24 óra, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-01 / 152. szám

EGY PERCBEN Tóm Lantos Intézetet avattak Hillary Clinton amerikai külügyminisz­ter az eseményen hangsúlyozta: egy de­mokráciában fontos a „fékek és ellen­súlyok intézményes rendszere”, ugyan­akkor amíg egy választott kormány de­mokratikus keretek között leváltható, addig nem lehet a demokrácia megszű­néséről beszélni. ► 7. oldal Jól fogy az ízesített sör is Áz idei év első hat hónapjának tapasztalatai alapján megállni látszik a hazai sörpiac évek óta tartó visszaesése. ► 6. OLDAL mmoMa MEGYEI TÜKÖR 3 CSÁSZÁR ________4 GA ZDASÁG_______6 EG ÉSZSÉG 8 ÉLETMÓD Jí TV-MÚSOR 10 HOROSZKÓP^ 11 MOZAIK_______16 HI RDETÉS IDŐJÁRÁS Ma erős északnyuga­ti szél fúj. Délelőtt még kevés eső is es­het, késő délutántól már várhatóan kisüt a nap. A hőmérsék­let maximuma dél­után 20 fok körül alakul. 16. OLDAL bbbbbbbbbi A KEMMA.hu olvasóitól Önt károsították már meg fogyasztóként? Igen, vásárló- Szolgáltató Szerencsére ként. károsított meg. mégnem. Verés után aláírásgyűjtés vezéráldozat Ferenc több sebből vérezve ült a kerítés tövében Nem sok hiányzott hozzá, hogy a virágokból koszorút kelljen összeállítania Vezér Ferenc feleségének, aki férjét véresre verve látta meg lábatlan Vezér Ferencné tá­mogató aláírásokat gyűjt ah­hoz, hogy a város közösségébe beilleszkedni nem akarókat távolítsák el Lábatlanról. A nyitott ajtón keresztül szerdán sokan köszöntek be, üdvözölték a főutcai kis virág­üzletükben már régen látott Vezér Ferencet. Az előző napon hozta haza a családja az ötven- hét éves férfit az esztergomi Vaszary Kolos Kórházból. Há­rom hete mentő vitte be. Egy hétköznap este csúnyán bán­talmazták. A részleteket érez­hetően már sokadszorra mond­ja el felesége, Tériké.- A virágüzlet mellett kell másként is pénzt keresni. Reklámújságokat hordunk ki. Azon a szomorú estén is jártunk egy környéket. Nagyjából tíz percre máshol volt dolgom. Amikor vissza­értem a Bajcsy-Zsilinszky utcába, egy szétszéledő tö­mörülést láttam. Amikor kö­zelebb gurultam az autóval, akkor vettem észre a fér­jem. Félig fekvő, félig ülő helyzetben neki volt tá­masztva egy betonkerítés­nek. Csurom véresen nyö­szörögve fájlalta az arcát, a könyökét, a térdét. Az asszony nem vesztette el lélekjelenlétét. Hívta a 112- es segélyhívót. A vonal másik végén közölték vele, hogy ér­tesítik a rendőröket, hívják a mentőket. Tériké negyed óra múlva aggódva hívta a rend­őröket, jelezte, hogy még nem jöttek a mentők. Úgy emlékszik, hogy a fehér autó az első hívás után húsz perc­cel volt a helyszínen. A történet az esztergomi kórházban folytatódott. Az intézmény hivatalból felje­lentést tett az ügyben, a nyo­mozás folyik. És ami a leg­fontosabb, Vezér Ferenc már otthon lábadozik. Nagy kér­dés, el tudja-e felejteni, amit vele tettek. Vezér Ferencné minden le­hetséges fórumon arra biztatja a lábatlaniakat, hogy ne dug­ják strucc módjára homokba a fejüket, merjenek szólni, ha in- zultálják, bántják, meglopják őket. Támogató aláírásokat gyűjt ahhoz, hogy a város kö­zösségébe beilleszkedni nem tudókat, nem akarókat távolít­sák el Lábatlanról.- Nem csak a férjemről, az egész településről van szó! - hangsúlyozta Tériké. ► 3. OLDAL Hat település kap megyénkből támogatást a belügyi tárcától MEGYEI INFORMÁCIÓ Hat megyei település részesül a Belügymi­nisztériumtól az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé­vő önkormányzatoknak szánt támogatási keretből. Szűkebb hazánkba összesen 28,1 millió forint jut. A támogatási listát csütörtökön hozta nyilvános­ságra a tárca. Ez alapján me­gyénkben a legnagyobb támo­gatási összeget Komlód kapja, 8,978 millió forintot. Súrra 7,966 millió, Banára 5,833 mil­lió, Dunaalmásra 3,657 millió, Dömösre 2,095 millió, míg Csémre másfél millió forint tá­mogatás érkezik rövidesen. A tárca az országban 11,6 milliárd forint támogatást ítélt meg. ■ Új feljelentés a megcsonkolt Szövőnő miatt TATA Immár másodszor tettek feljelentést Tatán a Szövőnő szobor megcsonkítása miatt. A közterületisek tavalyi jelzése után pár napja az önkormány­zat kereste meg a rendőrséget. Léber Gabriella, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóre­ferense a KEMMA.hu kérdé­sére elmondta, hogy 2010-ben a közterület-felügyelők tettek bejelentést a szobor megcson- kolása miatt a Tatai Rendőr- kapitányságon. Akkor, mivel a rongálási kár nem érte el az 5000 forintot, szabálysértési eljárást indítottak, amelyet le is zártak - s az aktát nem nyitják ki újra. ■ JO REGGELT! Jólesik az embernek, ha névnapján megköszöntik. Nekem is kifejezték so­kan jókívánságaikat 2x24 órával ez­előtt. Volt, aki személyesen, más telefo­non, akadt, aki e-mailben. Ez utóbbi megoldást választotta feleségem barát­nője is, aki olyan internetes képeslapot küldött, melyen elegáns sportautó volt látható. A kedves gesztusnak azonban akadt egy szépséghibája, amiről nem a feladó tehet. A virtuális bélyeg mellett az alábbi szöveg volt olvasható: Akarja tudni, hogy megcsalja-e a barátnője? Ha igen, kattintson ide! Jó reggelt, reklámkészítők! Illene tudni­uk, hogy mit illik és mit nem?! ■ Palásti Szovjet katonák fotói az erőd új tárlatán Épségben térhettek haza visszafogadás A miniszter köszöntötte a „klapkásokat” Komárom A várost és a Mo­nostori-erődöt 1945-ben száll­ta meg a szovjet hadsereg. Itt- tartózkodásuk időszakából a helyieknek a szovjet, fegyve­res katona látványa, a radarok zaja és a titok maradt.- Húsz éve távoztak a szov­jet csapatok, így időszerű az emlékezés - mondta Varga Ist­ván, a Monostori-erőd vezetője egy tegnapi eseményen. Égyrészt lezárult az idei nemzetközi ifjúsági csere­programjuk, melyben három ország fiataljai az erőd szov­jet időszakát kutatták, más­részt egy relikviákból és ko­rabeli fotókból álló időszaki kiállítás is nyílt. ■ Érdemes megnézni a kiállítást tata „Isten hozott itthon, hon­védjeim!” - ezek voltak az első szavai Hende Csaba honvédel­mi miniszternek, amikor kö­szöntötte az OMLT kontingens 5. váltását a tatai laktanyában. A Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport (OMLT) mintegy negyven katonája ta­valy novemberben kezdte szol­gálatát Afganisztánban, ahol az Ohio Nemzeti Gárdával együttműködve segítették az Afgán Nemzeti Hadsereg egy zászlóaljának felkészítését. Feladatuk volt még az ISAF (NATO Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők) erőkkel történő kapcsolattartás vala­mint az alakulat műveleti ter­vezésének és végrehajtásának támogatása. Az úgynevezett ötödik váltás elsősorban a tatai Klapka György Lövészdandár bázisán alakult meg. Az ameri­kai állomány a felkészítés kö­zepén csatlakozott a tataiak­hoz, aminek oka, hogy az ösz- szevont, célirányos és speciális felkészítést már közösen egy németországi NATO-bázison kellett végrehajtani. A „visszafogadó” ünnepi eseményen többek között részt vett még Benkő Tibor ve­zérezredes, a honvéd vezérkar főnöke és Darla Stencavage al­ezredes, amerikai katonai at­taséhelyettes is. A magyar és az amerikai himnusz elhangzását követő­en okleveleket, elismerése­ket adott át Hende Csaba, és egyben köszöntötte az állo­mányt. Megköszönte azt a ki­váló hozzáállást, amelyet a katonáink tanúsítottak szol­gálati idejük alatt. Darla Stencavage alezredes a partnerkapcsolatok magas szintjét hangsúlyozta. ■ P.J. Rendelje meg--------------------------------------- KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI M 2011. JÚLIUS 1., PÉNTEK XXII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM. ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 88 FT V&gbé.v£ telefonon: ingyenes zöld szám, l&HSA v.'Al­Í ' keresse nKEMMfl.hu oldalon: INTÉZMÉNYEK FENNTARTÓI nagy egészsécT il'T CSODÁLATOS HERENDI PORCELÁNOK lo 07Á „mT KALAUZ: MÉH,! 4 . ESZTERGOMBAN - GALÉRIA WWW.KEMMA.hu JOGARUL IS SZÓ VOLT >3. OLDAL PETEFÉSZEK, MELL MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán : 9 7 7 1 4 16 8 6 5 0 57 1 1 15 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom