24 óra, 2013. július (24. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-01 / 151. szám

2 2013. JÚLIUS 1., HÉTFŐ MEGYEI TÜKÖR Fogadalomtételek a vadásznapon KAMARA Ezúttal ÍS a hagyományőrzésé és pihenésé volt a főszerep Tarjánban Bacsó Barbara tizennégy társával együtt tette le esküjét, majd Lukáts Péter egyenként vállukra helyezte a dísztőrt és vadásszá avatta őket színes programokkal vár­ták az érdeklődőket a tar­jám nemzetiségi táborban. Újonnan vizsgázott vadászok tettek fogadalmat, és ki­osztották az idei Hubertus Kereszt-kitüntetéseket is. Prokl Violetta Már jóval a hivatalos megnyitó előtt zajlott az élet a Tarjánban. Horgászversennyel és koronglö­vészettel kezdődött a nap. A bog­rácsok alá is korán begyújtottak. A főzőversenyre jelentkezőknek igyekezni kellett, hogy minél fi­nomabb vadételek kerüljenek a zsűri asztalára. A vadásznapot Lukáts Péter nyitotta meg. Az Országos Magyar Vadászkama­ra Komárom-Esztergom megyei elnöke beszámolt az aktuális fel­adatokról. Elmondta: a vadásza­ti törvény módosítása lényeges változásokat hoz majd. Érinti a földtulajdonosi közösségeket, a vadkár kérdéseit, a vadászterü­letek haszonbérleti idejét vala­mint a vadászvizsga rendszerét is. Ez utóbbit szigorítani fogják, nagyobb hangsúlyt kap a gya­korlati képzés. Hozzátette: a vadászat nem egyszerűen a vad leöléséről szól. A gazdálkodás része, ami nem­csak hasznos, hanem szükséges is. Ha nem lőnének vadat, be­tegen pusztulnának el, esetleg fertőzéseket terjesztve. Ebből a körforgásból nem lehet kilépni, mióta az ember beleavatkozott a természet rendjébe. Ezt a szelle­miséget kell erősíteni a laikusok szemében is. Ez örök küldetése a vadásztársadalomnak. A sok idei feladat között készülnek még a nyári ifjúsági vadásztá­borra, a vadászkürtös képzés beindítására és az őszi kamarai tisztújító választásra is. Hagyomány, hogy ilyenkor tartják az új vadászok fogada­lomtételét. Ők az elmúlt egy évben tettek sikeres vizsgát, szombattól pedig már minden tekintetben a vadásztársadalom teljes értékű tagjai. Idén tizenöt újonc - köztük két hölgy - vállát érintette az avatáshoz használt tőr. Délután átadták a Hubertus Kereszt-kitüntetéseket is. Máté Péter bronz, Lukács Ferenc és Józsy Géza ezüst fokozatú ke­reszttel gazdagodott, Okróczky Károly pedig posztumusz díjat kapott. leinonn A főzőversenyt az IKR csapa­ta nyerte, második a Vértessom- ló-Várgesztesi csapata, harma­dik helyezett pedig a Magor Va­dásztársaság lett. Az érdeklődők sok program közül mazsolázhat­tak. Idén is fellépett a Tatabányai Városi Fesztivál Fúvószenekar, ahogy a fegyverhajító verseny sem maradhatott ek A Magyar Veréb Egylet vadászkutya be­mutatóján is sokan részt vettek, csakúgy, mint a solymász és ra­gadozó kisemlősökén. A férfiak legnagyobb örömére pedig dél­után a hastáncosok remek mű­sort adtak. A kíváncsiskodók­nak egész nap lehetőségük volt kipróbálni az íjászatot. A gye­rekeknek arcfestéssel és játszó­házzal kedveskedtek. A megyei vadásznap a, hagyományokhoz híven hajnalig tartó zenés, tán­cos mulatsággal zárult. Nagy dzsemborival jubilált az újvárosi juniális programkavalkád Az évről évre megtartott városrészi rendezvényt a hatalmas önkéntes bázis élteti Nagy érdeklődés mellett tar­tották a KPVDSZ Művelődési Ház előtt az Újvárosi Juniálist a megyeszékhelyen. Ezt - ezút­tal is folytatva a hagyományo­kat - június utolsó szombatján rendeztek meg. Az ingyenes eseményre a KPVDSZ pályáza­ti összegén túl, Bereznai Csaba alpolgármester saját képviselői keretéből biztosított forrást. A szervezők arra törekedtek, hogy az idei, a tizedik Juniáli- son is minden korosztály meg­találja a kedvére való progra­mot. A gyerekeket kisvasút, trambulin, ugrálóvár, játszó­ház, gyöngyfűzés, arcfestés szélfogó készítés, mesevetítés várta. De a kisállat simogató- nak is nagy sikere volt a leg­kisebbek körében. A felnőttek az egészségügyi sátorban vér­nyomás- testsúly- és vércukor- mérésen, testtömeg-index meg­határozáson vehettek részt, a jósdánál pedig a nagyszámú érdeklődő miatt sorszámot kel­A gyerekek igencsak élvezték a változatos programokat lett húzni. Aki a sportvetélke­dők miatt jött el, óriás sakkban és lengőtekében mérhette össze tudását másokéval. Nem csak a művelődési ház előtt, bent is szólt a zene, ahol a KPVDSZ Senior Táncklub country tán­cot adott elő. A Kangoo jump bemutató és az estig tartó utca­bál előtt a szervezők mindenkit jóllakattak: a délelőtt óta két nagy üstben főtt 350 adag gu­lyásleves az idén is nagy sikert aratott. ■ A. P. A. Két buszmegálló is megújul Bánhidán tatabánya Több mint 12 millió forintból újítják fel a Bajcsy-Zsilinszky utca két buszmegállóját, valamint a mögöttes területen a járdát. A munkálatok idejére az utcában ideiglenes buszmeg­állót alakítanak ki. A Baj­csy-Zsilinszky utca 34. szám előtt a csapadékvíz elvezeté­sét is megoldják, amely so­rán megközelítőleg 60 folyó­méter csapadék csatorna és három víznyelőakna épül. A munkálatokkal a kivitelező várhatóan augusztus végére készül el. Magas vérnyomással keresik fel az orvost komlód Nem nő tovább a fa­luból elköltözők száma - leg­alábbis ez következtethető ki a beteglétszám alakulásából. Az adatokról dr. Barcsik Ti­bor háziorvos számolt be a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. A községben a fő krónikus betegségformák listáját a magas vérnyomás vezeti mintegy 243 be­teggel, ezt követi a magas koleszterinszint és az ezzel járó érelmeszesedés 93 érin­tettel, valamint a cukorbe­tegség 42 diabéteszessel. Kihelyezve júliusban nem lesz ügyfélfogadás NYERGESÚJFALU A Komá- rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal igazságügyi szolgálata jogi segítségnyúj­tó osztályánaktájéknz tatása szerint a rendszeresen is­métlődő kihelyezett ügyfél- fogadás ebben a hónapban elmarad a városi polgármes­teri hivatalban. Öngondoskodó ökodélután lesz tatabánya Hogyan készít­sünk és használjunk termé­szetbarát tisztítószereket mindennapi életünkben? címmel ad hasznos útmuta­tót a beszerezhető alapanya­gokról, felhasználásukról és az elkészítésükről László Balázs, a Zöld Sziget Kör Egyesület képviseletében. Az Öngondoskodó öko-dél- után kedden 16.30-kor kez­dődik a Bázispontban (Kós Károly u. 2.). Visszakapja a természet a bezárt telepet NYERGESÚJFALU Száz Száza- lékos pályázati támogatással elkezdődött a bezárt szemét­telep rekultivációja. A mun­kálatokat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko­dási Társulás koordinálja, a csoportnak a város is tagja. A kivitelező az Annavölgy-2012 Konzorcium. A kivitelezés nyitányát a rézsűt rendező földmunkák jelentik, majd ezek befejezése után következ­het a szigetelés. Befejezésül a területet lefedik, füvesítik, visszaadják a természetnek. A fontos munka a tervek szerint novemberben fejeződik be - ha nem szól közbe az időjárás. ■ F.K. Zenés nyári esték Komáromban A Dézsává Színkör és a gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete a régi idők táncdalfesztiváljait varázsolta a komáromi Szabadság térre szombat este. Zorgel Enikő (képünkön), Janovszki Zsolt, Bánhidi Krisztián, Miklós Krisztina és Venyige Sándor produkciói közben a Special Bánd zenekar játszott. Bányászjuniálist ünnepelt a hétvégén a szakszervezet oroszlány Csaknem ezeröt- százan döntöttek úgy a hét­végén, hogy eleget tesznek az oroszlányi bányász szak- szervezet hívó szavának és részt vesznek a Márkushe- gyi Szabadidőparkban tartott szombati juniálison. A meg­hívottakra - az oroszlányi, a márkushegyi, a várgesztesi, vértessomlói, a móri és a pusz- tavámi szakszervezeti tagokra és családtagjaikra - különböző kulturális programok sokasá­ga várt. Miként azt Illés Róbert a Bányaipari Dolgozók Szakszer­vezete (BDSZ) márkushegyi alapszervezetének titkára is megfogalmazta a program el­érte célját: "Együtt vagyunk, itt vagyunk."- A Fejér megyei Pusztavám közigazgatási területén lévő helyszín az egykor megbecsült szakma szakszervezeti ünne­pének már több ízben adott otthont, most megfelelő apro­pót az országos BDSZ száz éves évfordulója adott - mondta Illés Róbert. A park egyik érdekessége az a több, mint negyven éves kiállított függővasút (Scharf), amely először a Márkushegyi bányaüzemben teljesített szol­gálatot, napjainkban pedig kiváló kelléke a szabadtéri bá­nyász programoknak. ■ W. Zs. Élelmiszer kérhető egy nyomtatvány kitöltésével nyergesújfalu A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az EU élelmiszersegély prog­ramja idei I. fordulója kereté­ben csomagot tud juttatni a városban létminimum közelé­ben élőknek és helyi kisnyug­díjasoknak. A csomag igénylé­séhez szükséges nyomtatványt a polgármesteri hivatal 104. számú irodájában, a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál, a Magyar Vörös- kereszt helyi szervezeténél lehet kérni, illetve letölthető Nyergesújfalu honlapjáról. Az igénylési kérelmeket a vá­rosháza már említett 104. szá­mú irodájába lehet eljuttatni július 5-ig. ■ F. K. A I f > r

Next

/
Oldalképek
Tartalom