24 óra, 2011. december (22. évfolyam, 281-306. szám)

2011-12-01 / 281. szám

IDŐJÁRÁS JHP Eső nem esik, de ködsz Itatás előfor- duL. A reggeli köd­foltok zsugorod­nak, de nagyrészt megmarad a szür­ke ködfelhőzet A jellemző hőmér­séklet maximuma 3 fok körül alakul. ► 16. OLDAL Biztonságban otthonunkban Nem is sejtjük, milyen gyakoriak a háztartási balesetek. Egy­szerű praktikák­kal elejét vehet­jük a bajnak. ►10. OLDAL PILLANATFELVÉTEL AKEMMA.hu olvasóitól Hogyan segítené a kis- és középvállalkozókat? (százaléka Kedvező Állami megren- Kedvező hitelekkel. delésekkel. adórendszerrel. JÓ REGGELT! Topognak türelmetlenül az ajtó előtt a sorukra várók, ütik a makacs számító­gép klaviatúráját bent az alkalmazottak a nyergesi okmányirodában. Sokan va­gyunk. Kis túlzással már itt intézi kötele­ző kűrjeit az egész környék. Már szabad- szállásiak is jönnek. Ja, ott voltam kato­na. Aranyos fiatal pár intéz lakcímbeje­lentést. A fiú az ideiglenes vagy állandó kérdésre zavarba jön. A lakástulajdonos szőke hölgy - gömbölyödő pocakkal - határozottan közli, állandó. Egymásra mosolyognak. Fellélegzünk. m F. K. túloldalra költöznek Az Eötvös mellől a tófarokba kerülnek a kollégisták A kollégisták hamarosan átköltöznek a volt KISZ-tábor központi épületébe, amely szép környezetben, de a gimnáziumtól távol található tata Az adventi várakozás jegyében a tatai képviselő- testület szerdai ülésé gyer­tyagyújtással kezdődött, majd sorban jött a negyven­nél is több napirend megtár­gyalása. A Vértes Volán Zrt. beszámolója és a jövő évi ter­vezett viteldíjemelés mellett a szociális szolgáltatásokról, juttatásokról, a 2012-es költ­ségvetés koncepciójáról, az Eötvös József Gimnázium kollégiumáról és a kollégis­ták jövőjéről is szó esett töb­bek között. Ahogy arról már többször beszámoltunk, az Eötvös kollégiuma a szakhatósági, épületszerkezeti, tűzvédel­mi vizsgálatok alapján szá­mos, „enyhén kockázatostól a kritikusig” fokozatú hiá­nyosságokkal bír, ezért az intézményfenntartó Város­kapu Zrt. a közoktatási in­tézmény működtetését janu­ár elsejei határidővel meg­szünteti. így azonban meg kellett találni az ideiglenes vagy hosszú távú kollégiumi ellátás zökkenőmentes biz­tosításának módját. Az Esély Budapest Alapítvány­nyal a kollégium volt KISZ- táborba költöztetéséről elő­rehaladott tárgyalásokat, míg a régi katonai kollégi­um fenntartóival a volt nőt­len tiszti szállóba való köl­töztetéséről szóbeli egyezte­téseket folytattak már le a testületi ülés napjáig. A kép­viselők végül úgy döntöttek, hogy a kollégiumot a tó túl­só oldalán, a tófarok közelé­ben álló volt KISZ-táborba költöztetik. ► 2. OLDAL Móri Tamás Ronaldinho ellen is játszott egykor LABDARÚGÁS Az NBII. Nyuga­ti csoportjában szereplő Duna FC Tatabánya eredményeit, si­kereit és kudarcait hétről hét­re, az őszi bajnoki rajttól kezd­ve figyelemmel követik a fut­ballbarátok. A kék-fehérek já­tékosait viszont csak az ösz- szeállításból ismerjük, ép­pen ezért a 24 Óra minden héten bemutat egy-egy lab­darúgót, mit gon­dol a csapatról, saját produkciójáról. Ezúttal a Video­tontól érke zett játékos, Móri Ta­más kö- í vetkezik. Pályafutása leg­szebb emlékének tartja, ami­kor az UEFA Kupában az Új­pesttel a Paris Saint Germain - soraiban Ronaldinho - ellen játszhatott. A futballista eddig fél évet töltött a Bányásznál, és örül, hogy a Tatabá­nya mellett döntött a nyáron. Móri Tamás nyáron döntött k a Tatabánya mellett Felöklelte a hókotró Tegnap a délutáni órákban Tatán, a tóvárosi körforgalomnál, a Május 1. úti buszmegállónál történt közúti baleset sokakat megdöbbentett. A körforgalom felé haladó hókotró előtt fékezett a képen látható sárga Suzuki, de a tehergépjármű sofőrje már nem tudott megállni. így sajnos nemcsak a kocsi hátulját törte össze, hanem az előtte álló autóig tolta. Elúszott a Tatabánya két pontja TATABÁNYA Úgy tűnik, a Bala- tonfüred csapata lesz a Tatabánya-Carbonex KC mu­musa: a Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga 13. fordulójá­ban rendezett tegnap esti mérkőzésen, a legjobb négy közé igyekvő két együttes összecsapásán a Veszprém megyeiek 25-23-ra bizonyul­tak jobbnak. A félidőben már 14-9-re vezettek a vendégek. A másik élvonalbeli csapa­tunk, a Tatai HAC pénteken 18 órától a Kecskemét ottho­nában játssza bajnoki mécs­esét. A Carbonex KC szomba­ton a Göppingen otthonában, az EHF Kupa visszavágóján igyekszik helytállni. ■ I i t ; Törölhetik a : dunai projektet MEGYEI TÜKÖR 2 ; : Ökológiai szem- gazdaság _____6 : pontok miatt ma- közélet 8 : radhat el a folyó életmód 9 : hajózhatóságát ja- Tv.MŰSOR 10 : vító, mederáta- ~ ~ : lakítással járó be- ® -----------------­: ruházás. sport------------14 > 7 . OLDAL MOZAIK________16 és tartalomban megújult 24 Órát tarthatnak a ke­zükben. Az elmúlt idő­szakban felmértük, hogy olvasóink melyik oldalon milyen témákat, rovatokat olvasnának legszíveseb­ben lapunkban, s ezen igényeknek megfelelően alakul át Komárom-Esz- tergom megye napilapja. A kéréseknek, kívánsá­goknak megfelelően sze­retnénk még többet, job­bat és látványosabbat nyújtani! Reméljük, hogy az en­nek érdekében tett változ­tatások elnyerik tetszésü­ket. Egyúttal kérjük, hogy továbbra is jelezzék észre­vételeiket a 24 Órával kap­csolatban, hogy a lehető legtöbb olvasó érezhesse úgy: egy hasznos informá­ciókkal teli, az életben el­igazodást nyújtó, ugyanak­kor szórakoztató újságot olvas! Üdvözlettel: a 24 Óra szerkesztősége sasa® PRÉMIUM MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Szőts István : 9771416 865040 11281

Next

/
Oldalképek
Tartalom