24 óra, 2012. október (23. évfolyam, 230-255. szám)

2012-10-01 / 230. szám

JÓ REGGELT! Aki nem álldogált még üzletben fél órát egy apró átlátszatlan zacskót ta­pogatva, hogy kiderítse, abban egy tündér vagy egy birodalmi rohamosz­tagos építőjátékdarabjai rejtőznek-e, annak vagy nincs óvodáskorú gyerme­ke, vagy van, de az ebadta még nem nőtt az anyja-apja fejére. Jómagam a napokban estem át ezen a tűzkereszt­ségen. Biztos, ami biztos, tapogatás közben többször rámosolyogtam a biz­tonsági őrre, hogy érezze: csupa jóban sántikálok. Mégis bilincsben vittek el. Fizetés után mindkét karomat egy gye­rek szorította, miközben új szerzemé­nyükkel a zsebükben vigyorogtak, mint két kicsi lego. A. P. A. Tűzvész után eljött a megújulás házavató Pedagógiai műhely és napközis foglalkoztató működik egy épületben Régóta várt, örömteli órák részesei lehettek az ácsteszériek péntek este. Palásti Péter A két éve leégett művelődési ház helyén emelt, Mogyorósi László tervezte új kulturális fellegvár ünnepélyes avatását tartották, aminek hivatalos el­nevezése: Pedagógiai Műhely és Napközis Foglalkoztató. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő úgy vélte, hogy minőségében ösz- szehasonlíthatatlan a régi és az új, ezért köszönetét fejezte ki a kivitelezőknek. Dr. Udvardi Erzsébet, a kis­térség elnöke arra utalt, hogy minden rosszban van valami jó, s úgy vélte, hogy Ácsteszéren ez a középület lesz a kultúra központja. Az ünnepség fénypontjaként Szabó Ottó, a kivitelező cég ve­zetője adta át a kulcsot a köz­ség polgármesterének, Lünk Györgynek. ► 2. oldal Ácsteszér lakói az avatóünnep után kívül-belül megnézték, és rögtön birtokba vették az impozáns épületet, ami 57 millió forintba került Az elmélyülés és megújulás hete lesz hit Kiállításmegnyitóval indult a XV. Keresztény Hét Tatabányán Új híd épülhet a Duna fölött Komáromnál Kettős megnyitóra érkezők töltötték meg tegnap a Ke­reskedelmi Szakközépiskola auláját, ahol délután négykor az Alsógallai Egyházközség Cantate Kórusának szólamai csendültek fel. Elsőként a város XV. ke­resztény hetét nyitotta meg Schmidt Csaba polgármes­ter, majd Bencsik János or­szággyűlési képviselő tette ugyanezt Nágel Kornél grafi­kusművész kiállításával. A tárlat az alkotó azon mun­káit mutatta be, amelyeket Pilinszky János versei ihlet­tek. Bencsik János a képeket egy életút kiállítás darabjai­ként mutatta be. Mint mondta, Nágel Kornél térképvázlatokat készített, az Bencsik János (balra) nyitotta meg Nágel Kornél kiállítását útleírást pedig Pilinszky so­rai jelentik.- A föld felszíne felett, magból reményteli hajtássá fejlődve kell rájönnünk, hogy voltaképpen mi hordozzuk a bőség elérhető ígéretét - osz­totta meg a megnyitó részt­vevőivel gondolatait Bencsik János. Utoljára maga az alkotó szólt röviden a közönséghez, akik ezután különös zarán- dokútra indultak képről kép­re az aulában. A keresztény hét program­jainak sorát ma 17 órától Scháffer Erzsébet újságíró, író Utazások lélektől lélekig című író-olvasó találkozója folytatja a József Attila me­gyei könyvtárban. ■ Pozsony A szlovák kormány a kabinet pénteki, rendkívüli ülésén rábólintott arra a kor­mányközi szerződéstervezet­re, melynek értelmében szlo­vák-magyar együttműködés­ben új híd épülne a Dunán a két Komárom között. Az indoklás szerint az épít­ményre a forgalom egyre sű­rűbbé válása miatt van, igény. Mindkét fél teljes költsége mintegy 37,5-37,5 millió eu- rót tesz majd ki. A közleke­dési felmérések szerint a híd akkor kerül a legelőnyösebb helyre, ha Komárom nyuga­ti oldalán építik meg - így gazdaságilag is kisebb terhet ró a felekre, valamint a ter­mészetre sem lesz annyira káros hatással. ■ « KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Mi 2012. OKTÓBER 1., HÉTFŐ. XXIII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM. ÁRA: 150 FT. ELŐFIZETVE: 113 FT I ^^B? j^^B iBsÉj J[«BgÍBsk Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. ^ • t'i ' y/ '*• ; Felsogalla S * * * * MÉG TÚLÉLÉSRE JÁTSZANAK EXPEDÍCIÓ A HAZTARTASBAN nn,|7/,U|Trireri/ FESZTIVÁLT TARTOTTAK I ÉS A VILÁG KÖRÜL ► WWW.KEMMA.hu A UhVlZAMMtLtbhlV ► 7. OLDAL FELSŐGALLÁN ► 5. OLDAL 1 Elinflálnák Ma kellemes őszi aZ adÓSSágOt időre van kilátás, : több órás napsü- A kormány nem : téssel.Akoradél- képviseltette : utón! órákban a magát az 50 Köz_ : hőmérséklet me- gazdász-vándor­: gyűlésen. Varga fok komi alakul. . Mihály nem ment Egerbe. ► 6. oldal ■ Nő a harag Del-Europában szerkesztő: | ílétvégén is foly- --------» 34/514-013 : tatódtak a tűnte- terjesztés: : tések Spanyolor- ----------«4o/5io-5io : szágban és Portu- hirdetés : gáliában a túlzott -----------» 34/514-020 j megszorítások e-mail: • 0U0Q ^ g OLDAL szeackJrom@axBls .lm : Hogyan lehet megakadályozni, hogy a trükkösök : meglopják az időseket? ; Ha a szomszédok * rokonok rendszeres ; figyelnének ‘ .'■.XyWÉkx látogatásával : egymásra. m 1 Figyelemfelhívó T műsorokkal, jFr cikkekkel FORRÁS: KEMMA.HLI : 111(1111 Ilii ; 9 771 4 1 6 86501 9 1 2 2 3 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom