24 óra, 2015. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

2015-04-01 / 77. szám

y*. Tegnap reggel órákra lezárták az autóbusz-pályaudvart, illetve a Vértes Center környékét. Kis képünkön a busz, szerencsére bomba nem volt alatta Tegnap bombariadó „rázta meg” a tatabányai, közpon­ti buszállomás csendjét. Mini, a robbanószer-kereső belga juhász azonban - szerencsére - nem talált semmit. Petrik József A megyei rendőr-főkapi­tányság munkatársai hét- és nyolc óra között értesítették a helyi forgalomirányítást a fenyegetésről. Ezt követően a környéket hermetikusan le­zárták és a pályaudvart, va­lamint a Vértes Centert is ki­ürítették. Információink szerint a gátlástalan „elkövető” 9 óra 24 percre ígérte a szerkezet működésbe léptetését. Az el­járási protokoll szerint a tűz­szerészek ezért legkorábban - félóra várako­zást követően - 9 óra 54 perckor léphettek akció­ba. A tatabányai kapitányság egy a robbanószerke­zet keresésére kiképzett bel­ga juhászt, Minit vetette be. A kutya azonban nem talált semmit. A bejelentés alapján azt vé­lelmezték, hogy egy, de akár két gépjármű alatt is lehet bomba. A feltételezések sze­rint az autóbuszok menet­iránya Oroszlány lett volna. Amíg a szakemberek tüzete­sen át nem vizsgálták a kör­nyéket, és Mini sem végzett a feladatával, a te­rületre illetékte­len személy nem juthatott be. Nem csoda, hogy mind a buszmegálló­ban, mind az üz­letház bejáratánál nagy volt a csődület. Aztán fél 11-kor fel­oldották a „karantént”, és az élet visszatérhetett a normá­lis kerékvágásba. A buszok is­mét menetrend szerint közle­kedtek, kinyitott az informá­A Bárdos-gimná­zium után a tata­bányai buszpá- lyudvaron is bombariadó volt ció, a pénztárak és a bevásár­lóközpont is. Az egyik, közelben posztoló rendőr megjegyezte, hogy az ilyen jelzéseket minden eset­ben valós fenyegetésként kell kezelni. Léber Gabriellától, a me­gyei rendőr-főkapitányság szóvivőjét azután is érdeklőd­tünk, hogy a közelmúltban a Bárdos-gimnáziumnál történt hasonló fenyegetés ügyében hol tart az eljárás. A szakem­ber elmondta: a vizsgálat és a nyomozás folyamatban van. Továbbá hangsúlyozta, hogy a két eset között nem vélhető fel semmilyen összefüggés... ► 2. OLDAL Valószínűleg nem egyszer esett meg a gyalázat Esztergom Miként arról beszámoltunk, hétfőn bebizo­nyosodott, hogy 2010-ben az esztergomi belvárosi temető­ben, egy szertartást követően az elhunytat kiemelték a ko­porsóból, hogy azt a későbbiek során újra értékesíthessék. „...A nyüás kitágítását köve­tően először egy darab emberi koponyát, majd a kripta alsó szintjét fedő betonelem darab­jainak eltávolítása után újabb emberi koponyát és további emberi maradványokat talál­tak, melyek közül Párdányi Rudolfné maradványait (...) a hozzátartozó segítségével, az elhunyt temetése alkalmával j viselt ruházatának (...) körül­írása útján azonosították. ■ A közjegyzőhelyettes jegyzőkönyve arról ta­núskodik. hogy a kriptá­ból „nem pusztán” Pár­dányi Miklós édesanyjá­nak koporsóját lopták el Mind Párdányi Rudolfné, mind a további fellelt embe­ri maradványok koporsón, illetve (...) egyéb zárt tároló alkalmatosságon kívül voltak elhelyezve...” Az alábbi megállapításokat a dr. Neményi Péter közjegy­ző helyettes által március 30-án, a sírhely felnyitása napján készített jegyzőkönyv tartalmazza. A jegyzőkönyv tanúsá­ga szerint tehát a kriptából „nem pusztán” Párdányi Miklós édesanyjának kopor­sóját lopták el a nő temetésé­nek másnapján, hanem való­színűleg a korábban elhunyt családtagok halottas ládáit, illetve urnáit is... ■ Barlangi Megérkezett az aláírt magyar válogatott mez is segítettek Két beteg labdarúgó gyógyulásáért focizott a Puskás Akadémia FC Lábatlanon Jótékonysági mérkőzésen lép­tek pályára tegnap kora este Lábatlanon a felcsúti Puskás Akadémia FC a labdarúgói. A találkozó teljes bevételét két olyan labdarúgónak utal­ják át, akik életük legnagyobb csatáját vívják súlyos betegsé­gükkel szemben. A 41 éves Kis Sándor Lá­batlanon éveken át viselte a csapatkapitányi karszalagot, játszott az NBI B-s Dorogban, pályafutását az elmúlt sze­zonban fejezte be Süttőn. Az utóbbi évek egyik legtehet­ségesebb egyesületi játékosa a 19 éves Marosvölgyi János, aki 16 és fél évesen mutatko­zott be a felnőtt csapatban. A szemerkélő esőben, met­szőén hideg szélben a ha­zaiak Fenyvesi Lászlóval, a vendégek Polonkai Attilával az élen futottak ki a pályára. A felcsútiak kispadjánál Ben- czés Miklós vezetőedző mel­lett tízen vártak bevetésre - a teljes keret eljött Lábatlanra. A mérkőzést György István, az MLSZ megyei igazgatósá­ga játékvezető bizottságának elnökségi tagja vezette. A kezdőrúgást Marosvölgyi János, és Kis Sándor fia vé- | gezte el nagyon szép számú | megjelent előtt. Miközben pat- | togott a labda, Szalai László, a | Lábatlani Egyetértés SE elnöke s elmondta, hogy Khéner László, Polonkai Attila, Marosvölgyi János, Kis Sándor fia és Fenyvesi László az MLSZ megyei igazgatója so­kat segített abban, hogy vendé­gül láthatják a Puskás Akadé­mia FC csapatát. Több megyei egyesület, öregfiúk labdarúgó csapat elővételben vásárolt je­gyeket. A korábban a Lábatlan­ban játszó, most a válogatottnál masszőrként ténykedő Halmai Tamástól egy olyan mezt kap­tak, amelyet a görögök elleni meccs előtt a csapat minden tagja aláírt. Az Interneten árve­résre bocsátják, ezt a bevételt is a két beteg labdarúgó családjá­nak utalják át. Közben lassan sötétedett, a vendégek sorban rúgták a gó­lokat... ■ F. K. KÉPGALÉRIA: KEMMA.HU S \ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI J§| 2015. ÁPRILIS 1., SZERDA. XXVI. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT MAI LAPSZAMUNKBANj ^ ^ ^ ^ S KERESSE A KEMMA.HU OLDALON: SZIKORA RÓBERT IS FELLÉP ZENEMŰVEK TUDJUK, MIÉRT JÖTTEK VAJNAEK " WADnifAU „NÉGY SZÓLAMBAN” H| TATABÁNYÁRA ► WWW.KEMMA.hu A KOMAROMI NAPOKON ► 2.OLDAL AZAGORÁBAN „ Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a : i helyi tarifás számot! : ! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. : A felhőát- Megújult ÍSÍT a Selye Kórház : több-kevesebb ]avulhat Komá­: napsütésrees ... , : több helyen zá- kornyékén a : porra kell számi- betegellátás, 768 • tani. A hőmérsék- millió forintból : let 7 és 13 fok fejlesztették a Se­• között valószínű. lye János Kórhá­zat. ► 3. OLDAL : 3 Tisza partján szerkesztő: : A Grundfos Tata- -------■* 3NM4-°13 | bánya KC férfi ké- terjesztés: : zilabdázói 33-19- ---------»40/510-510 : re kaptak ki teg- hirdetés: : nap este a Szeged -----------8 34/514-020 : otthonában. e-mail: ^ -y ^ OLDAL szerk.kom@mediaworkg.hu : Ön szerint hányadik lesz a bajnokság- : bán a Grundfos Tatabánya KC? ; Meglesz a harma- > , |lf|i ; dik hely jPMHK, : Hátrébb fogunk ' ÍsÖ' A negyedik hely a reális ; FORRÁS: KEMMA.HU JÓ REGGELT! i Elárasztották elektronikus postafióko- '■ mát a húsvéti hírlevelek, olyannyira, : hogy már-már eltűnnek közöttük a va- : lóban fontos levelek. „Zenét vagy mesét • hozzon a nyuszi?” - kérdezi az egyik. • A másik színpompás meglepetéseket : szállítana házhoz ingyenesen, aztán : egy újabb a húsvéti virágajánlataival : próbálkozik nálam, egy következő pe­• dig játékra invitál „+ ingyen szállít!” '■ Maga, a „Húsvéti Nyuszi” is jelentke- : zett annak reményében, hogy „levadá- : szom” ajándékaim... Néhány perce • megint kaptam egy e-mailt. Valószínű- \ lég ez lesz idén a kedvencem: „Húsvét- : kor is parkoljon közvetlenül a repülú : téren!” Csupán annyi a gondom, hogy : nincs autóm, és egyébként még soha ■ nem parkoltam a repülőtéren... K. L. ; 9 771416 865033 15077

Next

/
Oldalképek
Tartalom