24 óra, 2011. december (22. évfolyam, 281-306. szám)

2011-12-19 / 296. szám

14 APRÓSÁGOK Moziműsor Csizmás a kandúr 3D 12.45, 14.30,16.15, Alkonyat - Hajnal­hasadás 1. rész 2D I8.00, Halha­tatlanok 3D 20.15, Alvin és a Mó­kusok 3. - PREMIER!!! 13.15,15.30, 17.15.19.00, Misson - Impossible: Fantom Protokoll - PREMIER!!! 13.30.16.00. 18.30.21.00, Csizmás a kandúr 15.00, Karácsony Artúr 13.00, Szilveszter éjjel 17.00, 21.30, Testcsere 21.15. Helyi televíziók tatabánya Tatabányai Televí­zió: 20.00 Híradó - napi hírek, információk, programajánló, időjárás-jelentés. 20.15 Hír­szemle - Az elmúlt hét esemé­nyeinek összefoglalója, mely­nek részletes tartalmát a Kép­újság 2. oldalától láthatják! Benne többek között: A Tatabá­nyán működő 30 nyugdíjasklub, közösségvezetőinek tanácskozá­sát tartották a KPVDSZ Művelő­dési Házban. A kisebbségi ön- kormányzatok összefogásával a Népek karácsonya ünnepről tar­tottak sajtótájékoztatót a Bá­nyász Művelődési Otthonban. A Kossuth Szakközépiskola sza­lagavató ünnepségét a Földi Im­re Sportcsarnokban tartotta. „Kis karácsony, nagy karácsony” címmel rendezte meg évzáró gá­láját a Bányász Táncegyüttes a Jászai Mari Színházban. Jövő évi naptár készült a polgármesteri hivatal Szt. Borbála napok kere­tében kiírt pályázatára beérke­zett rajzokból. A József Attila Me­gyei Könyvtár „Olvasásra szület­ni” programjának keretében Jász Attila költő és zenészbarát­ja várta Vershangolóra a gyere­keket. Jótékonysági gálaműsort rendezett a Szent Margit Általá­nos Iskola a Népházban. Ünne­pélyes keretek között adták át a Földi Imre Sportcsarnokban a „Gyermekek a gyermekekért”cí- mű mozgalomban összegyűjtött ajándékokat. A Tatabányai Szim­fonikus Zenekar és a Magyar Ál­lami Operaház Gyermekzeneka­ra közös karácsonyi hangver­senyt adott a Jászai Mari Szín­házban. A Segítőkéz Alapítvány Rendezvényházában az ART LI­MES című művészeti folyóirat: Képzőművészek Tatabányán a 20. században című számát mu­tatták be. Kiváló megtakarítási eredményeket mutat a fűtéskor­szerűsítés - különösen - ha ren­deltetésszerűen használják a fű­tésszabályozó eszközöket. Újvá­PROGRAMAJANLO Jelenet a Szilveszter éjjel című magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjátékból - Palace Cinemas, Tatabánya rosi karácsony a Hermán Ottó Általános Iskolában. Koós Ká­rolyra emlékeztek a KPVDSZ Művelődési Házban. Görgényi István - 1956. című kiállítás a Já­szai Mari Színházban. Hangver­seny a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Népek Karácsonya - kisebbségi önkormányzatok ha­gyományőrző karácsonyi műso­ra. ShowTFormáció karácsonyi gálaműsora a Jászai Mari Szín­házban. 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Híradó (ism.). 21.15,22.15, 23.15,0.15 Hírszemle (ism.) tata Tatai Televízió: 9.00 Maga­zin (ism.) 20.00 Tatai Híradó ­napi hírek információk, időjá­rás-jelentés, programajánló. 20.15 Tallózó - Az elmúlt hét eseményeinek összefoglalója, melynek részletes tartalmát a Képújság 2. oldalától láthatják! Benne többek között: A polgár- mesteri hivatal dísztermében mutatták be Lakatos Erika: Me­sélő utcanevek című könyvét. A Vaszary-iskolában tartották a Bolyai Matematika Csapatver­seny országos döntőjét. Máso­dik alkalommal szervezte meg a megyei Kuny Domokos Múze­um az „Advent a Múzeumban” elnevezésű egész napos progra­mot. A tatai német és a lengyel kisebbségi önkormányzat közö­sen rendezte meg a Nemzetisé­gek Napja programot, a Menner Bernát Zeneiskola hangver­senytermében. Az idei évben is megrendezésre került a Vízmű Zrt. és Tata Város Önkormány­zata év végi találkozója. Teadél­utánt tartottak a városi nyugdí­jasklub tagjai. Folytatódott a Zengő Könyvtár elnevezésű so­rozat a Móricz Zsigmond Váro­si Könyvtárban. Az adventi Su­li-délutántól volt hangos a Jáz­min Utcai Általános Iskola. Ösz- szefoglaló Tata Város Önkor­mányzata Képviselő-testületé­nek üléséről. Bálint Mária kiállítása a Kris­tály hotel aulájában. Karácsonyi műsor az Eötvös Gimnázium­ban. Kézműves-foglalkozás, mé­zeskalács-készítés a Gyermek- könyvtárban. Nyugdíjasok kará­csonya a Helyőrségi Klubban 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Tatai Híradó (ism.) 22.15, 23.15, 0.15 Tallózó (ism.). oroszlány Oroszlányi Televízió 20.00 - Megégették, feldarabol­ták - Hit(es) dobozok - Advent­túra - Utca hangja - Polgármes­teri fogadóóra - a stúdióban Ta­kács Károly polgármester, ismét­lések: 21.30. A Kenő nyerőszámai December 16., péntek 1,3,5,9,10,13,20,23,24,26, 39,48,52,60,62,63,71,76, 78.80 Szombat 17., szombat 2,11,15,17,22,27,29,30,34, 35,36,46,52,56,59,65,69, 74.76.80 FONTOS TUDNI Traffipaxos ellenőrzés MEGYEI INFORMÁCIÓ Ma Tata­bányán a Rákóczi úton, az Összekötő úton, az 1-es sz. fő­úton (Felsőgalla magasságá­ban); Tarján területén; Nyer­gesújfalu belterületén a Süni ABC-nél, a Zoltek Rt.-nél, a Lukoil benzinkútnál, a Bajóti úton; Lábatlanon a Vasbeton­gyárnál; Komáromban a Szé­chenyi úton, a Vásártérnél; Mocsán a Kocsi úton, az Ácsi úton, Koppánymonostoron a Koppány vezér utcában, az Igmándi úton; Baj területén; Tatán a Naszályi úton, a Baji úton és a Vértesszőlősi úton; Csolnok és Máriahalom, Fő útján; Kisbér és Ászár belte­rületén számíthatnak az au­tósok traffipaxos gépjármű­ellenőrzésre. Fontos telefonszámok ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZRT. Vevőszolgálat: 06/40/555-222 Hibabejelentés: 06/80/426-426 KEMKH NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV 34/309-448 KATASZTRÓFAVÉDELEM MEGYEI KÖZPONTJA: 34/512-070 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁL­TATÓ ZRT.: 40/824-825 MAGYAR AUTÓPÁLYA-KEZELŐ ZRT.: 22/261-999 MAGYAR AUTÓKLUB MŰSZAKI ÁLLOMÁS: 34/310-504, 510-156 VÉRTES VOLÁN INFORMÁCIÓ: 34/513-620 PROGRAMOK Köszönetét mondanak az önkéntes munkáért tata A Magyary Zoltán Nép­főiskolái Társaság működé­sében meghatározó szerepe van a tagsági támogatásnak és az önkéntes munkának. A közös célokért vállalt ön­kéntes munkát ma délután baráti összejövetel keretében értékeli az elnökség és fejezi ki köszönetét azoknak, akik több száz órai munkával já­rultak hozzá a népfőiskola működéséhez és a népfőis­kolái rendezvények sikeres megszervezéséhez. Mindenki hivatalos az iskola tornatermébe süttő A Duna-parti telepü­lés minden lakója hivatalos arra a karácsonyváró mű­soros délutánra, amely kedden 16 órakor kezdődik a II. Rákóczi Ferenc Általá­nos Iskola tornatermében. Ijobo lesz a decemberi Új Forrás-est vendége tatabánya December 20-án 18 órakor a Körtéri Közös­ségi Házban (Béla király körtér 70.) Földes László Hobo lesz a soron követke­ző Új Forrás-est vendége. Jász Attila, a folyóirat fő- szerkesztője a Hobo Blues Bánd búcsúkoncertjéről és a zenekar 33 évéről fogja kérdezni a Kossuth-díjas művészt. Földes László Őszikék és gyerekek a karácsonyváró műsorban pilismarót Karácsonyváró est kezdődik szerdán 17.30 órakor a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola aulájában. A műsorban a helyi Őszikék énekkar, óvodások, iskolá­sok csoportja lép fel. Nincs ünnep ajándék nélkül kecskéd A község általá­nos iskolájában december 20-án, kedden tartják a ka­rácsonyt. Az ünnepségre a nyugdíjas pedagógusokat, egykori alkalmazottakat is meghívták. A 11 órakor kezdődő műsort az iskola tornatermében tartják. Ünnepi képeslapok versengtek megyeszerte oroszlány Immáron ötödik alkalommal hirdetett me­gyei karácsonyi képeslap­pályázatot a Hébé Művé­szeti Iskola, melyre tizenki­lenc általános és művészeti iskolából érkeztek pálya­művek. A kiállított képes­laptervek megtekinthetőek a Ságvári Endre Általános Iskola aulájában. KEMMA.hu További programhíreket talál a KEMMA.hu weboldalon. prnmMm HŰVÖS, VÁLTOZATOS HÉT rarMPi’ ^mérséklet + déli fdhózet Esztergom Nyergesújfalu Korfiárom * ‘1 °C Bábolna3„c-«m Tatabánya 1 °c Kisbér #szlány _____ Komárom-Eszlergom megyében ma az országnak ezen a részén 1 °C számottevő jelentős csapadék nem esik. Hószállingózások viszont .—r' előfordulnak. Ezzel szemben a déli országrészbe készülők havazásra is készüljenek. Élénk északias szél fúj. Napközben borult lesz az ég ... . .... Éjszaka viszont elvékonyodik a felhőtakaró. A jellemző hőmérséklet viznomerseKiet kora délután +3. kedd reggel -2 fok körül alakul Duna 3-6 °C A legvalószínűbb folytatás: Tisza 4-6 °C a héten szerte az országban hideg, változóan, néha erősen felhős Balaton 4 °C időre és időszakos, gyenge hóesésekre kell számítani Velencei-tó 5 °C Csütörtökön és szombaton várható csak említendő csapadék, ve- „ rtji „ gyesen hó, illetve eső. 1? '"„I Orvosmeteorológia: fronthatás nem várható Tisza-tó 4 C Közlekedés-meteorológia: az élénk északias széllökésekre, a köz- Tengerek utakon külön figyelmet kell fordítani. ... . ., , ., Antalya 2U G Az előrejelzés bizonytalansaga: „KICSI . Az előrejelzésén felelős: Aigner Szilárd További folyamatos, helyfüggő Blbtone 1 b G előrejelzés: www.eumet.hu Costa Brava 17 °C MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán hívja ügyeletes ÚJSÁGÍRÓNKAT, Reichert jjjÉL^ Gábort 7*$ ; 1-9 516-os SZÁMON eHBíL^í 24 ÓRA - 2011. DECEMBER 19., HÉTFŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom