24 óra, 2010. október (21. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-01 / 229. szám

A tehetségkutató show-k idejét éljük. Megkezdődött a versengés az X-Faktor és a Megasztár között, és az RTL KLUB-on is felbukkant egy hasonló széria: Glee - Sztárok leszünk! www.kemma.hu GIMNÁZIUMI KORUSB VEZETHET ÚT EGYB A VILÁGHÍRBE? KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2010. OKTÓBER 1., PÉNTEK XXI. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM, ÁRA: Í30 FT, ELŐFIZETVE: 88 FT Popovics György: Szavazzon a Fidesz megyei listájára! MÉGIS LE KELL ADNI A VITATOTT POLITIKAI KAMPÁNYFILMET ► 8. OLDAL KERESSE A KENI MA.hu OLDALON: PROFI BESURRANÓ TOLVAJOKAT FOGTAK A DOROGIAK www.kemma.hu EGY PERCBEN Hitelek a csúcson A svájci frank 220 forint fölötti árfolyama soha nem látott szint­re növelte a ha­zai háztartások adósságát. MOIHMMMMMHanBIHl TARTALOM V MEGYEI TÜKÖR 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 HOROSZKÓP 11 SPORT 15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS^ Ma is változóan napos, olykor kis­sé felhős és hűvös idő lesz. Csapadék nem várható. A jellemző hőmér­séklet maximuma 14 fok körül ala­kul. ► 11. OLDAL Olcsóbb saját márkák Egy felmérés sze­rint 165 milliárd- ra rúgott az élel­miszer-kereskede­lem saját márkás termékekből adó­dó bevétele. ► 7. OLDAL Fogyasszunk sok almát, egészséges! Eleinte csak a baj volt vele (Ádám és Éva kiűzetése a paradicsomból), aztán a szerelem szimbóluma volt. Mára pedig az egyik legkedveltebb gyümölcsünkké vált. ►s. oldal A KEMMA.hu olvasóitól Ön szigorúbban büntetné a méhtolvajokat? (százalék) A lopást Nem, általában ez nem súlyosabb súlyosan bűn, mint büntetném. a többi lopás. Igen, a méhészek megélhetését lopják el. PILLANATFELVÉTEL JÓ REGGELT! Nagy halászatra készülnek vízleengedés Kenukkal is eveznek az Által-éren egészen a Dunáig A Tatai Mezőgazdasági Zrt. tapasztalt halászai a várárokból már elvitték a pikkelyeseket a teleltető tavakba TATA Ma ismét kinyitják az Öreg-tó zsilipjeit, de nem az árvízveszély mérséklése érde­kében, mint azt tették több­ször is az idén, hanem az évekkel ezelőtt aláírt megál­lapodás végrehajtásaként, hogy október 22-én zökkenő- mentesen elkezdődhessen az őszi nagy halászat. Molnár Andrástól, az Észak­dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökétől megtud­tuk, hogy október végéig két és fél méterrel csökkentik a tó vízszintjét. Ez azt jelenti, hogy ha addig nem lesznek újabb esőzések, akkor csak­nem ötmillió köbméternyi vi­zet engednek le az Által-éren keresztül a Dunába. Ennek leginkább azok a sportemberek örülnek, akik holnap, szombaton 9 óra után túrakenukkal és kaja­kokkal indulnak útnak a Ber­ta malom közeléből, hogy Dunaalmásig evezzenek. Ut- jukkal Mikoviny Sámuelre emlékeznek, aki a tatai mo­csarak lecsapolása és az Ál- tal-ér alsó szakaszának sza­bályozása után elsőként tette meg ezt a szakaszt határfo­lyónkig. Közben a halászok is folytat­ják őszi munkáikat, akik el­sőként a várárokból gyűjtöt­ték össze a pikkelyeseket, hogy egy részük az üzletekbe kerüljön, a többi pedig a telel­tető tavakba. Ez utóbbiakba a nagy le­halászás után bőséges után­pótlás érkezik már nemzeti ünnepünkön is. ■ Palásti Péter Háromszáz lakásban késik a fűtés tatabánya A Komtávhő hét­főn bejelentette, hogy a hi­deg időre tekintettel elindít­ja a távfűtést. Azt közölték: a hőközpontok folyamatos beindítása után várhatóan kedd estére, illetve szerda hajnalra mind a 22 000 táv­fűtött lakásban melegek lesznek a radiátorok. Infor­mációink szerint több mint háromszáz olyan lakásban még nincs fűtés, ahol a Táv­fűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. ezekben a napokban végzi a távfűtés korszerűsítését. ■ Háromsávosra bővítenék az Ml-est MEGYEI INFORMÁCIÓ Az Ml-es autópálya nem képes elvi­selni a jelentős mértékben megnőtt járműforgalmat, ezért az Állami Autópálya Kezelő Zrt. megvalósítható­sági tanulmányt készíttetett bővítésének lehetőségeiről. A tanulmány igazolta a szak­emberek felvetését: a Bu- dapest-Tata közötti útsza­kasz 2x3 sávossá, illetve be­tonszerkezetűre való átalakí­tásának szükségességét. ■ Ezek a mai fiatalok! Szemtelenek, neve­letlenek, köszönni sem tudnak. Gyak­ran halljuk ezt, s szó, mi szó, van benne igazság. Mint ahogy az is igaz, szeren­csére nem mindegyikük ilyen. És ez nemcsak rajtuk múlik, hanem tanárai­kon is. Nem lehet ugyanis véletlen, hogy sok iskolában megfordulva azt tapasz­talom, hogy az odajáró diákok szinte fellöknek, de véletlenül sem köszönnek. Pedig vendég is vagyok, meg idősebb is. Üde kivétel a tatai református gimnázi­um, ahol kivétel nélkül minden tanuló úgy köszön előre az intézményükbe be­térőnek, ahogy illik. Ma nekik különö­sen jó reggelt kívánok! m Palásti MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán Emlékérmet kaptak a búcsúzó képviselők Hat év fegyház a bankrablónak ítélőtábla Három hónap után fogyott el a zsákmány tatabánya/győr Jogerősen is hat év fegyházbüntetésre és hatszázharmincezer-hétszáz forint vagyonelkobzásra ítél­te csütörtökön a Győri ítélő­tábla Kovács Istvánt. A férfi tavaly áprilisban kirabolt egy tatabányai takarékszö­vetkezetet. Dr. Ferenczy Tamástól, az ítélőtábla sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a döntéssel helybenhagyták az első fo­kon eljáró Komárom-Eszter- gom Megyei Bíróság ítéletét. Kovács István vallomásai­ból kiderült, hogy kölcsönét, rezsijét nem tudta fizetni, miután elbocsátották. Hosz- szas gondolkodás után dön­tött úgy, hogy törvénytelenül szerez pénzt magának. Ba- seball-sapkában, napszem­■ Műanyag játékpisztolyt fogott a dolgozókra. üvegben besétált a pénzin­tézetbe. Az alkalmazottakra pisztolyt fogott, majd egy zacskónyi pénzzel távozott. Három hónappal később feladta magát a rendőrsé­gen. Elfogyott a rabolt pén­ze, és rájött, hogy vagy a rendőrségre megy, vagy új­ra rabolnia kell. A rendőrsé­gen azt mondta, hogy a rab­láskor nem volt nála éles lő­fegyver, mindössze egy mű­anyag játékpisztolyt fogott a dolgozókra. Érdekesség, hogy szerdán helyezték előzetes letartóz­tatásba azt a férfit, aki tavaly novemberben az egyik doro­gi lottózóból vitte el a bevé­telt. A késes rabló Németor­szágba ment, azonban a múlt héten Münchenben fel­adta magát. ■ Mudri Anna megyei információ Ebben a ciklusban utolsó ülését tartot­ta csütörtökön a megyei köz­gyűlés. A képviselők elfogad­ták a 2010-es költségvetés mó­dosításáról, az önkormányzat 2010. első fél évi gazdálkodá­sáról és a 2006-2010 közötti időszakra szóló gazdasági program végrehajtásáról szó­ló előterjesztéseket. A megyei önkormányzat jövőre is csatla­kozik a Bursa Hungarica ösz­töndíjrendszerhez, és a me­gyei támogatás keretösszegét az ideihez hasonlóan 6 millió forintban határozza meg. Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszönte Völner Pál korábbi elnök valamint valamennyi képviselő mun­káját. Az ünnepélyes hangu­latú, pezsgőzéssel zárult ülé­sen a képviselők emlékérmet kaptak, melyet Illyés András szobrászművész tervezett Melocco Miklós „Szent István megkoronázása” című eszter­gomi szobra alapján. Az ülésén külön gratuláltak Papp Károly képviselőnek, aki úszásban aranyérmet szerzett a Transzplantáltak Európa-bajnokságán. ■ N. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom