24 óra, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

t­végzettek Megyénk kapitányságain tíz új rendőr kezd dolgozni w Részletek a belső oldalon! Rendelje meg AJ An A telefonon: U± UM 06-80*514-030 ingyenes zöld szám, munkaidőn kívül Uzenetrőgzitőfogadja hívását MINDEM NAP EGYÜTT KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 2010. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK XXI. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 80 FT Kakukktojásnak tartották Gary Sinise-t a CSI - New York-i helyszínelők sorozat Indulásakor. A színészek közül Mac Taylor nyomozó megformálója az egyetlen, akinek volt már neve a szakmában. www.kemma.hu GARY SINISE-NEL MINDIG JÁR AZ AUTÓ MOTORJA A Skandináv lottó 13. heti nyerőszámai: 3 7 12 13 22 26 31 4 13 18 27 31 33 35 Fogadótér a múzeumban Új fogadótérrel és multifunkciós te­remmel gyarapo­dott a Kuny Do­mokos Megyei Múzeum, ame­lyet szerdán avat­tak fel. ► 3. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma változékony, hűvösebb idő ígér­kezik. Túlnyomó- részt napos idő lesz, de délutánra megnövekszik a fel hőzet A hőmérsék­let 15 fok körül ala- kuL ► 16. OLDAL TARTALOMÉI MEGYEI TÜKÖR 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TÉVÉMŰSOR 10 HOROSZKÓP 11 SPORT 14 MOZAIK 16 Tavaszi fáradtság Vitaminpótlással és sok mozgással legyőzhető az ilyenkor sokaknál menetrendszerű­en jelentkező ta­vaszi fáradtság. ► 9. OLDAL JÓ REGGELT! De jó az iskolásoknak: a húsvéti nyuszi elhozza a tavaszi szünetet is. Már csak a mai napot kell kibírni, és itt a vaká­ció. Igaz, az idén nem bántak bő kézzel a törvényhozók a nebulókkal, a húsvét­hétfőt is beleszámolva összesen két napot kaptak a tavaszi pihenésre. De: szerencse a szerencsétlenségben, hogy ilyen rövid időre biztosan nem adnak fel kötelező olvasmányt nekik. Aztán jövő hét szerdától újra indulhat a vissza­számlálás. Az iskolásoknak a nyári szünet az év legszebb időszaka. Mondtam már, hogy az idén később kezdődik? Aki elhiszi, az beugrott az áprilisi tréfának. ■ K. M. H. MAI LAPSZAMUNKAT SZERKESZTETTE: Szőts István, Ribáry Zoltán 9177 1 4 1 6 865040 A KEMMA.hu olvasóitól Önt rászedték, megkárosították már csalók? (százalék) Szerencsére nem. Az itt a piros, hol a piros óta nem bízok senkiben. Igen, trükkös tolvajok vertek át. Megkezdődnek a papírgyári elbocsátások párkány Esztergom szemközti testvérvárosának a papírgyá­rában ma megkezdődnek az el­bocsátások. A Smurfit Kappa június végéig valamennyi dol­gozójától megválik, összesen 298-an kerülnek utcára. Radi­kálisan lecsökkent az itt előál­lított, csomagolóanyagként használt hullámpapír iránti ke­reslet, ezért a végső döntés. A cég a tavalyi évet 45 millió eu- rós veszteséggel zárta. A pár­kányi papírgyár a régió legna­gyobb foglalkoztatója volt. Al­kalmazottai 12 havi átlagbér­üknek megfelelő végkielégítést kapnak, emellett a ledolgozott évek után is megilleti őket bi­zonyos összeg. ■ R. B. Tizenegy éves diáklánynak veszett nyoma Tatabányán Komárom Több mint 500 könyvet adományoztak komá­romi polgárok és civil szerve­zetek a helyi iskoláknak. A Rákóczi Szövetség komáromi szervezete március 29-30-a közt hirdette meg adomány- gyűjtő akcióját, melyre főként magyar szerzők műveit vár­ták. A leadóhely a Petőfi Sán­dor Általános Iskola volt, ahol szerda délután a szövetség tagjai dobozokba rakták a könyveket, hogy továbbíthas­sák azokat az iskoláknak. - A Rákóczi Szövetség más szer­vezetei hasonló gyűjtőakció­kat szerveztek. Mi első alka­lommal az észak-komáromi óvodáknak és iskoláknak ado­mányoztunk könyveket. A ta­valyi akciónak nagy sikere volt, és a dél-komáromi isko­lák is jelezték, hogy igényük lenne hasonló jellegű köny­vekre. Az összegyűjtött csak­nem félezer könyvet a hat ko­máromi általános iskola közt osztjuk szét - mondta el a Rá­kóczi Szövetség komáromi szervezetének alelnöke, Pohl- müllner Tamás. A gyűjtési ak­ció kezdete előtt felmérték az iskolák igényét. A pedagógu­sok elsősorban Jókai Mór, Láz­ár Ervin, Móra Ferenc vagy Nemes Nagy Ágnes műveit várták. A szövetség sikerként könyvelte el, hogy ekkora adó- Teuer Sebestyénné, Nemes Andrásné és Tóth Bertalanné dobozokba mány gyűlt össze. ■ Sárai rakja az iskoláknak szánt adományokból érkezett könyveket A megyei rendőr-főkapitányság udvarán tegnap délben katonás rendben sorakoztak a speciálisan felszerelt, átadásra váró gépkocsik MEGYEI INFORMÁCIÓ TÍZ vég­zett rendőr szakközépiskolás kezdte meg a szolgálatát azzal a megyei kapitányságok vala­melyikén, hogy dr. Gorgosilits Fábián dandártábornok, me­gyei rendőrfőkapitány szer­dán köszöntötte őket. A tíz frissen végzett rendőr közül egyikük Tatabányán, hárman Komáromban, ketten­ketten Tatán és Esztergomban valamint még egy-egy fő Oroszlányban és Dorogon tel­jesít ezentúl szolgálatot. A főkapitány hozzátette: ti­zennyolc Komárom-Eszter- gom megyei fejezte be tanul­mányait most valamelyik rendőr szakközépiskolában, hogy csak tízen kezdtek dol­gozni, annak az az oka, hogy a többieket más megyébe ve­zényelték. A szerdai nap másik apro­pója volt, hogy dr. Gorgosiüts Fábián átadta az új rendőrau­tók slusszkulcsait az egyik ki­tűnő eredménnyel végzett újoncnak, Reményi Ritának, akinek a kiváló eredményét azzal is díjazták, hogy azon­nal előléptették, és törzsőr­mesterként szolgál ezentúl Esztergomban. A megyei gép­park egyébként tizenhét új járművel gyarapodott, s mint a főkapitány kiemelte: büszke arra, hogy a rendőrautók át­lagéletkora az újakkal együtt négy év. A lízingelt gépkocsi­kat egyébként speciálisan a rendőri munkának megfelelő­en szerelték fel. ► 2. oldal tatabánya Kedden délután tűnt el otthonról a tizenegy éves Konyecsni Barbara, szer­dán iskolába sem ment, ráadá­sul barátai, osztálytársai sem tudnak róla semmit. A tatabá­nyai kislány körülbelül 150 centiméter magas, vékony test­alkatú, Kleopátrá:rrizurát visel. Eltűnésekor egy mályva­színű vékony, hosszú ujjú fel­ső volt rajta. A kedden dél­után viselt többi ruhájáról nincsenek információi a rendőrségnek. A Tatabányai Rendőrkapi­tányság a lakosság segítségét kéri, hogy aki az eltűnt kis­lány hollétéről információval rendelkezik, jelentkezzen a 34/517-777 számú telefonon, vagy hívja a 107-es, 112-es se­gélyhívók bármelyikét ■ Konyecsni Barbara mályvaszínű felsőben tűnt el On szívesen választaná a rendőri hivatást? Szavazzon honlapunkon ma 16 óráig: KEMMA.hu A szavazas eredmenyet a holnapi számunkban közöljük. PILLANATFELVÉTEL EGY PERCBEN ZUSCHLAGOT NYOLC ES FEL EV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK ► 8. OLDAL KERESSE A iEMMA.hu OLDALON: TÁPLÁLKOZÁSUNK IS BEFOLYÁSOLJA AZ EKCÉMA TÜNETEIT Félezer könyvet kaptak az iskolák kezdeményezés Magyar szerzők műveire volt a legnagyobb igény Tizenhét új autót adtak át

Next

/
Oldalképek
Tartalom