24 óra, 2013. május (24. évfolyam, 101-125. szám)

2013-05-02 / 101. szám

MAIS SPÓROL ÖNNEK A PILLANATFELVÉTEL HIRDETÉS Majális: munkavágy, sör és virsli A hagyományoknak megfelelően az idén is felvonulással köszöntötték má­jus elsejét Dorogon. Ezen több mint 800-an voltak. ► 3. oldal Pakisztáni bevándorlók rendőrkézen Egy nap alatt három olyan ta­xit is megállítottak a rend­őrök az Ml-esen, amelyben illegális bevándorlók próbál­tak nyugatra jutni. Először négy pakisztáni embert fog­tak el a sztráda bábolnai sza­kaszán. Kiderült, 250 eu­ró viteldíjat fizettek. Pár órá­val később a tatabányai rend­őrök egy taxit állítottak meg, amelyben egy 23 éves koszo­vói férfi utazott Bécsbe. Nem sokkal később egy 21, egy 23 és egy 24 éves koszovói ál­lampolgárt igazoltattak. Egyi­küknek sikerült elmenekül­ni, de Jegespusztán a mezőőr és a helyi körzeti megbízott elfogta. ■ M. A. Benke Pável, az após is megtáncoltatta az ifjú menyecske szerepébe bújó Bánki Zsuzsannát a komáromi erőd falai között Csángó lagzi az erődben mediawave Kulturális fellegvár a monostori erődítmény falai közt A 23. Mediawave-en rande­vút ad egymásnak hagyo­mányőrző és újító, zene és mozi, tánc és kép. Szűr Annamária Az égiek és a környékbeliek is a kegyeikbe fogadták a 23. Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlétet. Az ápri­lis 30-i csángó lakodalmas és lánykikérő is sokakat vonzott a Komáromi Erőd falai közé és köré, ahogy a május elseje is. A lánykikérőn a menyasz- szonyt és a vőlegényt alakí­tó táncosok a való életben már házasok, sőt, négy gyer­mek büszke szülei, előadá­sukban mégis hiteles volt az egymáshoz tartozás újszerű érzése. A szerdai napon elin­dult a Ferenczi György nevé­hez kötődő, és a csángó népi műhely is. Szerdán kora dél­után szikrázó napsütésben az erőd árnyékban népi me­semondó szórakoztatta a ki­csiket (és bizony a nagyobba­kat is), miközben az erdő fala­in belül Szőke András kavarta a kőlevest, kovács izzította be a tüzet, dolgoztak a műhelyek résztvevői. És persze sütött a nap, hívogatott az édes rétes és a karcos pálinka, no meg a kultúra megannyi íze, formá­ja. Csütörtökön és pénteken is lesz itt minden, mi szemnek, szájnak és szellemnek inge­re, csütörtökön például csán­gó analóg diszkó. Pénteken Dresch Mihály, Leena Conqu- est, Iva Bittová, Hamid Drake, és egy 15 éves észak-komáro­mi őstehetség dobos is fellép. A találkozások éjszakája lesz a pénteki, de ha valaki szíve­sen adna randevút a pezsgés­nek, a kultúrának és a világ­nak, az minden nap megtalál­hatja számítását ott, ahol az erő(d) vele van, vagyis a Mo­nostori Erődben. Díjazzák a maguk útját járó művészeket is szombaton adják át az évti­zedes múltra visszatekintő Párhuzamos Kultúráért díja­kat a Mediawave keretében. Az idén ezt Balogh Attila író, költő, a "Dunától a Gange- szig" Alapítvány alapítója; Ba- ta Rita koreográfus, táncos, rendező; Leena Conquest ame­rikai jazzénekes; a roma dal­lamvilágot szinte anyanyelv­ként elsajátító Lakatos Móni­ka énekes, táncos; Petrás Má­ria énekes, keramikus; Rutkai Bori énekes, képzőművész, és Villányi László költő veheti át. MÓRA Marad a nyárias kánikula, napköz­ben 29 fok lehet. Délután egyes he­lyeken beborul­hat és előforul- hatnak futó zápo­rok. Az angol mintát követi Matolcsy A vállalatok ér­deklődéssel fo­gadták az MNB induló hitelprog­ramját. A kis ban­kok is nyerhet­nek. ► 5. OLDAL Nem mindenütt sok a pollen Sok a parlagfűvel erősen fertőzött te­rület az országban. Az Északi-közép­hegység viszont az allergiások hazai Mekkája. ► 7. oldal Ragyogjon az ékszer! A legapróbb pi­szokszemcse, a bőrfoszlány, sőt, bizonyos esetek­ben még a levegő is árthat az éksze­reknek. ► 8. OLDAL SZERKESZTŐ: > 34/514-013 TERJESZTÉS. ________>40/510-510 HI RDETÉS: _______>84/514-020 E­MAIL: gzerkJmm&LroU Jrn JÓ REGGELT! Nem kedvelem a mélygarázsokat. Ahányszor a föld alá hajtok, a kilenc­venes évek amerikai krimijeiben látott jelenetek ugranak be. Úgy tekintek ezekre a létesítményekre, mint poten­ciális veszélyforrásokra. Olyan helyek­re, ahol hangtompítós pisztollyal hát­ba lövik az embert, majd csikorgó ke­rekekkel elhajtanak a bűnözők. Pá­rom is hasonlóképp érez. Bevallása szerint a saját léptei keltette vissz­hangba is beleborzong. Úgy hiszem, még ezzel együtt sem természetes, hogy a minap egy, a hátunk mögül érkező baráti "hej! "-tői lepergett előt­tünk életünk filmje. A kedves cimbora persze birtokában volt a fentieknek. Nincs is szükségünk ellenségekre... Barlangi Igen, mert a múltunk része. Megbecsülés, tisztelgés, előléptetés emlékplakett A 24 Óra kiadóját is jutalmazták a rendőrségnapi rendezvényen A KEMMA.hu olvasóitól Fontosnak tartja a bányász hagyományok ápolását? Nem, nincsenek bányák. Rendőrség-napi állománygyű­lést tartottak kedden a me­gyei rendőr-főkapitányságon. Dr. Reinhoffer Csaba, megyei rendőrfőkapitány több beosz­tottjának is gratulált. Elsőként Rezes Attila főtörzszászlósnak, aki - belügyminiszteri dön­tés értelmében - rendőr had­nagyként végzi tovább nyomo­zói munkáját. Balázs Mihály, nyugalmazott törzszászlós fő­törzszászlóssá, Senkár János Ferenc, zászlós törzszászlós­sá, Pintér Tibor és Sirmer Zol- | tán, főtörzsőrmesterek zászló- g sokká léptek elő, míg Ládonyi g Zsolt, törzszászlós fizetési foko- f zata "előre sorolásának" örül- I hetett. Az egyenruhásokat civi- Dr. Reinhoffer Csaba (balra) adta át Tímár Jánosnak az elismerést lek követték: Nagy László, a Föl­di Imre Sportcsarnok vezetője a Közbiztonsági Nap lebonyolí­tásában vállalt szerepéért em­léktárgyat vehetett át. Hason­ló megtiszteltetésben részesült lapunk szerkesztősége, mint "a megyei rendőr-főkapitányság 2012. évi médiapartnere". Dr. Reinhoffer Csaba Tímár János, főszerkesztő-kiadóvezetőnek nyújtotta át a Sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló emlékpla­kettet. Az Égáz-Dégáz Földgáz- elosztó Zrt. nevében Hoffman Sándor Nagy Péter Istvánt és Gyügyei Krisztiánt jutalmaz­ta - szabálytalan gázvétele­zés feltárásának elismeréséül. > Barlangi EGY PERCBEN EGYSÉGBEN KÉPZELIK A JÖVŐT lllj SZÁZEZRET ER, HA FELISMERI . A VILÁGOT JELENTŐ A TOLVAJOKAT! ► WWW.KEMMA.hu A vZAIivZEIÍVlZlTlIi ► 6. OLDAL DESZKÁKON MA IS SPÓROL ÖNNEK Terjesztési ügyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott. a 06-40/510-510-es 2i Óra v'Ají .vSnPB JaBBj A Weöres Sándor Orszá­H M ápefiL—. ,—' -t ff 9HHÍ MjjgafcM gos Gyermekszínjátszó .Mf M \ / £<... / J Találkozó megyei fordu­£ I 'Aj* ( 11'Jrii | ! Ili m sBÍB|b lójának a Vértes Agórája V f rmH mSBmKm www.kemma.hüi^l y , KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI A 2013. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK. XXIV. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM. ÁRA: 150 FT. ELŐFIZETV 24 ÓRA CBA PRÍMA ÁrMzIk, CBA SZTRÁDA ÁRUHÁZ Tatabanya. Fö tér 6/a.. <! Tatabanya. Hadsereg u. 40.. VérteSszolős. Hatar üt 1-3. Beváltható: 2013. május 2-5. VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ egy kuponnal korlátlan mennyiség vasarolhato ■ > másolt vagy egyéb módón sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni > kuponok nem vonhatók össze ■ kupon csak a megjelölt napokon használható fel Vagja ki az itt lathato kupont es 2013. május 2. és 5. kozott \ a feltüntetett akcióban használhatja fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom