kis, békés május elsejei közös sétára, a hagyományokra emlékezve Hulladékrettenet kerül az égetőműbe dörög Péntek virradóra meg­kezdték a felszámolás alatt ál­ló Budapesti Vegyiművek Il­latos úti telephelyén illegáli­san felhalmozott 2800 tonna - csaknem ezerhordónyi - ve­szélyes hulladék elszállítását. A laborvizsgálatok alátámasz­tották az azonnali intézkedés szükségességét. A környezetvédelmi szakem­berek segítette kármentesí­tés nyomán elsőként a sérült tartályok kikristályosodott, mérgező anyagait juttatják el a dorogi hulladékégetőbe. A feleslegessé vált gyógyszer- és vegyipari (mellék)termé- kek, oldó- és növényvédő sze­rek megsemmisítését vég­ző Sarpi Dorog Kft. az ország legnagyobb veszélyeshulla­dék-égetője. ■ Barlangi Hárman lopták meg az idős asszonyt tatabánya A rendőrök gyanú­ja szerint S. János is ott volt ab­ban a lakásban, melyből el­tűnt egy idős asszony pén­ze. Egy hónnappal társai tet­tenérését követően a Tatabá­nyán élő S. Jánost is elfogták a nyomozók. A 30 éves férfi a 3ó éves R. Otíliával és 20 éves R. Rebekával kéredzkedett be egy idős nő otthonába. A néni­nek azt mondták, hogy a lakás mosdóját vennék igénybe, ehe­lyett a sértett figyelmét elterel­ve ellopták ékszereit és kész­pénzét. A férfi ellen eljárást in­dított a Tatabányai Rendőrka­pitányság. ■ A lovasballagás a díjugrató pályán kezdődött Bábolna Elsajátították a szakma alapjait, és munkafegyelmet is tanultak a végzős diákok Ünnepélyes külsőségek kö­zött, a díjugrató pályán kez­dődött a Pettkó-Szandtner Ti­bor Lovas Szakiskola és Kol­légium ballagása Bábolnán. Az elegáns lovagló ruhába öltözött csaknem ötven vég­zős diákot Körmendi Csaba igazgató köszöntötte, majd be­szédében felidézte az elmúlt évek legemlékezetesebb pil­lanatait, emlékeit. Azt az utat, amely végén a ballagás, illet­ve a szakmaszerzés „áll”. Bérezi Balázs, a Bábolna - Nemzeti Ménesbirtok Kft. f igazgatója arra hívta fel a | figyelmet, hogy soha ne fe- g ledjék, honnan indultak, és < legyenek büszkék - bárhova A végzős, jó kedvű diákok ballagás „címén” lóra pattantak, és körbe járták a városka utcáit is sodorja őket az élet - arra, hogy Bábolnán sajátították el a szakma alapjait, tanul­tak munkafegyelmet, gon­dosságot. A köszöntők után a diákok megmutatták, hogy mit is ta­nultak az elmúlt négy évben. Volt ménfelvezetés, fogathaj­tás, karusszel majd mindkét végzős osztály nyeregbe szállt és úgy tettek egy kört a város­ban. Végül a Hősi kapun át érkeztek meg a Ménesudvar­ba. A látványos bemutató hí­ven kifejezte a százados tra­díciókat, a négylábúak iránt érzett megbecsülést, no és a végzős diákok felhőtlen bol­dogságát is. ► 5. OLDAL S ; \ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2015. MÁJUS 2., SZOMBAT. XXVI. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT MAI LAPSZAMUNKBAN 39 •fyfi ÁLLÁSHIRDETÉSTI ^"kl'ye- 1 JSSiSSSSr1 SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL: * * + ' LELKI BANTALMAZAS: HOVA c mÁi/imi/ « nADnniUl LÉGIÓK TÁBOROZTÁK * S * FORDULJUNK? ► WWW.KEMMA.hu Ul UIAIVUNK A UUdUuUN ►Z.OLDAL A DUNA-PARTI TÁBORBAN I Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a helyi tarifás számot! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. ; Változékony Vérző szívű j It^ottelőfordul- napi jelentés : hat eső és zápor A lábatlani ce­: is. Emellett meg- . , , ., . : élénkül az északi mentgyar bontási : szél. A legmaga- munkálatai miatt : sabb nappali hő- néhány órára még : mérséklet 10-19 a vasúti forgalom | Celsius-fok lesz. is leállt. ► 14. OLDAL j Bronzéremért tSfonW : Bercikére szerkesztő: : A Dági KSE nb --------«3«#i<.pia. : I-es férfi röplabda terjesztés: : csapata Kazinc- ---------g 40/510-510 : barcikára látogat, hirdetés: : A tét a bajnoki ---------« 34;st4-ozo • bronzérem. e-mail: ^ OLDAL szerk-fcoaiéraediaworksJm JÓ REGGELT! • Vagyunk páran, akik úszógumi nél- '■ kül képzeljük a nyári fürdőzést. En­: nek érdekében kisebb-nagyobb áldo- : zatokat hozunk. A bölcsebbek már : az év elején is lemondtak minden föl­• di jóról (cukorról, szénhidrátról), a : későn ébredőknek - naná, hogy ezt : a csoportot erősítem - viszont alapo- : san bele kell húzniuk... Hat napja • egy diétás turmixnak nevezett löttyön ' élek. Az éhséget csillapítja ugyan, de : a valódi ízek roppant mód hiányoz­: nak. Amikor a dorogi művelődési : ház erkélyéről a május elsejei felvo- ■ nulókat fotóztam, alant már sorakoz- : tak a karcsú virslik és a kövér zsem- : lék. Két dologra kellett ügyelnem: a ; gépet le ne ejtsem, és a nyálam le ne \ csorgassam. Barlangi ; 9 771416 865064 15102

Next

/
Oldalképek
Tartalom