24 óra, 2012. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

2012-05-02 / 102. szám

EGY PERCBEN Törvények után tárgyalás Addig nem tár­gyalhatunk az IMF-fel, amíg a parlament el nem fogadja a törvény- módosításokat. ► 6. OLDAL ÜGYELET ^1 SZERKESZTŐ: 34/514-013 TERJESZTÉS: 80/514-030 HIRDETÉS: 34/514-020 E-MAIL: SZERK.KOM (n AXELS.HU IDŐJÁRÁS Ma Ismét nagyon meleg lesz. Délután megnőhet az esé­lye a futó záporok, zivatarok kialakulá­sának. A hőmérsék­let napi maximuma 31 fok körül alakul. ► 16. OLDAL Felfrissíti a testet a jóga A kezdőknek az a legfontosabb, hogy megtalálják az egészségi álla­potukhoz illő tan­folyamot. ► 10. OLDAL JÓ REGGELT! Hirtelen kaptuk nyakunkba a tikkasztó hőséget. Hogy ki miként viseli? Nőtársa­imnál előkerül az eddig szekrény mélyé­re száműzött napellenző, strandpapucs, egy-egy lengébb viselet, esetleg mini mé­retű kosztüm. Megtehetjük. Míg az erő­sebbik nem tűréshatárát csupán a mun­kahelyen megfogyatkozó szódakészlet mutatja. Alkalomadtán az elegáns pá­rosítás nyerő, hőtartó, ám színben min­denképp harmonizáló ingből, nyakken­dőből, olykor zakóból álL Aztán jöhet a számukra kevésbé ismerős, gerincosz­lop mentén végigcsurgó cseppnyi érzés. Itt az első májusi munkanap. Eljött az együttérzés ideje. m W. Zs. Ünnep nélküli majális felvonulás Tatabányán, Dorogon és Oroszlányban emlékeztek Igazi retrohangulatban, piros lufikkal, szegfűvel és transzparensekkel a kézben vonult a tömeg a Csónakázó-tó felé Tatabányán MEGYEI INFORMÁCIÓ SzŰkebb hazánk számos pontján felvo­nulással, különböző kulturális műsorral, májfaállítással em­lékeztek meg május elsejéről, avagy a munka ünnepéről. Teg­nap a megyeszékhelyen több százan csatlakoztak a Szent Borbála tér és a Csónakázó-tó közötti felvonulókhoz. A töme­get több civü és szakszerveze­tek-, illetve a helyi baloldali párt képviselői alkották, akik piros szegfűt és hasonló színű léggömböt tartottak kezükben. Az oroszlányi majális a Bá­nyász Koncert Fesztivál Fúvós- zenekar produkciójával kezdő­dött a Szent Borbála téren és a Flepp zenekar slágereivel vég­ződött. Dorogon hozzávetőle­gesen félezren gondolták úgy, hogy a munka ünnepén a Fe­kete Gyémánt Mazsorett Cso­portot követve, a bányász zene­kar ritmuskíséretére a Hősök terétől az Otthon térig sétálnak. A művelődési ház előtt gyüle­kezőknek a jelent dr. Tittmann János polgármester a növekvő társadalmi feszültségek idő­szakának nevezte. ► 3. oldal Államfőt választ mai ülésnapján az Országgyűlés Budapest Egynapos ülést tart a szerdán kezdődő csonka hé­ten a parlament. A mai ülés kizárólagos témája az új köz- társasági elnök megválasztá­sa. A választás várhatóan már az első fordulóban érvényes lesz, hiszen a kormánypártok által jelölt Áder János az egyet­len induló. A Meszes politikus megvá­lasztásához az első fordulóban a parlamenti képviselők két­harmadának szavazatára lesz szükség, ami kormánypárti szavazatokkal gyűlhet össze, mivel az ellenzéki pártok - a Jobbik kivételével - korábban azt közölték: vagy részt sem vesznek a titkos voksoláson, vagy nemmel szavaznak a Fi- desz-KDNP jelöltjére. Az Országgyűlés ülése szer­da délelőtt 10 órakor kezdő­dik, a frakciók megállapodása alapján az államfőválasztás lesz az egyetlen napirendi pont. Ha a választás első for­dulója eredményes, akkor Áder János 11 óra után né­hány perccel teheti le köztár­sasági elnöki esküjét. Az új ál­lamfő ezt követően mondja el első elnöki beszédét, majd ez­zel véget is ér az Országgyűlés ülése. Áder János megválasz­tása után május 10-én foglal­hatja el hivatalát. ► 8. OLDAL Májusi kánikula Sorra dőltek a melegrekordok a hosszú hétvégén, igazi strandidő, sőt kánikula köszöntött ránk. Aki tehette, a vízpartokon keresett menedéket. így voltak ezzel azok az apróságok, akik Tatán, az Öreg-tó fövenyes partszakaszán élvezték a pancsolást. Rajtuk kívül sokan használták ki a homokos part nyújtotta „beach hangulatot". Sikeres expedíció után döntőben a Holcim lábatlan A világ egyik leg­rangosabb folyóirata, az ame­rikai The Holmes Report pá­lyázatáriak döntősei közé be­került a Holcim Hungária Zrt. fenntartható építészetet néj> szerűsítő kampánya is. A vál­lalat a fiatalok figyelmét kí­vánja felhívni a környezettu­datosságra és a fenntartható építészet fontosságára. A Hol­cim az „I ngatlan és Építőipar” kategóriában jutott be a leg­jobbak közé a SABRE Awards versenyen. A cég szakemberei a hagyo­mányos kommunikációs esz­közöket a közösségi média ad­ta lehetőségekkel is ötvöző kampányban vándorkiállítá­sokat, szakmai fórumokat, konferenciákat, sőt expedíciót is szerveztek. Mintegy ötezer építésznek mutatták be a fenntartható építészet kritéri­umait, gondolatát, hívták fel a figyelmet a 3. Holcim Awards vüágversenyre. A nyerteseket május 31-én Brüsszelben hir­detik ki. ■ F. K. ||jIlii ^ 111 j11 HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom