24 óra, 2010. július (21. évfolyam, 151-177. szám)

2010-07-01 / 151. szám

f i í ■''Vfc;.­KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 2010. JULIUS 1., CSÜTÖRTÖK XXI. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM, ARA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 80 FT UÍJÍüjí] Kirsten Stewart alakítja a női főszerepet az utóbbi idők egyik legnagyobb sikerének számító A moziszériában. AMI Pénteken Bábolnán találkozhatunk! www.kemma.hu A Skandináv lottó 26. heti nyerőszámai: 12 14 15 16 18 30 32 1 5 6 14 23 24 35 EGY PERCBEN Eltérően hat az adóváltozás Három forgató- könyv látszik az egykulcsos adózásra. A két­gyermekeseknek lenne a legked­vezőbb. TARTALOM'VI MEGYEI TÜKÖR 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 HOROSZKÓP 11 SPORT 13 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS Délelőtt gyorsan emelkedik a hő­mérséklet, déltáj­ban ismét hőség várható. A Jellem­ző hőmérséklet maximuma 30 fok körül alakul. ► 16. OLDAL Levertség a szülés után A szülés utáni depresszió min­den tizedik nőt elér. A kismama szorongásait a tá­mogató környezet is oldhatja. ► 9. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A KEMMA.hu olvasóitól Ön szerint fontosak a közösségi rendezvények? Persze, minden Csak, ha Fontos, de nem körülmények nincsenek nagy szabadna a között. bajok, károk, közös kasszát használni rá. Indulnak a szerelvények hétvége Komárom és Fehérvár között zöldre vált a lámpa Dr. Völner Pál, államtitkár, a megyei közgyűlés korábbi elnöke - Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és dr. Udvardi Erzsébet kis­béri polgármester társaságában - Komáromban jelentette be a napokban a Bakonyalja fővárosát is érintő vonal felélesztését MEGYEI INFORMÁCIÓ Mint azt már a hfMMA.hu n is megírtuk, július 4-én újraindulnak a vas­úti szerelvények - egyebek mellett - a 150 éves Komá- rom-Székesfehérvár vonalon. A szárnyvonalak év végi bezá­rását most a közlekedés fel­élesztése, a pályák rehabilitá­ciója követi. Ezzel kapcsolatban dr. Völner Pál, a szaktárca ál­lamtitkára kiemelte, hogy a MÁV ne terhelje a felmerülő ki­adásait oda, ahol adott esetben nem is jelentkeznek költségek.- A vasút megtartása egy­fajta befektetés a jövőbe - hangsúlyozta az államtitkár. ­Az utakat szinte ingyen lehet használni, ami aránytalan ter­heket ró az államra. Ez med­dig tartható fenn? Kérdés, mi­kor, melyik közlekedési forma mennyit drágul? Az, hogy napjainkban nem tud bevéte­leket produkálni a vasúti köz­lekedés, nem azt jelenti, hogy a költségszintek emelkedése esetén a tervezett beruházá­sok nem térülnek meg, nem éri majd meg vonatozni. Ám ha most ezeket a mellékvona­lakat megszüntetjük, utána sokkal drágább lesz visszaál­lítani, újra üzemeltetni, mű­ködtetni. ► 3. OLDAL Halálra gázolták a leállósávban veszteglő kamion sofőrjét MEGYEI INFORMÁCIÓ Halálos baleset történt szerdán az Ml­es autópálya Győr felé vezető oldalán, a 74-es kilométerszel­vényben. Egy 54 éves vecsési gépjármű-vezető az áldozat. A férfi egy műszaki hiba mi­att állt félre kamionjával a leál­lósávba. Kiszállt, körbejárta a járművet, hogy lássa, mi lehet a hiba. Ahogy kereste a problé­mát, küépett az autópálya kül­ső forgalmi sávjába, ahol elgá­zolta egy román kamion. A fér ­fi a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit szakértő bevonásával vizsgál­ja a megyei rendőr-főkapitány­ság. ■ M. A. Árverés után is maradt 70 milliót érő föld és lakás neszmély Az adósságrendezé- si eljárás alá vont település ér­tékesítésre meghirdetett ingat­lanaira beérkező legjobb ár­ajánlatok elfogadása után csaknem nyolcmillió forintot fizettek be az önkormányzat számlájára. Továbbra is meg­maradt csaknem 70 milliót érő több földterület és lakóépü­let, amit a hitelezők között a bíróság természetben fog szét­osztani a pénzügyi gondnok javaslatának figyelembevéte­lével. A tisztségviselőktől meg­tudtuk, hogy eddig semmit sem fizettek ki a hitelezőknek, de járandóságaikat elkülöní­tett számlán kamatoztatják, s a bíróság jogerős ítélete után azonnal utalnak. ■ P. P. JÓ REGGELT! Mondják, hogy nyáron különösen oda kell figyelni a vérkészletek alaku­lására, mert a szezonálisan szaporo­dó közúti balesetek miatt többre lehet szükség. Három hónap elteltével jó­magam lassacskán készülnék is újra nyújtani a karom a szuriért, de aztán a bősz vakarózások rendre észre térí­tenek. Tessenek előbb - ha van rá. mód és pénzkeret - alaposan meggyé- rítpni a szúnyogokat, mert előszeretet­tel megoldják a csapolásomat. így aztán momentán nem tudom, van-e elég vér - nem a pucámban, hanem az ereimben. m R. Z. MAI LAPSZAMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán 71416 865040 10 15 1 Valami épül a körforgalom közepén tiltás A kivitelező nem veszi figyelembe a határozatot ÉSZAK-KOMÁROM - A város hozzájárulása nélkül épül egy egyelőre ismeretlen „architektonikái kiegészí­tő elem” a Kossuth téri kör­forgalom kellős közepén - fogalmazott tegnapi sajtó- tájékoztatóján Bastrnák Ti­bor polgármester. A város első embere többször elmondta, tőlük senki nem kért engedélyt erre az építkezésre, így az törvénytelenül zajlik. Fel­merült az a hír is, hogy va­lószínűleg a Matica Slovenská homlokzatán ál­ló Cirill-Metód szoborcso­portot helyeznék el az újonnan épülő körforga­lomban. A város vezetésé­IIU Egyre inkább hatalmas talapzatnak tűnik a készülő építmény nek többszöri tiltakozására a nyitrai kerületi építés­ügyi hivatal június 24-i ha­tállyal leállíttatta a kiegé­szítő elem építését - mind­hiába. ■ S. E, HIRDETÉS íi^NDES KÖRNYEZETBEN, ÉRTÉS HEGYSÉG LÁBÁNÁL, ATABÁNYÁTÓL 9 KM-RE, VÁRGESZTES IRÁNYÁBAN FOLYTATÓDIK A tóparti telkek dvezményes áron történő 1RTÉKESÍTÉSE! •b 06-30-350-11-11 www.vertesudulopark.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom