24 óra, 2010. május (21. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-20 / 116. szám

2010. MÁJUS 20., CSÜTÖRTÖK KÖZÉLET&GAZDASÁG 7 Árvízkészültség már ezer kilométeren vészhelyzet Edelény talán megmenekül, a Bódva már apad, de most a Sajó és a Hernád árad Megkezdődött az apadás a Bódván a különösen ve­szélyeztetett Edelénynél és Szendrőnél. Eddig kö­rülbelül 25 centimétert csökkent az ár - mondta Szaniszló János független polgármester. De a Sajó és a Hernád árad. AS-összefoglaló Edelényben 10-15 centiméteres apadást észleltek, ennek ellené­re még mindig rakják a töltést a település északi részénél. A töl­tést helikopterről is figyelik, s folyamatosan szivattyúzzák a vizet az elöntött területekről. Egyébként a túl gyors apadás Is okozhat kárt az átázott gátak­ban, töltésekben. A Bódván az apadás ellenére még érvényes a rendkívüli készültség. Már 1077 kilométerre nőtt a folyók fővédvonalain elrendelt védelmi készültség hossza, eb­ből 130 kilométeren továbbra is rendkívüli a készültség szintje. A katasztrófavédelem 1401 ki­telepítette! tart nyilván, s készen áll további menedékek előkészí­tésére újabb kiköltöztetések ese­tén. Jelenleg a legkritikusabb helyzet Ócsanáloson és Gesz- telyen van a Hernád mentén. Pintér Sándor kijelölt belügymi­niszter a helyszínen közölte: ke­vés lesz a kárrendezésre elkülö­nített 800 millió forint. aeJi ....... Jiutí Az elmúlt 24 órában mintegy 1500 vízügyes szakember nyúj­tott segítséget közel 250, zömmel nyílt ártéren vagy töltéssel védett helyen lévő önkormányzatnak Borsodban - mondta Kóthay László vízügyi szakállamtitkár. Mellettük 6200 helyi lakos és önkéntes, valamint a katasztró­favédelem által koordináltan összesen 1604 polgári védelmis, tűzoltó, rendőr, vámos, büntetés­végrehajtásban dolgozó vett részt a védekezésben. Országo­san összesen 2330 vízügyes mű­ködött közre a vízkár-elhárítási munkákban. A következő napokban a men­tés dandárja délebbre, a Sajó és a Hernád közös ártere felé toló­dik, mivel hamarosan megérke­zik ide Sajó és a Hernád re­kordvízhozama is, miközben kismértékben a Bodrog is árad. A Tisza mellékfolyói a romá­niai esőzések miatt több vizet szállítanak. A Túr már tetőzött, a Szamoson másodfokú a ké­szültség. A Zagyván a vésztáro­zóknak a megnyitásával sikerült mintegy 50 centivel mérsékelni a rekordvízszintet, telítődésük mára várható - mondta Kóthay László. Élőláncban Ócsanáloson Országosan a dombvidéki víz­folyások, patakok megemelke­dett vízszintje miatt 81 helyen kellett a vízügynek beavatkoz­nia, s mintegy 66 településen kellett védekezni - mondta Váradi József, a Vízügyi és Kör­nyezetvédelmi Központi Igazga­tóságnak a főigazgatója. Győr- Mosonban egyre fenyegetőbb az áradás, leginkább Mezőőrs és Bőny környékén. Szaporodnak a víztározókkal, halastavakkal kapcsolatos gon­dok: a töltések átnedvesedése és főleg a Dunántúlon az erős szél aggasztja a szakembereket. Elegük lett: óriási tüntetés a megszorítások ellen A Céausescu-diktatúra bukása óta nem látott méretű tiltakozást tartottak a román fővárosban a kabinet által tervezett megszorí­tó intézkedések miatt. A becslé­sek szerint mintegy 50 ezer ember - tanárok, közalkalma­zottak, nyugdíjasok, kismamák - gyűlt össze Bukarestben tegnap azt skandál­va: „Le a kormány­nyal!” Vidékről vagy 400 busz hozta a demonstrálókat. A lakossági reakció hevességét látva több elemző is elképzelhe­tőnek tartja, hogy a bukaresti ka­binet végül meghátrál a népha­rag elől, és enyhít a lefaragások mértékén. A Nemzetközi Valuta­alap (IMF) a Románia rendelke­zésére bocsátott 20 milliárd eurós hitelkeret léjében az elsza­ladó költségvetési hiány megza- bolázását kötötte ki. Ez azt jelentené, hogy az álla­mi fizetéseket 25, a nyugdíjakat pedig 15 százalékkal kurtítanák meg. A költségvetési deficit ta­valy 7,2 százalékos volt, és az IMF szerint az idén 9 százalékra emel­kedhet, ha nem kezdenek takaré­koskodni. A megszorítások óriási töme­geket érintenek. A román gaz­daság egyik nagy problémája, hogy a korrupt és rosszul műkö­dő állami szektor adja a munka­helyek közel harmadát. A tünte­téseke az euró miatt amúgy is ideges piacokra sem gyakorol­tak jó hatást. A jövő hétre sztrájkot is hir­dettek. ■ VG-online ■ Románia akkor kap hitelt, ha megtakarít. Bukarestben a kormány és Basescu államfő távozását követelték HIRDETÉS FHB JELZÁLOGHITELEK Megoldás minden Akciós ajánlatainkért hívja pénzügyi szakértőnket a 06 40 344 344-es számon! Forint és euró alapon Díjelengedési akcióval és kamatkedvezménnyel Hitelkiváltásra, lakás célra, szabad felhasználásra is ©FHB Szeretettel várjuk tatabányai fiókunkban 2800 Tatabánya, Köztársaság u. 1/a. Kereskedelmi Bank Zrt, A CSALÁD BANKJA Beszakadt az Ml-es KOMÁROMNÁL a 100-as útra terelték az Ausztria felé tar­tókat. A 103-as kilométernél víz öntötte el a pályát. Két kilométerrel távolabb az út­pálya szakadt be - jelentette az MTI. Elterelték a forgal­mat a Győr-Moson-Sopron megyei Nagyszentjánosnál is, mert megroggyant egy vízátfolyás alámosta híd, és az út is megrepedt. A forgal­mat Nagyszentjánosnál az 1-es főútra terelték. Köszönet a védőknek BAjNAi gordon megköszönte az egész országnak az eddigi árvízi védekezést. „Példás nemzeti egység jött létre” - jelentette ki a kormányfő. Kiemelte: minden eszközt bevetnek, ha kell, akár a hadsereget is. menteni. Segélyvonal: 1749 A telenor (volt Pannon), a T-Mobile, a T-Home és a Vodafone tegnap 12 órától közös segélyvonalat indított az 1749-es számon a káro­sultak megsegítésére. A be­folyt összeget a Magyar Vöröskereszt juttatja célba. ■HEBEIISI Jön az utazás, mire figyeljek? jó tudni Olvasóink közül az üdülési szezon idején sokan térnek haza útjuk- ról kárvallottam Ha az üdülőhelyen való tar­tózkodás alatt probléma adó­dik, cselekedni kell az utazá­si irodánál. Ha valaki példá­ul nem olyan szobát kap, mint amilyet lefoglalt (ten­gerre néző panoráma helyett egy tűzfalat bámulhat), már a kezdet kezdetén forduljon az iroda helyi képviselőjé­hez. Ha nincs ott képviselő, a jegyzőkönyvet a panaszos maga is elkészítheti. Ez eset­ben a dokumentumot alá kell íratni két utastárssal. Hazaérve a károsult azonnal vigye be a jegyzőkönyvet az utazási irodába, ahol a kárt kötelesek megtéríteni. Hi­szen hibás teljesítés történt. Ugyanez a helyzet az étke­zéssel, kiszolgálással vagy egyéb jogos panaszok tekin­tetében. Belföldi szállásfogla­lás esetén a szolgáltatóhoz kell fordulni. Lehet, a pan­zió, a szálloda tulajdonosa honlapján csöndes, nyugodt környezetet ígért - ennek el­lenére egész éjszaka üvöltött a zene. Tanácsos a felvett jegyzőkönyvet eljuttatni az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. ■ Rados Virág kérjük, írja meg fogyasztóvédelmi panaszait! jotanacs@axelspringer.hu • • ti — irrt Tíinrantibttt m i—nwn— Edelényben az egész falu talpon van és védekezik. Résen kell lenni, mert a Bódva túl gyors apadása is szétszedheti az átázott töltéseket

Next

/
Oldalképek
Tartalom