24 óra, 2014. augusztus (25. évfolyam, 178-202. szám)

2014-08-01 / 178. szám

EGY PERCBEN Kitüntetés hősies helytállásért A kocsi Kovács Ádám tűzoltó törzsőr­mester munkaidején kívül akadályo­zott meg egy komolyabb tűzesetet. Ki­tüntetést kapott. ► 2. OLDAL Megindul a gólyavonulás pontszám Kevesebb megyei diákot vettek fel, mint egy éve Dinnyék borították be az autópályát Kisigmandnál í A napsü­tés hatására is­mét erőteljes go- molyfelhő-képző- dés várható zá­porral, zivatarral. Felhő-szakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 25, 32 fok között vár­ható. Héregen várják a kirándulókat A falu csendjét idő­ről időre megza­varja a munkagé­pek zaja. A részle­tekről Nieszner Jó­zsef polgármester beszél, ►á. oldal Őszibarack szinte mindenhez Az őszibarack remek szomjoltó a ká­nikulában, mivel 90 százalék a víz­tartalma. A sütéshez és főzéshez is egyre többen használják. ► 13. oldal Szombaton minimaraton TELEFONI SZERKESZTŐ: Több mint száz városból és a ha­tárainkon túlról is várják a verseny­zőket a szomba­ti tatai minimara- tonra. ► íe. oldal » 34/514-013 TERJESZTÉS: _______■ 40/510-610 HIRD ETÉS: _______■04/514-080 E­MAIL: Emelkedett az egyetemisták, főiskolások száma: 106165 jelentkező közül 73 973-an kezdhetik meg alap- vagy mesterfokú tanulmányaikat Az idén körülbelül 10 ezer­rel több diák jelentkezett valamilyen felsőoktatási képzésre, mint tavaly, a fel­vettek száma pedig mint­egy 1300-zal nőtt. De mi a helyzet Komárom-Eszter- gom megyében? Reichert Gábor A felvi.hu-n elérhető adatok azt mutatják, az elmúlt évek csökkenő tendenciája után 2014-ben ismét emelkedett az újdonsült egyetemisták, főis­kolások száma: 106165 jelent­kező közül 73 973-an kezdhe­tik meg alap- vagy mesterfokú tanulmányaikat. A felvettek 77 százaléka részesül majd állami ösztöndíjban, a többi­ek kénytelenek lesznek kizá­rólag a maguk erejéből megol­dani költségeik fedezését. Ami a jelentkezők és a felvet­tek megyénkénti megoszlását MINDEN KÉPZÉSI szintet figye­lembe véve idén is a műszaki és a gazdaságtudományok voltak a legnépszerűbbek a jelentkezők körében. A felvet­tek 15 százaléka műszaki, 20 százalékuk gazdaságtudomá­nyi szakra jutott be. illeti, megyénkben nagyjából az országos viszonyokkal meg­egyező a népességszám és a fel­sőoktatásba kerülők aránya. A 2776 megyénkben élő jelentke­zőből 1891-nek sikerült elérnie a választott szakhoz megállapí­tott ponthatárt, ami - a jelent­A tatabányai Edutus Főiskola legnépszerűbb képzése idén is a gazdálkodási és menedzs­mentalapszak, a nagy múltú esztergomi tanító- és óvókép­zőn pedig az óvodapedagógus szakra vették fel a legtöbb, ösz- szesen 19 diákot. kezések sikerességét tekintve - némiképp elmarad a tavalyi statisztikától (2533 jelentkező, 1922 bejutó). A megyénkben működő két felsőoktatási intézmény, a ta­tabányai Edutus Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egye­tem bölcsészkarának esztergo­mi kirendeltsége is új hallga­tókkal gazdagodik: előbbibe (a budapesti kart is ideszámítva) 176, elsősorban gazdasági és műszaki tudományokkal fog­lalkozó tanuló, utóbbiba 24 pe­dagógusaspiráns jutott be. Per­sze ez még csak a felvéted első fordulója, a pótfelvételi eljárás lezárulta után újabb érkezők várhatók. ► 3. OLDAL Idén is a gazdasági szakok a legnépszerűbbek KISIGMÁND Az Ml-es autópá­lya Győr felé vezető oldalán a 87. kilométerszelvényben, Ki- sigmánd közelében egy ma­cedón tehergépjármű nekiüt­között a belső szalagkorlát­nak, majd felborult csütörtö­kön kora délután. A dinnyéket szállító kami­on a főváros és a Győr felé haladó oldalon akadályozta a forgalmat, amely csak a leál- lósávokban haladhatott. A katasztrófavédelem tájé­koztatása szerint a járműben ketten utaztak, de egyikük sem sérült meg a balesetben. A műszaki mentést a komá­romi hivatásos tűzoltók irá­nyították, de a katasztrófavé­delmi műveleti szolgálat és egy daruskocsi is a helyszín­re sietett. ■ Dinnyék az Ml-es autópályán JÓ REGGELT! Az első kutyájával általában elnézőbb az ember. Talán, mert még a gazdá­nak is tanulnia kell ezt-azt. Hál' isten­nek Lucky a legjobb választásnak tűnt, nem véletlen, hogy nem született komiszságáról szóló írás. Illetve egy. Abból is látszik, hogy felettébb magas intelligenciával bíró eb, hogy ad- dig-addig„matekozott", mígnem gon­doskodott egy újabb írás nyomdatűrő alapanyagáról. Tegnap a bordér két szemében olvasható volt: itt bizony va­lami bűzlik. A mézes negró papírjait szanaszét tépte és három konyak­meggy hűlt helyét láttam. Az üvegtál­kának, amiben lapult az édesség, semmi baja. Neki sem volt, csak mun­kába jövet láttam, hogy még mindig békésen szunyókál. m W. Zs. 771416 865057 14 17 8 Diószem nagyságú jég vihar Hetente más-más arcát mutatja meg az idei nyár Igaz, tegnap - lapzártánkig - olykor-olykor csöpögött az eső, ám szerdán este diószem méretű jég esett a kisbéri kis­térségében. Az Időkép ászári olvasója lefotózta az ott hul­lott, négy centiméteres dara­bokat. Arról, hogy szűkebb ha­zánk miként vészelte át ezt a viharos napot, Stolczenberger Klára tájékoztatott. A kataszt­rófavédelem megyei szóvivője megerősítette: annak ellené­re, hogy a meteorológiai szol­gálat narancssárga, azaz má­sodfokú riasztást adott ki me­gyénkre a felhőszakadás és a viharos szél miatt, szerencsé­re csak a riadalom volt nagy. Az Ászáron fotózott jég- Nyolc riasztásunk volt 24 óra alatt. Avartüzet kellett elol­tani, a szomszédos megyéből kértek segítséget. A viharral összefüggésben lehet a Dadról érkezett riasztás. A település főútján egy kettétört fához vo­nultak a tűzoltók este negyed 7-kor. A fa egy része a járdára dőlt így akadálymentesíteniük kellett a területet - nyilatkozta Stolczenberger Klára. Az előrejelzések szerint ma délutántól alakulhat ki még több zápor, zivatar, 20-30 milli­métert meghaladó csapadék is hullhat. A nyár hátralévő részé­ben is szélsőséges lesz az idő­járás, igazán tartós kánikula nem várható. iW.Zs. ÖKO-programok a Centerben. A környezettudatosság jegyében tartot­tak ÖKO-programokat tegnap a tatabányai Vértes Center bevásárló- központban. A gyermekek memóriajátékban, kirakóban és PET-pa- lack-lengőtekében tehették próbára ügyességüket. A színes programokról senki sem maradt le. Jövő csütörtökig, 10 és 18 óra kö­zött várják az érdeklődőket. 6 < köszöntek S SSSSÜS^ tatabányán megújul három VADDISZNÓK KÓBOROLTAK AKFORTIZENEGYEDIHfcJ A MEGYESZÉKHELYEN ► www.kemma.hu FORGALMAS ÚTSZAKASZ ►a.oldal VÁLTÁSA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI jg| 2014. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK. XXV. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT ; Mi alapján választ hétvégi : programokat? : Közel legyenek. iáj A ; \ : Érdekes legyen a program. ^ » ; Legyenek ott T : ismerősök. aga ; FORRÁS: KE.MMA.HU

Next

/
Oldalképek
Tartalom