24 óra, 2009. április (20. évfolyam, 77-100. szám)

2009-04-16. / 89. szám

14 24 ÓRA - 2009. ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK KALENDÁRIUM - POSTÁNKBÓL Gyerünk, menjünk a moziba be! új filmek Szerelem és rivalizálás a gimiben. A nagymama Gábor képzeletében él. Álom.net Színes magyar vígjáték, 96 perc, 2009. rendező: N. Forgács Gábor FORGATÓKÖNYVÍRÓ: N. Forgács Gábor, Steiner Kristóf operatőr: Tóth Zsolt szereplők: Labancz Lilla (Regi­na), Czifra Kinga (Lívia), Cser- nóczkiÁdám (Márk), Incze Ildikó (Katalin), Oberfrank Pál (And­rás), Reviczky Gábor (Igazgató), Rékasi Károly (Károly bá), Bán- falvy Ágnes (Márta). Labancz Lilla a főszereplő A gimi utolsó évei. Szerelem, ba­rátság és rivalizálás dolgok, amik egy tinédzser életéből nem maradhatnak ki. Regina az isko­la egyik legnépszerűbb, legaktí­vabb tanulója, aki nem melléke­sen csinos és gazdag. Magyaror­szágon elsőként megalapítja is­kolája pompon-csapatát. Mi ez, ha nem egy hollywoodi álom? Ám egy nap villámcsapásként éri a hír, hogy egy titokzatos e- mailre hivatkozva eltanácsolják őt az iskolából... Gran Torino Színes feliratos amerikai film, 116 perc, 2008. 16 éven aluliak szá­mára nem ajánlott rendező: Clint Eastwood szereplők: Clint Eastwood (Walt Kowalski), Christopher Carley (Janovich), Bee Vang (Thao Vang Lor), Ahney Her (Sue Lor), Brian Haley (Mitch Kowalski). Walt Kowalski (Clint Eastwood), a nyugdíjas autószerelő csende­sen éli mindennapjait: javítgatja a házát, sörözik, és havonta egy­szer ellátogat a borbélyhoz. Egy­kori szomszédai elköltöztek vagy meghaltak, helyükbe dél­kelet-ázsiai bevándorlók költöz­tek, akiket a koreai háborút meg­járt veterán mélységesen lenéz. Ám egy napon olyasmi történik, ami felrázza és megváltoztatja az életét. Egy éjjel valaki el akar­ja lopni az 1972-es féltett Gran Jelenet a Príma primavéra című, színes magyar játékfilmből (16 éven aluliak számára nem ajánlott) Torino autóját, mely ugyanolyan csillogóan áll a garázsában, ahogy annak idején Walt segítet­te legördülni a futószalagról. Az ázsiaiak bandája ráveszi a szom­széd fiút Thaót (Bee Vang), hogy próbálja ellopni a kocsit, ám az akció nem jár sikerrel. Príma primavéra Színes magyar játékfilm, 90 perc, 2008. rendező: Edelényi János forgatókönyvíró: Edelényi Já­nos, Hules Endre, Salamon Pál, Maria Stankova zeneszerző: Patrick Hawes OPERATŐR: Máltáé Tibor szereplők: Lukáts Andor (Gá­bor), Vesela Kazakova (Joli), Anto­nie Kamerling (Holland), Djoko Rosic (Feri bácsi), Börcsök Enikő (Brigi), MáthéErzsi (Anya), Schu­bert Éva (Grósz Lili), Bezerédi Zol­tán (Géza bá). Gábort anyu kétségbeesetten ké­szíti fel arra az időre, amikor ő már nem lesz. Anyu egy bank­rablás során meghal, és Gábor a gyilkosság vétlen tettestársával, a nevelőotthonban felnőtt hu­szonéves Jolival menekülni kényszerül. Egy ajándékul szánt csillárral felszerelkezve útnak indulnak a nagymama búvó­helynek kiszemelt szerbiai há­za felé. Ám a ház romokban, hi­szen a nagymama csak Gábor képzeletében és rajzaiban élt. A falu zsidó temetőjében ráakad­nak Feri bácsira, akiben Gábor a nagymamánál töltött gyermek­nyarak felnőtt barátját ismeri fel. A terv már kész, támogatókra vár A Fogyatékkal Élők Komá- rom-Esztergom Megyei Sportszervezete megtartotta éves közgyűlését. Szabó Fe­renc elnök külön köszöntötte Zámbó Diánát, a Magyar Köztársasági Bronz Érdemke­reszt tulajdonosát, paralim- piai arany- és bronzérmes, a pekingi paralimpián hatodik helyezett úszót. Majd a tag- szervezetek képviselői, illetve a bizottságok előtt megtartot­ta évértékelőjét. Szó volt a ta­valyi versenyekről, melyeken a mozgáskorlátozottak, a si­ketek, a vakok és gyengénlá- tók, illetve a kisegítő iskolák diákjai vettek részt más-más sportágban. Árva János titkár beszélt a pályázati pénzekről, kistér­ségi pályázatról, a parasport támogatásról, amelyekhez állandó utánjárással jut csak hozzá a szervezet. A 2009-es tervek függenek a jelenlegi gazdasági helyzettől is. A versenynaptárak készen vannak, a támogatók, pályá­zatok, regisztrációs adatok begyűjtése tart, hiszen eze­ken múlik a szervezet léte. Az egyesületek legjobbjai - összesen 25-en - részt ve­hetnek a németországi, ok­tóber 4-9-ig tartó tradicio­nális találkozón. Megvan a szervezet felújított honlapja is, amelyre várjuk a hozzá­szólásokat. LEVÉLCÍMÜNK: 24 ÓBA SZERKESZTŐSÉGE PE 141. laMaH'iHaM Véradás MEGYEI INFORMÁCIÓ Véradás lesz április 17-én 8-12 óra kö­zött Tatabányán, a véradóban, 8-tól 11 óráig Tatán, az Eötvös- gimnáziumban és 12-15 óra között Oroszlányban, a Zénón tárgyalótermében. Gyógyszertári ügyelet DOROG: Szent Margit, Rákóczi u. 9. ESZTERGOM: Szent István, Madách tér 1. KISBÉR: (ügyelet csak a hétvégén). KOMÁROM: Mentha, Jedlik Á. u. 12. OROSZ­LÁNY: Szent Márk, Alkotmány u. 18. TATA: Castanea, Gesztenyefa­sor 6. (Nyitva 22 óráig). TATABÁ­NYA: Levendula, Győri u. 24. születtek: Horváth Tivadar és Balogh Judit fia, Balázs Le­vente (Aka); Horváth Balázs és Vörös Zsuzsanna leánya, Tamara (Almásfüzitő); Kulhanek Mihály és Háromházi Judit leánya, Kira; Kuti Tibor és Nyári Er­zsébet fia, Arnold Kevin; Sándor Ferenc és Durmann Erika leánya, Kitti (Ács); Biri Imre és Fekete Melinda leá­nya, Vivien; László Péter és Komán Katalin fia, Péter Jó­zsef (Bakonybánk); Kiss Ti­bor és Török Tímea leánya, Luca (Bakonyszombathely); Glázer Tibor és Takács Móni­ka fia, Botond Tibor (Csép); Balázs Ádám és Zsidek Tün­de fia, Botond (Dunaalmás); ANYAKÖNYVI HÍREK Kiss József és Horváth Melin­da fia, Kevin József; Talabér László és Horváth Julianna fia, László; Tömöri Levente Miklós és Vitáris Zsanatt leá­nya, Kamilla Tilda (Kisbér); Csentei Zsolt és Tóth Tímea Ildikó leánya, Lili Noémi; Harsányi József és Schirling Györgyi Ildikó leánya, Szand­ra; Mikolasek Gyula és Ker­tész Beáta fia, Gergő; Végh László és Felner Anikó leá­nya, Melinda; Zsámboki Atti­la és Kerper Szilvia leánya, Boglárka (Komárom); Zombai István és Galgovics Beáta leá­nya, Réka; Gallai Tamás és Csánki Krisztina leánya, Aliz (Környe); Pey Imre és Nagy Mónika fia, Kristóf; Reif Atti­la és Farkas Aliz Kinga fia, Barnabás (Nagyigmánd); Kaposi Renátó és Pálfi Judit leánya, Dóra (Oroszlány); Ba­ka Michael és Nagy Andrea fia, Michael (Réde); Szabó László és Kovács Orsolya leá­nya, Zsófia Róza (Szomód); Horváth István és Szász Ág­nes leánya, Sára (Táp); Csa­ba András és Lipp Alexand­ra leánya, Jázmin Anna; Fogéi Tamás és Kovács Gab­riella leánya, Szonja (Tata); Farkas Ottó és Schmiedt Eszter leánya, Gréta; Hetz- mann Gábor János és Mol­nár Éva fia, Lénárd Ágoston; Mátyás János és Szalados Gabriella fiai, Levente és Csombor (Tatabánya). Tavaszi kertészkedés Örömöt és tartalmas szórakozást nyújtanak sokaknak ezekben a napokban a kerti mun­kák. így van ez Tatán, az Új Úti Diákotthon lakóival is, akik nemrég új üvegházat vehettek birtokukba. Részben közülük kerülnek majd ki megyénk parkjainak és közterületeinek ápolói. TELEFONSZÁMOK ÁNTSZ REGIONÁLIS ÜGYINTÉZÉ­SI IRODA: 34/309-448 KATASZTRÓFAVÉDELEM megyei KÖZPONTJA: 34/512-070 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI GÁZSZOL­GÁLTATÓ ZRT.: 40/824-825 MAGYAR AUTÓPÁLYA-KEZELŐ ZRT.: 22/261-999 MAGYAR AUTÓKLUB MŰSZAKI ÁLLOMÁS: 34/310-504, 510-156 VÉRTES VOLÁN INFORMÁCIÓ: 34/513-620 E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAM- SZOLGÁLTATÓ ZRT.: 40/220- 220 MÁV KÖZPONTI INFORMÁCIÓK, JEGYRENDELÉS, UTASTÁJÉKOZ­TATÁS: 40/494-949 ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉ­SI hivatal (APEH) megyei igazgatósága: 34/519-800 ÁPRILIS 16-ÁN SZÜLETTEK 1820 - Dobay József honvéd ezredes (t 1898). 1838 - Wagner Sándor festő­művész (t 1919). 1844 - Anatole France (er. Jacques Anatole Fran­çois Thibault), Nobel-di- jas francia író (t 1924). 1858 - Zala György szobrász (t 1937). 1885 - Weiner Leó zeneszer­ző (t 1960). 1889 CHARLES CHAPLIN an­gol színész, filmrende­ző (t 1977). 1896 - Makláry Zoltán Kos- suth-díjas színész (t 1978). 1921 - Peter Ustinov angol színész (f 2004). 1927 - XVI. BENEDEK PÁPA 1960 - Pierre Littbarski né­met válogatott labda­rúgó. 1963 - Gesztesi Károly színész. 1971 - Schobert Norbert fit- neszedző. 2008 - Eleonóra belga her­cegnő, Fülöp belga ko­ronaherceg és Matilda belga hercegnő negye­dik gyermeke. ÁPRILIS 16-ÁN HALTAK MEG 1521 - Hedvig tescheni her­cegnő, Szapolyai Ist­ván nádor felesége, I. János magyar király anyja (* 1469). 1828 - FRANCISCO DE GOYA spanyol festőművész (* 1746). 1830 - Katona József költő, író, drámaírói* 1791). 1850 - MARIETUSSAUD elzászi származású francia viaszöntőnő, a londoni Madame Tussauds Pa­noptikum alapítója (* 1761). 1924 - Louis Sullivan ameri­kai műépítész, az első felhőkarcolók tervező­je (* 1856). 1959 - Győrffy István botani­kus, egyetemi tanár, az MTA tagja (* 1880) 1970 váci Mihály költő, mű­fordító (* 1924). 1970 - Veres Péter író, politi­kus (* 1897). 1998 - Alberto Calderón ar­gentin matematikus (* 1920).

Next

/
Oldalképek
Tartalom