24 óra, 2014. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

2014-05-02 / 101. szám

Tömegek dorogi majálisa május i. Dr. Tittmann János köszönetét mondott a „várost építőknek” Már hivatalos: rövidesen bezár a Márkushegyi Bányaüzem Tegnap délelőtt Dorogon felvonulással köszöntötték május elsejét. A bányászzenekar kíséretével a Hősök terétől az Otthon térig sétáltak Miként minden esztendő­ben, idén is felvonulással köszöntötték május elsejét Dorogon. Noha lógott az eső lába, rengetegen vállal­ták a „kockázatos” sétát. Barlangi Gergő Óvatos becslés szerint is leg­alább ezren gondolták úgy, hogy a munka ünnepén a Fe­kete Gyémánt Mazsorett Cso­portot követve, a bányász ze­nekar ritmuskíséretére a Hő­sök terétől a Mária utcán át az Otthon térig sétálnak. A szí­nes lobogó- és lufirengeteg­ben feltűntek a civil- és a szak­szervezetek valamint a helyi sportélet képviselői, továbbá a baloldali pártok ismert ar­cai és szimpatizánsai is. A Jó­zsef Attila Művelődési Ház elé érkező, ott gyülekező sokasá­got a korábban a felvonulók­kal együtt haladó, a bányász­A délelőtt folyamán a dorogi kulturális intézmény előtt vi­dám dallamok, sör és virsli ,várták a munkát pihenéssel ünneplőket, kora este pedig hangversennyel kedveskedtek az érdeklődőknek, akiket a Dorogi Bányász Fúvószenekar város zászlaját lengető dr. Titt­mann János köszöntötte. A polgármester rövid, ám erős politikai üzeneteket közvetí­tő beszéde nem nélkülözte az iróniát - nyitásként például a magyar gazdaság húzóágaza­tának nevezte a közmunkát. mellett a hollandiai Koninklij- ke Stadsharmonie Phileutonia hangolt jó kedvre. Más-más „intenzitással" ugyan, de me­gyénk több települése - köztük a kisebb falvak is - tartalmas közösségi programokat kínált a majálisozóknak.- Ha visszagondolunk a hu­szadik század történelmére, akkor elmondhatjuk: voltak olyan keserű időszakok, ami­kor a nemzetiszocialisták ha­lálosan komolyan gondolták a közmunka, míg a kommunis­ták a teljes foglalkoztatottság szerepét - jelentette ki a vá­rosvezető. Ezt követően arra hívta fel hallgatósága figyel­mét, hogy Dorogot harminc éve nyilvánították városnak. Dr. Tittmann János a település „épüléséért,, szépüléséért, fej­lődéséért” köszönetét mondott mindenkinek, majd a képvise­lő-testület vele együttműködő tagjainak munkáját méltatta. ► 3. OLDAL A kisközségek sem maradtak mások mögött megyei információ Az év vé­gén megszünteti termelését Magyarország utolsó mély- művelésű szénbányája, a Márkushegyi Bányaüzem. A bezárás összesen 675 ember munkahelyét érinti, de egy jelentős létszám részt vesz majd a bányászkodással érin­tett területek 2018-ig tartó helyreállításában. Kovács András Zoltán, a bányát működtető Vértesi Erőmű vezérigazgatója tájé­koztatása szerint a bányában jelenleg 525 saját dolgozót és 150 külsős munkaválla­lót foglalkoztatnak. A külső­■ Vizsgálják, hogy hányán szerezhetnek jogosultságot bányászjáradékra sök egy bányászati társaság alkalmazottai, ők határozott időre, 2014 végéig vállalták a munkát. A saját dolgozók kö­zül 280 ember már most is jo­gosult átmeneti bányászjára­dékra, azaz ötezer műszakot vagy 25 évet töltött földalatti munkán. A vezérigazgató hozzátette, jelenleg is folyik egy felmé­rés, amellyel vizsgálják, hogy hányán szerezhetnek jogo­sultságot bányászjáradékra. Tájékoztatása szerint a be­zárásra fordított összeg mun­kaügyi költségeket is tartal­maz. Minden saját dolgozó­nak - a végkielégítés mellett - alanyi jogon jár 1,6 millió forint újrakezdési támogatás, valamint átképzési támoga­tást vehet igénybe új szakma elsajátításához. ■ Reichert JÓ REGGELT! Az összevont ünnep- és szabadnapok sok előnye mellett egyik hátránya, hogy az ember sokszor nem tudja milyen nap is van. Én szerdán folya­matosan azt gondoltam, hogy szom­bat van, tegnap vasárnapi hangula­tom volt, és fogalmam sincs, hogy ma - naptár szerint pénteken - mi­lyen nap van. Szombat, vagy esetleg vasárnap? Ami biztos, hogy a boltok kinyitnak, de a hivatalok nem. Nos a napok cseréje a ballagókat és a ballagásra érkezőket is megzavar­hatta, mert nem egy beszélgetést hal­lottam, amelyből az derült ki, hogy talán mégis jobb lett volna szerda helyett szombatra tenni a diákok bú­csúztatását. A lényeg, hogy sikerült túlélni... Sz. I. MnanissB'i Együtt ballagtak a komáromi diákok búcsú Megyeszerte elköszöntek az intézményeiktől a középiskolások A ballagásokról szóltak az el­múlt napok a megye városa­iban és középiskoláiban. Az ünnep és a hosszú hétvége következménye az lett, hogy a megszokott szombat helyett leginkább szerdán és csütör­tökön tartották a végzősök búcsúztatását. Komáromban rendhagyó módon együtt bal­lagtak az intézmények diák­jai. A Jókai téren gyülekeztek a város középiskolásai április 29-én kedden délután, hogy együtt búcsúztassák az is­kolás esztendőket. Komárom valamennyi végzőse kígyó­zó sorban sétált végig a vá­ros főutcáján, majd a diáko­A városháza előtti téren sorakoztak fel a középiskolás diákok kát a Szabadság térre érkezve a város vezetői várták. Túri Bálint ifjúságért felelős alpol­gármester itt mondott ünnepi beszédében útravalóul úgy fo­galmazott: Diplomája, szakmája több is lehet egy embernek. Kö­zépiskolája, érettségi okleve­le azonban csak egy. Ezért, ha Komáromiak vagytok, ha nem, egy kicsit mindig ide is fogtok tartozni - magyarázta, majd komoly gondolatokkal búcsúztatta a fiatalokat. A városi ballagás részeként Pirityi Viola, a Kultsár István Szakközépiskola diákja kö­szönt el a tanároktól, az isko­lától, Komáromtól. ► 3. oldal B Hl Á '' ' B I jjj j||j| Bözsi néni, a ma V'/ a KERESSE A KEMNIA.HU OLDALON: MAGYARORSZÁGON DŐL EL »A JÓISTEN ENGE*B^^^ CZIBOREKTALALTAKKI tL ITTFELEJTETT"- liBUW. ^ A BARCA-STÍLUST ► WWW.KEMMA.hu A DEVIZAHITELEK UGYE ► 5.OLDAL BÖZSI NÉNI m ii"i c 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI jg| 2014. MÁJUS 2., PÉNTEK. XXV. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM. ÁRA: 160 FT. ELŐFIZETVE: 112 FT : Lehetőség a fogyatékkal élőknek : Az egészségügyben, vagy a lakhatás- : bán is segíthet a cselekvőképessé­• gükben korlátozottaknak egy kijelölt j támogató személy. ► s. oldal Mire megy Ma még meleg, « |Mr.hifo|? : szinte nyárias idő ll¥ir Iliiéi. : lesz' Sok napsü- Folyósítja az IMF tes varhato, de a . ; , , . : délutáni órákra a Ukrajnának a hi- : megnövekvő fel- tel első részét, : hőzetből sok he- amelyből akár az • lyen számítha- orosz gázadóssá­: vatarraPOrra' got is rendezhe­tik. ► 6. OLDAL : Csak játszik vele a férfi? : A sors akarta így? Akik összetartoz- : nak, azoknak találkozniuk kell? Vagy : minden csak véletlenen múlik? Klau- : dia (34) gondolkozik ezen. ► 8. oldal A tavasz telefok^H ZÖldségei SZERKESZTŐ: : Tavaszi fogáso­■ kát készítettünk terjesztés: ■ a szezon kedvenc ---------* 40/510-510 : zöldségeivel. Fi- hirdetés: : gyeljen, hogy ne --------» 34/514-020 : főzze péppé őket! e-mail: 9 OLDAL azerkJcam®aaaelB Jhu : Vett valaha részt májusfaállításon? Igen, én állítottam. gkm : Igen, nekem > : állítottak. M : Azt sem tudom, i : mi az. ; Nem. . ; FORRÁS: KEMMA.HU HIRDETÉS az ingatlanpiac! Ne várja meg, hogy az árak ismét a magasba szökjenek! Összközmüves lakótelkek eladók 7000 Ft/m2 áron. Vértessomló és Várgesztes között, a nyugalom szigetén. Somló Üdülőfalu, ahol lakhat is! www.somlonet.com +36-23-545-086 +36-30-944-8904 '‘V. i 9 77 1 4 1 6 865057 1 4 1 0 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom