24 óra, 2013. június (24. évfolyam, 126-150. szám)

2013-06-01 / 126. szám

Terjesztési ügyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott 06-40/510-510-es 21 ÓRA 2013. JÚNIUS 1., SZOMBAT. XXIV. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM. ÁRA: 150 FT. ELŐFIZETVE: 103 FT EGY PERCBEN Epiil-szépül a Fényes Fürdő Űj csúszdát telepítettek a tatai Fényes Fürdő területére, baba-mama szoba létesült, rendezettek a sétányok, vi­rág borít mindent. ► 3. oldal Mindenütt számíthatunk na­pos időszakokra, de záporok, he­lyenként zivata­rok alakulnak ki. A hőmérséklet szombaton 17, 21 fok között vár­ható. Sikeres tánclépések Silhouette: érem­eső Pécsett, telt­házas táncgála, világbajnoki cím és Hüvelyk Matyi meséje a gyerek­napon. ► 5. OLDAL Sok a válás, de van remény Akik nem hisznek a mesékben, csak gúnyosan legyintenek, ha azt hallják: ...és boldogan éltek, míg meg nem haltak. ► 13. oldal Melyik csapat lesz a bajnok? A megyei focibaj­nokságban este bajnokot avatnak. Vagy a Kecskéd vagy a Vértessző­lős lesz az arany- érmes> 15. oldal SZERKESZTŐ: ___ »347511-018 TE RJESZTÉS: _______V 40/510-510 HI RDETÉS _______» 84/514-080 E-M AIL: PILLANATFELVÉTEL Ön szerintvan esélye a Dorogi FC-nek arra, hogy valóban bajnok legyen? Igen, mindéképpen esélyesek. Nem hiszem, hegy sikerül. FORRÁS: KEMMA.HU JO REGGELT! Nagyon totyogva ballag velem szembe régi ismerősöm. Nem mai gyerek, de azért a papírforma szerint lehetne egy kicsit fürgébb. Ráadásul, bár nincs mostanság az a gatyát rohasztó hőség, a téli csizma a lábán egy ki­csit elgondolkodtató. Mondja máris a gondját. A jobb - már megint a politi­ka - lábfeje el van zsibbadva, olyan hideg, mint a jég. Fáj. Volt a házior­vosánál, kapott beutalót. A szakren­delőben meg időpontot. Csak két hét múlva mehet. - Addig belebolondu­lok a fájdalomba, be kell vennem a gyógyszert - sziszegi. Negyedóra múlva a közeli kocsma előtt látom a motorját. Oda nem kel­lett előre bejelentkezni... F.K. A kettős tragédia túlélője reni Párját, Szalóki Tamást tegnap délután temették el Naszályon Micskó Renáta gerincsérülése után otthonában gyógyulgat, s közben barátja trikóját szorongatja, aki tragikus körülmények között vesztette életét Pünkösd hétfőt követő na­pon történt az a baleset a Tata és Vértesszőlős közöt­ti felüljárón, amikor egy kisteherautó elgázolt két szabályosan közlekedő kerékpárost. A fiatalember a helyszínen belehalt sé­rüléseibe, párja túlélte a tragédiát. Palásti Péter Micskó Renáta hamarabb lett özvegy, mint menyasszony. Barátjával, az ugyancsak na- szályi Szalóki Tamással au­gusztusban jegyezték vol­na el egymást, az esküvőt jö­vőre tervezték. Közös álma­ik a pillanat tört része alatt foszlottak szerteszét. Egy ve­lük csaknem teljes egészében azonos korú tárnoki fiatalem­ber vezette azt a Peugeot Bo- xer típusú járművet, ami kiol­tott egy reményteli életet. Az értelmetlen halál tönk­re tette Micskó Renáta jövő­jét is, de a következménye­ket nem lesz könnyű elvisel­nie a felelőtlen sofőrnek sem. Főleg azért, mert a rendőrsé­gi vizsgálat nagy valószínű­ség szerint vádemelési javas­lattal fog zárulni, s a történ­tek ismeretében az is borí­tékolható, hogy előbb-utóbb jogerősen elítélik. Ám addig is együtt kell élnie lelkiisme­retével, ami bizonyára sokkal jobban háborgott tegnap dél­után, amikor Naszályon elte­mették Tamást. ► 2. OLDAL A Szent Borbála Kórház dolgozói minden rezdülésére figyeltek Renátát a tatabányai Szent Borbála Kórházba vitték a mentők, ahol először megrönt­genezték, aztán CT-, majd ult­rahang vizsgálat következett. Elmondása szerint az orvosok és segítőik mindvégig rendkí­vül figyelmesek, együttérzőek és segítőkészek voltak vele. Minden rezdülésére figyeltek, s ez erős fájdalmai ellenére is rendkívül megnyugtató volt számára. Folyamatosan bíz­tatták, hogy nincs nagyobb baj, nem szenvedett maradan­dó károsodást. Azóta több mint tíz nap telt el, fájdalmai enyhültek, de még nincs jól. Gerincfűzőjét - ha felkel az ágyából - még legalább há­rom hónapig kell viselnie. Orbán Viktor is itt lesz az alapkő letételekor budapest-tatabánya Stratégi­ai megállapodást írt alá a kor­mány pénteken a Bridgesto- ne Tatabánya Termelő Kft.-vel, amely június 7-én teszi le új gyártó- csarnokának alap­kövét a tatabányai ipari parkban Or­bán Viktor minisz­terelnök jelenlétében. A doku­mentumot Szijjártó Péter, a Mi­niszterelnökség külügyi és kül­gazdasági államtitkára és Ka­rate Kenji, a Bridgestone Tata­bánya Termelő Kft. ügyveze­tő igazgatója látta el kézjegyé­vel, az eseményen jelen volt Schmidt Csaba tatabanyai pol­gármester is. A beruházással 505 munkahelyet teremtenek Tatabányán Schmidt Csaba elmondta: a Bridgestone az első tatabányai cég, amellyel a kormány straté­gia megállapodást kötött. Úgy vélte: a város ipar- fejlesztési törekvé­seinek is eredmé­nye ez a most kez­dődő beruházás, és Tatabánya a to­vábbiakban is mindent meg­tesz azért, hogy ipari parkja az egyik legversenyképesebb le­gyen az országban. A Bridges­tone 2008 óta működik a város­ban, mintegy 350 munkaválla­lót alkalmaz. Az új gyártócsar­nokot több mint 70 milliárdos beruházással építik fel, 505 új munkahelyet teremtenek. ■ Vivien újabb jelentős támogatásban részesült dörög A 24 Óra is beszámolt arról: a bányászvárosban élő hároméves Vivien két éve ha­talmas küzdelmet vív a gyil­kos kórral, 17 kemoterápián, 54 sugárkezelésen, 10 műtéten és gyógyszeres kemoterápián van túl. Óriási csatákat nyert meg, ám az évek során a csa­lád teljesen tönkrement anya­gilag. Nemrég még úgy tűnt, hogy összefogás és anyagi se­gítség nélkül Vivien egy hóna­pon belül elveszíti a háborút... Az elmúlt időszakban renge­tegen segítettek abban, hogy a kislány vietnámi kezelésen ve­hessen részt. Most a Dagana- tos.hu Alapítvány is hozzátet­te a maga részét, három millió forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy Vivien esélyt kapjon az életre. Eddig 5 és fél millió fo­rint gyűlt össze és az optimis ta számítások szerint még leg­alább ugyanennyire van szük­ség, hogy finanszírozni tudják az életmentő kezelést. Segítői jótékonysági kon­certet rendeznek június 6-án, 18 órakor az esztergo­mi egykori zsinagóga épüle­tében. A 10700615-66161422- 51100005-ös számlaszámra is várják a felajánlásokat. ■ Vivien a vietnami kórházban Tvasámapi 24 ŐRÁ tartalmából mennek külföldre a munka miatt ■ Nem csak az átmulatott éjszaka látszik meg a szemeken ■ Ötvenes új sorozat mutatkozik be az amerikai jevepiacon ■ Brad Pitt hősiesnek nevezte Angelinát KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JŰti 2013. JÚNIUS 1., SZOMBAT. XXIV. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM. ÁRA: 150 FT. EL ___ __■ ‘JbPb- ' ‘' 'f V?v. B I I I. m \ I " ■ >é Vfcdii HB fBHNK' ,<§F Dzsungel könyve ^F^B WL \ / VíjraW’. ■ sBjjp, y musicalt a jövő BIB^ú -—-jpk-7 v-Á>*Sbí sjjEBK _ BHBi-SSföjJÁ­S ===L0N: LÁBATLANON ELKÉSZÜLTEK harmincadszor EGYMILLIÓT FIZETHET BUDAI GYULA - JÁTSZOTTÁL A DZSU A BÁBOLNA-ÜGYÉRT ► WWW.KEMMA.hu A GÉPALAPOK ► 3.OLDAL KÖNYVE MUSICALT HIRDETÉS XXL PRÉMIUM TETŐCSEREPEK natúr piros JjHf fekete wmlÉFmí Mrszmekben Y A hirdetés felmutatójának ingyenes ' gerincszellőző szalag BT FÉLÁRON Tata-Sped Kft., 2890 Tata, Faller J. u. 6. 30/944-6973 • 30/399-6236 E-mail: info@tata-sped.hu • www.tondachcserepek.hu IIIIIIPI Ilii 9771416865064 13126

Next

/
Oldalképek
Tartalom