24 óra, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-27 / 174. szám

4 24 ÓRA - 2011. JÚLIUS 27., SZERDA KÉPES MÚLTIDÉZŐ Cserbenhagyásos balesetnél helyszínelnek a rendőrök Tatán, a Május 1. úton, a Lányi-villa átkelőnél A tarjáni Salamon Endre vándorsólymával Rieder Ferenc: Nézzék, ez aztán a pont(y)os fogás! A Harlem Rock sok emlékezetes percet szerzett a rajongóknak O sszeszorul a gyomrom, ha meghallom a baleset szót. Még rosszabb a helyzet, ha a cserbenhagyásos jelző van előtte. Azért válogat­tam be a mostani Képes Múlt­idézőbe ezt a tatai, a Május 1. úton készült fotót a másfél évti­zeddel ezelőtti helyszínelésről, hogy lehetőleg mindenki figyel­jen jobban oda ebben a szélső­séges időjárásban. Lehetőleg ne szerepeljen gyakran 2011 nya­rán a napi hírek között a baleset szó. És egyszer sem a cserben­hagyásos jelző! A tarjáni Salamon Endre vándorsólymával barátkozik. Az egyik legszebb és leggyor­sabb ragadozómadár kultikus állata a magyaroknak. Ugye, is­merik a Honfoglalás című gyö­nyörű dalt? „Szállj, szállj, só­lyom szárnyán, három hegyen túl; Szállj, szállj, ott / én várok rád, ahol véget ér az út” - ének­li Demjén Ferenc. Pont(y)os fogás. Az egy do­log, ha valaki kifogja a pon­tyot, de utána az sem mind­egy, hogyan fogja meg. Rieder Ferenc példát mutat. A horgá­szat ezernyi apróságból áll össze, aki kimegy a vízpartra, annak érdemes minél többet megtanulnia ezek közül, így lesz igazán felhőtlen és öröm­teli a szórakozás. Harlem Rock. Emlékeznek? Igen, volt egyszer egy csapat. Csak érezned kell, Fej vagy írás című számaik ma is hoz­záférhetőek a világhálón. Ta­lán a nevük alapján többen emlékeztek? íme: Horváth Ist­ván (ének), Székely Károly (gi­tár), Szavcsik Béla (basszus) és Kovács Róbert (dob). Trófeabírálat Faludi László és lakabházy Miklós közreműkö­désével. A fotó készítője, Fe­renczy Ferenc azt írta a papír­kép hátuljára, hogy nagyon is lőni való volt. Sebaj, rengeteg vadásznak a részvétel, a hangu­lat, a barátkozás az igazán fon­tos egy-egy vadászat alkalmá­val. Persze, azért nem mindegy, mekkora bakot lőnek... Gyalog, biciklivel, lóháton... - számtalan módja van a kirán­dulásnak. Mint látható, a Gere­csében régen sem maradt ki a sorból a siklóernyő. Gázvezeték csöveit fektették le Császár és Vérteskethely kö­zött a kilencvenes évek köze­pén. Akkoriban hatalmas len­dülettel folyt az „összközmű- vesítés” megyeszerte. Ma már nem panaszkodhatnak a kis falvak lakói sem: van gáz, van csatorna. És persze menet­rendszerűen érkeznek az egy­re nagyobb számlák is, de ez már egy másik, messzire ve­zető történet. Árpád-kori, 13. századi kör­templom alapjai Környebánya határában, Környe és Vértes- somló között. Bevallom tudat­lanságomat, több tucatszor jártam már arra, és nem fi­gyeltem fel rá. Kis megyénk­ben a múlt ezernyi értékével találkozhatunk, ha nyitott szemmel járunk, és legalább egy közepes kirándulás ese­tén utánanézünk, mi minden mellett nem érdemes elmen­ni, elrohanni. ■ Mórocz Károly H a Önnek van olyan fotója, amely a múlt században készült, és valamiért emlékezetes, kérjük, hogy digitalizált vál­tozatát küldje el e-mailen a karoly.morocz@axelspringer.hu címre! Előre is köszönjük! Siklóernyővel is fel lehet fedezni a Gerecse szépségeit Faludi László és Jakabházy Miklós egy trófeabírálaton Gázvezeték csöveit fektetik le Császár és Vérteskethely között Árpád-kori, 13. századi körtemplom alapjai Környebánya térségében I v * * •t

Next

/
Oldalképek
Tartalom