24 óra, 2013. november (24. évfolyam, 255-279. szám)

2013-11-30 / 279. szám

14 ADVENT - HIRDETÉS 2013. NOVEMBER 30., SZOMBAT Névnapra Takács Viviennek,ji Komáromija!\ jjgHHHflMI rf Nagyon sok szereteti köszöntünk névnapod alkalmából; Apa, Mamáék. V ULQUTIS SEBGYOGYITO CENTRUM Dr. Kőnig Renáta sebesz szakorvos Rendelés, szűrések helye: Capricornus Patika, Tata, Fazekas u. 3. (Bláthy Ottó Iskola mögött) Péntek délután Bejelentkezés: 20/253-1801 • teljes körű lábszűrés, vénás-artériás betegségek kivizsgálása, Doppler-vizsgálat • különböző okok miatt kialakult sebek, fekélyek kezelése, gyógyítása • cukorbeteg lábgondozás (a fenti tevékenységeket háznál is elvégezzük) • körömrendellenességek gyógyítása, körömszabályozás • egyéb sebészeti kórképek ambuláns ellátása, bőrelváltozások eltávolítása • végbélrák szűrés, aranyér kezelés DECEMBER hónapban a2 első 3 bejelentkező részére ingyenes, a továbbiakban 28 % kedvezmény az érszörósre. 1 Doppler vizsgálatra. AJÁNDÉKOZZON - EGÉSZSÉGET! RENDELÉSÜNKÖN AJÁNDÉKKÁRTYA KAPHATÓ! Meggyújtják az első gyertyát a koszorún advent Megyeszerte sokszínű és érdekes programokkal indul a várakozás lábatlan A Gerenday Közös­ségi Ház hagyományos advent­köszöntő napjának nyitánya­ként vasárnap 14 órakor a ház udvarán adventi vásár kezdő­dik. Az épületben a Borostyán Baráti Kör szervezésében 16 órakor térségi gobelin kiállítást nyitnak meg, majd 17 órakor hangverseny kezdődik a Halasi István Református Ifjúsági Kó­rus, az Idősek Klubja Énekkara és a Borostyán Baráti Kör Énekkara közreműködésével. TÁT A kultúrházban szomba­ton és vasárnap is megtekint­hető 14 18 óra között a kézmű­vesek, a virágkötők, illetve a Czibuláné Csicsman Erzsébet vezetésével működő Táti Por­celánbaba Klub Barokk esküvő című, dr. Balázsy Károly fotói­val színesített kiállítása. Nagy nyüzsgés várható az adventi vásárban, játszóház is kinyit­ja ajtaját. Szombaton 15 órától Haraszti Andor csokoládémes­ter tart háromórás foglalkozást Gyurmarci címmel, 15.30-kor kezdődik Csernik Szende szé­kely mesemondó műsora. Va­sárnap 14 órától ehető kará­csonyfadíszeket lehet készíteni. nyergesújfalu Az adventét köszöntő szombati programso­rozat nyitányaként 11 órakor a Május 1. téren ünnepélyesen át­adják a felújított utat és járdá­kat. A régi iskolában 14 órától kézműves foglalkozás, műsor, mesesarok, kézműves vásár, diavetítés, fényfestés várja az érdeklődőket. A római katoli­kus egyházközség adventkezdő liturgiája 17 órakor kezdődik a Szent István téren, majd a prog­ramsorozat folytatódik az egy­kori iskolában. pilismarót A Dobozy-szobor- nál a helyiek együtt gyújtják meg a falu közös koszorúján az első gyertyát szombaton 16 óra­kor. Kovály Erzsébet tisztele- tes asszony áldást mond, a ko­szorút dr. Kálmán Antal plébá­nos szenteli meg, az ünnepsé­gen közreműködik a Szent Lő­rinc Énekkar, a Mesevár Óvo­da, illetve a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola csoportja és a re­formátus énekkar. Esztergom Közhasznú mun­kások közreműködésével az önkormányzat kitakarította a Széchenyi téren található, vá­rosi tulajdonú, nem lakás cé­lú üres ingatlanokat. A Téri­ek elnevezésű helyi civil cso­port vállalta, hogy ezeket az üz­lethelyiségeket az adventi idő­szakra saját költségen feldíszí­I A Táti Porcelánbaba Klubot vezető Csicsman Erzsébet babái sikert aratnak ti. Ugyancsak ez a csapat díszí­ti fel a nagy adventi koszorút, a Szentháromság szoborcsoport a hagyományos ünnepi díszben várhatja az esztergomiakat és a város vendégeit. bököd „A december hónap az advent jegyében telik” ez­zel a mottóval hívja érdeklő­dőit az önkormányzat és a mű­velődési ház az ünnepi progra­mokra. Advent első hétvégéjén, vasárnap 17 órakor Kosa Ger­gely evangélikus lelkész mond áhítatot. Ezt követően 17 óra 30 perckor „Adventi koncert” várja az érdeklődőket. Az elő­adás a Kortalanok klubja szer­vezésében és Simo Balázs, Sző­ke Zsolt, valamint Szirmai Ben­ce közreműködésével jön lét­re. Mindenekelőtt kigyúlnak a község és a betlehemi jászol fé­nyei. Kozma László három húsz kilós hárs tömbből Mária, Jó­zsef, egy angyalka és a kis Jé­zus „szobrát” faragta meg ta­valy, ám az idén már a jászol gazdagított változata látható. kecskéd Immár hagyomány, hogy advent első hétvégéjén a gyertyagyújtást megelőzően a szépkorúakról is megemlékez­nek. Az önkormányzat és az is­kola szülői szervezete összefo­gásában a művelődési házban köszöntik, majd megvendége­lik a programra érkezőket és megválasztják Kecskéd legidő­sebb emberét, legidősebb házas­párját. Mindezt vasárnap 15 óra­kor, az Idősek Napján. A műsor­ban fellépnek a drámacsoport tagjai, a Néptánc Egyesület, a német nemzetiségi önkormány­zat gyermekzenekara, valamint az óvodások, a Dalárda tagjai és a Burschen Kapelle zenekar. A köszöntőt Dr.Tutervai István há­ziorvos mondja. környe Szombaton 9-12 órá­ig adventi vegyes adok-veszek és csere-bere vár mindenkit, „árust” és vásárlót a környei Mű­velődési Házban. Minden árul­ható, cserélhető, ami használha­tó és jó állapotú, de már felesle­gessé vált, és a gazdájának nin­csen szüksége rá. Az asztalfog­lalás ingyenes, de előzetesen je­lezni szükséges a 34/473-091- es telefonszámon. Szintén no­vember utolsó napján 10 órá­tól adventi koszorú készítés lesz, közösen hangolódva az ad­vent, vagyis a várakozás idejé­re a templom mögötti káplánla­kásban (papiak). A koszorúalap­ról, tuja- vagy fenyőágakról, a damilról, a négy gyertyáról, az alapba szúrható gyertyatartók­ról és a díszítéshez szükséges anyagokról, termésekről min­denkinek magának kell gondos­kodnia. Advent első vasárnap­ján hagyományosan a katolikus templomban kezdik a kömyeiek a közös felkészülést. Az ünne­pi program 16 órakor kezdődik, műsort ad a Kisfaludy Mihály ál­talános iskola énekkara, a Kör­nyei Német Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda Kamarakóru­sa. Ezután gyulladnak fel a köz­ség ünnepi és a Betlehemi jászol fényei, majd a Boldog II. János Pál pápa téren mindenkit ka­rácsonyi vásár, forró tea és for­ralt bor vár. Ezen a napon Vlasits Márton látássérült fotós ökume­nikus templomfotóiból nyílik ki­állítás a Művelődési Házban. oroszlány Az „Adventnyi- tástól Karácsonyig” című ren­dezvénysorozat a XXIII. Adven­ti Népdalköri Találkozóval kez­dődik vasárnap 15 órakor a Köl­csey Ferenc Művelődési Köz­pontban. Három órával később bemutatják a Szent Borbála tér­re állított Betlehemi jászolt és az adventi koszorún meggyújtják az első gyertyát. Adventi gondo­latait Takács Károly polgármes­ter és Farkas Etelka evangélikus lelkész mondja el a Bakfark Bá­lint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rézfúvós együttese és a Városi Énekkar közremű­ködésével. szomód A római katolikus templomban december elsején 17 órától adventi hangversenyt rendez a helyi önkormányzat kulturális bizottsága, valamint az egyházi képviselő-testület. A koncerten fellép a Vox Femina komáromi női kórus, valamint a Szomódi Énekkar. Advent első vasárnapján, ezt követően, for­ralt boros, süteményes fogadás­sal várnak mindenkit a plébánia épületében. vértessomló Közel egy évti­zede, 2004-ben készült el a köz­ség lakóinak adományaiból A Szent család és a betlehemi ház című fából faragott szoborkom­pozíció, amelyet az adventi idő­szakban a kápolna mellett fel­épített kis házban mutatnak be minden évben. December else­jén 16-órakor ismét bensőséges ünnepség keretében gyúlnak ki a fények, megvilágítva M. Nagy József alkotását, díszbe öltöztet­ve a falu főutcáját. A hagyomá­nyokhoz híven, Bedy Sándor plé­bános áldja meg a szoborcsopor­tot és Hartdégen József polgár- mester köszönti az érdeklődő­ket. Az ünnepi gondolatokat kö­vetően a nemzetiségi dalkör mű­sora és a somlói színjátszók jele­nete idézi meg a karácsonyi han­gulatot, végül a rendezvénysá­torban a szervezők forralt bor­ral és punccsal várják az ese­mény résztvevőit. ■ Közérzetjavítás felsőfokon, több ezer kezelt bizonyítékaként, Dr. Schéder Ákos vezető főorvos és több ismert természetgyógyász közreműködésével 2013 decemberében « TEMATIKUS KÖZÉRZETJAVÍTÓ napokat szervez Program: • Hőkamerás és egyéb megelőző szűrővizsgálatok • Mágnesterápiás eszközök bemérése, * Sonoterápia • Személyre szóló pulzáló mágnesterápiák készítése ^ONOCENTRUM Soft lézerterápía • Elektroszmogszűrés , ’ Pulzáló mágnesterápia • Lelkisegélyszolgálat-Parapszichológia Komárom, . Korszerű orvostechnikai eszközök bemutatása, ♦ Élet módtanácsadás Szent László u. 16. használatbavételi lehetőségek biztosítása A SONOCENTRUM A NYÍLT NAPON SZERETETTEL VÁRJA MINDEN RÉGI ÉS LEENDŐ ÜGYFELÉT! g GMo^mmEs DÓZSÁKÉRT RÉTI út 32/a SÁRBERKI LTP. 510.(SPARmelleti üzletsor) KODÁLY TÉR 9/a 2013. nov. 30-tól dec- 7-ig­a SERTÉSHÚS VÁSÁR! ®aSrB|» OLDALAS: AAA ™ DAGADÓ: 999*! I________ __________________ CS IRKE:"" MELLIFIIé): 1399 Rt) COMB: 699f'i FAR-HÁT: 179M| KÉM MA Hírek percről percre www.kemma.hu HÖUMBSSEN FOEIMERT!* flflk I Pénzre váltaná fSJ|| y megunt, . feleslegessé használati tárgyalt? aHgLfl

Next

/
Oldalképek
Tartalom