24 óra, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-01 / 203. szám

Rendelje meg telefonon: tí± UM 06-80-514-030 Ingyenes zöld szám, munkaidőn kívül üzenetrögzítő fogadja hívását KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MINDEM NAP EGYÜTT 2010. SZEPTEMBER 1., SZERDA XXI. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 80 FT Negyven mozidarabbal a háta mögött újabban, 74 évesen már nem szerepel saját film­jeiben. A ma délelőttre műsor­ra tűzött Füles című alkotás­ban viszont még együtt látható Scarlett Johanssonnal. www.kemma.hu KERESSE A KEMMA.hu OLDALON: ÍGY HARCOLHATUNK A VISSZEREK ELLEN A TERHESSÉG ALATT www.kemma.hu ŐRIZETBEN A NEMZETI VAGYONKEZELŐ VOLT VEZETŐJE ► 7. OLDAL WOODY ALLENT CSAK A FILMEZÉS ÉRDEKŰ HOLLYWOOD NEM EGY PERCBEN Fagyasztott válságtünetek TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 A válság megvál- gazdaság toztatta fogyasz- közélet tasi szokásain- --------------­ká t. Otthon fest- tv-músor_________ jü k a hajunkat, szolgáltatás 11 fagyasztott pizzát eszünk. SPORT 10 13 ►6. OLDAL MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS 4 Ma még csak alig szelídül a hideg. Vi­haros északi szél fúj. Napos, nagy­részt száraz idő lesz. A jellemző hő­mérséklet maxi­muma 10 fok lesz. ► 16. OLDAL Megtorolják a kisebb bűnöket Címszavak a nagyköveti értekezletről: Európai roma­stratégiát sürget­nek. - Új közbe­szerzési törvény készül. ►S. OLDAL A Napospart gyöngyszeme, Várna Jó harminc évvel ezelőtt kedvelt úti cél volt a Napospart és az Aranyho­mok, hisz nem Is nagyon mehetett máshová a magyar, ha tengerparton akarta magát süttetni. A kilencvenes években aztán el is hanyagoltuk Bulgáriát. De mára igazi modern turistaparadicsommá vált a bolgár tengerpart is. ►a. oldal PILLANATFELVÉTEL A KEMMA.hu olvasóitól Ön egyetért hazánk részvételével az afganisztáni misszióban? (százalék) Nem, a magyar Igen, hiszen Csak katona ez NATO- a jelenleginél jóval Magyarországot tagként kisebb védje. kötelességünk. kontingenssel. JO REGGELT! Első napi táplálkozásomhoz joghurtot keresek az esztergomi belvárosi élelmi­szer-áruházban - találok is, le is verem, hiszen az ember élete ez az ostoba roha­nás. Folyik a fehér lé; szégyenkezem. Fe­kete hajú kislány, eladó-tanuló ugrik hozzám, s nem, nem a perlekedő, nagy­szájú kofastílusban, hanem szinte bo- csánatkérően mondja: Tessék várni, se­gítek! S hozza a vödröt, a felmosófát, két perc múlva semmi nyoma. S a pénztár­ban? Tudni sem akarnak a balesetről. Lassan már ők kémek elnézést. Ilyen is van? Köszönöm.... m R. B. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán 771416 865033 Helyére került az új híd átkelés Három-négy évtizedet is kibírhat a szerkezet A sárberki Csónakázó-tó kis szigetére vezető régi hidat alig egy hete emelték ki, de tegnap már megérkezett helyére az új tatabánya Kedden délelőtt a városi tűzoltóság dolgozói a helyére emelték a sárberki Csónakázó-tónál a bányász fa­faragó táborban készült új fa­lúdat. A 8,5 méteres szerkezet tölgyből készült, több mint egy tonnát nyom, és tervezői, Geier Lajos és Gengeliczky László szerint legalább há­rom-négy évtizedig szolgálni fogja Tatabánya egyik legked­veltebb pihenőhelyének láto­gatóit. Az új híd ötlete Takács Pé­ter önkormányzati képviselő­től származik, aki az anyag- költséggel hozzá is járult el­készüléséhez. Az önkor­mányzat által finanszírozott 28. Országos Bányász Fafara­gó Tábor tizenöt résztvevője - többhetes előkészítő munka után - egy héten át dolgozott rajta Gengeliczky László ve­zetésével. Mindannyiuk neve ott olvasható az ív közepén ál­ló kapu fölötti táblán. A váro­si tűzoltóság pedig társadal­mi munkában emelte ki a ré­gi szerkezetet, illetve tette a helyére az újat.- A táborok történetében ez volt a legnagyobb munkánk - mondta büszkén Gengeliczky László. - Az új hidat termé­szetesen organikus formák jellemzik, hiszen a termé­szetben nincsenek szögletes formák. ■ Nagy László Hatvan új elsős kezd a gyakorlóban szépülnek A játszóteret csak a vakációzáró eső múltával vehetik birtokba Esztergom Augusztus utol­só napján tanévet nyitottak a Prímás-szigeten is; itt, a Páz­mány Péter Katolikus Egye­tem Vitéz János Kara Gya­korlóiskolájában három­száznegyvenen kezdik-foly- tatják a legszebb munkát, a tanulást. A hirtelen rosszra vált idő ellenére boldog gye­rekek gyülekeztek a torna­teremben. Itt hatvan kisel- sős volt a nap fénypontja; ne­kik is és a nagyobbaknak is készült az a fellegvárat idé­ző játszótér, amire a csaknem másfél millió forin­tot a szülők adták össze S Megérkezik a legfiatalabbak egyik csoportja a tanévnyitóra amit csak a hirtelen lezúdult eső és a tócsák elvonulása után vehetnek birtokba. A gyakorlóiskola a város egyik legsikeresebb intézmé­nye; magas szintű tudást nyújtanak, néhány éve egy­házi igazgatás mellett, s ez a jövőben csak erősödni fog. Ezt a jellegét még jobban meg fogja határozni a követ­kező tanév radikális változta­tása: kezelésbe veszik a fe­rences gimnázium oktatói és paptanárai. Ott ezzel s a jövő­nek szóló, várható koeduká­cióval nyitnak az új világra új ablakot. ■ Rafael B. Tímár Jánps lett a 24 Óra és a kemma.hu kiadóvezető­főszerkesztője Tímár János az új vezető itthon Szeptember elsejétől Tímár János tölti be Komá- rom-Esztergom megye napi­lapjának, a 24 Órának és ve­zető internetes hírportáljá­nak, a KEMMA.hu oldalnak a kiadóvezető-főszerkesztői posztját. A tatabányai köz­gazdász 1969-ben született a bányászvárosban, és többek között marketing- valamint reklámmenedzseri diplomá­val is rendelkezik. Lapunk új vezetője eddig a kiadó ter­jesztésvezetői pozícióját töl­tötte be. A kiadó új hirdetési vezetője Balaskó Péter lett, aki eddig a lapterjesztés te­rületén dolgozott. ■ Gerlei Tamás a hegyifutás új világbajnoka DAD/TATA A 40-44 év közöt­ti férfiak kategóriájában Gerlei Tamás, Tata főkerté­sze a világ leggyorsabb hegyifutója. Az aranyérmet Korbielowban, a lengyelor­szági síparadicsomban sze­rezte meg a 10. Hegyifutó Masters Világbajnokságon. A Dadon lakó sportoló életé­ben először vett részt ilyen versenyen, s rögtön a dobo­gó legfelső fokára állhatott. Annak ellenére, hogy egy országúti baleset után, sok év kihagyást követően csak három esztendővel ezelőtt kezdett újra rendszeresen edzeni. ►iá. oldal Lehűlt a levegő Hirtelen jött, szokatlan hideggel búcsúzott tegnap az augusztus, napköz­ben is csak kevéssel emelke­dett tíz fok fölé a hőmérséklet. 977141686503310203

Next

/
Oldalképek
Tartalom