24 óra, 2015. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

2015-02-02 / 27. szám

JÓ REGGELT! Gurul a buszunk - nekem - hazafelé Esztergomból Nyerges irányába, már Tátot elhagyva. Szépen fehérük balra a Szarkás hegy oldala. A békés néze­lődést egy mögöttem hangosan dicsek­vő úr baritonja zavarja meg.- Látod milyen fiatal az új feleségem! Hátranézek. Ismerős utastársam egy fényképet mutat a mellette ülőnek.- Mit gondolsz, hány éves? - jön a találós kérdés, majd a büszke meg­oldás is. Elismerő bólintás a válasz. Én meg emlékezni kezdek. Az új asszonyka nyolc éven át volt osztálytársam cél­állomásom általános iskolájában. Te­hát egy húszast hozzá lehet tenni a megoldáshoz. De nem zavarom meg a játékot. F. K. 9 771416 865019 15027 Lövések a tatabányai éjszakában HÁROM SÉRÜLT Az elkövető Kisbérig jutott: a győri buszon kapták el a rendőrök Szombaton este három fér­fit lőtt nyakon egy negye­dik Tatabánya határában, a gyorséttermek közelében. A 33 éves E. Krisztiánt gyanúsítják a gyilkossági kísérlettel. Vasárnap haj­nalban, Kisbéren fogták el. Egy autóban utazott a megyeszékhelyig azokkal, akikre tüzet nyitott. Szűr Annamária A hír, hogy szombat este lö­völdözés volt Tatabányán, pil­lanatok alatt bejárta a kör­nyéket. A közösségi oldala­kon megjelentek a mobilok­kal lőtt fotók, a taxisok egy­más között beszéltek a rendőr­ségi ellenőrzőpontokról, a kö­zeli Vértesszőlősről és a kicsit távolabbi Bajról is jöttek a hí­rek a mindenhova bekukkan­tó, az utolsó bokrot is megné­ző egyenruhásokról, a kör­nyéket pásztázó helikopterek­ről. Nem csoda, hogy így fel- bolydult a térség: már-már krimi filmekbe illő, „leszá­molás-ízű” jelenet zajlott le a megyeszékhely határában, a gyorséttermek közelében. A 33 éves, nyalkái, de Győrben élő E. Krisztián egy autóval érkezett későbbi áldozataival a városba, majd tüzet nyitott rájuk: mindhárman a nyaku­kon sérültek meg. A lövések szombat este, há­romnegyed kilenc körül dör­dültek el. A rendelkezésre ál­ló adatok szerint a lövéseket E. Krisztián adta le, aki gya­log menekült el. Sajtóhírek A tatabányai gyorséttermek parkolójában álló, szlovák rendszámú luxuskocsi ajtaján és üvegén jól látszanak a lövések nyomai szerint a lövések nem közvet­lenül a gyorséttermek mel­lett, hanem onnan mintegy 200 méterre egy zsákutcában dürdültek el, a sérültek au­tójukkal hajtottak egy egyik étteremhez, hogy segítséget kérjenek. A megyei főkapitányság szóvivője a kemma.hu kérdé­sére elmondta: a lövöldöző és a meglőtt férfiak is magyar állampolgárok, ugyanakkor szlovákiai, egészen pontosan dunaszerdahelyi rendszámú autóval érkeztek Tatabányá­ra. Hogy mi célból, azt szintén a nyomozás során szeretnék kideríteni a rendőrök, csak­úgy, mint azt, hogy milyen kapcsolatban is álltak ponto­san. Az biztos, hogy ismerték egymást és Győrből indultak. A sérülteket a tatabányai Szent Borbála kórházba vit­ték, Onódi Lívia, a mentőszol­miközben a sérültek kórter­mére rendőrök vigyáztak, a Terrorelhárító Központ, a Nemzeti Nyomozóiroda és rendőrök égre-földre keresték E. Krisztiánt. Egy információ alapján Baj felé is nagy erők­kel vonultak, helikoptert is be­gálat regionális igazgatója az MTI-nek azt mondta, hogy könnyű sérülésekkel. A kem- ma.hu információi közül ket­tejüket később, de még az éj­szaka folyamán átszállították Győrbe, a Petz Aladár kórház­vetettek, végül vasárnap kora reggel, az Oroszlányból Győr­be tartó buszon, a kisbéri állo­máson kapták el a 33 éves fér­fit. E. Krisztiánt több emberen elkövetett emberölés kísérleté­vel gyanúsítják, kihallgatása már vasárnap elkezdődött. ba. Lapinformációk szerint a Győrben ápolt férfiakat a nya- ki gerincen érte a lövés, de azok ideget nem értek, egyik sérült sincs életveszélyben. Úgy tudjuk, hogy főbb artéri­ákat nem értek a lövések. A tatabányai kórházban rendőrök vigyáztak a sérül­tekre. Mint a kemma.hu meg­tudta, erre azért volt szükség, mert akkor a gyanúsított még szökésben volt, emiatt, és a ta­núkihallgatások, egyéb nyo­mozási feladatok miatt is in­dokoltnak látták a sértettek rendőri védelmét. További részletek, videók, fotók: kemma.hu A terrorelhárítók fogták el a lövöldözőt Tiszteletet érdemlő élettapasztalat szAzKesztölci küldöttség is érkezett a dorogi kórházban tartott ünnepségre Morgatópróbával folytatódnak a MoLaRi-tesztek A Dorogi Szent Borbála Szak­kórház és Szakorvosi Rende­lőben - amelynek nővérei im­már bizonyítottan az ország legkiválóbbjai - köszöntötték tegnap az ápolási osztály száz­éves lakóját, Hegyvári István- nét. Dr. Varga Győző főigazga­tó, valamint - mivel az ünne­pelt kesztölci lakos - a szom­szédos szlovák település ön- kormányzatának nevében Vö­röskői István polgármester és Radovics Istvánná alpolgár­mester jókívánságokkal hal­mozták el Sztáza nénit. A ke­mény, paraszti munkával te­li éveket maga mögött tudó szépkorú virágcsokrokat, em­léklapokat és tortákat is ka­Hegyvári Istvánná hálálkodva fogadta az ajándékokat, a jókívánságokat pott ajándékba. Ez utóbbit az intézmény dolgozói szelték fel, akik pezsgővel is kedves­kedtek a jelenlévőknek, má­sok mellett a szintén gondo­zást igénylő unokahúgnak, Nebehaj Istvánnénak. A lát­hatóan meghatódott, háláját több ízben is kifejező Sztáza néni három gyermeket nevelt és két unokája született. Soká­ig a kesztölci, egyszersmind a szlovák szokások nagy isme- rőjeként tartották számon. - Azt kívánom önnek, hogy bé­kés, nyugodt éveket töltsön itt, nálunk, és élvezze a megbe­csülést, a tiszteletet, a gondos­kodást - fogalmazott dr. Var­ga Győző. ■ Barlangi TAVALY szeptember elsejével indult el a megyében a Mo­nitoring és Lakosságriasztó rendszer, amelyet a felső kü­szöb értékű veszélyes üze­mek mellett - Nyergesújfal- un, Dorogon, Esztergom-kert- városban, Dunaalmáson, Al­másfüzitőn - szereltek fel és havonta egyszer tesztelnek a levegőben található anya­gok koncentrációja miatt. Ma az úgynevezett morgató pró­ba várható. Csökkentett üze­mű próba lesz majd egy rö­vid hangjelzés következik és a végén a tájékoztatás, hogy a próbának vége. A lakosság­nak a próbák kapcsán teen­dője nincs. ■ W. Zs. P J / I \ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE! Jfc 2015. FEBRUÁR 2., HÉTFŐ. XXVI. ÉVFOLYAM. 27. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT. SZLOVÁKIAI ÁR: 0,53 € MAI ÜVPSZAMUNKBANj ^ ^ ^I i§! !SSü!SN: SZELLEMHÁZ CSÚFÍTJA EL 1131 VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT : ufcmnmiÍT FIZIKUSOK ES Murnffltitmm. r ] az autó ► www.kemma.hu A VAKU5 KUtrUNIJAI ^.oldal a laborban v Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a helyi tarifás számot! ■ Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. Megkettőzött : Felszakadozik a betetvedelern : felhőzet, csapa- A takarékszövet­: Hajnalra 0 és-6 kezetek mtegraci­: fok közé hűl a os folyamatában : levegő, nappal mérföldkövet je­: pedig 0,+5°C - lent a garanciakö­| várható. zösség létrejötte. ► 6. OLDAL ; Üzenetek a teTjsfonVI : mozdulatokban szerkesztő: : Nemcsak a meg­------* 34/514-013 | jelenésünk és a terjesztés: : szavaink, de bi-----------*40/510-510 : zony a gesztusa- hirdetés: : ink is mondani- --------» 34/514-020 • valót hordoznak. e-mail: ; ^ OLDAL rawk.k0memediCT0rk9.lm ; A KEK Mfl.hu olvasóitól : Beoltatta magát influenza ellen? • /] ! : / I : 1--------------iBB— : ü B r I f Igen Nem

Next

/
Oldalképek
Tartalom