24 óra, 2014. június (25. évfolyam, 127-150. szám)

2014-06-02 / 127. szám

Tanévzáró táncosokkal thália A Vértes Agorájában mutatták be a csoportok a tudásukat A fiataloktól az idősebb korosztályig a Vértes Agorája színpadán adtak ízelítőt egész éves munkájukból és tudásukból a társastánccsoportok A Vértes Agorája adott otthont a KPVDSZ Thália Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanévzáró táncművé­szeti gálájának tegnap. Veizer tamás A hagyományoknak megfe­lelően a tanév végén táncgá­lán mutatják be tudásukat a KPVDSZ Művelődési Ház Thá­lia Alapfokú Művészeti isko­lájának növendékei a tudásu­kat a város közönsége előtt. A helyszín ezúttal ismét a Vértes Agorája színpada: a fiataloktól az idősebb korosztályig itt ad­tak ízelítőt egész éves munká­jukból a társastánc csoportok a szép számú érdeklődőnek. A HAGYOMÁNYOKHOZ híven 0 gála elején adták át a Thá- lia-díjat, amelyet mindig a legeredményesebb táncosnak adnak át. az közösség elismerését az idén Győri Tiborné érdemelte ki. A díjat Kovácsné Hetényi A Senior Táncklub Bécsi ke­ringővei teremtette meg a han­gulatot a nagyteremben, ahol nagyítóval sem lehetett volna üres széket találni, majd bevo­Mária adta át az ünneped­nek, és köszöntötte a tánccso­portok vezetőit is. bereznai CSABA alpolgár­mester és Somogyi Nóra a ren­dezvényen virággal köszöntöt­te az intézmény tanárait a pe­dagógusnap alkalmából. nultak a Thália növendékei, a mintegy 270 táncos, valamint a tanárok. Mint az intézmény vezetőjétől, Somogyi Nórától megtudtuk, a táncgálán az akrobatikus rock and rolltól különböző latin táncokig fel­lépnek az alapintézményben és az öt telephelyen felmenő rendszerben tanuló táncosok. Kovácsné Hetényi Mária kö­szöntőjét követően Bencsik lá- nos országgyűlési képviselő üdvözölte a résztvevőket, ki­emelve: az ünnepi alkalomból egy év munkáját mutathatják be a tatabányai közönségnek. Thália-díj Győri Tibornénak, virág a tanároknak Nyomozás indult az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban Esztergom Halált okozó, fog­lalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének gya­núja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Osztálya, miután a rend­őrségen feljelentést tett egy esztergomi férfi felesége ha­lálának körülményei miatt. A rendőrség a nyomozás elin­dítását követően igazságügyi orvos szakértőt rendelt ki a május 22-én bekövetkezett haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. A kórház nem nyilatko­zott a médiának. Dr. Kanász Gábor főigazgató csupán a hatósági vizsgálat tényét erő­sítette meg. Hitelezés: még az idén jöhet szigorítás Bevezetné a jegybank a túl­zott lakossági eladósodást meggátolni hivatott új szabá­lyokat. A szabályozás szigo­rítását két alapvető eszközzel érné el az MNB. Az első a jövedelemarányos törlesztő­részlet bevezetése lenne. En­nek értelmében a hitelfelvevő rendszeres, legális jövedelmé­től függően meghatároznának egy, a havi törlesztési terhekre vonatkozó felső maximum korlátot. A második elem a hi­telfedezeti arányok rögzítése. ► 7. OLDAL t HIRDETÉS Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. A apuka is. SOK PÉNZT VISZNEK EL A BERKI KRISZTIÁN MILLIÓKÉRT utami/ÁdU í 7 a u ÜNNEPELTE A TATABpffi^ t ÉNEKEL? ► www.kemma.hu iAIvIUmKUKnAZM ► 8.oldal MÓRA-ÓVODA Ü KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2014. JÚNIUS 2., HÉTFŐ. XXV. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM. ÁRA: 160 FT. ELŐFIZETVE: 112 FT A község javul az idő a nagy ünnepe héten. Nap­■ ról-napra mele- Kavalkád Díját­: gebb lesz, eső adóval és családi nem várható. Ma programokkal telt : : délután a legma- a 22. Füzitői na- : • gasabb homersek- pokAlmásfüzitő : : let mar meghaltad- f .... : hatja a 20 fokot. legnagyobb unne- . pe. ► 2. oldal : : A KEMMA.hu olvasóitól : Milyen táncelőadásokra jár szívesen? : Klasszikus darabokra, balettre. ; Modem, kortárs táncbemutatókra. : Néptánmra. j JÓ REGGELT! : Az alkohol öl, butít és... Önök hogy fejez- : : nék be a mondatot? Igen, én is: „nyo- \ \ mórba dönt”. Ehhez képest a kissé el- ■ : ázott barátom „savakkal észtert képez" : kiegészítéssel állt elő. Néhányak tetszés- : : nyilvánításán felbátorodva, de még a : : befejezéseknél maradva el is lőtte a ma- ] ■ lacság elől az utolsó pillanatban kitérő : klasszikusok mindegyikét, köztük az : „Az árokban kapa, kasza, a munkás- : : nak nagy a... munkakedve” kezdetűt • ■ Egy újszülöttnek minden vicc új - tartja '■ ■ a mondás. A társaság tagjai közt pedig : akadtak kezdők, akik eldöntötték az es- : : te sorsát Hogy hol történt ez? Hát Viseg ■ i rádon. Ahol minden utca girbegurba, és '■ : minden sarkon áll egy... villanyoszlop. :9 77 1 4 1 6 865019 14127 :

Next

/
Oldalképek
Tartalom