24 óra, 2012. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

2012-09-01 / 205. szám

EGY PERCBEN Diákok a rendőrök mellett : Huszonhárom diák állt be a tatabá- : nyai Student Police akcióba július 16. : és augusztus 30. között. A városköz- • pontban járőröztek. ► 3. oldal A bányák múHjáról és jelenéről jószerencséti A Szent Borbála-kórháznál és a Vértanúk terén koszorúztak • Az érkező hideg- : front hatására ma - többször megnö- : vekszik a felhőzet, ■ és az eddigiekhez képest hűvös, sze­les idő lesz. A leg­magasabb hőmér­séklet 23-25 fok körül alakul. Jól jártak, akik váltottak Sokára érkezett meg az a támo­gatott forinthitel, ami érezhető se­gítséget jelenthet a devizahitelesek­nek. ► 6. OLDAL Egekben a rezsikiadások A magyar családok fele évi 420-600 ezer forintot költ el évente rezsikölt­ségekre - áll az OTP Lakástakarék felmérésében. ► 7. oldal Kegyelmet kapott a gyilkos Azerbajdzsánba érkezett és elnöki kegyelemet ka­pott Ramil Safa- rov, aki megölte örmény katona­társát. ► 8. OLDAL ÜGYELET* SZERKESZTŐ: _____* 34/514-013 TE RJESZTÉS: ____*10/510-510 HI RDETÉS _______*34/514-080 E­MAIL: szerkJcom@axels Jiu PILLANATFELVÉTEL AKEMMA.hu olvasóitól Mennyit költött az iskolakezdésre? A város vezetői először a kórház udvarán koszorúztak, majd az ünneplők átvonultak a Vértanúk terén lévő Bányász Mártír Emlékműhöz, ahol elhelyezték az emlékezés virágait Hivatalosan koszorúzással kezdődött a megyeszékhely 62. Bányásznapi ünnepe. Wágner Zsanett Az első helyszínen a Tata­bányai Bányász Fúvószene­kar a szakma Selmecbányái örökségével, himnuszával adta meg az alaphangulatot. A megyeszékhely Szent Bor­bála-kórházának „B” épülete előtt Kovács József, az egész­ségügyi intézmény igazgató­ja centenáriumra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hiszen a Semmelweis úti bányászkór­ház pontosan egy évszázada, 1912:ben nyitotta meg kapuit. Majd a helyi, megyei és or­szágos vezetés és a nem oly rég nagy becsben tündöklő szakma valamennyi tagja Búza Barna Bányász és Anya gyermekével című alkotásá­nak talapzatánál helyezte el az emlékezés virágait. Annál a szoborpárosnál, amely az egykori bányakórház bejára­tát díszítette évtizedeken át. Egy órával később az emléke­zés percei a Vértanúk terén felállított Tar István: Bányász Mártír Emlékműnél folyta­tódott. A téren kisebb tömeg gyűlt össze, akik egy szál vi­rággal a kezükben jelezték: nem feledik a múlt emlékeit. Azt sem, hogy kínlódott a létéért a tatabányai szénbá­nyászat, amely azután, hogy 2004 áprilisában, az utolsó bányában a Mány I/a akná­ban is megszüntették a ter­melést, bezárta kapuit. A fen­tebb említett együttérzőkön kívül a Vértesi Erőmű Zrt., a Tatabányai Bányász Hagyo­mányokért Alapítvány és a Bányász Szakszervezet, illet­ve az Országos Magyar Bá­nyász Kohász Egyesület Tata­bányai Szervezet és a Szaba- téri Bányászati Múzeum Ala­pítvány nevében helyezték el az emlékezés virágait. Ezután az egykori Bányász Szakszer vezet épületének első emele­tén tartottak állófogadást. Dr. Csiszár István, a Tatabányai Bányászhagyományokért Alapítvány képviseletében a szakma megbecsült dolgozóit sújtó rendeletek és ebből kifo­lyólag panaszos hangvételűre sikeredett szavai ellenére jó bányászhoz mérten minden­kit jó szerencsével üdvözölt. JÓ REGGELT! Nem kell az embernek tojáshéj a hátsójára ahhoz, hogy ügyetlen for­máját hozza. Bőven elég hozzá két bal kéz is, no és egy kis meszelés. Míg a bútorokkal nem is volt prob­léma, szépen sorjában fogyatkoz­tak, ugyanez a mozdulatsor inkább visszafelé jelentett némi akadályt. Az elvet, mely szerint minden ere­deti helyére kerüljön, csuklóm ha­mar bánta. A szekrényt csak pár centiméterrel „gördítettem” volna beljebb, a mozdulat kibillentett egyensúlyomból és mindketten ha­nyatt dőltünk. Egy hét végeredmé­nye: pár zúzódás, horzsolás, egy-két véraláfutás. Legalább a szo­ba lett zöld. W.Zs. Őrjöngött egy részeg férfi Komáromban Tört, zúzott a 30 éves ré­szeg férfi csütörtök késő este Komáromban. A rend­őrök akkor figyeltek fel rá, amikor épp egy jelzőlámpa kapcsolódobozát rugdosta. A járőrök odamentek hozzá, és felszólították a férfit, hagyja abba botrányos viselkedését. A férfit figyelmeztették arra is, hogy ellenkező esetben megbilincselik és úgy állít­ják elő a Komáromi Rendőr- kapitányságra. A férfi nem vette komolyan a rendőrök figyelmeztetését, sőt tovább őrjöngött, majd erőteljes lé­pésekkel a járőrök felé indult. A rendőrök többszöri fel­szólítást követően könnygázt fújtak rá, melytől a férfi le­csillapodott és ezt követően valamennyi rendőri utasítás­nak eleget tett. Az intézkedés során a fele­ség is a helyszínre érkezett, aki elmondta, hogy férje egyébként békés természetű. A férfit a járőrök előállították a Komáromi Rendőrkapitány­ságra, ahol szabálysértési eljárást indítottak vele szem­ben. ■ Szűr A. Teret adnak a biztonságnak közlekedés Az ország első csúszásmentes útburkolata A szomszédos óvoda apróságai kelnek át a csúszásmentes útburkolat védelme alatt álló zebrán Átadták tegnap azt az or­szágban elsőként létrehozott csúszásmentes útburkolatot, amelynek alapjait a Mártí­rok útjának és a Gyermekkert óvoda előtti zebrának találko­zásánál fektettek le a közel­múltban. Mint megtudtuk, a gyermekek, a gyalogosok és az autóval közlekedők védel­me az, ami a tatabányai ön- kormányzatot és a Generáli a Biztonságért Alapítványt összefogásra ösztönözte. Ar­ról, hogy miért éppen ezt a helyszínt választották a merő­ben új innovatív technológia debütálására, Schmidt Csaba elmondta: az óvodások és a közeli iskolások közlekedés- biztonságának javítására szí­vesen adunk teret. Az eseményen hallhattuk: a hazai fejlesztésű Living Road útfelület vészfékezés esetén akár felére csökkenti a féktávolságot, felületi érdes­ségének és piros-sárga színű burkolatának köszönhetően pedig 70 százalékkal jobban észlelhetővé teszi a bevont út- J szakaszt. Az alumíniumoxld és a több kavicsos réteg - a | használat gyakoriságától füg­gően - öt, vagy akár tíz évig is funkcionálhat.- További helyszíneken is finanszírozzuk ennek az egyenként több mint 2 millió forint értékű új technológi­ának a telepítését - mondta Paál Zoltán. Az alapítvány tagja tárgyalt a fővárosi, nyír­egyházi és szolnoki önkor­mányzattal is. ■ Wágner Hétfőnként zárva tart a Gyémánt Fürdő Új nyitva tartással és ked­vezményekkel veszi kezdetét az ősz a Tatabányai Gyémánt Fürdőben. A szünnapján minden 14 év alatti gyerek ingyenesen léphet be ezentúl a vízi birodalomba. Hétfőn­ként zárva tart az élmény­fürdő, de az uszoda már kora reggeltől várja a vendégeket. Szeptember 3-tól - a kö­vetkező nyári szezon kezde­téig - minden hétfőn zárva tartanak a Gyémánt Fürdő élménymedencéi és szaunái, kedden és csütörtökön 13 órától, péntektől vasárnapig pedig 9-től 20 óráig csobban­hatunk. Az úszókat hétfőtől péntekig 6-tól 21 óráig, a hét­végén pedig 9 órától 21 órától fogadja az uszoda. A meg­változott nyitva tartás által lehetőség van a karbantartási munkák elvégzésére. A Gyémánt Fürdő ezentúl külön köszönti a szülinapos gyerekeket. Minden 14 év alatti - ha ezt igazolvánnyal bizonyítja - a születésnapján ingyen veheti igénybe az élményfürdő és az uszoda va­lamennyi szolgáltatását. HnaaLJMaÉHMHÁMJHilllR t R :ÁVj I jBHHm Kipling V Megrendelésükkel,kérdéseikkel,kérjük, pf|| • —. .—IH- p®||| j«| JjHv JHjBt történetének "t­Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. vÁ’ÍWtAj jflHjg ÁÚ/'y IS Ijjll elevenítik meg a Ú |VY/ AH* színpadon. 'Ttii Mj jSíKXT A HITELEK ÁTÜTEMEZÉSÉRŐL MM ELHAJTOTT a MERGES SOFOR A rcTTCnnAMD a m ELSŐ OLVASOPROBAJAT KOCCANÁS UTÁN ► www.kemma.hu ESZTERGOMBAN ► 3.oldal A JÁSZAIBAN ► 3. oldal ■■KSESSSHHI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2012. SZEPTHMBCn 1~, SZOMBAT. XXIII. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM. ÁRA: 150 FT. ELŐFIZETVE: 96 FT

Next

/
Oldalképek
Tartalom