24 óra, 2015. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

2015-04-01 / 77. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 2015. ÁPRILIS 1., SZERDA ta——^mt&mmmm HÍRSÁV Mozgalmas volt a tavaszi iskolahét OROSZLÁNY Hagyományai­hoz híven az idén is progra­mok sokaságával tették gaz­daggá a gimnáziumban a ta­vaszi iskolahetet. A progra­mok között kiemelt volt a természettudományi nap, az országismereti- és a történel­mi vetélkedő, a pályaválasz­tási rendezvény. A szavaló­versenyt Pápai Anna (11. C) nyerte meg Genoff Vivien (9. B) és Tóth Tímea (11. B) előtt. Rágcsálós pályázatok és az avar égetése tokodaltáró Rendkívü­li ülést tartanak ma 17 órá­tól a polgármesteri hivatal­ban az önkormányzati kép­viselő-testület tagjai. Többek közt felbontják a rágcsálóir­tásra kiírt pályázatokat és rendeletet alkotnak az avar, illetve a kerti hulladékok égetésének szabályairól. Helyi alkotók fotóiból nyitnak kiállítást tatabánya Az Óvárosi Alko- tócsoport tagjai, Fehér Éva, Fehér János és Mórocz Ist­ván fotóiból nyílik kiállítás Közös nevező címmel a Jó­zsef Attila Művelődési Ház- i bán szombaton négy óra­kor. A kiállítást megnyitja Schmidt Csaba polgármes­ter, fellép Gengeliczky Lász­ló és Gerencsér Patrik, po­hárköszöntőt mond Bereznai | Csaba alpolgármester. Kerékpártúrára várják az érdeklődőket környe A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői szombaton kerékpártúrára várják a mozogni vágyókat Előzetes jelentkezés és ér­deklődés a 30/985-3839-es telefonszámon Gubicza Ist­vánnál. Vaklárma volt a riasztás bombariadó Buszrobbantással fenyegetett az elvetemült bejelentő Ismét számos ismert zenész érkezik Komáromba Tegnap reggel bomba­riadó volt a tatabányai autóbusz-pályaudvaron. Az elmúlt napokban már má­sodszor fenyegetőztek a me­gyeszékhelyen robbantással. Petrik József A tatabányai buszpályaudvart és környékét tegnap 7 óra 50 perc körül lezárták, illetve kiürítet­ték. Ez az intézkedés érintet­te a bevásárlóközpontot, a Vér­tes Centert is. A robbanószer­kezetről a bejelentés a megyei rendőr-főkapitánysághoz érke­zett. Ők értesítette a cég, a Közép- nyugat-magyarországi Közleke­dési Központ Zrt. (KNYKK Zrt.) helyi forgalomirányítását arról, hogy vélhetően bombát helyze­tek el egy, esetleg két helyközi já­rat alá is... Információink szerint az Oroszlányba közlekedő autó- busz(ok)ról volt szó. A felfordulás, és „díszlet” ettől fogva már könnyen elképzelhe­tő. Viliódzó rendőrségi autó és ta­nácstalan emberek az üzletköz­pont előtt. Rendőrkordon a vasút­állomás bejáratánál. Az utak ke­reszteződését szintén rendőrjár­őrök és négykerekűek torlaszol­ták el. Az aszfalt peremén me­nőautó vesztegelt. A területre ha­landó aligha léphetett. Idővel a tűzszerészek is megérkeztek. A menetrendszerinti járatok csúszással, késéssel közleked­tek, hiszen valamennyi, a pá­lyaudvarról induló, vagy oda érkező az üzletház előtti busz­öbölben tudott csak landolni. A tatabányai KNYKK Zrt. hi­vatalos tájékoztatása az esetről a követezőképpen hangzik: A reg­geli órákban bombariadó miatt lezárt tatabányai autóbusz-állo­máson 10 óra 30 perctől újra az eredeti rendben közlekedtek a já­ratok. Az információs irodán hi­vatalos igazolást kérhetnek azok, A bombariadó miatt nagy volt a felfordulás tegnap reggel a tatabányai Vértes Center környékén akik a bombariadó miatt nem ér­keztek időben a munkahelyükre, illetve az iskolába. Az igazoláson a pályaudvar lezárásának idősza­ka szerepel majd. A 10. osztályos Kiss Alexand­ra, aki Almásfüzitőről érkezett. Iskolatársa, Bedernyák Cintia Kertvárosból. Mindketten a Mi­kes Kelemen-középiskola tanulói éppen két órája várakoztak az üz­letközpont előtt, hogy eljussanak az oktatási intézménybe. A reg­geli történésekre így emlékeztek: - Hét óra negyvenkor érkez­tem - kezdte Alexandra. - Ek­kor már gyakorlatilag a pálya­udvaron minden zárva volt. Nem tudtunk sehonnan infor­mációt szerezni. Aztán megér­keztek a rendőrök, és kitessé­keltek minket is az épületből. Na, ekkor már sejtettük, hogy valami komolyabb ügyről lehet szó. Azóta várunk a buszra. Az már biztos, hogy a „dupla” né­metóráról lemaradtunk... Fél tizenegy tájban kiderült, hogy vaklárma volt a riasztás. A szakemberek - szerencsére - semmilyen robbanószerkezetet sem találtak. Gyakorlatilag ezzel egy időben fel is oldották a „vesz­tegzárat”. Kinyitottak a pénztá­rak, az irodák, és megnyíltak a bevásárlóközpont kapui... Csaknem húsz éve már robbantottak az esztergomi autóbuszon török Sándor, a régiós volán- vállat buszvezetője még valame­lyest emlékezett arra az esetre, amely csaknem húsz évvel ez­előtt Esztergom környékén tör­tént, és detonációval végződött.- egy tanulót gyanúsítottak meg a robbantgatással - mondta. - A tragikus eseménynek sérültjei is voltak. Úgy tudom, valamilyen házilag eszkábált csőbomba rob­bant fel, mégpedig az utastérben. De volt egy másik történet is Esz­tergomban, amikor egy gyanús táskát találtak a pótkerékre he­lyezve. Abból nem lett baj... az esztergomi buszos robban­tásként elhíresült ügy 1996. ok­tóber 5-én történt. Bomba rob­bant a piliscsabai főutcán egy Budapest-Esztergom között me­netrend szerint közlekedő Vo­lán-buszon. Tehát nem a Vértes Volán Zrt. járatán. Az eset so­rán három utas súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg. Néhány nappal korábban egy esztergomi üzletben robbanó­szerrel töltött ketchupos flakont találtak. A rendőrség végül egy 17 éves diákot fogott el, aki be­ismerő vallomást tett. A bíróság 12 év börtönre ítélte. észak- és Dél-Komárom Ápri­lis 26-a és május 3-a között im­máron 24. alkalommal rendezi a két Duna-parti testvérváros a Komáromi Napokat. A szo­kásoknak megfelelően lesznek sportversenyek, gyermekprog­ramok, kiállítások, visszatér az Erődnap és a Wake Up day. Vá­sárolgathatunk a kézműves vá­sárban, esténként pedig elkor­tyolgathatunk egy-két pohár bort a Borok utcájában. Dél-Komáromban külön da­rabbal készül a Lovas Színház, és a Magyarock Dalszínház. Az idén sem marad el a motoros ta­lálkozó, a kötélhúzás és Komá- rom-Komamo futóverseny. ■ A dél-komáromi Jókai­ligetben fellép majd Szikora Róbert és az R-Go is A dél-komáromi Jókai liget egyik sztárja az R-Go lesz. A szervezők szerint Szikora biz­tos, hogy elképesztően jó bu­lit csap majd. Érkezik Csipa és a Hooligans, hazánk egyik legnépszerűbb pop-rock csa­pata, de Charlie is fellép majd ezekben a napokban. A Belga együttesnél viccesebb, egyé­nibb formációt nem sokan is­mernek. Nemrégiben az egész világon felhívták magukra a fi­gyelmet, hiszen „Szerelmes va­gyok” című klasszikusuk 14 nyelven került fel a youtube-ra. A hiphop kedvelőinek játszik majd a Children of Distance. Az már egészen biztos, hogy az észak-komáromi Klapka té­ren fergeteges swing-partit fog teremteni Gájer Bálint a táncos kedvűeknek, aki egyik dalával bejutott A Dal 2015 című tele­víziós műsor döntőjébe is. De a közönség találkozhat majd Pély Barnával, az United front­emberével, és itt lesz Anima Sound System is. ■ HIRDETÉS____________________________________________________________________________________________ Áprilisban indul a szelektív hulladékgyűjtés Tatabányán A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tatabánya családi házas övezeteiben, Alsógallán, Fel- sőgallán, Bánhidán, valamint Dózsákért, Sárberek, Kertváros és az Erőműi városrész családi házas területein 2015. április elsejétől bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A házaktól az eddigiekben megszo­kott heti rendszeres háztartási vegyes hulladékszállítás mellett havonta egyszer külön zsákokba gyűjtve szállít­ják el a papír és a műanyag hulladékot. Az érintetteket a társaság a házhoz menő gyűjtés új rendszeréről tájékoztató levélben értesíti és a levélhez egy hulladéknaptárt is mellékel, mely a külön gyűjtött anyagok elszállításának menetrendjéről tájékoztat. Az új rendszer indulása előtt minden érintett háztartásnak a papír gyűjtésére 2 db 60 literes, kék színű zsákot, fi műanyag gyűjtésére pedig 3 db 100 literes, sárga színű zsákot juttatnak el postai úton. A későbbiek során az ingatlanról elszállított zsákokkal megegyező darabszámú és színű zsákot adnak át a gyűjtés folyamatossága ér­dekében. Amennyiben több papír vagy műanyag hulladék keletkezik a háztartásban, és azt átlátszó zsákban a meghirdetett gyűjtési napokon az erre rendszeresített zsákok mellé kihelyezik, a szolgáltató azt is elszállítja. A kék színű, papírhulladékot gyűjtő zsákban maximum 15 kilogramm anyag helyezhető el, a zsákokba újság­papír, prospektus és csomagolópapír, valamint kartonpapír gyűjthető. Az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett. A sárga színű, műanyaghulladékot gyűjtő zsákban maximum 20 kilogramm hulladék helyezhető el. Ebben PÉT- palack, kozmetikai és tisztítószeres flakon, tejes-, illetve gyümölcsleves doboz, fólia, bevásárlószatyor és zacskó gyűjthető. A flakonokat a helytakarékosság érdekében célszerű laposra taposva elhelyezni. A műanyag hulladékok esetében különösen fontos, hogy csak tisztított hulladék kerüljön a zsákokba, mivel az újrahaszno­sítás csak ebben az esetben lehetséges. A tisztítószeres flakonokat, az üdítőspalackokat, a tejes- és joghurtosdo- bozokat, valamint az egyéb műanyag hulladékot is csak tisztára mosva szabad a zsákokba helyezni. A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy az újrahasznosítható anya­gokat a naptárban jelzett szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig szíves­kedjenek az ingatlanaik elé kihelyezni. A kommunális hulladék ezekbe a zsákokba nem helyezhető el, az vál-. tozatlan módon és a már megszokott időben kerül elszállításra, a szelektív gyűjtés során a szolgáltató az ilyen típusú hulladékot nem szállítja el. A házhoz menő rendszerű szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után is változatlan formában megmaradnak a városban a korábbiakban kialakított hulladékgyűjtő szigetek, ahová továbbra is elhelyezhető az elkülönítetten gyűjtött papír, üveg és PET-palack. Ügyfélszolgálatunk a 34/600-700 telefonszámon bármilyen kérdésben az Önök rendelkezésére álL Köszönjük együttműködését, tegyünk együtt a tisztább környezetért! Szén-dioxiddal gyógyítanak fórum Mofettával megelőzhetők a keringési zavarok Háziorvosokat, érdeklődőket, rászorulókat vártak arra a nyílt fórumra Tatabányán a Dózsa- kerti Közösségi Házba, amely­nek témája a széndioxid terá­piás kezelés volt. A rendezvény házigazdája a Mofettával, Szén­dioxid Terápiával az Egészsé­gért Nemzetközi Egyesület volt. Bevezetőjében dr. Csáky Csa­ba elnök, címzetes egyetemi docens vázolta fel a kezelés elő­nyeit. Elmondta: hazánkban ma már több mint hatvan he­lyen elérhető a széndioxidos te­rápia valamilyen formája. Az országban az elsők között Tata­bányán, ma már további három helyen, Tatán, Komáromban és Esztergomban is van mód szén­savas kádfürdő kezelésre. A tatai dr. Gödölle Zoltán kar­diológus főorvos bevezetőjében azt emelte ki, hogy hazánkban az érrendszeri betegségek gyó­gyítását illetően sok ellátatlan ember van: kevés az angiológus, az erekkel foglalkozó belgyó­gyászati szakember, a képzésük sincs megoldva, így fordulhat elő, hogy például szűkebb hazánk­ban egyetlen ilyen végzettségű orvos sincs. Hazánkban ugyan­akkor évente mintegy ötezer am- putációt hajtanak végre - ebben is világelsők vagyunk. Dr. Ballagi Farkas nyugal­mazott kapuvári kórházigazga­tó, kardiológus főorvos, belgyó- gyász-angiológus szakorvos sa­ját több évtizedes orvosi tapasz­talatait osztotta meg hallgatósá­gával. Felvázolta a széndioxid gázfürdők, a szénsavas kádfür­dők különbségeit, előnyeit. ■ Szeretnék elérni, hogy a kezelést a társadalmbiz- tosítás támogassa Dr. Ballagi Farkas elmond­ta: mindegyik megoldás eltérő kedvezően hat a végtagok vér­ellátására, így segít megelőzni a trombózist és egyéb kompliká­ciókat. Kiemelte a kapuvári an- giológiai rehabilitációs központ­ban is alkalmazott 21 napos kú­ra részeit, amely kiterjed a far- makoterápiától a mozgásterápi­án át az életmódváltásig, a kí­sérőbetegségek kezeléséig. El­mondta: 1974 óta foglalkozik az érbetegségekkel, ennyi idő alatt csaknem 24 ezer embert kezel­tek alsóvégtagi krónikus verő­érbetegséggel, eredményesen. A szakember kifejtette: a problé­ma 15 évestől 96 évesig bármi­kor bárkivel előfordulhat, a leg­gyakrabban természetesen idős korban, és az esetek kétharmad részében férfiaknál. A betegség kialakulásának kockázatát te­kintve első helyen áll a dohány­zás, amit a magas vérnyomás, a hiperlipidémia (magas vérzsír­szint) és a cukorbetegség követ. Mofettával már régóta gyó­gyítanak betegeket: a leghaté­konyabban Erdélyben alkal­mazzák ezt a gyógymódot. Ha­zánkban Mihályiban találtak először természetes széndioxi­dot, amit hamarosan a gyógyá­szatban is alkalmaztak. Ma Répcelakon folyik a gyógyásza­ti célú, természetes széndioxid kitermelése - erről dr. Horváth Imre, a Linde orvosi ágazati igazgatója beszélt. A fórumon az egyesület két kezdeményezést fogalmazott meg: az egyik, hogy a kezelést támogassa a társadalombizto­sítás, másik, hogy a háziorvosi rendelőkben is legyenek mobil kabinok az érbetegségek keze­lésére, a megelőzésre. ■ V. T. 4 ; 4 J \)

Next

/
Oldalképek
Tartalom