24 óra, 2014. november (25. évfolyam, 255-278. szám)

2014-11-03 / 255. szám

Terjesztési ügyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott 06-40/510-510-es Csökken a felhőzet, megszűnik a köd, és az ország leg­nagyobb részén napos időre szá­míthatunk. A hő­mérséklet 10 és 17 fok között vár­ható. Új kórházi szakdolgozók Az eszteromi Va- szary Kolos Kór­ház uniós támo­gatással hét új szakdolgozót tud foglalkoztatni. ► 3. OLDAL Új parkolók Tatabányán 32 millióból új parkolóhelyeket alakítanak ki a Dózsakertben, az Erdész út 22-26. számú tömbjei­nél. ► 4. OLDAL SZERKESZTŐ: W 34/M44U8 TERJESZTÉS: _______■ 40/510-510 HI RDETÉS: ______8 34/514-080 E­MAIL: «»er*,limn3ntdlnTOrt».hu PILLANATFELVÉTEL A KEMMA.hu olvasóitól Kiment a temetőbe halottak napján? Caramel a gyerekeknél megelőzés Az országos kampány egyik állomása volt Oroszlány Caramelt nagy örömmel és szeretettel fogadták az oroszlányi fiatalok. A művész beszélgetett velük, és néhány slágerét is elénekelte nekik Az oroszlányi gyermek- otthonba látogattak a Sem­melweis Egyetem (SOTE) orvostanhallgatói, akik a drogfogyasztásról, a szexu­ális védekezésről és a korai terhességről beszélgettek a kamaszokkal. Sztárvendég is érkezett, Molnár Ferenc, azaz Caramel is beszélge­tett a fiatalokkal. Wágner Zsanett A prevencióra különösen nagy szükség van az állami gondozott fiatalok körében, hiszen kutatások szerint a gyermekotthonban éló'k kö­zül háromszor annyian pró­bálták már ki a marihuánát, mint családban élő kortársa­ik, és csak minden harmadik védekezett szexuális együtt- lét alkalmával. A Generáli a Biztonságért Alapítvány az idén indított egy kezdemé­nyezést, amelynek köszönhe­AZ OROSZLÁNY) INTÉZETNEK hetven lakója van. Az előadá­sokon a gyereklétszám mint­egy negyven százaléka vett részt. Közöttük volt a kilenc­éves Kádár Kitti is, aki az egyik legnagyobb oroszlányi rajongója Caramelnek. A Me­lóén tizenkét gyerekotthonba viszi el prevenciós programját a drog és a szex témakörében.- A háromrészes beszélge­téssorozat célja, hogy nyíltan beszéljünk a fiatalokkal az őket leginkább érintő problémákról, így a szexuális védekezésről, a korai terhességről vagy a drog­gasztárcímű tehetségkutató­ban feltűnt énekes, dalszerző számait kívülről fújta, csak­úgy mint kisbarátja, aki alig győzte kivárni, hogy autogra­mot kérhessen a hazai pop­kultúra egyik legnépszerűbb képviselőjétől. fogyasztás következményeiről - mondta Szalkay Katalin, a program koordinátora. Az előadások alatt, szakértők segítségével tabutörő módon, a nevelők és más felnőttek szi­gorú kizárásával beszélhetnek mindezekről az otthonok lakói. A SOTE orvostanhallgatói érde­kes előadást tartanak a kama­szoknak, de az alapítvány egy olyan énekessel próbálja még közelebb hozni az elhangzotta­kat, akire példaképként tekin­tenek a gyermekek.- A záró foglalkozáson kap­csolódik be a beszélgetésbe egy olyan sztár, aki pozitív szerep- modell is a hátrányos helyzetű fiatalok számára. Ő pedig nem más, mint Caramel. ► 3. OLDAL Nem győztek autogramot kérni a kamaszok Romok szegélyezték az amokfutó autós útját TÁTEgymás után okozta pénte­ken a baleseteket Sz. Miklós. A 34 éves férfi több, a családi há­zak kapubejárója elé leparkolt személygépkocsinak is nekiüt­között, de megrongált egy kő­ből készült virágtartót és ki- döntött egy távközlési elosztó­egységet is. A férfit egyik üt­közés sem tudta megállítani, a jármű vüágítását nem hasz­nálva továbbhajtott a tokodi pincék felé. Útközben egy sze­mélygépkocsinak is nekiüt­között, de sérülést ez esetben sem okozott. A helyszínt azon­ban megállás és adatai hátra­hagyása nélkül hagyta el és folytatta útját otthona felé. ■ Ellenőrizték, fogyasz­tott-e alkoholt vagy hó­dító hatású szert. Mind­két teszt pozitív ered­ményt mutatott A helyi körzeti megbízottak a nyomokat - pontosabban: a romokat - követve megtalál­ták és elfogták a 34 éves toko­di férfit. Az egyenruhások el­lenőrizték, hogy Sz. Miklós fo- gyasztott-e alkoholt, vagy hó­dító hatású szert. A tesztek mindkét esetben pozitív ered­ményt mutattak. A férfi ellen kábítószer-bir­toklás vétsége, valamint it­tas vagy bódult állapotban va­ló járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az Esz­tergomi Rendőrkapitányság. Emellett az elkövetett szabály- sértések és szabályszegések miatt további eljárásokat kez­deményeztek az ámokfutó so­főrrel szemben. ■ JÓ REGGELT! Az élet és a halál között keskeny a mezsgye. Lehet ideológiákat gyárta­ni, követni ebben a gondolatkörben, de a tutit a valóság jelenti. A hétvé­gi temetői körjáratunk egyik helyszí­nén karon ülő kisgyerek üvöltötte bele a világba álmos szemekkel a fájdalmát. Nem adtak a kezébe egyetlen kis koszorút sem. A másik sírnál egy kicsit nagyobb szoknyás apróságot kellett vasmarokkal visz- szatartani alapötletétől. A két szom­szédos parcellán is igazgatni kezdte az esti gyújtásra odakészített gyer­tyákat. Egy másik temetőben kipi­rult arcú munkás cserélgette üresre a teli kukákat. Mobilján vidám ze­nét hallgatva. Jó hangosan. Ilyen az élet... F. K. A cél az is, ne legyen kihűléses eset összefogás Elindult a teajárat Komáromban, Oroszlányban és Tatabányán Az előző években mért adatok­hoz képest húsz százalékkal csökkent az utcán élők szá­ma Tatabányán. Az idén 248- at regisztráltak. Ez a mutató a .megyében 491-ről 402-re esett vissza - hangzott el az Utcai Szociális Segítők Egyesülete (UZSE) és a megyei rendőr-fő­kapitányság közös krízisindí­tó értekezletén. A hajléktalan­ság minél előbbi felszámolá­sa és az utcán élők életkörül­ményeinek javítása érdekében megtartott értekezleten a két szerv együtt kereste a megol­dást, amelynek rendhagyó mó­don a rendőrség adott otthont. A cél az volt, hogy a tapaszta­latcsere utáni 2015-ös téli idő­szak feladatainak még hatéko­nyabban tudjanak nekiállni. Balatoni Ágnes, az UZSE el­nöke további adatokat osztott meg a sajtó képviselőivel.- Ugyancsak jó hír, hogy ebben az évben regisztrált új tagok száma is csökkent, mint­egy felére esett vissza, amelyre szintén régen volt példa. November elsejétől elkezdő­dött az április 30-ig tartó krí­zisidőszak. Ez idő alatt a disz­pécserszolgálatuk a 34/511- 028-as telefonszámon, a Tán­csics Mihály úti nappali mele­gedőben és a Gál lakótelepen, a 405-ös szám alatt várják az észrevételeket.- Jelen vannak szociális se­gítőink az utcán, és felkeresik azokat helyszíneket, ahol ko­rábban már több­ször találkoztunk hajléktalanokkal. Komáromban, Oroszlányon és Tatabányán elin­dítottuk a teajára­tot. Mindennek köszönhetően tavaly 132 embert szállítottunk biztonságos helyre. A teajárat a megyeszékhe­lyen minden nap 17 órakor indul és tíz nagyobb állomást ejt útba. Megáll a Népháznál, a temetőnél, a Jubileum park­nál. Bekanyarodik Dózsakert- be és a vasútállomást is érinti. Oroszlányban a Rákóczi úton, Komáromban pedig a Tesco mögötti parkolóban áll meg. A szolgálat felé egyre több jelentés érkezik Esztergomból és környékéről, és mivel ott még nem működik efféle szol­gáltatás, a megyei munkatár­sak mindent megtesznek a helyzet javítása érdekében.- Tavaly egy kihűléses halál­eset volt Oroszlányban, amely az országos átlaghoz képest ke­vésnek mondható, ám a célunk az, hogy az idén egy se legyen - jegyezte meg Sárközi László, a megyei rendőr-főkapitányság munkatársa. ■ W. Zs. Üj Duna-híd: februárban dönthet Brüsszel ÉSZAK- ÉS DÉL-XOMÁROM Az új, a két Komáromot összekö­tő közúti Duna-híd építésének finanszírozását a szlovák-ma­gyar határon átnyúló együtt­működés keretében szeretné megoldani a két ország kormá­nya. Az ehhez szükséges be­advány már elkészült, február­ban terjesztik be jóváhagyás­ra Brüsszelben. Harminchét millió eurót fordítanának rá. Azt szeretnék, ha 2017-re vagy 2018-ra elkészülne az új átke­lő. Az új közúti, gyalogos és ke­rékpáros forgalmat is biztosí­tandó Duna-híd a két város­tól nyugatra, mintegy 200 mé­terre a mai vasúti híd mellett épülhet meg. ► 14. oldal ■ Húsz százalék­kal csökkent Tatabányán az utcán élők száma /-------------------------- \ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI A 2014. NOVEMBER 3., HÉTFŐ. XXV. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT. SZLOVÁKIAI ÁR: 0,53 € MA I LAPSZÁMUNKBAN ÁLLÁSHIRDETÉST Á$á'- "Tjgy I 1 ,1 B »£****»*■ * 1 bbBBBB wmKm flHHliBH www.kemma.hu \ * KASSAI A REAL-LIVERPOOL TATABANYÁN IS MEGÁLLT z - EZÜSTÉRMET SZERZETT v . ORBÁNÉK VONATA ► www.kemma.hu UwbfctwwAlAbl Vtilt 11 ► ie. oldal ABU-DZABIBAN ►«JT : ' ' ' ' .. Ili , : ' :#i ' ::: ' . ::f VÉ ■ .... i III : " ' ' :: ■ 'T ' Ü í . .. v ■ -i:' ; 9 771416 865019 14255

Next

/
Oldalképek
Tartalom