24 óra, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-04 / 2. szám

MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2011. JANUÁR 4., KEDD HIRSAV Drágábban viszik el a szemetet a faluból epöl Ebben a hónapban már az elmúlt évinél 4,9 százalékkal többért szállítja el és kezeli a szolgáltató cég a településen keletkező la­kossági hulladékot. Negyed­évente a 60 literes edény heti egyszeri ürítéséért 3601, a 120 literesért 7201 forintot kell fizetni. Könnyebb határátkelés -át a Dunán, híd nélkül lábatlan Az Együttműkö­dés határok nélkül - Part­nerség a jobb határátkelés érdekében elnevezésű prog­ramban Lábatlan és a szem­közti Karva önkormányzata vesz részt. A nyitó konfe­renciát január 20-án tartják a lábaüani Gerenday Közös­ségi Házban. A megnyitón köszöntőt mond Völner Pál infrastrukturális területért felelős államtitkár, fővéd­nök, majd Dinnyés István, Lábatlan, illetve Duka Gá­bor, Karva polgármestere szólal fel. Kész a kazánház, de az engedély nincs meg pilismarót Rendkívüli szü­netet rendeltek el hétfőtől a Bozóky Mihály Általános Is­kolában. Az intézményben elkészült az új kazánház, de mivel a két ünnep között az iskola nem kapta meg a szükséges engedélyeket, a fűtés hivatalosan még nem használható. Hölgy és szlovák a túlparti alpolgármester párkány Jan Oravec, a vá­ros hatodszor is újjáválasz­tott polgármestere kinevez­te alpolgármesterét. Január tizedikéi hatállyal lép mun­kába Kornélia Slabáková képviselő; a településnek először van szlovák nemze­tiségű alpolgármestere. LMP fogadóóra KUKORELLY ENDRE lesz a vendégünk az LMP Klub­ban január 6-án 6 órakor Alsógallán, a József Attila Művelődési Házban. Előtte 5-től fogadóóra. Ajándékok az újszülöttnek köszöntők Polgár Dominik Gábor a család újévi ajándéka Schmidt Csaba polgármester gyermekápolási kellékeket és százezer forintos vásárlási utalványt adott át kisfiú édesanyjának tatabánya Az új esztendő első újszülöttjét köszöntötték hivata­losan is a megyeszékhely kórhá­zában január 3-án. Az ünnepi eseményen a tele­pülés első embere, Schmidt Csa­ba polgármester gyermekápolá­si kellékeket és százezer forin­tos vásárlási utalványt adott át a kisfiú szüleinek. Amilyen jól kezdődött, olyan jól folytatódjék a 2011-es év a Polgár családnak - fejezte ki jókívánságait a pol­gármester. Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke emlék­lappal és cumisüvegekkel ked­veskedett, sikert és kitartást kí­vánt a szülőknek. Az édesanya, Polovitzer Ágnes lapunknak el­mondta, a szülés komplikáció­mentesen zajlott, a világra jötte­kor 52 centiméteres, 3550 gram­mos csöppség, Polgár Dominik Gábor - aki nyolcórás vajúdás után sírt fel - jó egészségnek ör­vend. Dr. Molnár Mihály, a szülésze­ti osztály osztályvezető főorvosa szerint a gyermek az anyja ál­dott természetét örökölte, ám vé­leményét, miszerint „négyig el kell jutni”, az édesapa aligha osztja. Polgár Gábor ugyanis kö­zölte, kialakult a vágyott egy lány (öt és fél esztendős), egy fiú párosítás, majd hozzátette, úgy tervezték, kettőnél mindenkép­pen megállnak. A kisember a vakuk villanó­fényét, a köré sereglett sisere- had zajongását zokszó nélkül tűrte, a tiszteletére rendezett ünnepséget lényegében végig­szundította. ■ Barlangi Tegnap megkezdődött az átadás-átvétel jászai mari színház Januártól Crespo Rodrigo az igazgató a megyeszékhelyen FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS tatabánya Hétfőn délelőtt meg­kezdődött az átadás-átvétel a ta­tabányai Jászai Mari Színházban Harsányi Súlyom László leköszö­nő igazgató, Crespo Rodrigo, az új színidirektor, Bereznai Csaba alpolgármester és gazdasági szakemberek részvételével. Mint ismeretes, a megyeszék­hely önkormányzati képviselő-tes- tülete október 28-án úgy döntött, hogy a következő öt évben Crespo Rodrigo legyen a Jászai Mari Szín­ház, Népház igazgatója. Pályázatá­ra - amelyet a tatabányai kötődé­sű Balatoni Mónika dramaturggal együtt nyújtott be - tizenegyen szavaztak, Szolnoki Tiboréra ha­tan. Dósa Zsuzsa és Harsányi Sú­lyom László nem kapott voksot, Bencze Ilona visszalépett. Harsányi Súlyom László el­mondta: az átadás-átvétel konstruktív légkörben zajlott és 27 millió forintos pozitív egyenleggel adta át az intéz­mény vezetését utódjának. A 37 éves Crespo Rodrigo 1996- ban végzett a Színház- és Film- művészeti Főiskolán, Kerényi Imre és Huszti Péter osztályá­ban. A Madách Színházba szerződött, majd játszott Győ­rött és Székesfehérváron. Szinkronszínészként is is­mert. Mint elmondta, kiemelt hangsúlyt fektet a fehérvári és a tatabányai színház együtt­működésére. Népszerű, szóra­koztató, de nem felszínes dara­bok kínálatát ígérik a közön­ségnek. ■ Az átadás-átvétel: balra Harsányi Súlyom László, középen Crespo Rodrigo Az önkéntes tűzoltók 121 éve segítik a bajba jutott családokat császár Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 121 esztendővel ezelőtt hozták létre, ma is jól működik. Fő tennivalóik mel­lett fontos feladatuknak tekin­tik a figyelemfelhívást, megelő­ző célú tájékoztatást is. Mindenekelőtt arra, hogy a kéményseprőket mindig be kell engedni, hogy elvégezhes­sék munkájukat. Nemcsak a hagyományos, erősen kormo­zódó füstelvezetőket kell átné­zetni velük, hanem a gázkémé­nyeket is, melyek különösen veszélyesek lehetnek. Gondol­junk csak a néhány nappal ez­előtti, két életet is követelő leg­utóbbi tragédiára, ami bárhol, bármikor megismétlődhet! Egyházi Endre, az egyesület elnöke minden család figyel­mét felhívta még arra, hogy a karácsony piros betűs napjai­nak elmúlása után se hagyják őrizetlenül a meggyújtott gyer­tyákat a fenyőfákon, s ha el­mennek otthonról, kapcsolják ki az elektromos fényfüzéreket is. Ha mégis bekövetkezne a baj, akkor az új esztendőben először a hivatásos tűzoltókat kell értesíteniük a 105-ös se­gélyhívón, aztán a császári ön­kéntesek parancsnokát, Szabó Józsefet a 20/36-37-689 tele­fonszámon. ■ P. P. Búzavirág saját lemezen és körsétán Jaí epöl Harmincöt dal szerepel azon a CD-lemezen, amelyen a helyi Búzavirág Népdalkor éne­kel. A huszonegy éve aktívan működő, a helyi ünnepségeken rendszeresen szereplő, a falu határain túl is jól ismert kórus tagjai úgy gondolták, maradan­dó emléket adnak át eddigi ténykedésükről a jelennek és a jövőnek. A színes borítójú CD- n kilenc dalcsokorban har­minchárom népdal és két más jellegű felvétel hallható. A Búzavirág Népdalkor egy másik kiadványon is aktív sze­replő. Elkészült a sokak által régen várt DVD-film a hangu­latos kis faluról. A tizenhét per­ces körséta alatt a kórus dalai szólnak. ■ F. K. Ijedt kutyusok kerültek vészhelyzetbe a petárdázás miatt ebugatta Legjobb védekezés, ha elzárjuk a házi kedvenceket a számukra veszélyt jelentő hangforrás elől Az ember társa bizony be­leremeg, ha valamilyen hangos ünnep, netán ki­sebb vihar közeleg. Mi le­het ilyenkor a megoldás a rémült ebek védelmére. Wágner Zsanett tatabánya - Személy szerint nem adnék a kutyáimnak mes­terséges gyógyszereket, legjobb védekezés, ha elzárjuk őket a számukra veszélyt jelentő hang­forrás elől. Végső esetben nyug­tató folyadék párologtatását ajánlottam ismerőseimnek, akik pozitív tapasztalataikról számol­tak be. Ez a készítmény embe­rekre ártalmatlan, az állatokat pedig lenyugtatja - álh'tja Zsi- gáné Maros Éva, a Tappancs ál­latotthon vezetője. A patikákban kapható nyug­tató készítményekre sajnos nem egyformán reagálnak az állatok. Léteznek olyan kutyafajták, amiknek kicsi, másoknak pedig nagyobb adagra van szükségük a megfelelő hatás eléréséhez, sokszor a nyugtatok ideje is ki­számíthatatlan. Ki kell próbálni, milyen adagolás vezet a kívánt eredményre, az állatorvossal mindenképpen javasolt egyez­tetni a választott készítmény al­kalmazása előtt. A tatabányai ál­latmenhely ezekben a napokban telt házzal üzemel, így mostantól egy átmeneti, a Gál István-lakó- telepi szálláson tudja csak a gaz­dátlan ebeket fogadni. - A tava­lyi hasonló időszakhoz képest kevesebb az elveszett kutya, ám a telefonok még így is sokszor csörögnek egy nap alatt. A me­gyeszékhelyről három jelentés érkezett a napokban, többek kö­zött egy egyéves pulit találtak, Tatán két jószág mászkált elha­gyatva az utcákon, egy Tóváros­nál, egy pedig az Újhegyen, de érkezett segélyhívás Süttőről és Szákszendről is - folytatta a dol­gozó. Ottjártunk alatt is egy Zsámbék és Mány között elkó1 borolt, vágott fülű, kétéves Cane corso fajta eltűnéséről értesült a menhely. A nyugtató készítményekre nem egyformán reagálnak az állatok Nyugtató hatású vakcina a jó A HANGOS RENDEZVÉNYEK sok­szor megrémisztik a kutyákat és más állatokat, ezért az ál­latorvosok ajánlanak egy vak­cinát, ami nyugtató hatással van négylábú kedvenceinkre. A Sedalin postát a tatai állat- gyógyászati központban sokan igénybe vették az elmúlt év vé­gén, így körülbelül harminc kutyus petárdáktól zajos szil­veszterét könnyítette meg. Az injekció után a csahosok vérkeringése lelassul, ezért na­gyon fontos, hogy a vakcina alkalmazása után meleg hely­re, lehetőleg a lakásba kell beengedni őket. 4 i > I I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom