24 óra, 2010. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

2010-02-01 / 26. szám

KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 2010. FEBRUAR 1., HÉTFŐ XXI. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM, ARA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 80 FT Fritz Wepper hazájában jó néhány filmben, tévéjátékban játszott, nálunk legismertebb sorozatai a Te szent ég! és a Derrick. www.kemma.hu KERESSE A KEMMA.hu OLDALON: ÚJ ÖTLET KOMÁROMBAN: TURUL HELYETT AlAPY GÁSPÁR ELKERÜLHETETLEN AZ ÁRROBBANÁS n ■■ r MARAD ÖRÖKRE A TERMŐFÖLDEK PIACAN ► 7. OLDAL MÁSODHEGEDŰS EGY PERCBEN Az ötöslottó 4. heti nyerőszámai: 3 16 31 52 53 J020405o Találat darab nyeremény 5 0 0 Ft 4 51 872 955 Ft 3 3266 14 435 Ft 2 93 447 980 Ft A hatoslottó 4. heti nyerőszámai: 1 6 7 14 23 24 Drágulást hoz a február is A MÁV-, Volán­bérletekért 10, a jegyekért 15 száza­lékkal többet fize­tünk. - Jön a re­gisztrációs jegy in­TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 KULTÚRA 4 FÓRUM 5 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 SPORT 9 TÉVÉMŰSOR 14 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS 4. Ma változóan na­pos-felhős idő lesz. Gyenge, nyugatias irányú szél fúj. Szá­mottevő csapadék sem hullik. A jel­lemző hőmérséklet délutánra -2 fok kö­rül alakul. ► 13. OLDAL Hóhelyzet és fagyhalál A rendkívüli idő­járásra tekintettel kilakoltatási tilal­mat kér az MSZP- miniszterelnök- jelöltje a kor­mányfőtől. ► 8. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A KEMMA.hu olvasóitól Ön mivel ismerné el a pedagógusok munkáját? (százalék) Jobb oktatási A pedagógus Több fizetéssel, fettételekkel. pályát most is magasabb megbecsülik. bérekkel. Disznóságok a tájházban hagyományosan Ősi receptek alapján készültek a finomságok Ilyen Ízletes töltött káposztát csak frissen levágott sertés húsából lehet megcsinálni, az ősi szlovák receptek alapján - mondták az asszonyok vértesszőlős Sűrű hóesés­ben messzire szárnyalt a „Vi- dala mamicska” című szlovák keringő dallamos pattogása a hangszórókból, hogy akik ne­tán nem tudták, azok is tud­ják, hogy merre érdemes elin­dulniuk szombat reggel, dél­előtt, de még később is. Mert a községházával szemközti szlovák tájházban másodszor rendeztek hagyományőrző, közösségi disznóvágást, ahol a Kovács István által felnevelt 198 kilogrammos áldozat ki­vételével mindenki remekül érezte magát. A legkritikusabb, döntő mozdulatot Hlogyik József böllér tette meg hét óra után néhány perccel az állat elká- bítása után, s Kutenics Mária rutinosan azonnal felfogta a vért, hogy a régi szokások szerint azt hagymásán kisüt­ve finom reggelit készítsenek belőle az összes szorgoskodó számára. Tétlen, unatkozó embert nem is lehetett látni sehol. Az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat tagjai, a pol­gármesteri hivatal és az in­tézmények munkatársai, de a nyugdíjasklub képviselői is valamennyien igyekeztek, hogy legkésőbb 14 órára minden elkészüljön. Fárado­zásuknak meg is lett az ered­ménye. A már csak készre ér­kezők valamennyien olyan fi­nomságokat kóstolhattak az óvoda konyháján elkészített húsleves után, amit csak egy frissen levágott sertés húsá­ból lehet megcsinálni, az ősi szlovák receptek és hagyo­mányok alapján. ► 3. oldal. MM Vákuummatracot kapott három mentőállomás a pályázaton MEGYEI INFORMÁCIÓ A K&H Gyógyvarázs pályázatán el­nyert nyolcvan, gyermekmen­téshez használt vákuummat­racból Esztergom, Oroszlány és Tatabánya mentőgépkocsi­jaiba is került egy-egy. Orszá­gosan évente 18-20 ezer, 14 év alatti gyermek mentésében segítenek az elnyert eszközök, amelyeket az Országos Mentő- szolgálat budapesti központ­jában adtak át. A program az elmúlt hat évben csaknem száz mentőszervezet munká­ját segítette, összesen 32 mil­lió forintnyi értékben. Ezen belül megyénk mentőalapít­ványa eddig 1,6 millió forint­nyi műszertámogatásban is részesült a K&H jóvoltából. ■ Traktorral szakadt be az Öreg-tóba tata A szombaton leesett sok havat kistraktorra szerelt tolólappal akarta eltakarítani egy baráti társaság néhány tagja az Öreg-tó jegén. A jár­mű vezetője a vár és az Albat­rosz Étterem között, a zsilip magasságában, a parttól kö­rülbelül százötven méterre a munkagéppel együtt besza­kadt a tóba. A középkorú fér­finek nagy szerencséje volt, mert még időben s teljes ép­ségben ki tudott lépni az egyébként vastag jégre. A jár­művet később partra vontat­ták. Ő és a többiek nem vettek részt a jégvirág fesztivál szer­vezésében. ► 11. OLDAL JÓ REGGELT! Ismerősöm gyereke beiratkozott a követ­kező szemeszterre, ami hétfőn kezdődik az ő egyetemükön. Tegnap meglepő kér­déssel hívta fel családját. Azt akarta megtudni, hogy miként kell elkészíteni a gránátkockát. Az anyai válasz úgy kez­dődött, hogy vegyetek a boltban száraz- tésztát. Kiderült, hogy nem akarják a gyakorlatban is megcsinálni, csak elmé­leti vita volt arról, hogy mit kell tenni a házitészta gyúrása után. A poén az, hogy több leendő feleség szerint is a friss tésztát ki kell szárítani, s utána megfőz­ni. Pedig azonnal sokkal jobb. Tényleg szükség van a főzőklubokra! ■ P. P. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Szöts István '71416 865019 10 0 2 6 Politikusokig vezethetnek a BKV-ügy szálai BUDAPEST Terhelő vallomást tett Hagyó Miklós korábbi szo­cialista főpolgármester-helyet­tesre Antal Attila, a BKV volt, a Vértes Volán jelenlegi vezér- igazgatója - állítja az egyik ke­reskedelmi csatorna. Feltételezések szerint a BKV-s tanácsadói szerződé­sek és végkielégítések miatt indult nyomozás ki fog terjed­ni a fővárosi vezetők felelőssé­gére is. Hagyó főpolgármes­ter-helyettesként többek kö­zött a BKV felügyeletét látta el. Burány Sándor, az MSZP fővárosi elnöke az MTI-nek megerősítette, hogy tegnap délelőtt egyeztetett Hagyóval a BKV-ügy miatt. ► 8. oldal Leállt a vasút is a nagy havazásban káosz A közlekedés minden színterén komoly fennakadások voltak MEGYEI INFORMÁCIÓ A szombati sűrű havazás komoly fennaka­dásokat okozott a közlekedés­ben. A katasztrófavédelem ügyeletétől megtudtuk, két mentőautó is segítségre szorult. Kora reggel már egy elakadt mentőhöz riasztották a tűzoltó­kat Süttőre. Csatka és Korom- lapuszta között szükség volt egy második mentőre is, hogy a megcsúszott jármű ápoltját to­vább tudják szállítani. Több személygépkocsit is ki kellett menteniük a tűzol­tóknak. Nagyigmánd és Kocs között, Tatabányán és Eszter­gomban is árokból húzták ki az autókat. Már délelőtt elakadt egy busz Tarján és Gyermely kö­zött. Nem sokkal később a szomori járatok már nem tudtak közlekedni, és a Duna- parton nagyobb késések is előfordultak. Délutánra azon­ban már nem tudtak eljutni a buszok Csolnok Rákóczi te­lepre és a XII-es aknához, Lá­batlanon a Hősök teréhez, és Dobogókőre sem jutottak fel a járatok. A havazás miatt a MÁV órákra leállította az úgyneve­zett rövid távú elővárosi vo­natait, így a Budapest-Ko­márom járatokat is. Ezek he­lyett a délutáni órákig a tá­volsági járatok álltak min­den megállóban. ■ M. A. Szombaton délben alig lehetett látni Tatán a sűrű havazásban

Next

/
Oldalképek
Tartalom