24 óra, 2011. augusztus (22. évfolyam, 178-203. szám)

2011-08-01 / 178. szám

PILLANATFELVÉTEL AKEMMA.hu olvasóitól Ön figyelemmel kíséri a megyei alkotók munkásságát? (százalék) Csak Nem, nem Igen, rendszere- néhányukét. érdekel a sen járok képzőművészét, a kiállításaikra is. JO REGGELT! Életemben nem jártam még Horvátor­szágban és túlzottan nem is vonz - biz­tos begyöpösödött gondolkodásmód, de nekem bőven megfelel a Balaton is vagy egy vízitúra, ha vízparthoz támad ked­vem. Ettől függetlenül egyszer persze jó lenne eljutni oda is. Egy csoporttársam szombaton érkezett meg a tengerpartra, gyorsjelentésében meg megírta, hogy tök szép minden, jó a hely, de a legjobban annak örül, hogy van internet az apartmanban. Jól meg­ragadta a XXI. század lényegét. Nekem meg máris több kedvem lett elutazni Horvátországba... m Pataki Nem hagyták szó nélkül rekorder Szilágyi László 385 percet beszélt összesen Az elmúlt egy évben megyénk országgyűlési képviselői általában aktívan kivették részüket a parlamenti munkából BUDAPEST Megyénk ország- gyűlési képviselői nem hagy­ták szó nélkül a 2010-2014-es parlamenti ciklus első évét. Szilágyi László, az LMP politi­kusa felszólalások számát te­kintve az abszolút rekorder: nem kevesebbszer, mint 98- szor szólalt fel a parlament­ben és 385 percet beszélt ösz- szesen. A negatív rekorder egyértelműen Meggyes Ta­más, Esztergom volt polgár- mestere, aki kétszer szólalt fel, összesen három másod­perc erejéig. Először még ta­valy nyáron mentelmi jogá­nak felfüggesztésének tárgya­lása kapcsán jelezte, hogy nem kíván hozzászólni a té­mához („nem”), egyszer pedig az alkotmány novemberi mó­dosításánál üzent képviselő- társainak, hogy mit kell meg­nyomni a szavazógépen („igen”). Bencsik János, Tata­bánya korábbi polgármestere, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, harminckétszer hallatta a hangját a tavaly tavaszi válasz­tások óta a parlamentben. Az energetikai tárgyú törvények módosításával kapcsolatban majd’ egy órát beszélt decem­berben és februárban. Lukács Zoltán szocialista képviselő ti- zenhatszor szólalt fel a tavalyi választások óta. Először a Vér­tesi Erőmű kálváriája kapcsán kérdezte, hogy mi lesz a Vért sorsa, de a bányásznyugdíjak kapcsán is hallatta vélemé­nyét. ► 13. OLDAL Önkormányzat és kórház: mégis nyomoznak a gyanús ügyben Esztergom A megyei fő­ügyészség hatályon kívül he­lyezte korábbi határozatát, és nyomozást rendelt el az esz­tergomi Vaszary Kolos Kórház valamint a városi önkormány­zat ellen különösen nagy va­gyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Az ügyben a Jobbik Ma­gyarországért Mozgalom esz­tergomi alapszervezete tett feljelentést. Ezt a főügyész­ség korábban elutasította, mert nem látta bizonyított­nak az abban megfogalma­zott állításokat. A határozat ellen panasz érkezett, a felje­lentéshez pedig újabb olyan dokumentumok, amelyek azt igyekeztek alátámasztani, hogy a vagyonkezelési kötele­zettség megszegése miatt a kórházat vagyoni hátrány ér­te. A panaszt a főügyészség alaposnak találta. ■ F. K. Próbálja ki, Ön lehetne-e magyar? TATABÁNYA Két út vezet egy külföldi számára a magyar ál­lampolgársághoz: az egysze­rű meg a nehéz. Persze ez nem döntés kérdése, hogy ki melyiket választja, jogszabály állítja fel a feltételrendszerét annak, hogy ki melyikre jogo­sult. A nehezebb eljárás végén az állampolgársági esküt meg­előzően vizsgát kell tenni - írásban és szóban. ► 4. OLDAL Partnerkereső találkozó a Duna mellől érkezőknek Losonc A besztercebányai ke­rület losonci járásának köz­pontjába szervezett újabb eseményt - az esztergomi műsoros délután után - a Ma- gyarország-Szlovákia Hatá­ron Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. irányító csapata. Kedden Losoncon partner- kereső fórumra várnak min­den érdeklődőt. Szeretnének érdemi segítséget nyújtani a jelentkezőknek ahhoz, hogy élni tudjanak azokkal a lehe­tőségekkel, amelyeket a prog­ram legújabb felhívása rejt. Június végén negyedszer írtak ki pályázatot határon átnyúló együttműködésre. Az Európai Unió által támogatott kezdeményezésre 50 millió euró közösségi forrás áll ren­delkezésre. A cél a két ország közötti kapcsolatok javítása, bővítése, a térség integráció­jának elősegítése. Az elsősor­ban nonprofit állami és ön- kormányzati szervezetektől várt pályázatok határideje október 21. A keddi, 10 órakor kezdő­dő partnerkereső fórumon a losonci Hotel Reduta konfe­renciatermében az, aki ren­delkezik kidolgozott projekt­tel, partnereket találhat a megvalósításhoz, aki pedig még csak gondolkodik a je­lentkezésen, tanácsokat kaphat a sikeres előkészíté­séhez. ■ Fenyvesi K. Button nyerte az esőversenyt forma-1 A nagy vesztes a sokáig vezető Hamilton mogyoród Pályafutása 200. fu­tamán a mclarenes Jenson But­ton nyerte az elmúlt öt év legiz­galmasabb Magyar Nagydíját, amelyen a változatos időjárás óriási taktikai csatát hozott. But­ton 2006-ban élete első For­ma-1-es győzelmét aratta a Hungaroringen, most ahhoz ha­sonlóan esőfutamnak induló versenyen sikerült nyernie. A világbajnok és az idei pontversenyt is óriási előnnyel vezető Sebastian Vettel lett a második a Red Bull-lal, míg Femando Alonso a harmadik helyen ért célba a Ferrarival. A futam legnagyobb vesztese a verseny nagy részében ve­zető Lewis Hamilton; ► 11. OLDAL Jenson Button és a McLaren-Mercedes ért elsőként a célba A t r A : Az ötöslottó 30. heti nyerőszámai: 28 50 64 79 82 : Találat darab nyeremény : 5 _______________0_____________OFt : _ 4 ___24 2 087 170 Ft : 3____________1897_________27 960 Ft ; 2 58 240 " “ 1 770 Ft : A hatoslottó 30. heti nyerőszámai: 5 7 20 24 27 36 Túlélésre j játszanak MEGYEI TÜKÖR 2 • Állami szerepvál- on-line________5 • lalás nélkül megfe- gaztiasáo______6 : leződhetahazai közélet 8 : művészeti feszti- ___ „ : valkínálat Fesze- -------;-----------------­: sebbre húzták a TV~MUSOR-------^ : programot a szer- horoszkóp 15 : vezők ► 7. oldal mozaik________16 ! IDÖJÁRÁS Sokba kerül ^Jetentós-r a tanévkezdés ; dek nem varhato, : de kisebb záporok Az idén is-több : előfordulhatnak. tízezer forintos ter- : Élénk északnyu- hét ró a szülőkre gáti szél fúj. A hő- a tanévkezdés. : mérséklet maxi- . . , .. : muma délután 25 A tankonyvcsomag ; fok körül alakul. atlagara 6500 ► 15. OLDAL forint. ► 8. OLDAL MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Szőts István : 9771416 865019 11 17 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom