24 óra, 2012. november (23. évfolyam, 256-280. szám)

2012-11-22 / 273. szám

Adatbázis készül a rászorulókról : Bár a digitális átállással kapcsolat- : bán Magyarország a sereghajtók kö­• zé tartozik legalább botrányok nélkül : halad a folyamat. ► 5. oldal Túlbecsülték Továbbra a netbookot is marad : az eseménytelen. Itthon a kismére­• frontmentes idő. tű laptopok - ta­; Ahol felszáll a Ián a jiyugati or­: ködpára és kisüt szágokban látott- : a nap kellemes nál is nagyobb őszi idő varhato. ,- bukását más okozta. ► 5. OLDAL : Csúszhat a döntés a büdzséről : Elképzelhető, hogy nem születik meg­■ állapodás a ma kezdődő, EU-csúcson : a következő hétéves uniós költségve­: tés összegéről. ► 6. oldal Adventi koszorú ügteletV otthonra SZERKESZTŐ: : Amire az elkészí- -------­j téshez szüksége terjesztés: : lesz: moha- vagy ---------ayysto-sio : szalmakoszorú, hirdetés : díszes szalag, 4 --------» 34/514-020 : d b gyertya. e-mail: ► 8. OLDAL : Milyen sportágakat vonna még be : aTAO-ba? : Atlétikát. • Technikai sportokat. : Lovassportokat. JÓ REGGELT! ■ A gyerekszáj kiváló humorforrás. Me­■ gyénk egyik kisközségének oktatási : intézményében is gyűjtik az arany­: köpéseket. A napokban épp kézmű- : vés foglalkozást tartottak a 3-4 év kö- ' zötti kicsiknek, akik közül néhányon : talán először fogtak ecsetet a kezük- : be. Ennek ellenére ügyesen vitték fel : a vízfestéket rajzlapjaikra, miközben • az óvó néni kérdezgette őket, hogy '■ mi milyen színű. Gabika mondta, : hogy a fű zöld színű, Józsika, hogy : az ég kék színű, Piriké, hogy a nap '■ sárga színű és így tovább. Egyszer '■ csak arra kérték Zsuzsikát, hogy ő is : mondjon valamit. A kislány hossza- : san elgondolkodott majd kivágta: va- : lószínű. P. P. ■BH: 1 il 1 2 2 7 3 Egymilliárdot érhetnek a Fényes fasori ingatlanok tata Tegnap rendkívüli tes­tületi ülést tartott a helyi ön- kormányzat Michl lózsef pol­gármester elnökletével. Az el­ső előterjesztés a Fényes fa­sor menti négy önkormányza­ti tulajdonú ingatlan jövőbeni hasznosításával foglalkozott. A napirend tárgyalása során a polgármester kiemelte, az önkormányzat korábban már készíttetett erre a környék­re szabályozási tervet, miköz­ben ezeknek a földrészletek­nek jó részt - enyhén szólva - a természet „uralja”. A város régóta tervezi ennek a térség­■ Négy ingatlan hasznosítására ír ki pályázatot az önkormányzat nek a beépítését. Most mód és lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat megtudja, van-e a piacon érdeklődés az említett ingatlanok iránt. A képviselők egyetértettek abban is, hogy a négy, külön­böző helyrajzi számú terület­re négy külön pályázatot kell­jen benyújtani.- Olyan belterületi ingatla­nokról van szó amelyeket ad­dig nem vonnak ki az adott művelési ág alól, amíg nem indul valamilyen projekt raj­tuk - emelte ki Michl József. Borsó Tibor, a pénzügyi bi­zottság elnöke az előterjeszté­sen annyit „finomított”, hogy a pályázat elbírálásakor a vé­telár 60 százalékos súllyal essen latba. Egyébként Tata csaknem 930 millió forintos bevételt remél a terület-hasz­nosításból. ► 3. OLDAL Húsz éves lett a főiskola edutus Az ünnepélyes szenátusi ülésen díszpolgári címeket adtak Papp Zoltánnak, az AGC Glass Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának dr. Bartók István rektor nyújtotta át a kitüntető címet az ünnepségen A tatabányai Edutus fő­iskola Válság és növekedés címmel tegnaptól péntekig háromnapos konferenciá­val készült az intézmény huszadik évfordulójára. Arzt-Pintér Anna A főiskola „B” épületének au­lájában a meghívott vendé­gek állva üdvözölték a terem­be érkező elnökségi tagokat: Schmidt Csabát Tatabánya polgármesterét, dr. Bartók Ist­vánt az Edutus Főiskola rekto­rát, Némethné dr. Gál Andreát oktatási rektorhelyettest és dr. Jandala Csillát tudományos­és nemzetközi rektorhelyet­test. Schmidt Csaba nyitóbe­szédében arról beszélt, hogy a főiskola kulcsszerepet tölt be Tatabánya életében.- A városban, ahol koráb­ban nem volt felsőoktatási in­tézmény, a fejlődés, előrelépés lehetőségét jelentette az intéz­mény létrejötte. Hatalmas vállalást tettek akkor a város vezetői és né­hány itt működő cég, hogy be­lefogtak egy alapítványi főis­kola létrehozásába - szólt el­ismerően a polgármester hoz­zátéve, az első évek kihívásai után az intézmény a fejlődés útjára lépett, amelyről azóta sem tért le. Másodikként dr. Bartók Ist­ván rektor méltatta a húsz­éves intézményt, amely - mint felidézte - működését a rendszerváltás társadalmi és gazdasági forgatagában kezd­te meg. Innovatív látásmódjá­val pedig képes volt új szín­foltként megjelenni a felsőok­tatás palettáján. Az évforduló apropóján rendezett konferencián ma és holnap még számos előadást tartanak a jeles alkalomra felkért edutusos és meghívott vendég szakemberek. Negyvenötén részesültek elismerésben A főiskola fejlődése érdekében végzett kimagasló tevékenysé­géért a szenátusi ülésen dísz­polgári címet adományoztak Bencsik Jánosnak Tatabánya volt polgármesterének, Papp Zoltánnak az AGC Glass Hun­gary Kft. ügyvezető igazgató­jának, valamint dr. Szennyes- sy Judit tanszékvezetőnek. Kilencen Edutus Jubileumi Ok­levelet, öten Főiskolai Emlék­plakettet, tizenegyen MÜTF Arany Kitűzőt, negyvenketten pedig rektori elismerő okleve­let vehettek át. Otven új munkahely a Kayser-nél. Mintegy 700 milliós beruházással duplájára bővítette gyárát a Kayser Automotive Hungária Kft. Komáromban. Az ötven új munkahelyet is teremtő tegnapi gyáravatón Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár (középen) vágta át a nemzeti színű szalagot i—i imnMiimiuniiiiii> iin nnii~T'*i'"i',TfBififfffflff||||aK|"1|||||||||tll1í|||M|iB niiiimiímiiiiom11 "'iiimwiíiíi ' n. iliíL»íii mwiiWM«w HIRDETÉS on-liite interjú - kérdezzen ön is! www.heinma.liii November 2a, pénteken 14.00-15.00 érakor WEISZ FANNI VUJITY TVRTKO Weisz Fanni szépségkirálynő, jószolgálati nagykövet és Vujity Tvrtko újságiró-riporter lesz szerkesztőségünk vendége pénteken, 14 órától. Egy órán át válaszolnak az olvasók kérdéseire. Fax: (34) 514-011 SMS: (30) 303 0024 Az SMS-t így kezdje: Tvrtko KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JŰk 2012. NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK. XXIII. ÉVFOLYAM, 273. SZÁM. ÁRA: 150 FT. ELŐFIZETVE: 103 FT Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, : fin ^—\ /—BflK' nÉj sé£ P°nt nyereség ^ hívják a ‘V'.F # fi / \ F> C 1 fi MM-. az intézménynek A 0 m - \S I JyjtoÉ- r ■ ■$ $ 4J? és a városnak egy­helyi tarifás számot!"1 MwmJi I B ül ÉLmstmKk. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre, j V, */ ’s\ Dezső Marianna I KLuL22í2jJHHHB HBHHH iflHRn mHh HHÉ www.kemma.hu ?MMMKERESSE A KEMMA.HU OLDALON: STRATÉGIAI PARTNERSÉG SIKERESEN PÁLYÁZO^TB^Py |$|§ GYŰJTENEK AZ AFGANISZTÁNBAN ... U4n cinin/itMi A TATABÁNYAI ERKEL illi ELHUNYT KATONÁNAK ► www.kemma.hu A IYIAuYAK OUlUWVAL ►e.oldal FERENC ZENEISKOLA ► 3.jWLDAL^

Next

/
Oldalképek
Tartalom