24 óra, 2014. október (25. évfolyam, 229-254. szám)

2014-10-01 / 229. szám

2014. OKTÓBER 1., SZERDA. XXV. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM. ÁRA: 17' 0 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT MAI LAPSZÁMUNKBAN 40 ÁLLÁSHIRDETÉST TALÁLI KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI Mosolics Alexandn i, az Amazono k SE labdarúgr íja hétszer t< Hált a Fejér me| lyeiek hálójába WWW.KEMM/ i.HU > * KERESSE A KEMMA.HU OLDALON: 1/ITA Dfll VITATKf)7NAK BERKI STATISZTÁK A VÁCI * ** U " FOCIPÁLYÁN? ►www.kemma.hu ESZTERGOMBAN ► 3. OLDAL TIZENNÉGY GOLT I HJGOTT A TATABÁNYAI AM AZONOKSE AZ ENYINGNEK ► 12. 01 NNN Terjesztési ügyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a 06-40/510-510-es helyi tarifás számot. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. 21 ÓRA EGY PERCBEN A déli óráktól északon és nyu­gaton szórványo­san, másutt he­lyenként kisebb eső, zápor előfor­dulhat. A legma­gasabb hőmér­séklet 18 és 23 fok között alakul. Fejlesztések Tatabányán Hamarosan elké­szül Tatabányán a Kertvárosi lakóte­lep szociális célú városrehabilitáci­óját segítő beru­házás. ► 3. OLDAL Sokan kipróbálták Társkeresők, társ- találók: már az idősebb generáció is a világhálón próbálkozik új kapcsolatra szert tenni. ► 8. oldal TELEFON’ SZERKESZTŐ: _______» 31/814-013 TE RJESZTÉS. _______« «0/810-610 HI RDETÉS _______» X/S14-020 E­MAIL: PILLANATFELVÉTEL Beszerezte már a téli tűzifát? Igen. Nem. Táv (vagy gáz) fűtéses lakás­ban élek. FORRÁS: KEMMA.HU JÓ REGGELT! Éhezem és fázom. Előbbi időszakos jellegű saját döntés, utóbbi egy, a küzdelmet végleg feladó gázkazáné. A jéghideg házban, kopogó szemmel azon mélázom, hogy világszerte há­nyán lehetnek olyan helyzetben, mint én... E pillanatban úgy tűnik, az egyik problémát könnyedén orvosol­hatnám, a másikat meg alapos fog- csikorgatást követően, de azért csakcsak. Ezzel kisszámú közösség tagjává váltam. Jóllehet a szakiroda- lom is csak „tippelve”, de leggyakrab­ban egymilliárd főt említ, akiknek nem „önkéntes alapon” korog a gyomruk. Hazánkban még nem késő segíteni az éhező didergőkön. Nem kéne megvárnunk a telet - és az első rossz híreket... Barlangi 9 771416 865033 1 4 2 2 9 A tengeri állja a sarat betakarítás A legtöbb körzetben a napraforgót már begyűjtöttél t A napraforgó-rothadás a minőség rovására ment. Az eső a szőlőfürtöket is sanyargatta. A kukorica még zöldell, megnyúlhat az éré: >i idő A csapadékos idő a nap­raforgótáblákat és a szőlő- ültetvényeket viselte meg a legjobban. A tengeri még állja a sarat, de az idő mú­lásával akár decemberi kukoricabetakarítás is vi­zionálható. Petrik József A közelmúltban megyénknek akadtak olyan térségei, ahol naponta 60-70 milliméter csa­padékot is mértek. Az esőzések az esztergomi körzetben, a Ba­konyalja nyugati szegletében és Bana környékén a kapásokat sújtották leginkább. Tatabánya HIRDETÉS és Oroszlány vidékének mező- gazdasága ellenben nem bizo­nyult annyira kitettnek. A szá­razabb, melegebb klíma alapo­san felgyorsította a munkákat a határban. Igaz, normális kö­rülmények között a szotyolá- nak már augusztus végén ne­kiestek volna a kombájnok. Az idei betakarítás kezdete szep­temberig csúszott. Egy hónapja például, a napraforgó még csak az egy százalékát takarították be. Mára szinte a teljes termést begyűjtötték. A tengerinek ed­dig kedvezett az idő. A legtöbb helyen még mindig harsányzöl­dek a kukoricaföldek. Ez az ál­lapot azonban hosszan elnyúló érést és betakarítást sejtet. Komárom környékén, a leg­nagyobb burgonyatermelő körzetben, a végéhez közele­dik a gumók felszedése. IA napraforgó-betakarítás megyei adatai Körzet Termőterület Betakarított Átlaghozam (hektárban) (az összterület %-ban) (tonnába) Komáromi 4 000 75 2,9 Kisbéri 3900 85 2,6-2,7 Esztergomi 1900 95 2,8 Tatabányaoroszlányi 2 600 95-98 2,8 Összes 12-13000 85-90 2,8-2,9 Az esőzésektől T< Neszmélyen elsősorba lőültetvények senyvet Ászár-Császár-Neszm vidéket már a téli, ke szi fagyok is megviseli alább 30-40 százaléki kárral kellett számob túrában. A nyár eleji c okozta nehézségeket i lök a szakszerűen és elvégzett permetezési dalták. Ám az azóta hí jócskán „betett” a fű Korábban 7-7,5 tonr táronkénti termés p tizáltak, most vanní szőlőterületek, ahol s is örülnének a borász itán és n a sző­kék. Az élyi bor­ira tava- ték. Leg­is rügy- ú a kul- sapadék a terme- ; időben sei áthi- illott eső rtöknek. iás hek- rognosz- ik olyan i felének ok. 3. OLDAL HIRDETÉS Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2800 Tatabánya, Mártírok út 44. szám alatti Közpotvn ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IHOOÁYK 2014. szeptember 30-án (kedden) 14.00 órától 2014. október 2. (csütörtök) 13.00 óráig ^ technikai okok miatt ZARVA tart: A TELEFONOS, IATERAETES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ES A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS IS SZÜNETEL! HIRDETÉSFELVÉTELT, ELŐFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉST 8014. OKTÓBER 8-Á®, 13.00 ÓRÁTÓL TÜDŐIK ISMÉT TELJESÍTEM! Megértésüket köszönjük! 24 Óra Kiadója Harminchét milliós bosszút állt az olcsóbb benzinnel MEGYEI INFORMÁCIÓ A sofőr bosszút akart állni volt főnö­kén, ezért elkezdett ügyes­kedni a nála maradt benzin- kártyával. Sikeresen bevont a „buliba” egy benzinkutast is, és elkezdték alacsonyabb áron árulni üzemanyagot. A végén már a töltőállomás üze­meltetőjét is megveszteget­ték, hogy félrenézzen, amikor bizniszeinek. Az Esztergomi Járási Ügyészség most vesz­tegetés és más bűncselekmé­nyek miatt emelt vádat kilenc emberrel szemben. Ők mint­egy két éven keresztül, tan­kolókártya jogosulatlan hasz­nálatával, illetve elfogadásá­val összesen 37 millió forin­tot meghaladó értékben káro­sították meg az egyik céget. ■ A kút üzemeltetője na­ponta tízezer forintot ka­pott azért, hogy szemet hunyjon Az egyik, egy 43 éves fér­fi dolgozott annál a fuvarozó társaságnál, amelynek tanko­lókártyáját azután is megtar­totta, hogy megszűnt a mun­kahelye. A férfi és a munkál­tatója között elszámolási vita is kialakult. Az exsofőr egy benzinkú­ton dolgozó kútkezelő isme­rősének adta át a kártyát a PIN-kóddal, és így a kúton irányadó árnál 100 forint­tal olcsóbban értékesítették egyeseknek az üzemanya­got. A kapott pénzt elosztot­ták. Idővel a kút üzemeltető­je napi tízezer forintot kapott, hogy szemet hunyjon. ■ Szűr A. Telefonáljon! OG 34 514*02

Next

/
Oldalképek
Tartalom