24 óra, 2013. július (24. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-10 / 159. szám

Veszprémben és Eszak-Komáromban jeleskedtek a tatabányaiak birkózás A Tatabányai SC rég­óta tartó partnerkapcsolat ke­retében a felvidéki Komámói Spartacus birkózó-szakosztályá­nak meghívására az észak-ko­máromi sportcsarnokban vett részt nemzetközi versenyen. A teljes szlovákiai élmezőny mel­lett cseh és magyar csapatok is szőnyegre léptek. Megyeszékhelyünk egyesü­letét négy versenyző képviselte, s hárman ragyogó birkózással hárman a dobogó tetejére állhat­ták az eredményhirdetéskor. Ba­lázs Bálint három győzelemmel, Gyürky Tibor és Lencse Sándor pedig négy-négy sikert követő­en vehetett át aranyérmet. Tebe­■ A szárliget! és a dadi tagozat kis birkózói is szép sikereket értek el a regionális versenyen le Marcell erős súlycsoportban a pontot értő hatodik helyezést szerezte meg. A TATABÁNYAI BIRKÓZÓK ERED­MÉNYEI: 32 kg: 1. Balázs Bálint. 35 kg: ...6. Tebele Marcell. 44 kg: 1. Lencse Sándor. 48 kg: 1. Gyürky Tibor. Edzők: Katona Géza és Túrák Pál. A kisebbek a veszprémi Centrum SE kezdő és gyer­mek birkózói részére kiírt re­gionális versenyen jelesked­tek. Ügyesek és bátrak voltak, sok szép győzelmeket arat­tak és valamennyien a dobo­gón végeztek. Külön kiemelen­dő Gyurmánczi Milán teljesít­ménye, aki minden ellenfelével szemben sikert ért el. Örömte­li, hogy a TSC-s birkózók mel­lett a kihelyezett, dadi és szár­ligeti tagozat fiataljai is képvi­seltették magukat. A TATABÁNYAI, DADI ÉS SZÁRLI­GETI GYEREKEK EREDMÉNYEI: 22 kg: 1. Gyurmánczi Milán (TSC), ...3. hely Ganyecz Enikő (TSC- Szárliget). 24 kg: ...3. Ocskó Dá­niel (TSC-Dad). 30 kg: ...3. hely Ferenczi Benjámin (TSC). 34 kg: ...3. hely Molnár Kristóf (TSC- Dad). Edző: Ungi Lajos. ■ K. L. Egyhuzamban 226 kilométer írón mán Embert próbáló teljesítményekre képes a vasrendőr Kreidl Csaba 13 óra 45 perc 54 másodperc alatt teljesítette a Balatonman versenyt Ön mennyi idő alatt úszik 3,8, kerékpározik 182 és fut 42,2 kilométert? A megyei rendőr-főkapitányságon dol­gozó Kreidl Csaba 13 óra 45 perc 54 másodperc alatt teljesítette a Balatonman Triatlon Fesztivál iron távját. M. Mudri Anna Az ország legkeményebb iron- man pályáját teljesítette a Ba­laton mellett Kreidl Csaba. Mie­lőtt azonban erről a versenyről beszélgettünk volna, felsorolta, milyen embert próbáló távokat tett már meg az idén.- A versenyszezon március­ban kezdődött, akkor részt vet­tem a négynapos Balaton Szu- permaratonon. Ez 195,4 kilomé­teres futásból állt. Áprilisban a jubileumi 30. Bécs Maratoni, majd a Gerecse 50 teljesítmény­túra 50 kilométeres távját futot­tam le - sorolta Kreidl Csaba. A balatoni ironman megmé­rettetés előtti utolsó két hét­ben azonban nehézzé vált a felkészülés.- Ekkor sújtotta megyénket a dunai árvíz, a legyőzése ren­geteg erőfeszítést igényelt töb­bek között a rendőrség állomá­nyától is. Ebben az időszakban sokszor alvás helyett edzettem, majd újra és újra szolgálatba álltam, és irányítottam a me­gyei rendőrök tevékenységét. Hasonlóan jártam a Balaton Szupermaraton előtt is, akkor a rendkívüli hóhelyzettel kapcso­latos plusz feladatok nehezítet­ték a felkészülésemet. Ahogy a vasember fogalma­zott, a Balatonman a legnehe­zebb ironman verseny hazánk­ban, de talán Európában is. A 3,8 kilométer úszást után, a 182 kilo- | méteres kerékpár pályán össze­sen 2500 méter szintemelkedést kellett leküzdeni a tűző napon, 30 fokos hőségben. Ezt követően pedig még a maratoni táv lefutá­sa is várt a résztvevőkre.- A következő megmérette­tésem július 27-én lesz a nagy­atádi ironman országos bajnok­ságon, augusztus 24-25-én pe­dig rajthoz állok Kiskunlachá- zán, a 24 órás kerékpárverse­nyen, majd októberben szokás szerint indulok a Budapest Ma- ratonon is - beszélt a tervekről. De mi motiválja a döbbenetes teljesítményekre?- a kerékpáros szakaszon sok múlik, ott dől el, hogy az ember végig tudja-e csinálni a versenyt- magyarázta Kreidl Csaba. - Ez egy önismereti, vagy szinte már túlélési verseny, ugyanis egy iron­man alatt körülbelül 10-13 ezer kalóriát éget el a szervezet. A víz­ben, úszás közben természetesen nem lehet ételt, italt fogyasztani, a futásnál pedig az ember már- Ez egy magányos sport, a versenyeken saját magadat kell legyőznöd. A rajtok és a célba érkezés hangulata azon­ban feledhetetlen, magával ra­gadó. Amikor egyszerre indul el több száz ember a rajtnál, és amikor a 226 kilométer tel­jesítése után a versenyzőket nem tud enni, vagyis a 182 kilo­méteres kerékpáros szakaszon kell a megfelelő mennyiségű ener­giát magunkhoz venni. megtudtuk: ha valaki túl keveset eszik, iszik, akkor legyengül, akár össze is eshet, így kénytelen feladni a versenyt. Ha pedig túl sok ételt, italt fogyaszt, annak rosszullét, hányás, hasmenés a vége, ami szintén a verseny fel­ei családjuk, szeretteik, bará­taik várják a célba, leírhatat­lan érzés. Talán hihetetlen, de úgy gondolom, hogy ezekre a versenyekre bárki fel tud ké­szülni csak kitartás, rendsze­res edzés és hatalmas akarat­erő kell hozzá - zárta a beszél­getést Kreidl Csaba. adásához vezethet. Energiaszele­tek, banán, energia gél és izotóni- ás italok segítenek a elhasznált energia pótlásában.- EGY-EGY VERSENYEN lelkileg néha mélyre kerülünk, ilyen­kor a test feladná a harcot, de ha fejben ott vagyunk, képe­sek vagyunk „kimászni a gö­dörből” és végigcsinálni - mondta a vasember. Kreidl Csaba úgy fogalmazott: a teljes távot fel kell építeni HÍRSÁV Fogadalmat tettek a fesztiválra utazók Budapest Ünnepélyes csa­patgyűlés keretében tett olimpiai fogadalmat az Euró­pai Ifjúsági Olimpiai Feszti­válra (EYOF) utazó Magyar Ifjúsági Csapat a MOM Kul­turális Központban, ahol Risztov Éva olimpiai bajnok úszó videoüzenetben kívánt sikeres szereplést a fiatalok­nak. A hollandiai Utrechtben július 14. és 19. között rende­zik a 12. nyári EYOF-ot, me­lyen 8 sportág 75 magyar if­júsági korú sportolója vesz részt, minden idők legnépe­sebb, 103 fős delegációjával. Hajdú váltja Böhnt a válogatott kispadján kézilabda Hajdú lános vált­ja átmenetileg a leukémiás kezelése után lábadozó Kari Erik Böhnt a magyar női ké­zilabda-válogatott kispadján. Hajdú állt már a férfiváloga­tott élén (1999-2001, 2008- 2009), a női válogatottat pe­dig olimpiai negyedik helyig dirigálta 2008-ban, „ideigle­nes” kapitányként. A szakem­ber december 31-ig lesz a vá­logatott megbízott kapitánya - így ő irányítja a csapatot az év végi szerbiai világbajnok­ságon -, aszakitlál stáb ösz- szetétele nem változik. Lékó ötödik remije a pekingi Grand Prix-n sakk Lékó Péter a keddi, ötö­dik fordulóban is döntetlent játszott a pekingi sakk Grand Prix-n. A magyar nagymes­ter az orosz Alekszandr Moro- zevics ellen ült asztalhoz, s - a torna honlapja szerint - a vi­lágos bábukat vezetve a 31. lé­pés után állapodott meg remi­ben riválisával. Lékó ma az iz­raeli Borisz Gelfanddal mér­kőzik, és a sötét bábukat veze­ti majd. A GP-sorozat hat állo­másból áll, a mostam az ötö­dik. A18 résztvevő négy-négy versenyen indul, és az összesí­tett sorrend első két helyezett­je szerepelhet majd a 2014-es vüágbajnok-jelölti tornán. Negyedik Európa-bajnoki címét szerezte fekvenyomás Konrád Krisztián két szövetség világbajnokságán is bizonyítana A portugáliai Vila do Conde-ban rendezték az idei WPC Euró- pa-bajnokságot, amelyen húsz ország, több mint kétszáz ver­senyzője mérettette meg magát. Az első hat napban az erőemelő­ké volt a színpad, az utolsó két napon léptek dobogóra a fekve- nyomók, ők is védőruha nélküli, és védőruhás versenyszámban mérhették össze erejüket. Hazánkat Konrád Krisztián képviselte, a védőruha nélküli versenyszámban. A komáromi versenyző a 100 kilogrammosok súlycsoportjában, a junior kor­csoportban versenyzett. Előbb teljesítette a 210, majd a 215 ki­lós súllyal is megbirkózott, majd a 220 kilóssal technikai hiba mi­att meggyűlt a baja. Szerencsére azért nem volt akkora az a baj, ugyanis a 215 kilogramm bőven elegendőnek bizonyult az arany­éremhez, s ahhoz, hogy megsze­rezze negyedik Európa-bajno­ki címét. Mögötte egy litván ver­senyző végzett 195, majd egy por­tugál 187,5 küóval. Krisztián az idén már több versenyen is sikeresen szerepelt. Áprilisban Galántán nyert nem­zetközi versenyt a védőruhások mezőnyében, a 270 kilogram­mos teljesítményével az abszolút első helyet is megszerezte. Még ugyanebben a hónapban a mis­kolci országos versenyen lett má­sodik a kategóriájában, abszolút­ban pedig harmadik. Májusban Konrád Krisztián diadalmaskodott a szlovák-ma­gyar nemzeti bajnokságon is. Konrád Krisztián az Euró- pa-bajnokságról hazatérve részt vett a szlovákiai Zlaté Mo- ravcé-ben rendezett nemzetkö­zi versenyen is, ahol védőruha nélküli szakágban, 215 kilóval megszerezte az első helyet, és az abszolút bajnoki címet is. A komáromi sportember már ké­szül a szeptemberi kvalifiká­ciós országos bajnokságra, és szintén ebben a hónapban ren­dezik meg Egerben a GPC-szö- vetség világbajnokságát is. Ezt követően novemberben a WPC szövetség világbajnokságán, Prágában igyekszik minél jobb eredményt elérni. ■ MA IS NAGY MELEG, HOLNAPTÓL NÉMI ENYHÜLÉS !éli (. hőmérséklet + déli felhőzet Esztergom Nyergesújfalu • 30 «c Mámm ^ Bábolna oq '/ ../jür 16 °C | Ic Tatabánya Kisbér o|Pny ( | EMS v-vJ EWS Komarom-Esztergom megyében ma még folytatódik a nagyrészt napos, száraz, Igen meleg idő, de átmeneti gyenge felhősödések mellett, foltokban esetleg zivatarok is kialakulnak. A légmozgás változó irányú és általában gyenge lesz, de időről-időre kissé megélénkül A várható, jellemző hőmérséklet megyei átlaga szerda reggel 16, délután 30, csütörtök reggel 18 tok körül alakul A legvalószínűbb folytatás: csütörtöktől friss, északi szél és átmeneti kismértékű enyhülés, 17-től (szerdától) ismét erős felmelegedés valószínű. Orvosmeteorológia: fronthatás nem várható. Közlekedés-meteorológia: a hőség az arra érzékenyeket megvisel­heti, ők ingerültebbek, feszültebbek lehetnek, a koncentráló képesség romlása, a precizitást igénylő feladatok kivitelezésének, (pt közleke­dési manőverek) minőségi romlása várható. Az előrejelzés bizonytalansága: „KICSI”. Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd. További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: www.eumet.hu Vízhőmérséklet Duna 18-21 °C Tisza 23-25 eC Balaton 25 °C Velencei-tó 26 °C Fertő 23 X Tisza-tó 22 °C Pollen Gombák magas Pázsitfűfélék magas Csalánfélék magas | 12 2013. JÚLIUS 10., SZERDA_________________________________ JfM Labdarúgás Már a második játéknapon szerephez jut a svédországi női labdarúgó Eb-n a ma­Lj j ^ ^ gyár játékvezetői páros: Kulcsár Katalin (képünkön) és Kulcsár Judit a Norvégia-lzland meccsen W ^ ___________működik közre. A találkozó csütörtök 18 órakor kezdődik Kalmárban._______________________________________ A ^J

Next

/
Oldalképek
Tartalom