24 óra, 2010. május (21. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-01 / 101. szám

s*Mbánv* Rendelje meg telefonon: KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 06-80-514-030 Ingyenes zfild szinti munkaidőn MINDEN NAP EGYÜTT 2010. MÁJUS 3., HÉTFŐ XXI. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 80 FT A francia világsztár nem „csak” hazája gazdag filmgyártásában kap szerepeket, hollywoodi produkciókba is felkérik. www.kemma.hu ssssasr t*!-*"»***, SZOBORÜGYBEN / / ■■ r WWW.KEMMA.HU SZIKRÁZÓ NAPSÜTÉSSEL ► 4. OLDAL Az ötöslottó 17. heti nyerőszámai: 24 52 58 61 78 Találat darab nyeremény 5 0 0 Ft 4 27 2 143 520 Ft 3 2 768 22 140 Ft 2 82 677 1 440 Ft Osztálynapló végzősöknek ballagás A 24 Óra is meglepte a tatabányai fiatalokat A hatoslottó 17. heti nyerőszámai: 2 6 8 14 23 24 EGY PERCBEN Eladósorban a Zsolnay Ismét árulja a pé­csi önkormányzat lánmanufaktúra Zrt. kisebbségi részesedését. ► 6. OLDAL — Ili !■■■■>■ I— TARTALOM V MEGYEI TŰKÖR 2 FÓRUM 5 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 SPORT 9 HOROSZKÓP 13 TV-MŰSOR 15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS Ma délelőtt boron- gós idő lesz, de ké­ső délután előbújik a nap. Jelentős eső nem lesz, de ki­sebb záporok elő­fordulhatnak. A hőmérséklet 21 fok körül alakul. Meglopják a közműcégeket Évente több tíz- milliárd forint értékben lopnak áramot, vizet és gázt a hazai közműszolgálta­tóktól. ► 7. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A KEMMA.hu olvasóitól Ön mennyit költ az idén fürdőruhára? (százalék) Semennyit Maximum Akártízezer jó a tavalyi. ötezer forintot. forintot is. A kereskedelmi iskola végzősei is nagy örömmel vették kézbe a színes kiadványt, mint mondták, örök emlék lesz a középiskolás évekről tatabánya Pénteken és szom­baton elballagtak megyeszék­helyünk középiskolás végző­sei. Az összesen negyven bal­lagó osztályból több mint ezer diák ült utoljára alma materé­nek iskolapadjában, az utolsó osztályfőnöki órán, mielőtt el­búcsúztak diáktársaiktól. Szokás ilyenkor megajándé­kozni az ünnepeiteket. La­punk is ezt tette. Minden vég­zős diák, az osztályfőnökök és az igazgatók is ott találták ta­risznyáik mellett a 24 Óra Osz­tálynaplóját ballagási ajándék­ként A kis kiadványban meg­található a város összes végzős osztályának fényképe, és bú­csúsorai az intézménytől. Szombaton reggel a keres­kedelmi szakközépiskola di­ákjai például nagy izgalom­mal vették kézbe, és olvasták a kis könyvet, kíváncsian ke­resték egymást és ismerősei­ket a fotókon. Néhányan azt is elárulták, hogy azért is örülnek az Osztálynaplónak, mert évek múlva biztosan nagy élmény lesz visszala­pozgatni és felidézni a közép- iskolás éveket. Látványos kiadványunk még korlátozott számban megvásárolható a 24 Óra ügyfélszolgálatán, így a csa­ládtagok, barátok is eltehetik emlékként. BALLAGÁS ► 5. OLDAL Hatvanhét vasúti kocsi akadt fenn a vizsgálaton tata/itthon Befejezte a MÁV a német vasúti ko­csik átvizsgálását. A lépés azután vált szükségessé, hogy április 19-én Tatán ki­siklott az egyik „halber- stadti” kocsi. Mint a kemma.hu-n is megírtuk, a ritka - ezúttal szerencsére egy utas sérü­lését sem okozó - baleset következtében majd egy napra felborult a vonalon a vonatközlekedés rendje. A MÁV tájékoztatása szerint a 300 kocsiból két- százhuszonnégyet vizsgál­tak át ultrahangosán, mert hetvenhat különböző okok (tervszerű karbantartás, ja­vítás, alkatrészcsere, ke­rékcsere) miatt átmeneti­leg nem közlekedik. A vizsgálat végén a két- százhuszonnégy érintett járműből ötvenhat esetben esztergálással javították ki a kisebb anyagszerkezeti elváltozásokat, tizenegynél kicserélték a kerekeket. A balesetet követően a MÁV vezetősége azonnal teljes körű és átfogó vizsgá­latot rendelt el a siklás konkrét okainak felderíté­se érdekében. A vizsgálatot végző csoportba külső, füg­getlen szakértőként bevon­ták a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye­tem Anyagtudomány és Technológiai Tanszékének vezetőjét is. ■ Mudri Anna KEMMA.hu Az ügy előzményeiről és további részletekről olvashat a I MA.hu weboldalon. ..............i ravR.. JÓ REGGELT! Bajótiakkal beszélgetek a szentkereszti Mária-búcsúban. Magát ismerem - jegyzi meg egyikük. Már dagadni kezde­ne keblem újságírói munkám remélt el­ismeréseként, amikor befejezi monda­tát. - A Karcsi bácsi fia. A kőműves­brigádban én kevertem náluk a maltert az Etemitgyácban. Pár pillanatra csendben kell maradnom. Régóta hi­szem, mindenki addig él, ameddig em­lékeznek rá. Jóapám, ott fenn, most biz­tosan mosolyog rajtam a dagadni ké­szülő keblem miatt. így lett nekem ki­csit apák napja is a vasárnap. ■ F. K. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán 91 7 7 1 4 1 6 865019 ÍOIOI Bíboros! áldás a péliföldszentkereszti barlangnál nyiss ránk! Aranymisét mondott az egykor Torinóban szentelt P. Havasi József szalézi atya bajót Harmadszor rendezte meg a Nyiss ránk! elnevezésű kultu­rális, vallási hagyományokat ápo­ló hétvégi programsorozatát az önkormányzat a pélifóldszent- kereszti szalézi rendházzal, az Öregkő Lovasai Egyesülettel és a komáromi Magyar Lovas Szín­házzal együttműködve. Szombaton délelőtt a tele­pülés sporttelepén a focinak jutott a főszerep. Villámtorna, az Esztergom-Nyergesújfalu kistérség és a tatai kistérség közéleti szereplőiből álló csa­patok meccse, a helyi öregfi­úk és a Szikra SE gárdájának összecsapása szórakoztatta a nézőket. Sikert aratott a rend­őrök bemutatója is. P. Havasi József (elöl jobbra) aranymiséjére Erdő Péter bíboros is eljött Délután a péliföldszentke­reszti templomban a szalézi rend tagja, a nyolcvanegy éves Havasi lózsef aranymisét mondott. Ötven évvel ezelőtt szentelték pappá Torinóban, ezt követően az első bécsi sza­lézi házban teljesített szolgá­latot harminc éven át, fiatalok nevelésével foglalkozott. Elöl­járói 1990-ben hazarendelték, feladatul kapta, hogy szervez­ze meg hazánkban újra a sza- léziak munkáját. A vasárnap nyitányaként délelőtt a hagyományos Mária- búcsú napján a lourdes-i bar­langnál az édesanyákat kö­szöntötték. A bajóti Harmónia kórus énekelt, két helyi diák, Balogh Eszter és testvére, Péter verseket mondott. A búcsúi nagymisét Erdő Péter bíboros, érsek celebrálta. A folytatás­ban a barlang szomszédságá­ban nagyon gazdag összeállí­tással megnyüt a ID. Szekér- és mezőgazdasági szerszámkiál- h'tás, amelynek fővédnöke dr. Völner Pál, a megyei közgyű­lés elnöke. A szekerek, hintók mögötti istállóban az érdeklő­dők megtekinthették a Nyiss ránk! elnevezésű képzőművé­szeti pályázatra érkezettek kö­zül a hatvan legjobb alkotást A sort Szlávik lózsef Kernstok lo­vasai belelovagolnak a napba című képe nyitotta - a lószo­lárium árnyékában. ■ F. K. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom