24 óra, 2012. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

2012-06-01 / 127. szám

EGY PERCBEN Mély gödörben a beruházások 9%-kal csökkent a beruházások volu­mene az első negyedévben, összhang­ban a szintén negatív meglepetést je­lentő GDP-adattal. ► 6. oldal Iskolavárosi pedagógusnap köszöntők Biztatás világos jogi háttérről, állami fenntartásról A pedagógusnapi ünnepség jó alkalom volt a nyugállományba vonuló és valamiben kiemelkedő tanárok elismerésére Esztergom A Komárom-Esz- tergom Megyei Intézmény­fenntartó Központ az iskola­városba szervezte az idei, me­gyei pedagógusnapot. Bevezetőben köszöntőt mon­dott dr. Völner Pál infrastruk­túráért felelős államtitkár, aki korábban a megyei közgyűlés élén állt, s élénk kapcsolatban volt a megye tanítói-tanári tár­sadalmával. Ki is emelte, hogy ismerve problémáik javát, cél­ja mindig a tiszta jogi háttér megteremtése jelenük-jövő- jük érdekében. Hasonlóan szólt Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Komá- rom-Esztergom megyei Kor­mányhivatal vezetője, aki hangsúlyozta: nem véletlenül hozták az idén ide, ebbe a vá­rosba az ünnepséget: az is­mert és elodázhataüan helyi gondok miatt éppen itt kez­dődött meg az iskolák állami kezelésbe vétele, ami, reméli, azóta megnyugvást hozott az itt élőknek, az itt dolgozó, al­kotó oktatóknak. A Dobó-gimnázium aulá­jában tartott ünnepségen sok-sok tanítónak és tanár­nak adták át a különböző szakmai díjakat, elismeré­seket, jubileumi jutalma­kat, s köszöntötték a nyug­állományba vonuló búcsúzó kollégákat. Dr. Kálmán Attila, a me­gyei közoktatásért alapítvány kuratóriumi elnöke Öveges­díjakat nyújtott át. ■ Rafael Balázs Nem tetszett a fideszeseknek a hastáncosnő szereplése ESZTERGOM Tétényi Éva pol­gármester különleges műsor­számot, italt rendelt a polgár- mesteri hivatal férfi munka­társainak, jelezte közleményé­ben a Fidesz városi szerveze­te. Állításuk igazolására köz­zétettek egy fotót is, amelyen a városvezető előtt (is) egy höl­gy táncol. A frakció megdöbbenve ér­tesült arról, hogy a polgármes­ter asszony Ivó nap alkalmá­ból hastáncos nőt és pezsgőt rendelt a hivatal férfi munka­társainak - olvasható az esz­tergomi Fidesz-frakció közle­ményében. A Fidesz szerint Tétényi a férfi nap megünnep­lésének szánta a fellépő höl­gyet és a pezsgőt. „Megnyugta­tó számunkra, hogy ezek sze­rint Esztergomban minden a legnagyobb rendben van, a vá­ros ügyei jól haladnak. Ellen­kező esetben a polgármester asszony nyüván nem szervez­ne hastáncos nőt a polgármes­teri hivatalba munkaidőben” - írják a Meszesek. ► 2. oldal Kassai Viktor sípmester a sors kacskaringóiról nagyigmánd Kassai Viktor labdarúgó-játékvezető volt a sztár a nagyigmándi Pápay József Általános Iskola gyer­meknapján. A sportember él­ménybeszámolójában arról is beszélt, nem lehet kiszá­mítani, kit merre vezet majd a sors. ► 15. OLDAL Éveket tölthetnek fegyházban rablási kísérlet A pénzváltóból üres kézzel távoztak tatabánya/győr Súlyos fegy­házbüntetéssel sújtotta jog­erősen csütörtökön a Győri ítélőtábla azt a három férfit, akik 2009 elején megpróbál­tak kirabolni egy tatabányai pénzváltót, majd egy soltvad- kerti ékszerboltot. A támadásokat végrehajtó Must Károlyt hét év, Ciocan Miklós Alint nyolc év fegy­házbüntetésre ítélték. A bíró jelezte, hogy a másodrendű vádlott különös visszaeső­ként volt társtettes a rablási kísérletben. A tettesek sofőr­je, az első fokon bűnsegédle­tért három év fegyházbünte­téssel sújtott Molnár Gábor visszavonta fellebbezését, így Justicia szobra Győrben az ő ítélete jogerőre emelkedett. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság első fokú íté­lete szerint a két későbbi tá­madó egy-két millió forintért kért segítséget a harmadren­dű vádlottól. Amikor megtá­madták a tatabányai pénzvál­tót, maszkot viseltek és fegy­verrel fenyegetőzve pénzt kö­veteltek. A pénzváltó munka­társa azonban azt mondta ne­kik, hogy a páncélszekrény kulcsa a biztonsági őrnél van, ezért a rablók pénz nélkül tá­voztak a pénzváltóból. Ké­sőbb újabb rablást is tervez­tek egy soltvadkerti ékszer­bolt ellen, de addigra a rend­őrök elfogták őket. ■ M. A. Másfél milliárdos gyanú: elkapták az őrzővédőket tatabánya Több mint másfél milliárd forintos adócsalással gyanúsítja egy több céget mű­ködtető tatabányai őrző-védő társaság vezetőit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A cég veze­tésének eddig szabadlábon lévő tagjait a közelmúltban őrizetbe vették - közölte a szervezet re­gionális bűnügyi igazgatóságá­nak sajtóreferense az MTI-vel. Ráskai Rita tájékoztatása szerint tavaly október óta a NAV pénzügyi nyomozói har­madszor csaptak le a cégre, és hat embert helyeztek elő­zetes letartóztatásba. Buda­pesti, nyíregyházi és tatabá­nyai házkutatásokon 900 millió forint készpénzt foglal­tak le, és harminc gyanúsí­tottat hallgattak ki. A bűnszervezet tagcégei egymás között körbeutalták a társaság bevételeit, melyek kapcsán indokolatlan és va­lótlan költségeket szerepel­tettek a könyvelésben. Még azon bevételek egy részét is megpróbálták eltitkolni, amelyek bankszámlára ér­keztek, azaz dokumentu­mokkal igazolható a meglé­tük. A meg nem fizetett adó mértéke eléri az 1,7 milliárd forintot. A bűncselekmény feltétele­zett elkövetői akár 16 évre is börtönbe kerülhetnek költ­ségvetési csalásért. ■ Sz. A. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI A l 2012. JÚNIUS 1., PÉNTEK XXIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM, ÁRA: 150 FT, ELŐFIZETVE^6TT~"^<^ X^^V/UC, ESZTÍS v‘ MM éw ■RnBnaMfinaMHMiiH m ... CjV, Vilii |||ÍV . áaBfe Az észak-komáromi Jókai-színház­Vifcíi;. UH . ' ,yiv ^ AJSsSjÚ 1 I W bán ma este tartják az évad utolsó . '--gM •*. %■& IHpi? M ^—\ /—V 'SEl EB V: premierjét. Gogol: A revizor ^ StKjP m , r^.... / \ AhS 1 ' ffijjjMr1, klasszikus művét már Bj jé I ! | | f*BBi ‘Wt I E a napokban kinevezett új y ‘ M ’Bi US mm főrendező. Méhes László Jm 'y' \T■ a W irányításával vitte színre Asztalfoglalás, további \.- M • j®:- 1 - tárentet információk: 34/494 494. | % jjjg'A ' ^H www.villapark.hu UUHH www.kemma.hu * * keresse A KEMMA.hu oldalon: BONTOTT TÉRKÖVEKKEL SZÉPÜLHET új főrendezővel ÉSZflK-KOMflROM FELÉ VETI MAJD |uTí7MruY TATABÁNYÁN KÉSZÜLNEK ' TEKINTETET A TURULMADÁR WWW.KEMMA.hu nUO£ 111 I t/. Ifit Ifi IAIAdANYAN >4. OLDAL A JUBILEUMI ÉVADRA ► 2. OLDAL ; Csak nyolc ügyelet™^ ; magánkassza SZERKESZTŐ: ■ Folytatódott a ma- 34/514-013— : gánnyugdíj-pénz- terjesztés: : tári piac konszoli- 8°/514~°30— : dációja, eredmé- hirdetés: : nyeként nyolc in- 34/514-020— ! tézmény maradt a e-mail: szerk.kom : piacon. ► 7. oldal ,axelshu : Orbán Viktor az IMF-védőhálóról : A kormányfő szerint érdemes lenne : elutasítani az EU válságkezelési ja- j vaslatát. Úgy véli, IMF-megállapodás : nélkül is bármeddig megáll a lábán : a magyar gazdaság. ► 8. oldal ; ,P0,ARÁS Az apró zöld ! SSSST golyók sikwe • vonul át felettünk. A zsenge borsóból : Délután már kisüt készült leves • a nap, de este rendkívül finom : újabb eső várható, étel. De az apró : J hőmérséklet zöld golyók köret. : 22 fok korul ala- , , ° 1 : kul. ► 16. oldal Rent is nagysze­rűek. ► 9. OLDAL i BEEEEEEBEffl : A KEMMA.hu olvasóitól j Ön szokott strandra járni? (%) : Igen. Nem járok strandra. • __ . Csak élővízhez járok.. JÓ REGGELT! | Ha Tatán, a várkanyarban egyetlen sza- : bad parkolóhely sincs, akkor biztos, hogy : olyan munkaszüneti nap van, amikor az : időjárás kedvező. Mert a vizek városa ■ régóta kedvelt kirándulóhely. Az idegen­■ forgalmi szakemberek egy része szerint : kár erőltetni a többnapos turizmust, mert : 24 óm alatt minden megtekinthető. Ha ] csak a történelmi nevezetességekre gon­• dőlünk, igazuk van. Ám ha a természeti : szépségeket is számba vesszük, akkor : aligha. És akkor még nem szóltunk az : olyan ritka pillanatokról, mintamikor : a centrum egyik vízfolyásának a közepén : a járókelők közelről láthatják, hogy a : szürkegém hogyan pecázik. m P. P. i 9 77 1416 865057 " 2 127

Next

/
Oldalképek
Tartalom