24 óra, 2015. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

2015-01-02 / 1. szám

JO REGGELT! Túl vagyunk szilveszter éjjelén, az ilyenkor szokásos vidámságokon, koc­cintásokon, fogadkozásokon. A televí­ziók híradásait nézve mindenki lát­hatta, hogy a világ nagyvárosai tűzi­játékkal, utcabálokkal, koncertekkel, neves fellépőkkel köszöntötték 2015- öt. Budapest az idén (is) kimaradt eb­ből a sorból. Nos nem azért mert CNN vagy a Sky News szerkesztői pikkelné­nek a magyar fővárosra, hanem azon egyszerű oknál fogva, hogy gyönyörű fekvésű fővárosunkban nem volt sem­mi. Illetve ez így nem igaz, hiszen so­kan voltak, lehetett enni-inni, és a magunkkal vitt és saját pénzünkön megvett tűzijátékokat puffogtatni. Per­sze a látványosság pénzbe kerül, de talán erre megérné fordítani... Sz. I. 9 771416 865057 15001 Nagyot szólt a szilveszter utcabál A mínuszok sem szegték kedvét a tatabányai lakosoknak A megyeszékhely központjában színpompás tűzijátékkal köszöntötték az új évet, majd a pezsgőspalackok is előkerültek az ünneplők kezéből Igaz, hogy fagyott, de rövi­desen forró lett a hangulat a megyeszékhely második szilveszteri főtéri „bálján”. Wágner* Zsanett Nem az volt az újdonság hogy hideg lesz, hanem az, hogy mennyire. Az időjárást meg­jósolni kívánó portálok né­melyike extrém hideggel, mí­nusz húsz fokkal ijesztgette a szabadban szórakozni vágyó­kat. De sikertelenül. Dacára a fagynak sokan jöttek 2014-et búcsúztatni a megyeszékhely főterére. Az önkormányzat, a Tatabánya Pont és a Vértes Agorája közös szervezése már második alkalommal töltötte meg december utolsó napján is a teret. Az Árpád tér este 10 órá­ra benépesült. Ekkor kezdő­dött ugyanis a PartySynd- rom házibuli jellegű koncert­je, amely azonnal megalapoz­ta a hangulatot. A hőt árasz­tó fűtőtestek, a táncos lábú tö­meg és a faházakban kapható forró italok gondoskodtak ar­ról, hogy mindenki jól érezze magát. Sokan parókába bújtak és trombitával, tűzijátékkal a kézben várták hogy éjfélt üs­sön az óra. Ekkor a szilveszte- rezők igyekeztek jobbnál jobb helyeket elfoglalni, hogy cso­daszép élményben lehessen részük amikor a tűzijáték ra­kétái megfestik az eget. Ba­rátok, rokonok, rég nem látott ismerősök koccintottak. Volt aki otthonról hozott pezsgős­poharat, volt aki az árustól ka­pott műanyagpoharat és volt aki az üveget nyújtotta szom­szédja felé és kívánt a másik­nak boldog, békés új eszten­dőt. Legalább is boldogabbat. Mert, mint azt nem egy hely­ről hallhattuk, nem volt túl si­keres az elmúlt esztendő. Az idei évhez - talán éppen ezért nagy(obb) reményeket fűz­nek. Az újév első perceiben Dj Makszim keverte a zenét. Ágyútűzzel búcsúztatták az óévet hagyományőrzők Tavaly például tüzértábort is szerveztek a Monostori Erődben A leghangosabb tűzijáték vagy petárda sem lehet olyan hangos, mint egy hatfontos ágyú - ezt bizonyította be az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyomány- őrző Közhasznú Egyesület szilveszter napján a komáro­mi Monostori Erődben. „Negyedik éve már, hogy az év utolsó napján déli 12 óra­kor megszólalnak az ágyúk” - mondta el a rendezvény szervezője, az egyesület elnö­ke, Nagy Péter. Az ünnepség másik apropóját az adta, hogy 200 éve született a hős ágyú- öntő és tüzér, Gábor Áron őr­nagy, aki előtt 2014-ben em­lékévvel tisztelegtek. Nagyot szólt a hatfontos ágyú a Monostori Erőd belső udvarán Az erőd udvarán a rendez­vényre ellátogató, szép szá­mú nézősereg láthatta a Gá­bor Áron által öntött hatfontos ágyú másolatát, egy háromfon­tos és egy egyfontos ágyút, va­lamint egy hatfontos mozsár­ágyút is - amiket el is sütöt­ték. Az érdeklődők megismer­kedhettek a korabeli, gyalog­ság, huszárság és tüzérség ál­tal használt fegyverekkel, a szervezők pedig teával, forralt borral, és tombolával is várták őket. A hagyományőrző egye­sület legfontosabb célkitűzé­se a magyar katonai hagyomá­nyok ápolása, és ezt számos rendezvényen igyekeznek megtenni. ■ Finta Márk Alapvetően helyreállt a közvilágítás a királyvárosban Esztergom December 30-ára nagyrészt helyreállították az évek óta foghíjas közvilágí­tást Esztergomban: több mint ezer hiányzó lámpatestet pó­toltak a szakemberek - ír­ja közleményében a város ön- kormányzata. A hiányzó lámpatestek ma­radéktalan pótlásáról szóló szerződést december 19-én kötötte meg a város. A szer­ződés értelmében a vállalko­zó 2015. január közepéig vál­lalta, hogy valamennyi lám­patestet pótolja, összesen 14 millió forint beruházási ösz­■ Az idén közbeszerzési pályázatot ír ki a város a közvilágítás biztosítására szeg keretében. A szakember december 20-án kezdte meg a világítástestek beszerelé­sét, és ezzel párhuzamosan a gyengébb fényt adó LED-es lámpatestek hagyományos, de a szabványoknak megfele­lő minőségű és mennyiségű fényt biztosító égők cseréjét. A nagy forgalmú főútvonalak helyett a LED-es lámpatestek mostantól a kisebb forgalmú mellékutcákban biztosítják a közvilágítást. Több olyan szakasz is talál­ható Esztergomban, ahol en­nek ellenére sem maradékta­lan a közvilágítás. A kisebb területeket sújtó szakaszhi­bák javítása szintén folyamat­ban van a várossal szerződé­ben álló szolgáltató által, idén pedig új közbeszerzést ír ki a város a közvilágítás folyama­tos biztosítására. ■ 1665 lakásban fagyoskodtak szilveszter napján tatabánya Csőtörés történt szerda reggel a tatabányai távfűtő hálózaton az újváro­si piac mellett. A meghibáso­dás miatt órákon át szünetelt a szolgáltatás a piactól a volt buszpályaudvar területéig, 1665 lakásban. Az érintett lakók számá­ra a KPVDSZ Művelődési Há­zat jelölték ki melegedó'hely- ként. A T-SZOL Zrt. szakem­berei azonnal megkezdték a sérült vezetékszakasz feltá­rását. A leürítéshez és hibael­hárítás megkezdéséhez meg kellett várni, hogy csőben lé­vő víz 100 fok alá hűljön. A hibát délután fél 3-ra sikerült elhárítani. ■ | | HH ■■ mgtiM-M KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2015. JANUÁR 2., PÉNTEK.XXVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT. SZLOVÁKIAI ÁR: 0,53€ Megrendelésükkel, kérdéseikkel, ^—\ j. *' szezon végéig hosz- ** kérjük, hívják a ^ ^ J (j szabbított a Mán- ^ n Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. í iH. l nS megy Amerikába rt, HHj “W*A KEMMAiHU 0L?AL0N: MENNYI LESZ JANUÁRTÓL A éppen éjfél előtt dőlt el %% H TÉRKÉP AZ ORSZÁG FIZETŐS röTMIINIf ACftí DDIITTÁlAO AZ ÁTIGAZOLÁS: LAMPARD Wmm, ÚTSZAKASZAIRÓL ► WWW.KEMMA.hu KÖZMUNKÁSOK BRUTTÓJA« ► 5.OLDAL ANGLIÁBAN MARAD mou* „ Koccintottak a tűzoltóknál : Újév alkalmából a megyébe látoga- : tott dr. Bérezi László tűzoltó dandár­• tábornok, a katasztrófavédelem tűzol- : tósági főfelügyelője. ► 3. oldal Okostelefon a : Pénteken sok világ negyedén : lesz a felhő felet- . , . . , . : tünk, kevés nap- Kínaiak tartolnak : sütésre számít- ezen a fejlett pi­: hatunk. Estétől acon, jövőre már ; vegyes halmazál- vagy kétmilliár­: lapotú csapadék dán használják az : jöhet. intelligens mobilt. ► 5. OLDAL i Inflációkövető nyugdíjemelés : Januártól 33 ezer 930 forint lesz a ha- : vi rokkantsági járadék, az infláci­• ót követve 1,8 százalékkal emelkedik : az öregségi nyugdíj. ► 6. oldal : .......t...................................................... A legrosszabb : filmek SZERKESZTŐ: : Már a legismer­• tebb sztárok neve terjesztés: : sem jelent garan- ---------»40/510-510 : ciát a felhőtlen hirdetés: : szórakozásra, hát -------a 34/514-020 • még a minőségre. E‘MAIL: • ► 8. OLDAL szerk, kom@mediawork3.hu ; 1 ; A KEMMA.hu olvasóitól • Hol töltötte a szilvesztert? I HtóWiban szoXlelyen Otthon Rokonok[,al

Next

/
Oldalképek
Tartalom