24 óra, 2014. szeptember (25. évfolyam, 203-228. szám)

2014-09-01 / 203. szám

EGY PERCBEN Turisztikai képzés az Edutuson Az Edutus főiskolán turisztikai kép­zést is indítanak, melynek helyszíne Tatabányán lesz, a gyakorlati képzés­nek Tata ad otthont. ► 3. oldal Rekordszámú vendégsereg lovasnap Czunyiné dr. Bertaían Judit államtitkár is fogatot hajtott látogatási tilalmat rendeltek el a Szent Bottála Kórházban A fazekas igazi művészete Ma egy hideg­front vonul át tér­ségünk felett ezért egész nap borongós, esős időre kell számí­tanunk. Az északi szél megerősö­dik, a hőmérsék­let 18 fok lesz. Lehelvári Pál, nem csak az agyagot formáz­za, hanem arra is figyel, hogy mű­vei egyediek le­gyenek. ► 4. OLDAL Új helikopterek a légimentőknél Az Airbus Helicopters által gyártott EC135 típusú mentőhelikopterek áll­nak szolgálatba a szentesi és a debre­ceni légibázison is. ► 7. oldal Paks nem csak atomerőmű Paks nem számít a turisták Mekká­jának, mégis több tízezer látogató keresi fel évente látnivalói miatt. ► 10. OLDAL SZERKESZTŐ: TERJESZTÉS: ________» 40/510-610 HI RDETÉS ________« 34/814-080 E­MAIL: PILLANATFELVÉTEL A KEkilA.hu olvasóitól Ön szerint mi okozza a nagy arányú halpusztulást az Öreg-tóban? Szennyező anyagok kerülnek a tóba. 156'-% A halállománnyal van gond. 21' Elképzelni sem tudom. 20% Czunyiné dr. Bertalan Judit, a körzet országgyűlési képviselője is megpróbálkozott a fogathajtással a szombati Kecskédi lovasnapon A Wittmann család által életre hívott rendezvény az idén minden hozzáfűzött reményt felülmúlt. Rekor­dok születtek a 6. Kecskédi lovasnapon.' Wágner Zsanett Évről évre nagyobb az érdek­lődés a Kecskédi lovasnapok iránt. A rendezvény jó híre nem csak megyénk, hanem országhatáron túlra is elju­tott már. Az idén Tatáról, Bu­daörsről, Székesfehérvárról, a Veszprém megyei Paloz- nakról, Balatonalmádiból és Nagyvázsonyból is érkeztek vendégek és fogatok, persze a már megszokott bokodi, csá­szári, dadi, móri és oroszlányi "híveken" kívül. Ők mindany- nyian a sportpálya mellett, az iskola mögötti területen mu­tathatták meg mire képesek a bakon. a nézők a közéleti személyek fogathajtó bemutatóján szur­kolhattak Czunyiné dr. Berta­lan Judit államtitkárnak; Grú- ber Zoltán polgármesternek; Lázár Mózesnek, az oroszlá­nyi szolgáltató vezérigazgató­jának. Indult a versenyen Aki a falura volt kíváncsi, az sétakocsikázhatott a köz­ségben. Amíg a felnőttek fi­gyelmét a csodálatos paripák, díjugratás és fogatbemutatók kötötték le, addig a szervezők a gyerekekre is gondoltak, aki kpónira ülhettek. Tromposch Erika, az iskola képviseletében; Eck Márton, a néptánc egyesület vezetője; Molnár Ferenc, a művelődési ház igazgatója és Grószné Wi- cha Ramóna az óvoda részé­ről. Az utóbb említett végzett az első helyen. A kulturális műsorban az oroszlányi Cirill Táncstúdió fellépését a szintén városi Sil- houette Balett retro showja követte. Hatalmas sikert ara­tott a nagyigmándi Árgyélus Néptáncegyesület és a Vár­gesztes! Vagányok. Végül Tabáni István lépett a mikrofonhoz, mint a nap sztárvendége. Az akadály-és a vadászhaj­tásban is első helyen végzett Vörös József Mórról, a 4-es fogatnál pedig Hock Ferenc, Nagyvázsonyból. A kecskédi- ek becsületét Wittmann Antal védte meg, aki a vadász- és a 4-es fogathajtásban is harma­dik helyezést ért el. ► 3. oldal Óvodai dolgozó volt a legügyesebb hajtó tatabánya Szeptember 3-tól, szerdától látogatási tilalmat rendeltek el a Szent Borbála Kórházban, amely várhatóan három héten át fog tartani. A látogatási tilalom a Szemé­szeti, Urológiai, Ortopédiai és traumatológiai, valamint a Sebészeti és érsebészeti Osz­tályt érinti. A kórház tájé­koztatása szerint az intézke­désre az intézmény felújítási munkálatai miatt van szük­ség. A sebészeti pavilon régi és új szárnyai közötti közpon­ti részen zajlanak az építési munkálatok. Ez a két szárny közötti közlekedést átmeneti­leg nagyon leszűkíti. ■ Nem jutott messzire a lopott nyaklánccal környe Lopás megalapozott gyanúja miatt folytatnak el­járást egy 17 éves fiú ellen. A székesfehérvári fiatal a gya­nú szerint pénteken Környén, az utcán kitépte egy asszony nyakából a nyakláncát. A sértett kiabálására a sza­badidejét töltő helyi körze­ti megbízott és egy rokona fi­gyelt fel. Az elrohanó rohanó fiút végül a helyi temető bejá­ratánál értek utol. Az egyen­ruhás szolgálatba helyez­te magát és átvizsgálta a fia­talkorú ruházatát. A gyanú­sított nadrágjának zsebében megtalálta a sértett ékszerét. A szabadidős körzeti kollégái segítségét kérte. ■ JÓ REGGELT! Más megyékből érkezők nem egyszer felrótták már, hogy mifelénk a több­ség a beszélgetések alkalmával nem­igen tesz különbséget a magán-, illet­ve a mássalhangzóval kezdődő sza­vak névelőhasználatában. Érthetőb­ben: az „a"-t az „az" kárára alkalmaz­zuk. így lesz finom a’alma, csíkos a’ esernyő, illatos a'ibolya. Védekezés­képp meg szoktam említeni, hogy az „izé” viszont - úgy tűnik - kezd ki­kopni. Persze a pótlását könnyen megoldjuk, elvégre szükségünk van egy-egy joker kifejezésre, amivel he­lyettesíthetjük, ami nem jut az eszünkbe. Én spéciéi - bár büszke nem vagyok rá -, a „bazgerát” részesí­tem előnyben, míg más a „lótúróra” esküszik... Barlangi I 111 9 771416 865019 14203 Szilárd meghódította a Himaláját 8051A pedagógus visszatér Esztergomba a Broad Peak megmászása után Teljesen összezavarta a riasztó a betörőt A békéscsabai származású, de ezer szállal Esztergomhoz kötődő pedagógus, Suhajda Szilárd hazatért, de nem csu­pán a világ 12. legmagasabb hegycsúcsáról, a Broad Pe- akről, hanem a mindenna­pokban is, hiszen megfogad­ta: a csúcstámadás után felad­ja angliai életét, munkáját és visszatér a szívének oly' ked­ves Pilis kapujához. A har­mincas évei elején járó fiatal­ember a jövőjét Esztergomban képzeli el. Itt szerzett tanító szakos diplomát és tanított is a városban, de a hegymászás­sal is itt ismerkedett meg ko­molyabban. Ahogy ő fogalma­zott: minden itt kezdődött. Suhajda Szilárd a világ 12. legmagasabb csúcsán Lapunkban is többször be­számoltunk a Magyar Kara- korum Expedícióról, amely­nek tagjai, Suhajda Szilárd és Varga Csaba megmászta a kí­nai-pakisztáni határon, a Hi­malájában álló 8051 méter magas Broad Peak csúcsát.- Fent a csúcson, tudva, hogy egy sokéves álom vált valóra, azzal is számolnom kellett, hogy vissza is kell térni, és ál­talában lefele történik baj. De ott állva, mindentől távol, hir­telen mindenkit nagyon közel éreztem magamhoz. A szom­júság és a fáradtság volt a leg­nagyobb ellenségem visszafe­lé - árulta el Szilárd. ► 13. OLDAL Komárom P. József egy cég te­lephelyére akart bemászni éj­szaka. A 30 éves helybéli fér­fit a riasztó zavarta meg: el­menekülni már nem volt ide­je, a tulajdonos visszatartotta őt a rendőrök kiérkezéséig. A helyszíni szemlén kide­rült, hogy a férfi a telephely egyik kapuján mászott be a területre, elmondása sze­rint azért, hogy onnan ellop­jon valamit, amit pénzzé te­het. Először vörös rézre gon­dolt, végül egy fűrészt érté­kesebbnek talált a fémnél. El­vinni már nem tudta, mert a tulajdonos észrevette őt. P. Jó­zsefet lopási kísérlet miatt ál­lították bíróság elé. ■ H KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI -J|. 2014. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ.XXV. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT Jf általános iskolánál MM!!!—Galambos Lajos ~ ^- igHB' M trombitaművész. W y nHHHl ■BHÉI www.kemma.hu / pffis KERESSE A KEMMA.HU OLDALON: IMI Úd IIKRAINÁRAN MÍNTR CSALÁD1 NAPOK TATABÁNYÁN, ** iífl LECSERÉLIK AZ ÖSSZES MAGYAR ISJSjI,“ JÁTSZÓTÉRAVATÓVAL . PAPÍRPÉNZT ► WWW.KEMMA.hu BRÜSSZELBEN ► 8. OLDAL KULTÚRMŰSORRAL ► 2. OLDÁÍK

Next

/
Oldalképek
Tartalom