24 óra, 2013. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

2013-08-01 / 178. szám

EGY PERCBEN Kilyukadt csőszakaszt cseréltek Tatabányán, a megyeháza környé­kén két elöregedett csőszakasz cse­réjét hajtja végre a távhőszolgáltató cég. ► 2. OLDAL Csábító nyári események programok Jó kalandok, színes rendezvények a kínálatban Tovább tart a forróság. Szélre és felhőre csak elvétve szá­míthatunk. A leg­magasabb nap­pali hőmérséklet ma is meghalad­hatja a 30 fokot. Díszegyenruhás bányászok Kassán tartották az Európai Bá­nyász-kohász Ta­lálkozót. Ezen me­gyénkből mint­egy 40-en vettek részt. ► 4. OLDAL Levendulaszüretre vár Majk Önkéntes levendulaszedőket keres­nek az Oroszlány-Majk Kamandu- li remeteségbe. Az angol levendula a csendkert fő növénye. ► 4. oldal Két aranyérem a bajnokságról TELEFONI SZERKESZTŐ: A XXXI. Szenior Nemzetközi Ma­gyar Bajnokságon megyénk ver­senyzői összesen hét érmet szerez­tek. ► 12. OLDAL 9 34/514-013 TERJESZTÉS: _______9 40/810-810 HIRDET ÉS _______9 34/514-080 E-M AIL: azerkJcom®axeIa Jm PILLANATFELVÉTEL Jónak tartja, hogy piaci alapon működjenek a patikák? FORRÁS: KEMMA.HU Igen, hiszen az hoz versenyt Csak akkor, ha mindenütt le­hetőség van az állami beavatko­zásra Nem, állami fel­adatnak kellene lennie A nyár még előttünk álló hónapja sok kellemes meg­lepetést ígér. Munkatársainktól NYERGESÚJFALU A VÖlgyvá- lasz elnevezésű programsoro­zat keretében hangos lesz a vá­ros határa augusztus 9-10-én, főleg a Szent Donát tér. A pén­tek esti nyitónapon zenekarok váltják egymást a tér alkalmi színpadán, köztük lesz az In Diretta is. Másnap reggel csalá­dok indulnak túrára a völgyek­be. Már kora délutántól helyi és vendégcsoportok lépnek fel. Es­te megérkezik Badár Sándor és a Bikini is, a napot retro disco zárja. A vasárnapi zárónap is gazdag lesz változatos esemé­nyekben. A tapsra váró, tánco­lásra csábító programok mel­lett kiállítás, kézműves foglal­kozások sora, borászati vetél­kedő és több nyitott pince is szerepel a kínálatban. Esztergom Szent Tamás he­gyi forgatagba várja az érdek­lődőket augusztus 19-20-án az esztergomi Kaleidoszkóp Ház Kulturális Központ művé­szi köre és a Szenttamás Baráti Egyesület. A közös rendezésű Kaleidoszkóp Hegy Fesztiválon a zenei programok mellett, az idén is nagy hangsúlyt kapnak azok a kiállítások, amelyek a hegyen élők erre a két napra megnyitott kertjeiben és a ká­polnában láthatók majd. Ezen kívül kreatív tanodával, gyer­mekprogramokkal, dizájnvá- sárral, bio-bolhapiaccal és több meglepetéssel is készülnek a házigazdák. ► 3. oldal Azaum, alias Almásfüzitő római kori programokban, játékokban mindig érdekességeket kínál HIRDETÉS MAIS SPÓROL ÖNNEK A 24 ÓRA JÓ REGGELT! Münchenben élő testvérem meglátoga­tása jó okot szolgáltatott a szerény szinten megrekedt német tudásom le- porolására. Az első napon jobbára angolul szólaltam meg, mire megjött a bátorságom a némethez, kiderült, hogy a környék vendéglátó-ipari egy­ségeinek többségében hazánk gyerme­kei szorgoskodnak, úgyhogy beleké- nyelmesedtem a magyarba. Történt eztán, hogy párom az egyik nyilvános illemhely ajtaját őriztette velem, ám lankadt a figyelmem, és mire észbe kaptam, már csak két hangos „foglalt­ra” futotta tőlem. A német hölgy per­sze a füle botját sem mozdította, és benyitott. Ő „schuldigung"-ozott, ne­kem újfent maradt a „ne hara­gudj "-ozás. Barlangi Szűkebb hazánkban is indítanának szakosztályt öttusa Már csak az esztendő legrangosabb versenye lebeg a válogatottak szeme előtt A Pálvölgyi Miklós szövetsé­gi kapitány vezette öttusa vá­logatott három héten keresz­tül a tatai edzőtáborban ké­szül a világbajnokságra, ame­lyet augusztusban rendeznek Tajvanban. Anélkül, hogy túl­zásokba esnénk, bátran meg­jegyezhetjük, az öttusázók az egyik leggyakoribb vendé­geknek számítanak az olim­piai sportközpontban, és szá­mos fényes érmet alapoztak meg itt a Cseke-tó partján. A keret tagjai túl vannak egy sikeres kontinensviadalon, amelyen három arany- és egy ezüstérmet szereztek a mie­ink. Az olimpiai bronzérmes Marosi Ádám egyéniben és A tatai edzőtáborban készülő Marosi Ádám a legutóbbi Eb-n egyéniben és csapatban is aranyérmet szerzett csapatban is a dobogó legfelső fokára állhatott. De a fiatalok is jeleskedtek nemrég a szé­kesfehérvári junior vb-n. Most már azonban csak az év fő ver­senye lebeg a szemük előtt. Pálvölgyi Miklós két edzés kö­zött szakított ránk időt, az el­ismert sportvezető az eredmé­nyekről, az egyéni kiugró tel­jesítményekről, illetve a sport­ágban csak elenyésző esetben előforduló doppingesetek „mi­értjéről” is beszélt lapunk­nak. A szakember jó hírekkel is szolgált. Megyénkben, ter­veik szerint Tatabányán vagy Tatán, is szívesen indítaná­nak öttusa szakosztályt a kö­zeljövőben. ► 12. OLDAL l CBA PRÍMA ÁRUHÁZAK, ■ CBA SZTRÁDA ÁRUHÁZ Tatabanya. Fo tor 6 a . Tatabahya. Hadsereg u 40.. flilll VerteSszolos. Hatar ut 1-3. pélllij Beváltható: 2013. augusztus 1-4. I VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: 'Jj&M • egy kuponnal korlátlan mennyiség * -y vasarolhato jg||||| ■ másolt \agv ogveb módón sokszorosított kupont nem all módunkban elfogadni ■ kuponok nem vonhatok össze lllljll ■ kupon csak a megjelölt napokon " -f - / használható fel Vagja ki az itt látható kupont es 2013. augusztus 1. es 4. kozott 11111 a feltüntetett akcióban használhatja fel, MA IS SPÓROL! 1 : 9 771416 865040 13178

Next

/
Oldalképek
Tartalom