24 óra, 2010. december (21. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

(* ..........-V* X^ abártY«.^ KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI uf^juiujMí ... . várjukl CSÜTÖRTÖKÖN ÖrÖSZÜNYŐN találkozhatunk! 2010. DECEMBER 1., SZERDA XXI. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM, ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 88 FT Az esztergomi fotóművész­nek az elmúlt napokban több kiállítása is nyílt: az egyik Komáromban, a Kisgalériában, a másik a főváros­ban, a Budapest Galériában. www.kemma.hu KERESSE A KEMMA.hu OLDALON: KIGYULLADT EGY KÖRNYEI MŰHELY, LEÉGETT A TETŐ www.kemma.hu PIACI MÉRCÉT KAP A HATÓSÁGI GÁZÁR P 8. OLDAL BÁLLÁ ANDRAS EGYSZERRE HÁROM HELYEN ÁLÜT KI EGY PERCBEN a Duna mentén gármestere már felvette a kapcso­latot szombaton megválasztott túl­oldali kollégájá­val. P 2. OLDAL TARTALOM'* MEGYEI TŰKÖR 2 KULTÚRA 5 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 TÉVÉMŰSOR 10 FÓRUM 13 SPORT 14 MOZAIK 16 időjárás « m Borongós hideg idő lesz. Havazás, ónos eső előfordul­hat. Mérsékelt keleti szél fúj. A jellemző hő­mérséklet 1 fok körül alakul. P 11. OLDAL Szigorodik a foglalkoztatás Szigorodik a jövő­ben a közfoglal­koztatás, de je­lentősebb támo­gatáshoz juthat­nak a kisvállalko­zások. P 7. OLDAL JO REGGELT! Nyakunkon a karácsony. Én már úgy érzem, hogy hónapok óta, hiszen a fel­díszített városok, utcák és kirakatok már jóformán szeptember óta arra csá­bítanak, hogy fizetésem tetemes részét otthagyjam a kasszánál. Ilyenkor ada- kozóbbak is vagyunk, bár nem is tehe­tünk mást, hiszen lépten-nyomon ado­mányokat gyűjtögető aktivistákba bot­lunk. Azonban Nyilas Misi karácso­nyánál mindössze egy cipős dobozról van szó! Benne új vagy megunt játé­kok, könyvek és egyéb ajándékok. Ne­künk semmiség, de annál többet jelent a szegény vagy árva gyermekeknek, akiknek egy-egy dobozka is mosolyt csal az arcukra. m S. E. MAI LAPSZAMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán 9*7 7 1 4 16 8 65Ö 3 3 10 2 7 9 Hősies tett a véradás segítők Hartdégen József igazsága: Jobb adni, mint kapni Nagyvári Lajos (Kesztölc) százszoros véradó veszi át a kitüntetést dr. Bercsényi Cecíliától, Balogh Lászlónétól és Hamburgerné Újvári Irén igazgatótól TATABÁNYA/MEGYEI INFORMÁ­CIÓ Százhárom megyei, sok­szoros véradó kitüntetéssel térhetett haza a megyei vér­adó ünnepségről, amit a Ma­gyar Vöröskereszt Komárom- Esztergom megyei szervezete' és az Országos Vérellátó Szö­vetség rendezett tegnap a me­gyeszékhelyen. Az ünnepségen az első kö­szöntőt mondó Hartdégen Jó­zsef vértessomlói polgármes­ter - saját példáját megemlít­ve - azzal, kezdte: Jobb adni, mint kapni. Balogh Lászlóné, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esz- tergom megyei elnöke hang­súlyozta az örök igazságot, mi­szerint a vér az életet jelenti. Az elhangzottak után a Bedecs Hona vezette almásfü- zitői Napraforgók citera- együttes és Elekné Sós Márta oroszlányi népdalénekes szó­rakoztatta az egybegyűlteket. A bevezetőt a többszörös véradók kitüntetésének át­adása követte. A 60, 70, 75, 80, 90 alkalommal segítséget nyújtó emberek egy-egy em­lékplakettel, palack borral és virágszállal térhettek haza. Pásztor Gusztáv és testvére, Csaba, családi indíttatásból, katonai szolgálatteljesítésük óta adnak vért, az idősebb fi­vér már nyolcvanszoros, a fia­talabb hetvenszeres segítő. A „Véradóbarát munka­hely” címet a tatabányai tűz­oltóság érdemelte ki, az ebs- merést Janics Csaba tűzoltó- parancsnok múlt pénteken az Országházban vehette át. Ezen a napon nemcsak a vért adni kívánók előtt tiszte­legtek a jelenlévők, hanem a véradást szervezők is kitün­tetésben részesültek. Az oroszlányi Kilin Olga Mónika évek óta az egészségügyben dolgozik, négy éve ad rend­szeresen vért, és szervezői feladatokat is ellát a Vértesi Erőműben. Dr. Bercsényi Cecília, az ÓVSZ tatabányai vezetője sze­rint jelenleg „A” pozitív vérből van hiány Európa-szerte, ami érthető, hiszen száz emberből kilencvennyolc ilyen vércso­portú. ■ W. Zs. P 3. OLDAL Csődeljárás és létszámleépítés a tatai hűtőgyárban tata Csődeljárást rendeltek el a hűtőgépeket gyártó Helkama-Forste ellen - kö­zölte honlapján a finn tulaj­donú társaság. Az MTI infor­mációi szerint a termelés megszűnésével 112 ember veszíti el munkahelyét, a csoportos létszámleépítést a cég már bejelentette a mun­kaügyi központban. A vállalatnál nem cáfolták a hírt, azonban közölték: semmilyen sajtónyilatkozatot nem kíyánnak tenni, és ah­hoz sem járultak hozzá, hogy az ügyvezető neve a nyilvá­nosság előtt megjelenjen. ■ Már megtették a bejelentést a kirendeltségen. A Helkama 2008 májusában jelentette be, hogy tatai te­lephelyét 4 millió eurós be­ruházással bővítve Magyar- országra költöztetí az euró­pai központot, norvégiai és finnországi gyárát pedig be­zárja, Tatán akkor 220 em­ber dolgozott. Tavaly ősszel 2,1 millió euróval emelték meg a tatai cég törzstőkéjét a Helkama honlapjának közlése szerint. A vállalat vezetői arra szá­mítottak, hogy fejlesztéseik a nemzetközi sör- és üdítő­ital-gyártók partnereként megerősítik a cég pozícióit. A tatai telephelyen 1990- ben alapított vegyesvállala­tot a Fjord Kisszövetkezet és az Agroker, a cég az orosz piacra termelt. A tár­saság 1992-ben csődbe ment, a tagokat a Helkama kivásárolta. ■ HIRDETÉS Pinny MARKET Friss. Olcsó. Jó. Csiperke gomba* ► I. osztály ► dobozos ► 500 g ► 510 Ft/kg Penny Market iflif Kifli ?!?!!» »sírsa SSÍÁfS Sf-sííl — 3 >0 MO c p muí Hifii o- * & £ ~ <7. _ JÉ - “ O illlff isii?I 5 S Ü -8 ág O ±£ Is*C 3 s*íií3 "I !í 1? «jH I •S.'S ti -c «I -* c 3 22 w ■O'!*« mm JliSli www.pcnny.hu 977141686503310279

Next

/
Oldalképek
Tartalom