24 óra, 2013. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

2013-01-02 / 1. szám

EGY PERCBEN Boráldásról az áldott borok közé Régi hagyomány Esztergomban a Szent János napi bor-szertartás. Mint mindig, most is a bazilikában tartot­ták a rendezvényt. ► 2. oldal Ma nagy­részt borongós, ködpá­rás idő lesz. jelen­tősebb csapadék nem várható. A hőmérséklet fagypont körül alakul. Több bevétel, több kiadás Januártól a terve­zett inflációt meg­haladó mértékben növekszik a mi­nimálbér és a ga­rantált bérmini­mum. ► 6. OLDAL USA: elkerülték a szakadékot Jóváhagyta az amerikai szenátus azt a kétpárti megállapodást, amely­nek értelmében elkerülhetővé válik a költségvetési szakadék. ► 6. oldal így lehet jobb a napunk ÜGYELETI SZERKESZTŐ: Fitnesznapiren- dünk segítségével megerőltetés nél­kül is egészsége­sebbnek érezhet­jük magunkat. ► 8. OLDAL _____» 84/M«-oia TE RJESZTÉS: ________» *0/610-810 HIRDETÉS _______8 34/514-020 E­MAIL: szerkJkom@axeLs .hu JÓ REGGELT! Kislány unokánk élete legnagyobb szilveszteri buliját tartotta két évvel ezelőtt. Akkor született. Most már gyakorlottan ünnepelt. Ébredése után, a kora délutáni felköszönté­séig tesztelt egy jól felfújt léggömböt. Kicsit rátérdelt, hangyányit rácsukta az ajtót, ütötte földhöz, tévéhez, szekrényhez. A lufinak meg se koty- tyant. A születésnapi tortához szerví­rozott műanyag villa már hatásos volt. A nagy durranástól az ünnepelt nem ijedt meg. Kereste tovatűnt já­tékszerét. Aztán fújni kezdte a meg­maradt cafatok legnagyobbikát. Megnyugtattam. - Kicsi lány, ez a produkció még a politikusoknak sem sikerül. F. K. 771416 865033 1 3 0 0 1 Égre írt újévi köszöntés 2013 A tűzijáték sokakat csábított ki a tatabányai Árpád térre A tűzijátékokat a városháza tetejéről lőtték fel a szakemberek. A bámészkodók igyekeztek minél jobb helyet találni a látvány élvezetéhez Méltó köszöntése volt a 2013-as esztendőnek a Tatabánya városközpont­jában rendezett újévi tűzi­játék. Arzt-Pintér Anna Az idén először évet záró és nyitó tűzijátékra hívta a ta­tabányaiakat a város önkor­mányzata. A 2012-ben meg­újult, azóta Árpád térre ke­resztelt közterületre már éj­fél előtt fél órával elkezdtek szállingózni az érdeklődők. Zömében felnőttek gondol­ták úgy, hogy Tatabánya szí­vében, földijeikkel együtt töl­tik el az Óév utolsó, no meg az Újév első perceit, de so­kan gyermekeiket is elhoz­ták a hagyományteremtő lát­ványosságra. A tűzijátékokat a városhá­za tetejéről lőtték fel a szak­emberek. A bámészkodók igyekeztek minél jobb helyet találni, hogy a tiszta, csilla­gos égboltra írt fénycsóvák­ból minél többet lássanak, így a hivatal közvetlen köze­lében szinte kiürült, míg kis­sé távolabb zsúfolásig megtelt a tér. Az érdeklődés felülmúl­ta a szervezők várakozásait. Nagy volt a hangzavar: sokan hoztak magukkal trombitát vagy más hangkeltő eszközt, hogy már éjfél előtt beharsog­ják a teret. A rögtönzött koncert és per­sze a zsebekből előkerült ki­sebb tűzijátékok jelezték az új esztendő közeledtét. Éjfél után pedig megkezdődött a szín­pompás „központi” tűzijáték is, amelyet az emberek taps­sal értékeltek. A polgármes­teri hivatal tetejéről égre írt mellett városszerte megszám­lálhatatlan kisebb magántű­zijáték világította be a tata­bányai égboltot. Az egyik ép­pen a Turul madár körül szí­nesítette meg az évet fordító éjszakát. Az önkormányzat a tíz per­ces meglepetést egyébként meghívónak szánta a város 2013-as programjaira, ame­lyeknek az idén is méltó hely­színt adnak majd a megújult tatabányai közterek. Az év utolsó rendezvénye az ígére­tek szerint igazi szilveszteri utcabál lesz majd. Felgyújtotta tatabányai albérletét, majd a rendőrségre ment tatabánya Felgyújtotta tata­bányai albérletét egy férfi de­cember 30-án délután. A 32 éves férfi étolajjal öntötte le a lakásban található ruhanne- műket, meggyújtotta azokat, majd bezárta az ajtót, beletör­te a zárba a kulcsot, és felad­ta magát a rendőrségen. A lakás ajtaját a tűzoltók törték be. A férfi nem akarta, hogy távollétében családtag­jai bejussanak oda és meg­sérüljenek, ezért törte bele a kulcsot a zárba. A lánglovagok alig egy óra alatt eloltották a tüzet. A füst a tízemeletes ház legfel­ső emeletéig gomolygott, a tűz azonban szerencsére nem terjedt át a szomszédos laká­sokra, bár a tűzvizsgáló el­sődleges nyilatkozata szerint erre minden esély megvolt, ha nem érkezett volna ilyen gyorsan a segítség. Az otthonát felgyújtó férfi ellen közveszély okozás meg­alapozott gyanúja miatt indí­tott eljárást. Gyanúsítotti ki­hallgatása során beismerő vallomást tett, cselekményét személyes okokkal indokol­ta. Elmondása szerint azért adta fel magát, mert a rend­őrök úgyis kiderítették volna, ki volt az elkövető és megta­lálták volna. A férfit a rend­őrség őrizetbe vette és kezde­ményezte előzetes letartóz­tatását. KEMMA Hírek percről percre www.kemma.hu Hanna Julianna az év első szülöttje megyénkben MEGÉRKEZETT A békésen szundikáló kislányt csak három hét múlva láthatja büszke édesapja Hajnali 5 óra 50 perckor a Tár­nok család második gyerme­keként látta meg a napvilágot a gyönyörű nevű Hanna Juli­anna a tatabányai Szent Bor­bála Kórházban. Ezzel ő lett a 2013-as év elsőként érkezett újszülöttje megyénkben. A kislány 4040 grammal és 54 centivel született. Huszonegy éves édesanyja, Rull Barbara már nagyon várta őt, hiszen a szülés napját december hu­szonkettedikére írták ki, Han­na azonban csak nem akart el- | indulni. Barbara néhány napja s már kórházi körülmények kö- g zött készült második gyerme- % ke érkezésére, aki az év utolsó e Óráiban végre elszánta magát. Hanna Julianna január elsején kora reggel a tatabányai kórház szülészetén látta meg a napvilágot Édesanya és kislánya szomba­ton mehetnek haza tatabányai otthonukba. Hanna Julianna, aki apai nagymamájáról kap­ta második nevét, édesapjá­val csak január 20-án talál­kozhat először, mivel a család­fő Németországban dolgozik. A Szent Borbála Kórház kór­termében a szomszédos ágyon Simon Katalin tartotta karjá­ban újszülött kisfiát, Martint, aki másodikként, reggel 7 óra­kor született a megyében 3350 grammal és 49 centiméterrel. Az év első napján öten szület­tek az intézményben, az esz­tergomi Vaszary Kolos kórház­ban nem volt gyermekáldás az új év első napján. ■ A. P. A. 1 HIII M m f -, Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, Á’ , —. , c Ufl HH B8f| HHB az EDUTUS Főiskola ___ hívják a | ~1íHb rektora szerint minden I "A Mm I | JkÁ 4 /, Jj® gSjmB'-: A fjfflg; diploma annyit ér. helyi tarifás számot. M ■ 1 A & munkát és M fekjÉ Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. ~ %£.. Éi ~ tudást tartalmaz « SSJSSSL ELKÉSZÜLT A MŰVELŐDÉSI HÁZ a pegazus FRISS KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK - : : TPnllP TÁMOGATJA A TEHETSm^^^^BB a megye útjairól ► www.kemma.hu FELÚJÍTÁSI TERVE ►a.oldal KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI jg| 2013. JANUÁR 2., SZERDA. XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ÁRA: 150 FT. ELŐFIZETVE: 103 FT ; A KEMMA.hu olvasóitól : Hol töltötte a szilvesztert? : m Haji INEHffiJM HM Házibuliban Otthon a tévé előtt Szórakozóhelyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom