24 óra, 2011. május (22. évfolyam, 101-126. szám)

2011-05-02 / 101. szám

EGY PERCBEN Fele táppénz jár májustól Májustól a maxi­mum napi bruttó 10 400 helyett leg­feljebb 5200 forint táppénzt kaphat­nak a biztosítással bíró munkaválla­lók. ► 6. OLDAL tartalom! MEGYEI TÜKÖR 2 MEGYEJÁRÓ 4 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 SPORT____________9 HOROSZKÓP 13 TV-MÚSOR 14 MOZAIK 16 IDŐJÁlP&S Ma reggel ködfol­tok kialakulására kell számítani, de riápközben szép napos idő várható. Jelentős eső nem lesz. A hőmérséklet 19 fok körül alakuL ► 16. OLDAL Érik már a nagy siker Az Öreg-tó partján érik a gyümölcs. A Basky Péter irá­nyította férfi kézi­labdacsapat jó já­tékkal kiütötte fő­városi ellenfelét. ► 9. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A KEMMA.hu olvasóitól Ön hogyan támogatná j Maradjanak Felejtsük már el A lábatlanihoz a segélyek! a gondoskodó hasonló államot! programmal. JÓ REGGELT! Az éjszakai csöndet az ébresztőóra riká­csoló hanga törte meg. Fáradtan és rosszkedvűen másztam ki az ágyból, és elbotorkáltam az ablakig. A redőny felhú­zásával elém tárult a zöldellő fák képe. A nyitott ablakon át beszűrődött a frissen nyírt fű illata. Valóban itt lenne a tavasz? Furcsa, ha egy kicsit is lefoglalnak min­ket a teendőink, bizony az apró természe­ti csodák is meg tudnak lepni A tavasz észrevétlenül lopózott be az életünkbe. Mintha egyik napról a másikra suhant volna el a rossz idő, és lépett a helyébe a kellemes madárcsicsergésben gazdag, vidáman harsányzöld világ. m N. V. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán II. János Pál tér Tatán áldás A boldoggá avatott pápa a templom terének névadója Kótai László esperes vezeti a szertartást a Szent Kereszt-templom terén. Az eseményre eljött a lengyel nagykövet is tata A Vatikánban tartott bol­doggá avatási szertartással párhuzamosan Tatán is meg­emlékeztek a néhai katolikus egyházfőről, Karol Wojtyláról - méghozzá egy igen rendha­gyó és szép gesztussal. Vasár­naptól ugyanis H. János Pál pá­pa nevét viseli a városban a tér, amelyen a Szent Kereszt­templom áll. Az ünnepi szent­misével egybekötött tér- és emléktábla-avatáson részt vett Lengyelország magyarországi nagykövete, Román Kowalski is, aki ünnepi beszédében méltatta honfitársa munkás­ságát, és kitért arra is, hogy II. János Pál pápa kicsit magyar is volt, hiszen édesapja kato­natiszt volt az Osztrák-Ma­gyar Monarchiában.- Kivételes ember és kivéte­les pápa volt - hangsúlyozta. Az avatóünnepségen Michl József, Tata polgármestere kiemelte, nem lehet vélet­len, hogy azon a napon avat­ják az egyházfőt boldoggá, amikor az édesanyákat is ünnepeljük, hiszen II. János Pál mindig is nagyon nagy figyelmet fordított a fiata­lokra és az édesanyákra. A templomban a lengyel ki­sebbségi önkormányzat jó­voltából emléktábla is hirdeti a jeles napot, a teret pedig a templom esperese, Kótai László szentelte fel, aki pré­dikációjában úgy fogalma­zott, a mai nappal nagyon kö­zel került egymáshoz az ég és a föld. ► 3., 8. OLDAL Eltűnt a magyar „KÓRHÁZ” felirat nyelvkérdés A privát üzemeltető fontolóra veszi a tiltakozók kérését észak-komárom Sorra tűn­nek el a magyar feliratok Észak-Komáromban. A Rozá- lia-templom körfaláról nem­rég egy magyar nyelvű bibliai idézetet festettek át a felújítás részeként - a helyére orna­mentika került. Most pedig a helyi kórház bejáratától tűnt el a magyar felirat, a nemzet­közileg ismert H betű mellett csak a szlovák „Nemocnica" felirat hirdeti, hogy a fák mö­gött kórház működik. Az egyik civil szervezet vállára vette a vitás kérdés megoldását. Az Egy Jobb Ko­máromért Polgári Kezdemé­nyezés a legtöbb tagot tömö­rítő közösségi portálon adott hangot véleményének: „Vik­tor Dudás kórházigazgató passzolja a felelősséget, felet­tesei pedig kerülik a válasz­adást. Csak akkor lesz (is­gunknak. Ébresztő, Komá­rom, ébresztő, Felvidék!" A polgári kezdeményezés tagjai aláírásgyűjtést szorgal­maznak, a kezdeményezés tagjai levélben fordulnak a ko­máromi kórházat működtető Forlife nonprofit szervezet­hez, s kérik a magyar felirat visszaállítását. A szervezetet üzemeltető AGEL SK rész­vénytársaság szóvivője, And­rea Benová így nyilatkozott: „Miután a Forlife nem állami intézmény és nem is önkor­mányzati szerv, nem vagyunk kötelesek kétnyelvű megneve­zéseket használni”. Ugyanak­kor leszögezte: fontolóra ve­szik a kétnyelvű változat elké­szítését. ■ Kiss Réka Egy héten át ünnepelt a két szomszédos testvérváros Komárom Tegnap este a tű­zijáték tett pontot az egy hé­ten tartó Komáromi Napok rendezvénysorozat végére. Az idén jubilált az ese­mény, hiszen huszadik al­kalommal kínáltak kulturá­lis, szórakoztató és sportos programokat a Duna mind­két partján. Az április 26-ai kezdés már önmagában is jeles nap, ez a Komáromi csata évfordulója. Észak- és Dél-Komárom képviselő­testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a programsorozat, ekkor ad­ták át a díszpolgári címe­ket, valamint a Pro Űrbe és a polgármesteri díjakat is. Szabó Ferenc karmester ve­zényletével muzsikált az Egressy Fúvószenekar a Klapka téren, a hivatalos nyitányon, majd április 28- án már a Monostori-erőd is megnyitotta kapuit. Az idén sem maradhatott el a Komárom-Komárno futóverseny, a 10 kilométe­res távot az idén a komáro­mi Dobi Zsigmond nyerte. A futás mellett még egy se­regnyi sporteseményt meg­tartottak: volt itt bokszgála, sakktalálkozó, három na­pon át vízilabda-bajnokság, kosárlabdatorna és iskolai duatlonverseny is. Ugyanakkor természete­sen a zenés, szórakoztató programoké volt a főszerep a rendezvényen, főleg a hét második felében. ► 2. OLDAL Szakszervezeti vezető haladt a menet élén MEGYEI INFORMÁCIÓ Szűkebb hazánkban, ahogy az utóbbi években megszokhattuk, Dorogon adták meg a legin­kább a módját május 1-jé- nek, mint a munka ünnepe megemlékezésének. Az egykori bányászváros­ban a lehangoló idő ellené­re rengetegen gondolták úgy, hogy csatlakoznak a május elsejei felvonulás már-már klasszikusnak ne­vezhető útvonalát (Bécsi út-Mária utca-Köztársaság út) bejáró pártokhoz, civil szervezetekhez, sportegye­sületekhez. A tömegben ezúttal egy új arc is feltűnt, Tittmann János polgármes­ter oldalán az Autonóm Szakszervezetek Szövetsé­gének elnöke, Borsik János sétált. V 15. OLDAL y É í HIRDETÉS , Rendelje meg--------------------------------- KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI M 2011- MÁJUS 2., HÉTFŐ XXII. ÉVFOLYAM, lOl. SZÁM, ARA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 88 FT telefonon: 06-80-514-030 M /1H1 M Azt mondja, a forgatás minden ingyenesiSIdsíim, Hi JBD ■£& -^BO' UMMÜ M0JipKí pillanatát élvezte, noha hívását k MINDEN NAP EGYÜTT Hl BÍ ÍB ■ B ^BBB BÍ ■ WWW KEMMA HU B W ___ ____ __ ____' mi ndenképpen korszerűsítenék M ifr MEG NEM KESO! KÜLDJE BE KEDVENC s-i. „í-j- AZ EDEN SZIGORUK&^P BALLAGÁSI FOTÓJÁT! A KOZMUVELUDtd HAZAI lt(UU KIRÁLYNŐJE Az ötöslottó 17. heti nyerőszámai: 26 39 41 84 88 Jok526oi8 : Találat darab nyeremény : 5 ______________0______________0 Ft : 4______________12 5 511230 Ft : 3 ____________1943_________36 040 Ft 2 7 0 218 1940 Ft ; A hatoslottó 17. heti nyerőszámai: i 13 27 30 35 40 45 mét) valamink (bármink), ha teszünk érte. Csak akkor ka­punk kellő tiszteletet és fi­gyelmet, ha kiharcoljuk ma­Sokan hiányolják a kórház feliratot a tábláról

Next

/
Oldalképek
Tartalom