24 óra, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-01 / 27. szám

EGY PERCBEN Vízforráshoz pénzforrás Tatabányán, Síkvölgyön jelentették be, hogy mintegy 2 milliárd forintos európai uniós és állami támogatásból felújítják á XV/C vízaknát. ► 3. oldal Délutántól várható több helyen fagyott esőre, ónos eső­re, esőre kell szá­mítanunk. A nap­pali hőmérséklet szombaton -2, +4 fok között vár­ható. Mától közlekedik a helyi járat A Vértes Volán Esztergomban el­indít egy helyi já­ratot, amely a kór­házat és a vasút­állomást is érinti. ► 2. OLDAL A terápiás kutya csodákra képes Ha a kutya szemébe nézek, embernek érzem magam - foglalja össze And­ris, miért kedveli Bodzát. Korábban sosem járt kutyaterápiára. ► 13. oldal Elhunyt Jancsó Miklós Életének 93. évé­ben súlyos beteg­ség után elhunyt Jancsó Miklós vi­lághírű .magyar filmrendező. ► 9. OLDAL TELEFONI* SZERKESZTŐ: » 34/814-013 TERJESZTÉS: ________» 40/510-510 HI RDETÉS: _______» 34/514-020 E­MAIL: szerkJrom@axels ilu PILLANATFELVÉTEL Milyen szereplést vár Szocsiban a magyar olimpiai csapattól? Legalább egy érmet. FORRÁS: KEMMA.HU JO REGGELT! Minden autós rendelkezik „bosszan- kodási toplistával", ami - felesleges szépíteni - annyit takar, kiket vet meg a közlekedők közül leginkább. Nálam az első helyen azok a sofőrök állnak, akiknek lételemük, hogy a keresztez& désből gyorsan kikanyarodjanak, ám a sietségük csak addig tart, amíg be­vágnak valaki elé. Ezt követően, im­már elégedetten tötymörögve halad­nak tovább. A minap a fent vázolt je­lenet egy az egyben megvalósult. Ki­vételesen, zárt magányomban utat en­gedtem egy kivételesen mocskos ká­romkodásfolyamnak. Megkésve bár, de jött az elakadásjelzős bocsánat. Köszönöm, ennyi bőven elég. Csak tudjam, hogy tudja: ez hülyeség, nincs értelme. Barlangi Tatabányai Malacságok hagyományteremtők Süldőprogram, pajzán vásári komédia Nagyon népszerű volt a fiatalok körében az estére egész kövérré hízott malac,Ennél már csak a süldőprogram volt sikeresebb Két napig a malac(kodás) ról szól minden a Vértes Agorájában. Pénteken az iskolások kántálása terem­tett igazi téli, „malacvágós” hangulatot, ami a játszó­házi malackodásnak és versenynek köszönhetően egész nap kitartott. Veizer Tamás Az aulában és az emeleten min­den talpalatnyi hely kisebb na­gyobb csoportok ügyeskedtek. Malacpofa-álarc és dekoráció­készítés, malac puzzle, avagy a henteses disznótérkép összeál­lítása (bizony még a felnőttek­nek is gondot okozott, melyik rész a hosszúkaraj), de műkö­dött malacfarok jósda. Színez­te a kínálatot a portékák vásá­ra, a töpörtyű kóstoló, és sálte- kerészeti öltöztető. A hagyományteremtő ren­dezvény ötletéhez többen is hozzátették a maguk részja­vaslatait, mire kikerekedett a kétnapos Tatabányai Malac­ságok elnevezésű projekt. Az ingerszegény téli hónapok­ban hiányzik egy nagy, átfo­gó esemény, ami átörökít va­lamit a fiatal város korosabb elődtelepüléseinek gasztro­nómiai tradícióiból. Ezt az él­ményt erősítette a régi disz­nóvágási eszközök bemuta­tója. Ha ebből a kezdeménye­zésből gyökeret eresztene, Ta­tabánya kulturális térképe új színnel gazdagodna. Disznóvágás és kolbásztöltő verseny ízparádéval SZUTTER LEVENTE, a rendez­vény egyik főszervezője ma a megyeháza parkolójába hívja a téli gasztronómiai látványosság iránt érdeklődőket. A pénteki ráhangoló rendezvény után ma disznóvágással folytatódik. A 9 és 14 órakor kezdődő attrakci­ón láthatják a gyerekek és fel­nőttek, a malac miként alakul át ízletes étellé. Napközben há­zi készítésű kolbászok és hur­kák közül válogathatnak az ínyencek: 11-kor pedig kolbász­töltő versenyre nevezhetnek be a 3-4 tagú csapatok. A kántálók versenyében ringbe szállt a Jókai-iskola Ötösök csapata, a Kerikondá- sok, az Egyesített Mikes (Mi­kes Stúdió és az IG 11. B) le­génysége. A versenyen a fődí­jat a Kéri csapata nyerte, egy 2,5 órás program az osztály- lyal az Agorában. De minden­ki nyert: valamennyi csapat meghívót kapott a Tatabányai Múzeum legközelebbi kiállí­tására, illetve az Agora egyik produkciójára. Lehoczki Károly malacko- dó karikatúráit a Babtársulat nyitotta meg, stílusosan e mű­fajra hangolva: ugyancsak ők mutattak be egy pajzán vásá­ri komédiát óriás bábokkal. A reneszánsz sertés lakoma és gitár kísérettel már a felnőt­teknek szóló ráadás volt... Megáldották a Szent Erzsébet Óvodát felújítás Két ütemben szépült meg a tatabánya-bánhidai gyermekintézmény Spányi Antal, a Székesfehér­vári Egyházmegye püspöke ál­dotta meg pénteken a felújított Szent Erzsébet Óvodát. A Tata­bánya bánhidai városrészében lévő gyermekintézmény több év alatt, két ütemben újult meg. Az óvoda átadási ünnepsé­gén Nagy László prépost beve­zetőjében köszöntötte az egy­házmegye és az önkormány­zat vezetőit, képviselőit, majd kifejtette: az ember értékét a céljai határozzák meg. Bánhi- dán most az óvoda kibővítésé­vel, megújításával ilyen célt si­került megvalósítani a gyere­kek érdekében. Spányi Antal „Békesség a háznak!" szavak­kal kezdte beszédét, hozzátéve: A gyerekeket mostantól otthonosabb körülmények várják egy nagy munkánál az ember áldozata sosem elég, isten áldá­sa is kell, de nem a falakra, ha­nem arra az életre, amely a fa­lak között zajlik. Az egyházi ve­zető végül szentmisét celebrált. A gyerekek ünnepi műsorral kedveskedtek, az óvoda vezető­je, Áradván Mihályné pedig felvázolta az intézmény törté­netét, ismertette a felújítás sza­kaszait. Az első ütemben 42 miUió forintért épült meg a lift, az új lépcsőház, két új fejlesz­tőszobát alakítottak ki, a máso­dik szakaszban 80 millió forint értékben tették otthonosabbá a 180 gyerek számára az intéz­ményt, és elkészült az új torna­szoba is. ■ V. T. Ai jobbszél vitája balközéppel, független zsűrivel ESZTERGOM A politikusok nyílt levelezésbe kezdtek a városban, ami újabb elvi-ide­ológiai munícióval látta el a szemben álló feleket. A kér­dés ezúttal az, helyénvaló-e, ha a magát nemzeti-radiká­lisként definiáló párt a te­lepülés volt zsinagógájában - ami művelődési házként funkcionál - tartja rendezvé­nyét. A helyi szocialisták sze­rint ez egyet jelent a holoka­uszt áldozatainak megcsú­folásával, míg a jobbikosok „nem kérünk egyebet, csak ami más pártokat is megil­let”. Tétényi Éva polgármes­ter a függetlenségét hangoz­tatja, a konkrét ügyben - lap­zártánkig - nem foglalt ál­lást. A történet nem előzmény nélküli. 2010-ben az akko­ri testület nem engedélyezte, hogy a Jobbik az épületben gyűlésezzen. ■ Barlangi Régi mumusukhoz utaznak holnap a tatabányaiak tatabánya Az Európa-baj- nokság miatti szünet után a Grundfos Tatabánya KC is foly­tatja szereplését a férfi kézilab­da NB I-ben. Debre Viktor ve­zetőedző tanítványai az egyik régi mumusukhoz, a Balaton- füredhez látogatnak. A mie­inknek nagyon jól jönne a két pont, ugyanis a tabella élmező­nye és a középmezőny eleje sű­rű. A meccset vasárnap 18 órá­tól rendezik. ► 16. OLDAL Az Ml-esen várták kuncsaftjaikat a prostituáltak tatabánya Három prostitu­áltat igazoltattak a rendőrök az Ml-es autópálya 57. kilo­méterszelvényében lévő pi­henőben. Irataik átnézé­se formaság volt, az egyen­ruhások ismerték őket. Ed­dig az 1-es számú főút mellől állították őket elő, most vi­szont az autópályáról vitték be a 45, 37 és 19 éves tatabá­nyai „hivatásosokat”. Egyi­kük sem tagadta, mi célból ácsorogtak a pihenőben, és táskájuk tartalma is bizonyí­tékul szolgált. A rendőrség szabálysértési őrizetbe vette és 72 órán belül, január 31- én bíróság elé állította őket. ■ R. G. Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, jj| íjjS aPy* —\ B ' .■>’ Eötvös József Gim- jj^ ^ + 0 ] ■‘■jj í 1 p-jjttAl p H^Vlíj|ejL lf a januári diákna- .X Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. ,!■' ‘ hH' kulturális témáké DRÁMAIAN GYENGÜLT * " ' ( FRISS K0ZLEKEDESI INFORMÁCIÓK ,r . TALÁLKOZTAK A TATAI ^ - > A MEGYE ÚTJAIRÓL ► WWW.KEMMA.hu TEGNAP ISA FORINT >6.0LDAL EÖTVÖS-GIMIBEN KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE^* ^ ^ i* 2014. FEBRUÁR 1., SZOMBAT. XXV. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. ÁRA: 160 FT. ELŐFIZETVE: 112 FT 9 771416 865064 14027

Next

/
Oldalképek
Tartalom