24 óra, 2014. december (25. évfolyam, 279-303. szám)

2014-12-01 / 279. szám

Terjesztési ügyfélszolgálat Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a 06-40/510-510-es helyi tarifás számot! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. 24 ÓRA EGY PERCBEN Hűvös, nyir­kos lesz a reggel. Sok helyen köd­del és ködszitá- lással is számolni kell. Borult marad az idő, a legmaga­sabb hőmérséklet 2-8 Celsius-fok körül alakul. Emléktábla Hetényben Európa jogi szé­gyenfoltját a nagypolitika tün­tetheti el. Az em­lékezés viszont a mi dolgunk. ► 14. OLDAL PILLANATFELVÉTEL AKEMMA.hu olvasóitól Milyen adventi koszorúja van otthon? Saját készítésű Vásárolt Nincs adventi koszorúm JÓ REGGELT! Az állatok viselkedésének tudományá­ról sokaknak Pavlov csengőszóra nyálelválasztást produkáló kutyái ug­ranak be elsőként. Bennem élénken él egy biológiaóra csigakísérlete is, ami azt bizonyította, hogy nevezett állat is hozzászoktatható a „zargatáshoz”, amit úgy adott a tudtunkra, hogy egy idő után már nem húzta vissza a ta­pogatóit. Ez csak azért jutott eszembe, mert ér­dekel, a tatai vadludak is jól tűrik-e a kíváncsiskodók hadát. Talán intő jel lehet, hogy úgy negyvenezren érkez­tek, a legutóbb már csak tizenhatez­ren ringatóztak a vízen, amire - egye­lőre - nincs magyarázat. Ha eddig ki­bírtak minket, nem hagyhatnak fa­képnél csak úgy... Barlangi Szelek szárnyán, kitartóan tisztelgés Esztergomé az ország második „nevesített” repülőtere Az esztergomi repülőtér annak a nevét viseli, aki maga is sokat tett a légi közlekedésért, a sportrepülés népszerűsítéséért, idősebb Rubik Ernőét Idősebb Rubik Ernőről, a Rubik-kocka feltalálójának édesapjáról nevezték el az esztergomi repülőteret. Az ünnepséget az 1997-ben elhunyt tervező- és gépész- mérnök születésnapjának évfordulóján, november 29- én tartották. Barlangi Gergő Esztergom sokak tudatá­ban királyi városként, szak­rális központként, illetve - a hosszú időn át tartó poli­tikai acsarkodások eredmé­nyeként - a békétlenség szi­nonimájaként él, noha a ma­gyar repülés egyik vidéki fellegvára (is) volt évtizede­ken át. Döntően erről, a di­cső múltról, valamint a jelen küzdelmeiről, nehézségeiről, a sportrepülés életben tartá­sáról szóltak a szakmai ber­kekben elismert, az esemény apropóján összegzésre fel­kért szónokok. Tették ezt az Esztergom-kertváros északi részén található, immár id. Rubik Ernő nevét viselő rep­tér hideg hangárában. A hí­res gépész- és repülőmérnök 193ó-ban, megbízott műhely- vezetőként került a vállalat­hoz, majd nem sokkal később Mitter Lajossal vitorlázórepü­lőgép-üzemet alapított itt. Az 1987-ig tartó időszakban hu­Minőségi rajzok születtek a jövő légi masináiról az esztergomi repülőtér név­adó ünnepségéhez kapcsolódó­an a Budapesti és a Pest Me­gyei Mérnöki Kamara, a Gép­ipari Tudományos Egyesület, az Ister Granum EGTC és a GranteZrt. országos rajzpályá­zatot hirdetett 6-14 éves gyere­kek számára, amelynek témá­ja „Milyen lesz a repülés 20 év múlva”volt. A pályázatnyerte­seit - köztük megyebéli diáko­kat - értékes ajándékokkal ju­talmazták. A nívós alkotások­ból a repülőtér hangára mel­letti épületben kiállítás nyílt. szonnyolc különböző típusú vitorlázó és öt motoros repü­lőgépet tervezett, szabadal­mai pedig világviszonylat­ban is jelentősek. Örökségét mások mellett Romanek Etel­ka méltatta. A polgármester megjelenéséért a szervezők külön köszönetét mondtak, merthogy - miként utaltak rá az eddigi városvezetők amolyan mostohagyermek­ként bántak a tulajdonosként jegyzett, valamint az üzemel­tetést végző vállalattal egy­aránt. Meglepetésvendégként feltűnt Farkas Bertalan, az el­ső magyar űrhajós is, aki jó szívvel emlékezett id. Rubik Ernőre, és elismeréssel szólt az esztergomi sportrepülés feltételeit biztosítókról. MAIS SPÓROL ÖNNEK A tv1 ^ 2800 Tafránya, Dó&a3yör^^^9. E-mail:4< ulcskft@enternet.hii 1É| Tel./fáx: 34/512-180. 34/310-483 Beváltható: 2014.12.30- ig VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ egy kupon több termék vásárlásához is érvényes, de csak az adott témában ■ másolt vagy egyéb módon sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni ■ kuponok nem vonhatók össze ■ kupon csak a megjelölt napokon használható fel Vágja ki az itt látható kupont és 2014.12.30- ig a feltüntetett akcióban használhatja fel. MA is SPÓROL ___ Az állatbarátok álma, a madárfigyelők Mekkája vendégmarasztalás Kivételes látvány reggeli és késő délutáni csodával a tatai Öreg-tavon A vízimadarak világviszony­latban is egyedülálló, városi so­kadalmát ünnepelték szomba­ton Tatán. A Magyar Madárta­ni és Természetvédelmi Egye­sület Komárom-Esztergom Me­gyei Csoportja, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Száz Völgy Természetvédel­mi Egyesület közös rendezvé­nye idén is több ezer embert - köztük német, angol és szlovák turistákat - vonzott. Az orosz és skandináv tundrákon költő, onnan családosán útra kelő, je­lenleg hazánkban pihenő vad­libák száma 330 ezerre tehető. Közülük hozzávetőlegesen 40 ezer példány választotta a se­kély, meleg vizű források táp­A Tatai Vadlúd Sokadalom az idén is óriási tömegeket vonzott az Öreg-tó partjára kíváncsiskodni lálta Öreg-tavat - tudtuk meg Musicz Lászlótól. Az Által-ér Szövetség szervezőként közre­működő titkára hozzátette: a ritkaságszámba menő, veszé­lyeztetett vörösnyakú lúdból idén 34-et számoltak és - amo­lyan kuriózumként - egy örvös lúd is „tiszteletét tette”. A szár­nyasok előreláthatólag februá­rig maradnak, a napi rutinjuk - a ki-, valamint a behúzásuk - páratlan élményt tartogat a la­ikusok számára is. A szilvesz­teri hangzavar borítékolhatóan elriasztja majd néhányukat, a félősebb példányok a Fertő-tó, a hortobágyi puszták vagy a Kiskunság vidékén lelhetnek nyugalomra. ■ Barlangi / 7 \ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI A 2014. DECEMBER 1., HÉTFŐ. XXV. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT. SZLOVÁKIAI ÁR: 0,53 € MAI LAPSZAMUNKBAN ^ ^ ^ éhS Jfc SST *»' m I I gJHpl Jf wfwfe nyert a rangadón a jmfr m §g fjr F, 1 : '•% ’ m lg| fővárosban, és ez­ÁLLÁSHIRDETÉST \W OM I l| I I Á J V'v' V ^ '' nokitabellán. ________II__________________________________________________________________________i|____________ ®i ü KERESSE A mmmoldalon: JÖVŐRE MÉG TÖBB LESZ vízilabda: a szezon egyik i||| MENEKÜLNI PRÓBÁLT A urmiimiuíe " LEGJOBB JÁTÉKÁVAL NYERT 03*5® BEVÁNDORLÓ, HIÁBA ► www.kemma.hu A KUlMUNlVAb ► 8.oldal A TATABÁNYA oldal VH : Örülne az Ördöglovas szerkesztő: : A Nemzeti Kas- --------8 34/st4-oi3 • tély-program ke- terjesztés: : rétében bíztató jö- —-----»iP7gLQ-.pip : vő vár a bajnai, hirdetés: : Sándor-Metter- -------­• nich kastélyra is. E'MAIL: • ► 4. OLDAL szerk-feom@giedSawork3.hu : 9 771416 865019 14279

Next

/
Oldalképek
Tartalom