24 óra, 2011. március (22. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-01 / 50. szám

Gyorsan gyűlnek az aláírások közélet Az LMP Budai Gyula kormánybiztoshoz fordult Esztergom Mint megírtuk, aláírásgyűjtési akciót kezde­ményezett a helyi civil világ; a múlt hét péntekétől aktivisták keresik fel a település huszon­négyezer szavazóját. Céljuk, hogy minél többen támogas­sák a képviselő-testület felosz­latását, az előrehozott válasz­tásokat. A helyzet közismert: a füg­getlen polgármesterrel nem kíván együttműködni a testü­let kétharmados többségű Fi- desz-frakciója, s az itt élők ezt tűrheteüennek tartják. Az aláírásgyűjtést a kor­mánypárt helyi szervezetén kívül a többi párt támogatja. A cél: az aláírásokat eljuttatni az Alkotmánybírósághoz, a parlamenthez és a kormány­főhöz. Amikor a Szent István Gimnáziumért tüntettek a helyiek, Orbán Viktor ellen­zékiként azt üzente: semmit nem tud tenni, a kormányt kérjék. Most ő a miniszterel­nök, ő van hatalmon - fogal­maznak a szervezők. Október óta Tétényi Éva polgármester három levelet küldött neki, de válasz nem érkezett. Az aláírásokat választóke­rületenként gyűjtik, a város­ban több gyűjtőpont is van. Mint megtudtuk, a cél a tíz­ezer, egy rövid fél hét után már kétezer fölött járnak. Közben az LMP két képvi­selője levelet írt Budai Gyula elszámoltatási biztosnak. Szerintük - miután a kor­mánymegbízott munkaköré­be az előző nyolc év vissza­éléseinek vizsgálata tartozik - felfigyelhetne az esztergo­mi ügyekre is, s ugyanolyan szigorral kellene eljárnia mint más esetekben. ■ a ön szerint lesznek előrehozott helyi választások? Szavazzon honlapunkon _ ^ ma 16 óráig: KEMMA.hu ^ A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. Pesti kórházban találtak rá a fegyveres rablóra tatabánya Elfogták a rettegett tatabányai rablót. A 29 éves, a megyeszékhelyen élő férfi­re egy fővárosi kórházban ta­láltak rá a rendőrök, hiszen ahogy lapunk és a kemma.hu is megírta, az utolsó támadá­sakor kiugrott a második emeletről, és megsérült. A férfi először február 4-én hatolt be egy irodaként műkö­dő tatabányai magánlakásba. Február 21-én este szintén egy irodában próbálta meg kirabolni az ott dolgozót. Elő­re megbeszélt időpontra, fegyvernek látszó tárggyal a kezében érkezett a férfi símaszkban. Pénzt követelt, de nem kapott. Múlt héten megzavarták a rablót, aki a második emeleten található irodából kiugorva menekült el a rendőrök elől. A nyomozók már ekkor sejtet­ték, hogy megsérülhetett. A nyomozóknak részletes személyleírás állt a rendelke­zésükre, mely alapján pén­tekre sikerült azonosítani a férfit. Otthonában hiába ke­resték, munkahelyén beteget jelentett. Végül egy budapes­ti kórházban találták meg. A férfit őrizetbe vették, a bíró­ság pedig előzetes letartózta­tásba helyezte, de sérülése miatt orvosi kezelésre szo­rul, így felépüléséig rend­őrök őrzik őt a kórházban. ■ Nyitott könyv lesz ezután a pénztárak üzleti tevékenysége Erős Gábor sokáig elvá­laszthatatlan tagja volt a Kassai Viktor vezette kis bírói csapatnak, együtt szerepeltek a ta­valyi világbajnokságon is. Ez volt - mint az esz­tergomi sportember fo­galmazott - számukra a mennyország, ahonnan azonban ő pár héttel ké­sőbb a pokolba jutott, di­agnosztizált rosszindula­tú rákbetegsége miatt. EGY PERCBEN Nehezen indul be a munkaerőpiac Lassulni látszik a foglalkoztatás bő­vülése, és kifejezetten rossz lett a no­vember-januári munkanélküliségi adat. Éves alapon enyhén nőtt ugyan a foglalkoztatottság, ám a belső ke­reslet alacsony szintje miatt még mindig nincs jele a kilábalásnak. ► 6. OLDAL JÓ REGGELT! A hidegben cinkék ücsörögtek az ágon. Elemózsiára lestek. Aztán langyosodon. Már nem fogyott a kitett szotyolából, pá­rom be is vette a madáretetőt. Pedig tél­időben négyükkel jó viszonyba kerültem. A kvartett mindig türelmesen megvárta, amíg reggelijük előtt elszívtam egy cigit, csak utána röppentek oda falatozni. Az­tán visszajött a zimankó, ők négyen meg ott kucorogtak szokott helyükön. A hi­deg „tépte”, az éhség mardoshatta őket. Gombostűnyi szemükkel kérdően néztek rám, nem állhattam a tekintetüket, be­léptem az ablakból. ■ P. J. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán 9/71416 865020 11050 Erős Gábor fő mérkőzése lábadozás Kassai Viktor is bátorította asszisztensét itthon Visszamenőleg is vizsgálhatja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) a magán-nyugdíjpénztárak adatait - az Országgyűlés hétfő délután fogadta el Selmeczi Gabriella és Mátrai Márta erről szóló törvényja­vaslatát. A törvény indoklása szerint ez biztosítaná, hogy aki átlépett az állami nyug­díjrendszerbe, az láthassa, korábbi pénztára jól gazdál­kodott-e. A gazdasági bizott­ság javaslatára került be a végleges szövegbe az, hogy az idén december és 2012 márciusa közt személyre sza­bottan át kell adni az állam­nak az átlépők adatait, hogy létrehozhassák az egyéni számlás társadalombiztosítá­si rendszert. ► 7. oldal Tömeges gázolás a megállóban Budapest Buszmegállóban gázolt el több embert egy fur­gon hétfő délután Budapes­ten - közülük hárman életü­ket vesztették. A baleset a Vá­góhíd utcai egyik buszmeg­állóban történt, ahol a vára­kozó emberek közé csapó­dott egy furgon, melynek ve­zetője valószínűleg elaludt a volánnál. Győrfi Pál, az Or­szágos Mentőszolgálat szó­vivője elmondta, hogy a sé­rültek között vannak, akik többszörös koponya-, mell­kas- és végtagsérüléseket szenvedtek. ► a oldal i A Simán zajlott a légi mentés megyei tükör 2 Meglepően sima fórum __________5 ak ció volt - érté- gazdaság________6 ke lte a magyar ál- közélet 8 lampolgárok légi életmód 9 kimenekítését Lí- . tt biabol Hajdú la- --------------------------­no s tábornok. sport________14 ► 7. OLDAL MOZAIK_________16 ■ • • • ......... t ................ id őjárás Biztonságos Ma hideg, száraz, kanyarvirtuóz reggel ködfoltos, napközben váltó- Radikális formai zóan felhős-napos átalakításon esett Idő lesz. A jellemző át a EftCUS, JITClj: hőmérséklet dél- nem Csak a Után 4 fok körül feltűnő fizimiska a(akui révén kíván hódí­► 11. oldal tani a gyártó. ► 9. OLDAL ; A KEMMA.hu olvasóitól : Ön szívesen elmenne egy barlangtúrára? (%) r n&lp ; j gagj : Igen, főleg, ha Egyszer Nem, | többet is meg- szívesen félnék : nyitnának. kipróbálnám. a mélyben. Kovács László Esztergom - Októberben mű- tött meg Budapesten dr. Buzo­gány István PhD-s egyetemi docens, illetve dr. Bagheri Fariborz. Laparoszkópiás eljá­rással operáltak, hét órán át tartott a beavatkozás. Borzasz­tó volt az ébredés, csipogtak a gépek, lógtak ki belőlem a csö­vek... - emlékezett a legnehe­zebb időszakra Erős Gábor. A műtét előtt és utána, lába­dozás közben a legtöbbet pár­ja, Viktória óvó segítsége, gya­kori látogatása jelentette szá­mára, na és persze Kassai Viktoré, aki folyamatosan biz­tatta: kifutnak még együtt fon­tos meccseken a zöld gyepre. De a hétszeres Tour de France-győztes élő kerékpáros' legenda, Láncé Armstrong pél­dája szintén fontos mankó volt a gyógyulás felé vezető hosszú út elején. Erős Gábor a beteg­ágyon egyszerre hitetlenkedve és reménykedve olvasta végig Bicikli életre-halálra című könyvét, amelyben arról ír, hogy miként győzte le a rette­gett betegséget. ► 14. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom