24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

^V6i Kö7J$j, ^©Pességf Játsszon az Ön gyermeke is Játszóban! ■■■■■■■■ KOMÁROM-ESZTERGOM 21 MEGYEI 2010. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ XXI. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 80 Nem csak a főszereplője, de maga is rendezte A majom című filmvígjátékot. www.kemma.hu FT KERESSE A EIV MA.hu OLDALON: HA KEVESEBBET TÉVÉZÜNK, EGÉSZSÉGESEBBEK LESZÜNK www.kemma.hu MATOL MINDENKI CSAK JEGGYEL UTAZHAT A HAZAI VONATOKON ► 6. OLDAL EGY PERCBEN Az ötöslottó 8. heti nyerőszámai: 9 24 54 79 82 Jo1£»» Nyelvtanulás gyerekkortól Találat darab nyeremény 5 0 0 Ft 4 58 934 715 Ft 3 4 592 12 500 Ft 2 105946 1055 Ft A hatoslottó 8. heti nyerőszámai: 4 5 7 12 32 33 Malév: vissza a feladónak További kemény lépéseket ígért a Pénzügyminisz­térium az újra a magyar állam fennhatóságába került Malévnál. ► 7. OLDAL IDŐJÁRÁS^’VfT Ma délelőtt borongós Idő lesz. Eső nem esik, délutánra kisüt a Nap. A jellemző hőmérséklet nap­közben 10 fok kö­rül alakul. ► 13. OLDAL TARTALOMÉI MEGYEI TÜKÖR 2 FÓRUM 5 GAZDASÁG 6 SPORT 9 TÉVÉMŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 11 RIPORT 15 MOZAIK 16 Egyre több az áldozat A chilei földren­gés után egy nappal már több mint négy­száz halálos ál­dozatot találtak a romok között. ► 8. OLDAL Helen doron Már a három hónapos gyerekek is játszva taníthatók PILLANATFELVÉTEL A KEMMA.hu olvasóitól Ön mitől félti leginkább a gyermekét? (százalék) Az A Árassz alkoholtól drogoktól társaságtól Játszva tanulnak a másfél éves gyerekek. Aranyos játékokkal sajátítják el apránként az új nyelvet, amit probléma nélkül már most megértenek megyei információ Mivel a munkaerőpiacon egyre fonto­sabb a nyelvtudás, sokan már a kisgyerekeknek is megtanít­ják az idegen nyelveket. A Helen Doron módszerrel 3 hónapostól 14 éves korig ok­tatják a gyerekeket angol nyelvre megyénkben Eszter­gomban, Komáromban, Orosz­lányban, Tatán és Tatabányán. A korai kezdés előny: kifogás­talan kiejtést és hallás utá­ni megértést, kimagasló be­szédkészséget eredményez. A módszert 25 éve egy brit nyelvész és édesanya, Helen Doron dolgozta ki, azóta a Helen Doron Early English módszerrel egymillió gyerek tanulta az angol nyelvet vi­lágszerte. Tatán mi is benéztünk a másfél évesek órájába. A vi­dám környezetben a babák és mamák egyaránt mosolyog­nak az órán, és a gyerekek probléma nélkül megértik, lelkesen teljesítik az angol nyelvű kéréseket. Perger-Dobsa Kriszta, a ta­tai és a tatabányai iskola ve­zetője elmondta, tíz hónapos, egymásra épülő tanfolyama­ik vannak.- A tanfolyamokat folya­matosan indítjuk, minden életkorban tudunk kezdő és folytató szinteket kínálni a gyerekeknek 14 éves korig. Egy tanfolyamon már a legalsó szinten is körülbelül 600 szót sajátítanak el a gyerekek úgy, hogy mondatba is tudják ágyazni őket. Egy csoportban legfeljebb nyolcán lehetnek, így valóban beszédközpontú, játékos a tanulás. A tanfo­lyamokhoz dalos, mondókás CD-k is tartoznak. Ezeket na­ponta legalább kétszer meg kell hallgatni, hogy angol nyelvi környezetet teremt­sünk - magyarázta a mód­szer lényegét a nyelvtanár. ▲ ► 3. OLDAL Már hűvösön ülnek, akik feltörték a pincéket nyergesújfalu térsége A nyergesújfalui őrshöz tar­tozó Bajóton 33, Lábatlanon 152, Nyergesújfalun 285, Sütőn 82 bűncselekmény történt az elmúlt évben - derült ki abból a beszámo­lóból, amit Borosháziné Végh Angéla parancsnok az önkormányzati képvise­lő-testületnek készített.- Örömmel számolhatok be arról is, hogy a nyer­gesújfalui rendőrőrs bűn­ügyi csoportja elfogta azo­kat, akik a város hétvégi házas övezetében pincéket törtek fel. Az ügyben még folyik a vizsgálat - számolt be kollégái sikeréről Borosháziné Végh Angéla. ► 2. OLDAL Folytatódhat a templomtorony felújítása tata A Kossuth téren ma- ! gasodó Szent Kereszt Templom két tornya közül az egyik toronysisakjának teljes felújítása már befeje­ződött még tavaly ősszel, a tél megérkezése előtt. Az el­múlt szombaton az egyház- | község hívei kitakarították j a másik torony belső zuga­it is. Kóthai László esperes- | plébánostól megtudtuk, hogy néhány napon belül ; megérkezik munkatársai­val Ócsai Sándor templom­toronyépítő- és -felújító mester, s folytatják a mun­kát. ■ P. P. JÓ REGGELT! Piros póló. Elegáns betűtípus. Nőkön. Nyilvánvaló szándékkal. Egyértelmű reklámszöveg. így szól: Érdemes betér­ni. Mármint az üzletlánc boltjába. Va­sárnap mégsem ezért mentem hozzá­juk, hanem azért, mert épp útba estek. Gyorsan felkaptam az otthonról meg­rendelt üdítőket, aztán siettem fizetni A pénztáros hölgyön vettem észre a két kétértelmű szót. Meg is kérdeztem, hogy cikizik-e miatta? Pirulva mondta, hogy igen, még nem szokott hozzá. Kol­léganői sem. Nem csoda. Végül is a mellükön olvasható, hogy: érdemes be­térni. Aki kitalálta, biztos nem hordja. Pedig neki kellene! ■ Palásti MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán Dolgozókat vár a Bridgestone gyártósor Folyamatosak a megrendelések Csak a fű nyírása kerül 18 millió forintba tatabánya - További dolgozók felvételét tervezik a tatabányai gumiabroncsgyárba az idén - tudtuk meg Ryutaro Ishü-től, a Bridgestone Tatabánya Terme­lő Kft. ügyvezetőjétől. Úgy tűnik, már túl van a válság nehezén a cég. Folya­matosak a megrendelések, várhatóan a közeli jövőben új operátorokat, mérnököket vesznek fel.- Még nem működünk tel­jes kapacitással, ehhez keres­sük a munkatársakat Ugyan­akkor azt is hangsúlyozom, hogy természetesen a megta­karításokra még jobban ügye- | lünk - mondta el a 24 Ora 1 kérdésére Ryutaro Ishii. ■ Ryutaro Ishii ügyvezető és dr. Nagy Gábor, az üzemi tanács vezetője tata Azt sokszor és sokan mondják, hogy a város na­gyon szép, főleg parkjainak és ligeteinek köszönhető­en. Azt viszont kevesen tudják, hogy mindez mi­lyen sokba kerül az önkor­mányzatnak. Márpedig a zöldterüle­tek rendben tartása csak az idén 2,6 milliót emészt fel az Angolpark területén, háromszázezret a Testvér- városok parkjában, míg Tata összes közterületére kiültetendő egynyári virá­gok értéke és gondozása 3,7 millió forintba fog ke­rülni, a kétnyáriaké 700 ezerbe. A hagymás növé­nyek (tulipán, nárcisz) vá­sárlására és az évelők ülte­tésére 350-350 ezer forin­tot fordítanak, a rózsa­ágyak pótlására ötvenezer­rel kevesebbet. A cserjék metszése az egész városra kiterjedően megközelíti az egymilliót éves szinten, az újak ülteté­se pedig fele ennyit. A 70 hektárnyi területen végzen­dő lombgyűjtés egymilliójá­hoz képest lényegesen töb­bet kell költeni a kétszer ek­kora felületű füves részek nyírására, kaszálására, ami­re 18 millió forintot tervez­tek ebben az esztendőben. ■ Palásti

Next

/
Oldalképek
Tartalom