24 óra, 2012. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-02 / 1. szám

EGY PERCBEN A Sári bírót próbálják Móricz-művet, a Sári bírót próbálják a komáromi Jókai-színházban. Már elő­zetesen nagy a várakozás, mert a té­ma egy kampány, s Szlovákia előreho­zott választásokra készül. ► 2. oldal Kedvezmények kis kártyával ÜGYELET SZERKESZTŐ: Tatabánya önkor­mányzati képvise- lő-testülete leg­utóbbi ülésén dön­tött a Tatabánya Kártya bevezeté­séről. ► 3. OLDAL 34/514-013 TERJESZTÉS: 80/514-030 HIRDETÉS: 34/514-020 E-MAIL: SZERK.KOM (« AXELS.HU Jégtáblán utaztak a kutatók Jégtáblán sodortatta magát egy tudósokból és a Sarkcsillag német kutatóhajó legénységéből álló csoport a déli-sarki Weddell- tengeren. ► 8. oldal IDŐJÁRÁS Számottevő mennyiségű csa­padék sehol nem esik. Élénk, dél­ben erős, délies szél fúj. A jellemző hőmérséklet dél­után 5 fok körül alakul. ► 4. OLDAL Röplabdás fellegvár Dágon ismét na­gyot játszanak a férfi röplabdások. A DKSE jelenleg az előkelő negye­dik helyen tanyá­zik. '► 15. OLDAL-g Z I Szerencsét. A KEMMA.hu olvasóitól Mit vár 2012-től? (százalék) Szerelmet. Munkát. PILLANATFELVÉTEL JÓ ÉVET! Sokan kívánnak boldog új évet néhány napja a szembejövőknek éppúgy, mint kollégáiknak, szomszédaiknak. Én nem BUÉKolok. Helyette inkább azt mondom szerkesztőségünk nevében va­lamennyi régi és leendő előfizetőnknek, hogy a következő 366 nap - mert 2012 szökőév lesz - legyen elviselhetőbb a várhatónál! És ha még jó erő és egész­ség is párosul hozzá, akkor talán való­ban boldoggá válik az új év. Minden­esetre most rendhagyóan zárjuk úgy ezt a pár sort, hogy mindannyiunknak jó évet kívánunk! ■ Palásti 9771416 865019 12001 Újévi koncertek megyeszerte NYITÁNY Ácson mutatkozott be a Ritmus-Koncert Fúvószenekar. Díjátadás Tatabányán. Bánfi Balázs karmester (jobbra) vezetésével készültek fel ácsi műsorukra a zenészek Lenz Csaba az év zenésze (balra) és Pauer László karmester Tatától Tatabányán át Ácsig megyénk számos településén koncerttel köszöntötték az új évet. Munkatársainktól Ács A mondás szerint, amit az ember az év első napján tesz, arra számíthat az új esztendő­ben is. Amennyiben igaz a mendemonda, az ácsiaknak biztosan nem kell aggódniuk, hiszen fergeteges zenei él­ménnyel indult a 2012-es esz­tendő a hazai és külföldi fesz­tiválokat megjárt, arany minő­sítésű Ritmus-Koncert Fúvós- zenekarnak köszönhetően. A zenés nyitánynak január else­jén a városi sportcsarnok adott otthont, ahol elsőként Alfréd Reed: El Camino Reál című műve csendült fel az együttes karmestere, Bánfi Balázs vezényletével. A kezdő számot követően újévi fogadalom következett, Lakatos Béla polgármester ünnepi köszöntőjében arról biztosította a zenekart és Ács lakosságát, hogy az új esz­tendőt meghatározó átszer­vezések ellenére is igyekszik majd az önkormányzat az ed­dig megteremtett kulturális értékeket megtartani, és a helyi támogatásokat - a sze­rényebb lehetőségek mellett is - biztosítani. Czunyiné dr. Bertalan Ju­dit kormánymegbízott ünne­pi beszédében az óév és újév köszöntésekor elődeink szo­kásait, az ünnephez köthető népi hagyományokat sorolva szólította meg az ácsiakat, közvetítve általuk az újév üzenetét, mely szerint nyi­tottnak kell lennünk a jövőt illetően, békés szemlélettel építve szűkebb és tágabb kö­zösségeinket. Jókívánságai mellett Istentől megáldott boldog új évet kívánt. A beszédek után a New York-i székhelyű Fúvószene­karok Világszövetségének nemzetközi fúvószenekari versenyén első helyezést el­ért együttes vidám hangula­tú, népszerű filmzenékkel ör­vendeztette meg a több száz zenekedvelőt - akiknek sorá­ban ott volt Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is -, majd az est végén pezsgős koccintással üdvözölhették egymást a jelenlévők. • • • tatabánya A megyeszékhe­lyen sem maradhatott újévi koncert nélkül a közönség, így van ez már több mint két évtizede. Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara jó­voltából az év első napján népszerű dallamok, eredeti fúvós szerzemények, átiratok és filmzenék csendültek fel. Schmidt Csaba polgármes­ter újévi köszöntőjében kö­szönetét fejezte ki, hogy a ze­nekar évről évre megörven­dezteti a tatabányaiakat új­évi koncertjével, mely így a város kulturális életének fontos hagyományává vált. Az Év Zenésze díjat is ekkor adták át, amelyet az elmúlt év teljesítménye alapján Lenz Csa­ba, a zenekar tubása vehetett át a két karmestertől, Szabó Fe- renctől és Pauer Lászlótól. A zene meg csak szólt, Chopin Polonez Military mű­vétől kezdve az elmaradha­tatlan Radetzky-indulóig. Vastapssal köszönte meg a közönség az előadást. Gálaest és tüntetés az Operánál Barnabás az év első babája gyermekáldás Már édesanyja mellett szuszog a kisfiú A Klányi család bizakodik a talpra állásban itthon/budapest „Magyar Köztársaság 1989-2011” - ezzel a feliratú gyászlobogó­val temették a harmadik köztársaságot a tisztességes közmédia érdekében a szombat esti tüntetésen a Kossuth téren. A tüntetők részt vesznek a január 2-ai ellenzéki tünteté­sen is az Operaháznál, ahol az új alaptörvény életbelépé­sének tiszteletére rendezett gálaest idejére hirdettek de­monstrációt. A ma esti tüntetéshez csat­lakozott a Demokratikus Koa­líció, a Lehet Más a Politika és a Negyedik Köztársaság moz­galom is. ► 7. OLDAL Komárom Barna Barnabás lett a megye első babája az új esz­tendőben, a Selye János Kór­házban látta meg a napvilágot tegnap 12 óra 55 perckor. Bar­nabás 3270 grammal és 51 cen­timéterrel érkezett, oroszlányi család második gyermekeként. A kis jövevény és édesanyja, Annamária jól is van, aki első­szülött kislánya után most Bar­nabással örvendeztette meg a családot. Az új esztendő első szülését dr. Diószegi Bernadett nőgyógyász-szülészorvos és Komlósi Károlyné szülésznő vezették le. Barnabást öt nap elteltével engedik haza oroszlá­nyi otthonába a komáromi kór­házból. ■ H. D. Barna Barnabás az új év első napján, 12.55-kor született meg piliscsév Miként arról la­punk is beszámolt, december közepén a tűz martalékává vált Piliscséven Klányiék ott­hona. A család az önkor­mányzat segítsége és a lakos­sági összefogás dacára nehéz napokat él(t) meg.- A gyermekeink egyelőre csak azt látják, hogy min­denki a kedvükben jár, de már készítjük őket az előt­tünk álló kihívásokra - mondja az édesanya, Anikó.- Rajtunk nem, csakis az anyagiakon múlik az újjáépí­tés - teszi hozzá párja, Mihály, aki többedmagával minden napját a leégett ház rendbeho­zatalának szenteli. ► 3. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom